*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Virtualizácia a konsolidácia

Virtualizácia serverov (známa taktiež ako hardvérová virtualizácia) predstavuje aktuálnu tému vo svete IT, a to z dôvodu výrazných finančných úspor, ktoré môže priniesť. Virtualizácia serverov umožňuje v jednom fyzickom počítači prevádzkovať viac operačných systémov v podobe virtuálnych počítačov (VM, virtual machine). Vďaka virtualizácii serverov je možné konsolidovať využitie nevyťažených počítačov do menšieho počtu plne vyťažených počítačov. Menej fyzických počítačov môže znamenať nižšie režijné náklady v súvislosti s hardvérom, energiami a správou a taktiež možnosť vytvorenia dynamickejšej IT infraštruktúry. Ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a virtualizácii nájdete na stránkach Virtualizácia (US).

V systéme Windows Server 2008 je všetko potrebné pre podporu virtualizácie serverov k dispozícii ako neoddeliteľná súčasť operačného systém v podobe technológie Windows Server 2008 Hyper-V. Vďaka integrácii technológie Hyper-V a jednoduchým licenčným podmienkam je teraz veľmi jednoduché plne využiť výhody virtualizácie v systéme Windows Server 2008 na úsporu nákladov.

Predstavenie technológie Windows Server 2008 Hyper-V

Windows Server 2008 Hyper-V, nová generácia serverovej virtualizačnej technológie založenej na hypervízore, umožňuje najlepšie využitie investícií do serverového hardvéru prostredníctvom konsolidácie niekoľkých rolí serverov prevádzkovaných ako virtuálne počítače v jedinom fyzickom počítači. Vďaka technológii Hyper-V môžete efektívne prevádzkovať niekoľko rôznych operačných systémov (Windows, Linux a ďalšie) paralelne na jednom serveri a plne využívať výkon platformy x64.

Základné scenáre pre technológiu Hyper-V

Technológia Hyper-V predstavuje dynamickú, spoľahlivú a škálovateľnú virtualizačnú platformu spoločne s jedným balíkom integrovaných nástrojov pre správu fyzických aj virtuálnych prostriedkov, a umožňuje tak vytvoriť flexibilné a dynamické datacentrum. Technológia Hyper-V ponúka nasledujúce možnosti:

 • Konsolidácia serverov
  Firmy sú nútené zjednodušovať správu a znižovať náklady a zároveň si zachovať a vylepšovať konkurenčné výhody, napríklad flexibilitu, spoľahlivosť, škálovateľnosť a zabezpečenie. Základné použitie virtualizácie, tzn. konsolidovať viac serverov do jediného systému a zároveň zachovať izoláciu jednotlivých rolí, pomáha tieto potreby naplňovať. Jednou z hlavných výhod konsolidácie serverov sú nízke celkové náklady na vlastníctvo, a to nielen vďaka znižovaniu požiadaviek na hardvér, ale taktiež vďaka nízkym nákladom na napájanie, chladenie a správu.
  Firmám prináša virtualizácia serverov taktiež výhody v podobe optimalizácie infraštruktúry, a to ako z hľadiska využívania prostriedkov, tak taktiež z hľadiska rozloženia zaťaženia medzi rôzne prostriedky. Ďalšou výhodou je lepšia flexibilita celkového prostredia a možnosť neobmedzene integrovať 32-bitové a 64-bitové úlohy v rovnakom prostredí.
 • Obchodná kontinuita a zotavenie po havárii
  Obchodná kontinuita predstavuje flexibilitu z hľadiska minimalizácie ako naplánovaných, tak aj neplánovaných prestojov. Môže ísť ako o rutinné činnosti, ako je napríklad údržba a zálohovanie, tak aj o neočakávané výpadky. Služba Hyper-V ponúka výkonné funkcie pre zaistenie obchodnej kontinuity, ako je napríklad zálohovanie počas prevádzky a rýchla migrácia, vďaka ktorým firmy dokážu naplňovať prísne metriky prevádzkyschopnosti a dostupnosti.
  Kľúčovou súčasťou pre zaistenie obchodnej kontinuity je zotavenie po havárii. Prírodné katastrofy, nepriateľské útoky a taktiež jednoduché konfiguračné problémy, ako napríklad konflikty softvéru, môžu úplne ochromiť služby a aplikácie, pokým správca nevyrieši ťažkosti a neobnoví zálohované dáta. Technológia Hyper-V využíva možnosti správy klastrov systému Windows Server 2008 a zaisťuje podporu pre situácie, kedy v IT prostrediach a datacentrách dôjde k zrúteniu a je nutné obnoviť dáta pomocou geograficky vzdialených klastrov. Rýchle a spoľahlivé obnovenie po havárii a obnovenie obchodnej kontinuity pomáha zaistiť minimálne straty dát a ponúka výkonné možnosti vzdialenej správy.
 • Testovanie a vývoj Testovanie a vývoj sú často prvé oblasti, v ktorých môžu firmy využiť výhody technológie virtualizácie. Pomocou virtuálnych počítačov môžu tímy vývojárov vytvárať a testovať najrôznejšie scenáre v bezpečnom, samostatnom prostredí, ktoré presne simuluje prevádzku fyzických serverov a klientov. Technológia Hyper-V umožňuje maximálne využiť testovací hardvér, a tým dosiahnuť zníženie nákladov, zlepšenie správy životného cyklu a zlepšovať možnosti testovania. Vďaka rozšíreným funkciám kontrolných bodov a podpory hosťovaných operačných systémov poskytuje technológia Hyper-V vynikajúcu platformu pre testovacie a vývojové prostredia.
 • Dynamické datacentrum Technológia Hyper-V spoločne s existujúcimi riešeniami pre správu systémov, napríklad Microsoft System Center, môže pomôcť realizovať víziu dynamického datacentra prostredníctvom vytvorenia samospravujúcich dynamických systémov a poskytnutím prevádzkovej aktivity. Vďaka funkciám, ako je automatická prekonfigurácia virtuálneho počítača, flexibilné riadenie prostriedkov a rýchla migrácia, je možné vytvoriť dynamické IT prostredia využívajúce virtualizáciu nielen na reagovanie na ťažkosti, ale taktiež na predvídanie vyšších požiadaviek.

