*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Hlavné dôvody pre nasadenie systému Windows Server 2008 R2

Plánovanie

Premýšľate o zhodnotení kúpy systému Windows Server 2008 R2? Neviete, aké novinky prináša a odkiaľ by ste vlastne mali začať? Ďalej nájdete hlavné dôvody, prečo uvažovať o inovácii na Windows Server 2008 R2. Oboznámte sa s dôvodmi, prečo by IT špecialisti mali túto možnosť vyhodnotiť, a s tým, ako môžete využiť novinky v oblasti služby Vzdialená plocha (predtým Terminálová služba).

Pozri taktiež:

Hlavné dôvody pre inováciu na Windows Server 2008 R2

Windows Server® 2008 R2 je najnovším serverovým operačným systémom spoločnosti Microsoft. Je navrhnutý tak, aby organizáciám pomáhal znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať efektivitu, a ponúka vylepšenú kontrolu správy prostriedkov v rámci podniku. Umožňuje dosiahnuť taktiež efektívnejšie využitie energie a lepší výkon vďaka zníženiu spotreby a režijných nákladov. Systém taktiež pomáha zlepšiť funkčnosť vo firemných pobočkách vďaka jedinečnému novému pojatiu vzdialeného prístupu, ponúka prehľadnejšiu správu servera a rozširuje virtualizačnú stratégiu spoločnosti Microsoft pre klientske aj serverové počítače.

Prehľad 10 hlavných dôvodov pre inováciu

Windows Server 2008 R2 bol navrhnutý tak, aby na rovnakom hardvérovom základe ako systém Windows Server 2008 podával porovnateľný alebo lepší výkon. Navyše je verzia R2 prvým operačným systémom Windows Server, ktorý bol presunutý výhradne na 64-bitovú architektúru.

Windows Server 2008 R2 ďalej obsahuje niekoľko vylepšení týkajúcich sa procesorov. Táto verzia predovšetkým rozširuje podporu procesorov tak, že zákazníkom umožňuje spustiť až 256 logických procesorov. Verzia R2 taktiež podporuje preklad adries druhej úrovne (Second Level Translation, SLAT), ktorý serveru umožňuje využiť výhody funkcie Enhanced Page Tables obsiahnutej v najnovších procesoroch výrobcu AMD aj podobnej funkcie Nested Page Tables, ktorá je súčasťou najnovších procesorov Intel. Spojenie oboch vylepšení na serveroch R2 značne posilňuje správu pamäte.

Pre súčasti systému Windows Server 2008 R2 bol zvýšený taktiež výkon hardvéru. Platforma Hyper-V servera Windows Server 2008 R2 má teraz v hostiteľských počítačoch prístup k až 32 logickým procesorom – ide o dvojnásobok pôvodnej hodnoty. Táto funkcia nielen ťaží z výhod nových viacjadrových systémov, ale taktiež umožňuje dosiahnuť lepšie pomery konsolidácie virtuálnych počítačov na fyzického hostiteľa.

V systéme Windows Server 2008 boli zavedené zásady „vyváženého“ napájania, ktoré monitorujú úroveň využitia procesorov v serveri a dynamicky upravujú stav ich výkonu tak, aby sa napájanie prispôsobilo potrebám záťaže. Verzia Windows Server 2008 R2 vylepšuje túto funkciu riadenia spotreby doplnením funkcie parkovania jadier (Core Parking) a rozšírením nastavení zásad skupiny zameraných na napájanie.

Zásady skupiny v službe Active Directory® Domain Services v systéme Windows Server 2008 už správcom poskytli určitú mieru kontroly nad riadením spotreby klientskych počítačov. Tieto funkcie sú v systémoch Windows Server 2008 R2 a Windows® 7 vylepšené tak, aby zaistili ešte presnejšiu kontrolu vo viacerých scenároch nasadenia a ponúkli ešte výraznejšiu úsporu energie.

Windows Server 2008 R2 obsahuje taktiež veľmi očakávanú aktualizáciu virtualizačnej technológie spoločnosti Microsoft, platformy Hyper-V™. Nová platforma Hyper-V™ bola navrhnutá tak, aby posilnila správu existujúcich virtuálnych počítačov a pomohla s riešením niektorých konkrétnych problémov v odbore IT, najmä v oblasti migrácie serverov.

