*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Webová a aplikačná platforma

Windows Server 2008 obsahuje Internetovú informačnú službu 7.0 (IIS 7.0), ktorá predstavuje dokonale zabezpečenú a jednoducho spravovateľnú platformu pre vývoj webových aplikácií a služieb a ich spoľahlivé hosťovanie. Služba IIS7 nie je len webový server. Predstavuje taktiež významné vylepšenie webovej platformy systému Windows a hrá centrálnu úlohu v zjednocovaní technológií webových platforiem spoločnosti Microsoft – ASP.NET, služby Windows Communication Foundation Web Services a služby Windows SharePoint Services.

Webová a aplikačná platforma systému Windows Server 2008 prináša efektívnejšie nasadenie a správu, vyšší výkon, silnejšie zabezpečenie a lepšie prispôsobiteľné webové aplikácie a služby.

Vylepšenia Internetovej informačnej služby 7.0 (IIS 7.0)

Služba IIS 7.0 ponúka celý rad nových možností, ktoré umožňujú výrazne zlepšiť spôsob, akým sú webové riešenia vyvíjané, nasadzované a spravované. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Internetovej informačnej služby. Medzi vylepšenia v službe ISS 7.0 patria:

 • Modulárna architektúra. Služba IIS 7.0 ponúka správcom nebývalú úroveň kontroly nad webovým serverom. Služba IIS 7.0 je navrhnutá tak, aby IT špecialistom umožňovala presne nastaviť, ktoré funkcie majú byť na webovom serveri nainštalované a spustené. Služba IIS je teraz rozdelená na viac než 40 modulov súčastí, ktoré je možné nezávisle inštalovať, čo výrazne znižuje počet cieľov potenciálnych útokov a taktiež nároky servera.
 • Ucelené rozhrania API pre lepšiu rozšíriteľnosť. Flexibilná, rozšíriteľná architektúra služby IIS 7.0 ponúka vývojárom úplne nové príležitosti prispôsobovania webového servera. Základné funkcie služby IIS7 pre webový server boli vytvorené pomocou nových verejných rozhraní API webového servera, prostredníctvom ktorých môžu všetci vývojári rozširovať, nahradzovať alebo pridávať funkcie na webový server. Tieto rozhrania API sú k dispozícii ako natívne rozhrania API Win32, ale taktiež ako spravované rozhrania API služieb .NET Framework. Vývojári taktiež môžu využiť výhody rozšíriteľnosti služby IIS 7.0 z hľadiska funkcií protokolovania udalostí, konfigurácie a správy, čo zaisťuje bezproblémovú prácu pre zákazníkov, ktorí používajú rozšírenia iných výrobcov.
 • Jednotný, distribuovateľný konfiguračný model. Vďaka bohatým možnostiam správy je nasadenie a správa webových aplikácií v rámci služby IIS 7.0 ďaleko ľahšia a efektívnejšia. Služba IIS 7.0 ponúka vývojárom a správcom jednotný systém konfigurácie pre ukladanie všetkých nastavení služby IIS a ASP.NET vo formáte XML a zahŕňa balík spravovaného kódu a rozhraní API pre skriptovanie pre prístup ku konfiguračným informáciám pre celú webovú platformu. Tento nový konfiguračný systém podporuje distribuované konfiguračné súbory, ktoré môžu byť uložené spoločne s obsahom webovej lokality alebo aplikácie.
  Tieto vylepšenia majú významný vplyv na to, akým spôsobom sú aplikácie konfigurované a nasadzované. Teraz, keď už nie je nastavenie webovej lokality a aplikácií explicitne späté s centralizovaným úložiskom konfigurácií v miestnom počítači, je možné konfiguráciu jednoduchým spôsobom skopírovať z pracovnej stanice vývojárov na testovací server a následne na prevádzkový webový server. Ihneď ako je webová lokalita v prevádzke, môžu správcovia zdieľať konfiguračné informácie medzi viacerými webovými front-end servermi, čo umožňuje vyhnúť sa nákladným a na chyby náchylným replikáciám a problémom pri ručných synchronizáciách.
 • Efektívne nástroje pre správu. Služba IIS 7.0 ponúka širokú škálu funkcií pre správu, ktoré zjednodušujú každodenné úlohy v súvislosti so správou webových lokalít a aplikácií. Služba IIS 7.0 zahŕňa nový nástroj pre správu v grafickom používateľskom rozhraní, nový nástroj pre príkazový riadok, nové spravované rozhrania API a nového sprostredkovateľa WMI pre automatizáciu úloh správy. Všetky tieto nové funkcie pre správu zaisťujú jednotnú podporu pre spoločnú správu služby IIS a rozhrania ASP.NET.
  Nový nástroj pre správu v grafickom rozhraní v službe IIS 7.0 ponúka nový, efektívnejší spôsob správy webového servera. Zaisťuje podporu pre nastavenia konfigurácie služby IIS aj rozhrania ASP.NET, členstiev a rolí, ale taktiež diagnostické informácie v režime runtime. Nové používateľské rozhranie taktiež umožňuje hostiteľom alebo správcom webových lokalít delegovať kontrolu nad správou vývojárom alebo vlastníkom obsahu, čo umožňuje znížiť náklady na vlastníctvo a záťaž IT špecialistov z hľadiska správy. Podporuje pripájanie k vzdialeným serverom cez protokol HTTP (prostredníctvom brán firewall) a funguje ako vo vyhradenom, tak aj zdieľanom hostiteľskom prostredí.
 • Výkonné možnosti diagnostiky Služba. IIS 7.0 umožňuje vývojárom a IT špecialistom jednoduchšie odstraňovať ťažkosti v prípade chybových webových lokalít a aplikácií a zabraňovať tak potenciálnym mnohohodinovým výpadkom. Služba IIS 7.0 ponúka správcom diagnostické informácie (napríklad aké požiadavky sa momentálne spracovávajú, ako dlho sa spracovávajú, ktoré adresy URL volajú, ktorý klient ich volal a aký je ich stav). Službu IIS 7.0 je možné taktiež nakonfigurovať tak, aby automaticky protokolovala podrobné udalosti trasovania v prípade, že dôjde k chybám. Tieto diagnostické možnosti v službe IIS 7.0 sú taktiež rozšíriteľné, do vlastných modulov tak je možné vkladať nové diagnostické udalosti.

