*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Akcelerátory riešení

Reagujte rýchlejšie, dôjdite ďalej.

Prevezmite si bezplatne akcelerátory riešení pre systém Windows Server 2008, ktoré spoločnosť Microsoft ponúka, aby pomohla aktívne plánovať, integrovať a riadiť vaše systémy.

Akcelerátory riešení od spoločnosti Microsoft predstavujú bezplatné a overené materiály, ktoré pomáhajú aktívne plánovať, integrovať a riadiť vaše systémy. Boli navrhnuté v súčinnosti s odborníkmi a testované v reálnych podmienkach u zákazníkov. Akcelerátory riešení obsahujú normatívne pokyny a automatizačné postupy, ktorých uplatnenie povedie k vytvoreniu výkonnej IT infraštruktúry obsahujúcej širokú škálu produktov a nové aj súčasný systémy. Prečo znovu objavovať Ameriku, keď existujú overené postupy? Tieto materiály sú zamerané na hlavné otázky, ktoré musia spoločnosti všetkých veľkostí riešiť v oblastiach infraštruktúry a správy, komunikácie a spolupráce a konečne zabezpečenia a zaistenia súladu s požadovanými pravidlami. Akcelerátory riešení reagujú na komplexné a dynamické potreby organizácie v súčasnosti aj v budúcnosti.

Balík akcelerátorov riešení pre systém Windows Server 2008 obsahuje:

 1. Microsoft Assessment and Planning (US)
  Akcelerátor riešení Microsoft Assessment and Planning (MAP, Vyhodnotenie a plánovanie) je integrovaná platforma obsahujúca nástroje a pokyny, ktoré uľahčujú analýzu súčasnej IT infraštruktúry a určenie, ktoré technológie spoločnosť Microsoft budú pre konkrétne IT potreby najvhodnejšie. Ponúka nástroje pre jednoduchú inventarizáciu a komplexnú analýzu aj užitočné odporúčania týkajúce sa technológií Windows Server 2008, Windows Server Hyper-V, Virtual Server 2005 R2, Terminálová služba, SoftGrid, System Center Virtual Machine Manager, Windows Vista a Microsoft Office 2007.
 2. Infrastructure Planning and Design Guides (US)
  Sprievodcovia Infrastructure Planning & Design (Plánovanie a návrh infraštruktúry) predstavujú novú verziu architektúry Windows Server System Reference Architecture. Účelom tejto série je objasniť a spriehľadniť proces návrhu pre infraštruktúrne technológie spoločnosti Microsoft. Každý sprievodca je zameraný na jednu infraštruktúrnu technológiu či typ nasadenia. Títo sprievodcovia svojím zameraním na problematiku návrhu infraštruktúry dopĺňajú dokumentáciu k produktom. Obsah série: Series Overview (Prehľad série), Selecting the Right Virtualization Technology (Výber vhodnej virtualizačnej technológie), SoftGrid, Hyper-V, WDS, AD DS a Terminal Services (Terminálová služba).
 3. Microsoft Deployment (US)
  Akcelerátor Microsoft Deployment (Nasadenie) znižuje časovú aj finančnú náročnosť nasadenia klientov a serverov, lebo zjednocuje nástroje a procesy v rámci spoločnej konzoly a zbierky pokynov. Microsoft Deployment podporuje operačné systémy Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 a ponúka pre ne špecifické pokyny, nástroje a šablóny pre nasadenie systému Microsoft Office 2007 aj všeobecné odporúčania a nástroje pre nasadenie ostatných aplikácií.
 4. Windows Server 2008 Security Guide (US)
  Windows Server 2008 Security Guide (Sprievodca zabezpečením systému Windows Server 2008) bol vytvorený s cieľom ďalej zdokonaliť zabezpečenie serverov vo vašej organizácii vďaka plnému využitiu všetkých nových a vylepšených bezpečnostných technológií a funkcií v systéme Windows Server 2008. Tieto odporúčania vám umožnia rýchlo a spoľahlivo nasadiť základné bezpečnostné funkcie, posilniť zabezpečenie serverových úloh a posúdiť odporúčané nastavenia zabezpečenia v kontexte konkrétnych potrieb.