*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Plány vývoja produktu

Windows Server 2008 R2 stavia na úspechoch predchádzajúcich verzií operačného systému Windows Server, prináša vylepšené webové a virtualizačné technológie, umožňuje zvýšiť spoľahlivosť aj flexibilitu serverovej infraštruktúry a zároveň prináša úsporu času, znižuje náklady a vytvára pevnú platformu pre dynamické optimalizované datacentrá. Vyskúšajte si systém Windows Server 2008 R2 ešte dnes.

Nasledujúca tabuľka zhŕňa plány vývoja produktu Windows Server od roku 2007 ďalej, vrátane aktualizácií Service Pack, balíkov Feature Pack, aktualizovaných vydaní a budúceho hlavného vydania:

Vydania produktov a aktualizácií

Podrobnosti

2007

Windows Server 2003 SP2

Kumulatívna aktualizácia Service Pack obsahujúca najnovšie aktualizácie a vylepšenia zabezpečenia a stability

Windows Home Server

Windows Home Server, vydaný 16. júla 2007, je navrhnutý tak, aby umožňoval centralizovať a prepojiť digitálne zariadenia v domácnostiach. Ponúka známe, jednoducho použiteľné a spoľahlivé prostredie pre ukladanie, prístup, zdieľanie a automatickú ochranu dôležitých súborov.

Windows Server 2008 Beta 3

Windows Server 2008 Beta 3 predstavuje aktualizáciu kódu nového hlavného vydania systému Windows Server. Vďaka distribúcii medzi zákazníkmi, ktorí ho nasadili už v priebehu vývoja, môžu byť návrhy vývojárov a IT špecialistov v priebehu testovania verzie Beta 3 implementované do finálneho vydania produktu Windows Server 2008.

Windows Server 2008 RC0

Windows Server 2008 RC0 je ďalšou aktualizáciou kódu nového hlavného vydania systému Windows Server, distribuovanou medzi zákazníkmi, ktorí ho nasadili už v priebehu vývoja, a umožňujúcou vlastné vyhodnotenie.

2008 a ďalej

Windows Server 2008

Windows Server 2008, vydaný 28. februára 2008, stavia na úspechoch predchádzajúcich verzií operačného systému Windows Server. Windows Server 2008 je vytvorený tak, aby organizáciám dokázal ponúknuť čo najproduktívnejšiu platformu pre zaistenie prevádzky aplikácií, sietí a webových služieb od pracovných skupín až po datacentrá s praktickými a užitočnými novými funkciami a dôležitými zlepšeniami základného operačného systému.

Windows Essential Business Server 2008

Windows Essential Business Server 2008 je cenovo výhodné serverové riešenie zahŕňajúce všetko v jednom určené pre stredne veľké organizácie. Systém Windows Essential Business Server poskytuje technológie potrebné pre vysoko zabezpečenú a spoľahlivú infraštruktúru.

Windows Small Business Server 2008

Windows Small Business Server 2008 je serverové riešenie zahŕňajúce všetko v jednom, ktoré umožňuje lepšie zabezpečiť dáta a zvýšiť firemnú produktivitu.

Windows Server 2008 SP2

Kumulatívna aktualizácia Service Pack 2 systému Windows Server 2008 zahŕňa najnovšie aktualizácie a vylepšenia stability a zabezpečenia. Poznámka: Systém Windows Server 2008 už v čase vydania zahŕňa aktualizáciu Service Pack 1.

Windows Server 2008 Foundation

Windows Server 2008 Foundation prináša osvedčenú a spoľahlivú technológiu pre prevádzku väčšiny aplikácií v malých firmách a ponúka cenovo dostupnú platformu pre základné funkcie, ako je zdieľanie súborov a tlačiarní, vzdialený prístup a zabezpečenie.