Súhrnne služba IIS 7.0 umožňuje dosiahnuť nasledujúce výhody:

 • Zjednodušiť vývoj, nasadenie a konfiguráciu webových aplikácií a služieb
 • Znížiť náklady na správu vďaka efektívnejšej správe webových infraštruktúr
 • Minimalizovať riziká v súvislosti so zabezpečením a opravami s podrobnou kontrolou nad nároky webového servera
 • Rýchlo implementovať výkonné webové riešenia vďaka novej rozšíriteľnej platforme
 • Znížiť výpadky webových lokalít rýchlym riešením chýb v aplikáciách

Nové roly aplikačného servera

Aplikačný server predstavuje rozšírenú rolu servera v systéme Windows Server 2008. Vďaka úplne novým funkciám prináša rola aplikačného servera integrované prostredie pre nasadenie a prevádzkovanie zákazníckych obchodných aplikácií založených na rozhraní Microsoft .NET Framework 3.0. Organizácie používajúce obchodné aplikácie (LOB), vrátane starších aplikácií, ktoré vyžadujú rozhranie Microsoft .NET Framework 3.0, Message Queuing, COM+ či distribuované transakcie, môžu zistiť, že inštalácia hostiteľského prostredia pre tieto aplikácie je vďaka role aplikačného servera oveľa jednoduchšia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Windows Server 2008: Webová aplikačná platforma.

Windows Media Services 2008

Windows Media Services je podporovaná možnosť v rámci inštalácie serverového jadra systému Windows Server 2008. Windows Media Services 2008 predstavuje silnú odborovú platformu pre dátové prenosy živého aj zaznamenaného zvukového aj videoobsahu cez Internet aj v rámci intranetu. Pomocou služby Windows Media Services 2008 je možné prenášať vysoko kvalitný mediálny obsah do nasledujúcich cieľových umiestnení:

 • Počítače a zariadenia, ktoré obsah prehrávajú pomocou prehrávača ako napríklad Windows Media Player
 • Počítače používajúce službu Windows Media Services, ktoré sprostredkúvajú, ukladajú do medzipamäte a ďalej distribuujú obsah
 • Vlastné aplikácie, ktoré boli vyvinuté pomocou balíka Windows Media Software Development Kit (SDK)

Služba Windows Media Services poskytuje skutočne kvalitné mediálne dátové prúdy, dynamické programovanie pre rýchlu a cielenú distribúciu obsahu a odborovú platformu zaisťujúcu jednoduchú správu, prispôsobenie a škálovateľnosť.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite služby Windows Media Services 2008 (US).