Hyper-V™ predstavuje technológiu umožňujúcu fungovanie jednej z kľúčových funkcií systému Windows Server 2008 R2, Migrácie počas prevádzky. Vďaka platforme Hyper-V vo verzii 1.0 mohol Windows Server 2008 pracovať s funkciou Rýchla migrácia, ktorá dokázala preniesť virtuálne počítače medzi fyzickými hostiteľmi len s niekoľkosekundovým výpadkom. Týchto niekoľko sekúnd však stále mohlo v určitých scenároch spôsobiť ťažkosti, najmä v prípade pripojenia klientov k serverom hosťujúcim na virtuálnych počítačoch. Vďaka funkcii Migrácia počas prevádzky prebehne presun medzi fyzickými cieľmi rádovo v milisekundách, čo znamená, že pripojení používatelia operácie spojené s migráciou nezaznamenajú.

Zákazníci, ktorí používajú nástroj System Center Virtual Machine Manager pre platformu Hyper-V, môžu využiť taktiež ďalšie scenáre správy a spracovania, vrátane novej funkcie Optimalizácia výkonu a prostriedkov zameranej na virtuálne počítače a vrátane aktualizovanej podpory správy klastrov s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní.

Nová platforma Hyper-V™ prináša taktiež vylepšenie výkonu jadra, vrátane už zmienenej schopnosti využiť až 64 logických procesorov a posilniť ich výkon vďaka podpore prekladu adries druhej úrovne (Second Level Translation, SLAT) u hostiteľa. Virtuálne počítače taktiež môžu pridávať a odoberať ukladacie priestory bez toho, aby ich bolo nutné reštartovať, a môžu sa taktiež spúšťať zo súborov VHD.

Záujem o virtualizačné riešenia sa prejavuje predovšetkým v oblasti serverov. Obdobne zaujímavý pokrok je však dosahovaný aj vo virtualizácii prezentácie, kde spracovanie prebieha na serveri optimalizovanom z hľadiska kapacity a dostupnosti, zatiaľ čo s grafikou, klávesnicou, myšou a ďalšími používateľskými vstupno-výstupnými funkciami sa pracuje z klientskeho počítača.

Windows Server 2008 R2 obsahuje vylepšenú technológiu Infraštruktúra virtuálnych klientskych počítačov (VDI), ktorá rozširuje funkcie Terminálovej služby a umožňuje distribuovať určité podnikové programy do vzdialených klientskych počítačov zamestnancov. Vďaka infraštruktúre VDI sú teraz programy, ktoré služba Vzdialená plocha odosiela do počítača, dostupné priamo v ponuke Štart spoločne s programami, ktoré sú nainštalované miestne. Tento prístup zaisťuje lepšiu virtualizáciu pracovnej plochy aj aplikácií.

Virtualizáciu klientskych počítačov obohatia funkcie ako vylepšené riadenie personalizácie, takmer nepostrehnuteľná integrácia virtualizovaných klientskych počítačov a aplikácií v systéme Windows 7, lepší výkon zvuku a grafiky, veľmi zaujímavá aktualizácia webového prístupu a ďalšie prvky. Infraštruktúra VDI ponúka efektívnejšie využitie virtualizovaných prostriedkov a lepšiu integráciu s miestnym periférnym hardvérom a taktiež nové výkonné funkcie virtuálnej správy.

Rozšírenie funkcií serverového operačného systému síce nikdy neškodí, za jeho nevýhodu sa však vždy pokladal nárast zložitosti a taktiež záťaže tých, ktorí zaisťujú každodennú správu serverov. Windows Server 2008 R2 sa zameriava priamo na tento problém – zreteľné to je pri všetkých konzolách zameraných na správu. K funkciám týchto nástrojov patrí:

  • Nižšia spotreba energie v datacentre a jej ľahšie riadenie, ako už bolo uvedené
  • Vylepšená vzdialená správa, vrátane nástroja Správca serverov, ktorý je možné nainštalovať vzdialene
  • Vylepšené funkcie pre správu identít vďaka aktualizovaným a zjednodušením službám Active Directory Domain Services a Active Directory Federated Services

