*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Prehľad edícií

Windows Server 2008 R2 Foundation

Edícia Windows Server 2008 R2 Foundation predstavuje nákladovo efektívnu základnú úroveň, ktorá ponúkne technologický základ pre vaše podnikanie. Je určená majiteľom malých firiem a IT špecialistom, ktorí tieto firmy podporujú. Edícia Foundation je nenákladná, osvedčená a spoľahlivá technológia ponúkajúca jednoduché nasadenie, ktorá organizáciám poskytuje základ pre prevádzkovanie najčastejšie používaných podnikových aplikácií a pre zdieľanie informácií a prostriedkov.

Windows Server 2008 R2 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard je najrobustnejším serverovým operačným systémom Windows v histórii. Obsahuje integrované vylepšené technológie pre web a virtualizáciu, ktoré umožňujú zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň ušetriť čas a znížiť náklady. Výkonné nástroje ponúkajú väčšiu kontrolu nad servermi a optimalizujú konfiguráciu a správu. Rozšírené funkcie pre zabezpečenie posilňujú ochranu operačného systému, dát aj siete a zároveň vytvárajú pevnú, vysoko spoľahlivú funkčnú základňu pre každú organizáciu.

Windows Server 2008 R2 Enterprise

Windows Server 2008 R2 Enterprise predstavuje pokročilú serverovú platformu, ktorá poskytuje nákladovo efektívnejšiu a spoľahlivejšiu podporu najdôležitejších úloh. Ponúka inovatívne funkcie pre virtualizáciu, úsporu energie a jednoduchú správu a pomáha uľahčiť prístup mobilných pracovníkov k firemným prostriedkom.

Windows Server 2008 R2 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií a rozsiahlu virtualizáciu na malých aj veľkých serveroch. Ponúka lepšiu dostupnosť, vylepšené riadenie spotreby a integrované riešenia pre pracovníkov v teréne a v pobočkách. Konsolidáciou aplikácií na základe neobmedzených licenčných práv na virtualizáciu umožňuje zníženie nákladov na infraštruktúru. Podporuje škálovanie od 2 do 64 procesorov. Windows Server 2008 R2 Datacenter predstavuje pevný základ, na ktorom je možné budovať podnikové riešenia pre virtualizáciu a škálovanie.

Windows Web Server 2008 R2

Windows Web Server 2008 R2 predstavuje výkonnú platformu pre webové aplikácie a služby. Táto edícia obsahuje službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a je navrhnutá výhradne ako server pripojený k Internetu. Ponúka vylepšenú správu a diagnostické nástroje, ktoré pri použití na mnohých obľúbených vývojárskych platformách pomôžu znížiť náklady na infraštruktúru. Pretože táto platforma zahŕňa roly webového servera a servera DNS a zaznamenala vylepšenie spoľahlivosti a škálovateľnosti, umožňuje spravovať aj tie najnáročnejšie prostredia – od vyhradeného webového servera po celú farmu týchto serverov.

Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium

Edícia Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesorom Itanium predstavuje platformu pre nasadenie nenahraditeľných podnikových aplikácií. Podporuje škálovanie databáz, podnikových a vlastných aplikácií tak, aby spĺňali rastúce potreby podniku. Pomáha zvýšiť dostupnosť vďaka klastrovaniu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní a funkcii dynamického delenia hardvéru*. Virtualizuje nasadenie s možnosťou spúšťať neobmedzený počet virtuálnych inštancií systému Windows Server**. Edícia Windows Server 2008 R2 pre systémy s procesormi Itanium pomáha vytvoriť základ vysoko dynamickej infraštruktúry IT.

* Vyžaduje zodpovedajúci serverový hardvér.
** Vyžaduje virtualizačnú technológiu tretej strany. Pre počítače s procesorom Itanium nie je dostupná platforma Hyper-VTM.

Vysoký výkon

Viac informácií o výpočtoch s vysokým výkonom (HPC)

Pripravení na ďalší krok?

Další krok

Vyskúšajte
Windows Server 2008

Dokumenty na prevzatie

Datasheet

Datasheet
pdfxps

Technický přehled

Prečo nasadit
pdfxps

Virtualizace

Virtualizácia s Hyper-V
pdfxps