*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Novinky v systéme Windows Server 2008 R2

Novinky

Windows Server 2008 R2 vychádza z oceňovaného základu, ktorým je Windows Server 2008, rozširuje jeho existujúce technológie a pridáva nové funkcie, ktoré organizáciám umožňujú zvyšovať spoľahlivosť a flexibilitu ich serverových infraštruktúr. Nové virtualizačné nástroje, webové nástroje, vylepšenia správy a skvelá integrácia s Windows 7 pomáhajú šetriť čas a znižovať náklady a predstavujú platformu pre dynamické a efektívne spravované datacentrum.

Oboznámte sa s novinkami v systéme Windows Server 2008 R2:

Podpora virtualizácie serverov a klientskych počítačov

Virtualizácia je dôležitou súčasťou dnešných datacentier. Prevádzková efektivita, ktorú virtualizácia ponúka, dovoľuje organizáciám podstatne znížiť náročnosť prevádzky a spotrebu energie.

Vylepšenie webovej aplikačnej platformy

Windows Server 2008 R2 zahŕňa množstvo vylepšení, vďaka ktorým toto vydanie predstavuje vôbec najrobustnejšiu webovú aplikačnú platformu Windows Server. Ponúka aktualizovanú rolu webového servera, službu Internet Information Services (IIS) 7.5 a širšiu podporu technológií .NET v serverovom jadre.

Vylepšená spotreba energie v datacentrách a optimalizácia správy

Priebežná správa serverov v datacentre patrí k úlohám, ktorým sú dnes IT špecialisti nútení venovať najviac času. Nech už nasadíte akúkoľvek stratégiu správy, vždy je potrebné podporovať správu fyzického aj virtuálneho prostredia. Ďalším cieľom pri návrhu systému Windows Server 2008 R2 bolo obmedziť nutnosť priebežnej správy systému a náročnosť bežných každodenných prevádzkových úloh.

Škálovateľnosť a spoľahlivosť

Windows Server 2008 R2 dokáže zvládať nebývalý objem záťaže, je dynamicky škálovateľný a môže sa pochváliť vynikajúcou dostupnosťou a spoľahlivosťou. Prispieva k tomu množstvo nových a aktualizovaných funkcií.

Lepšie výsledky spolu s Windows 7

Windows Server 2008 R2 obsahuje rad funkcií priamo navrhnutých pre spoluprácu s klientskymi počítačmi so systémom Windows 7. Tento systém predstavuje najnovšiu klientsku verziu operačného systému Windows spoločnosti Microsoft.


Prehľad noviniek v predchádzajúcej verzii – v systéme Windows Server 2008 – nájdete na samostatnej stránke.