Kľúčové funkcie technológie Hyper-V

 • Nová a vylepšená architektúra. Nová 64-bitová architektúra hypervízorov s mikrojadrami umožňuje technológii Hyper-V zaisťovať podporu pre celý rad zariadení a vyšší výkon a zabezpečenie.
 • Široká podpora operačných systémov. Široká podpora pre súbežne bežiace rôzne typy operačných systémov, vrátane 32-bitových a 64-bitových systémov na rôznych serverových platformách, napríklad Windows, Linux a ďalších.
 • Podpora symetrického multiprocesingu (SMP). Možnosť podpory až štyroch procesorov v prostredí virtuálneho počítača umožňuje vo virtuálnom počítači plne využiť aplikácie s podporou viacerých podprocesov.
 • Vyrovnávanie zaťaženia siete. Technológia Hyper-V ponúka nové funkcie virtuálnych prepínačov. To znamená, že virtuálne počítače je možné jednoducho nakonfigurovať tak, aby pomocou služby Vyrovnávanie zaťaženia siete v systéme Windows vyrovnávali zaťaženie medzi virtuálnymi počítačmi na rôznych serveroch.
 • Nová architektúra zdieľanie hardvéru. Vďaka novej architektúre VSP/VSC (virtual service provider/virtual service client) zaisťuje technológia Hyper-V vylepšený prístup a využitie základných prostriedkov, napríklad disku, sietí a videa.
 • Rýchla migrácia. Technológia Hyper-V umožňuje rýchle migrovať bežiaci virtuálny počítač z jedného fyzického hostiteľského systému na iný s minimálnymi prestojmi vďaka využitiu známych funkcií pre vysokú dostupnosť, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom nástrojov pre správu produktov Windows Server a System Center.
 • Snímka virtuálneho počítača. Technológia Hyper-V umožňuje vytvárať snímky bežiaceho virtuálneho počítača, aby bolo možné jednoducho prejsť do predchádzajúceho stavu, a celkovo zlepšuje riešenie pre zálohovanie a obnovenie.
 • Škálovateľnosť. Vďaka podpore viacerých procesorov a jadier na úrovni hostiteľa a vylepšenému prístupu k pamäti v rámci virtuálnych počítačov je teraz možné vertikálne škálovať prostredie virtualizácie tak, aby bolo možné využívať veľký počet virtuálnych počítačov v rámci daného hostiteľského počítača a naďalej využívať rýchlu migráciu pre škálovateľnosť v rámci viacerých hostiteľov.
 • Rozšíriteľnosť. Rozhranie WMI (Windows Management Instrumentation) založené na štandardoch a rozhraní API v rámci technológie Hyper-V umožňujú nezávislým výrobcom softvéru a vývojárom rýchlo vytvárať vlastné nástroje, programy a vylepšenia pre virtualizačnú platformu.

Poznámka: Spoločnosť Microsoft je toho názoru, že väčšina zákazníkov v súčasnosti očakáva, že funkcie pre virtualizáciu budú súčasťou serverového operačného systému. Na základe požiadaviek zákazníkov však taktiež bude možné systém Windows Server 2008 licencovať bez technológie Hyper-V. Ďalšie informácie nájdete na stránke Licencovanie bez technológie Hyper-V (US).

Microsoft Application Virtualization

Riešenie Microsoft Application Virtualization, predtým známe pod názvom SoftGrid Application Virtualization, predstavuje optimalizované virtualizačné riešenie dopĺňajúce technológiu Windows Server 2008 Hyper-V. Namiesto virtualizácie celého operačného systému umožňuje riešenie Microsoft Application Virtualization virtualizovať iba aplikácie. Riešenie Microsoft Application Virtualization umožňuje spoločne prevádzkovať ľubovoľné aplikácie, a to aj také, ktoré by spolu normálne kolidovali, rôzne verzie rovnakej aplikácie a rad aplikácií, ktoré by predtým prevádzkovať spoločne nebolo možné.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite Microsoft Application Virtualization (US).