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2, dokončený 22. júla 2009, vychádza z oceňovaného základu, ktorým je Windows Server 2008, rozširuje jeho existujúce technológie a pridáva nové funkcie, ktoré organizáciám umožňujú zvyšovať spoľahlivosť a flexibilitu ich serverových infraštruktúr. Nové virtualizačné nástroje, webové nástroje, vylepšenia správy a skvelá integrácia s Windows 7 pomáhajú šetriť čas a znižovať náklady a predstavujú platformu pre dynamické a efektívne spravované datacentrum. Široká dostupnosť systému Windows Server 2008 R2 bola stanovená na 22. októbra 2009.

Ukončenie životného cyklu systému Windows 2000 Server

Podpora systému Windows 2000 vrátane vydávania aktualizácií zabezpečenia bude ukončená k 13. júlu 2010. Podpora on-line pre riešenie problémov bez asistencie bude zachovaná.

Fáza predĺženej odbornej pomoci pre systém Windows Server 2003

Od 13. júla 2010 prechádza podpora systémov Windows Server 2003 a Windows Server 2003 R2 z fázy všeobecnej odbornej podpory do fázy predĺženej odbornej podpory. Tento dátum bol stanovený na základe životného cyklu podpory produktov spoločnosti Microsoft.

Cyklus vydávania verzií systému Windows Server

Cieľom spoločnosti Microsoft je stanoviť predvídateľný plán vydávania systému Windows Server, ktorý by zákazníkom uľahčil dlhodobé plánovanie nasadenia a rozpočtu. Cieľom je vydávať hlavnú verziu systému Windows Server približne každé štyri roky a aktualizovanú verziu zhruba dva roky po vydaní hlavnej verzie:

  • Hlavné vydania: Hlavné vydanie systému Windows Server zahŕňa nové jadro a je teda schopné podporovať nový hardvér (napríklad 64-bitový či platformu Itanium), nové programovacie modely a vylepšené zásadné vlastnosti ako zabezpečenie a spoľahlivosť. Zmeny tohto rázu môžu ovplyvniť kompatibilitu nového operačného systému s existujúcim hardvérom a softvérom.
  • Aktualizované vydania: Aktualizované vydanie integruje do predchádzajúceho hlavného vydania najnovšie aktualizácie Service Pack, vybrané balíky Feature Packs a nové funkcie. Pretože aktualizované vydanie je založené na predchádzajúcom hlavnom vydaní, môžu ho zákazníci nasadiť do svojho prostredia bez nutnosti špecifického testovania, ktoré by bolo nutné pre bežnú aktualizáciu Service Pack. Akékoľvek prípadné ďalšie funkcie v aktualizovanom vydaní sú voliteľné a teda neovplyvňujú kompatibilitu aplikácií ani nevyžadujú novú certifikáciu či testovanie aplikácií.
  • Aktualizácie Service Pack: Aktualizácie Service Pack zahŕňajú všetky súčasné kritické, nekritické aj zákaznícke aktualizácie do jedného balíčka, ktorý je pred vydaním dôkladne regresne testovaný spoločnosťou Microsoft a zákazníkmi v programe beta testovania. Aktualizácie Service Pack môžu taktiež obsahovať vylepšenia zabezpečenia. Spoločnosť Microsoft sa v maximálnom možnom rozsahu snaží zachovať kompatibilitu aplikácií medzi vydaniami aktualizácií Service Pack a pred vydaním každej aktualizácie Service Pack vykonáva rozsiahle testovanie kompatibility aplikácií. Problémy s kompatibilitou aplikácií sú obvykle obmedzené na aplikácie, ktoré nesprávne používajú privátne interné rozhrania či systémové volania.
  • Balíky Feature Pack: Spoločnosť Microsoft môže príležitostne vydať taktiež balík Feature Pack. Z dôvodu zjednodušenia procesu aktualizácie pre správcov systémov a implementátorov plánuje spoločnosť Microsoft výrazne obmedziť počet a častosť samostatných vydaní balíkov Feature Pack. Väčšina balíkov Feature Pack bude namiesto toho integrovaná do aktualizovaných či hlavných vydaní.

Dokumenty na prevzatie

Datasheet

Datasheet
pdfxps

Technický přehled

Prečo nasadit
pdfxps

Virtualizace

Virtualizácia s Hyper-V
pdfxps