Windows Server 2008 R2 vylepšuje taktiež obľúbené prostredie PowerShell prvýkrát uvedené vo verzii Windows Server 2008. Verzia PowerShell 2.0 predchádzajúcu verziu podstatne rozvíja. Obsahuje totiž viac ako 240 nových preddefinovaných rutín cmdlet a taktiež nové grafické používateľské rozhranie (GUI), ktoré dopĺňa vývojárske funkcie pre tvorbu nových rutín na profesionálnej úrovni. Toto nové používateľské rozhranie obsahuje farebné odlíšenie syntaxe, nové funkcie pre ladenie skriptov pred ich použitím v prevádzkovom prostredí a nové testovacie nástroje.

Správa ukladania nepredstavuje len správu diskov. Podľa údajov spoločnosti IDC* objem uložených informácií medzi rokmi 2008 a 2012 každoročne vzrastie o 51 % (ukazovateľ CAGR, compounded annual growth rate). Ak chcú organizácie držať krok s týmto tempom a zostať konkurencieschopné, musia začať spravovať dáta, nie iba disky. Windows Server 2008 R2 dáva správcom IT nástroje práve pre tento prístup, a to v podobe novej infraštruktúry File Classification Infrastructure (FCI). Táto nová funkcia stavia nad súčasnými architektúrami zdieľaných súborov rozšíriteľný a automatizovaný klasifikačný mechanizmus, ktorý správcom IT umožňuje riadiť konkrétne akcie pre konkrétne súbory na základe plne prispôsobiteľnej klasifikácie. Infraštruktúra FCI je navyše rozšíriteľná pre partnerov, a používatelia systému Windows Server 2008 R2 teda môžu v blízkej budúcnosti očakávať ďalšie funkcie na tomto základe, ktoré pripravia nezávislí dodávatelia softvéru.

Dnešní mobilní pracovníci zvyšujú dopyt po tom, aby oddelenia IT poskytovali vzdialený prístup k firemným prostriedkom. Správa vzdialených počítačov však predstavuje trvalú výzvu. Komplikuje ju malá šírka pásma v sieťach WAN (wide area network) a procesy pripájania a opätovného pripájania, ktoré kolidujú s časovo náročnejšími úlohami pri správe klientskych počítačov, ako sú zmeny zásad skupiny alebo aktualizácia nutných opráv.

Windows Server 2008 R2 prichádza s novým typom pripojenia označovaným ako DirectAccess – ide o výkonný spôsob, ako môžu vzdialení používatelia bez ťažkostí získať prístup k firemným prostriedkom bez toho, aby potrebovali tradičné pripojenie prostredníctvom siete VPN alebo klientsky softvér. K technológiám dodávaným v rámci systému Windows Server 2008 doplnila spoločnosť Microsoft jednoduchých sprievodcov správou, ktorí správcom umožňujú nakonfigurovať protokoly SSTP a IPv6 ako na serveri R2, tak na klientoch so systémom Windows 7, a zaistiť tak základné pripojenie pomocou funkcie DirectAccess. Toto pripojenie je možné potom posilniť vďaka ďalším nástrojom pre správu a zabezpečenie servera R2, vrátane zásad pre správu a architektúry NAP.

V rámci funkcie DirectAccess sú všetci používatelia vo všetkých situáciách chápaní ako vzdialení. Od používateľov sa už nepožaduje rozlíšenie miestneho a vzdialeného pripojenia. Funkcia DirectAccess spracováva všetky tieto rozlíšenia na pozadí. IT špecialisti si zachovávajú presnú kontrolu a úplné zabezpečenie, čo uľahčuje zabezpečenie jednotlivých počítačov a zmierňuje problémy so správou na oboch stranách pripojenia.

Architektúra IT v mnohých firemných pobočkách sa vyznačuje relatívne malou šírkou pásma. Pomalé prepojenia WAN ovplyvňujú produktivitu zamestnancov pobočiek, ktorí sú nútení čakať na prístup k obsahu v hlavnej kancelárii. Náklady na pripojenie pobočiek môžu tvoriť až tretinu celkových firemných výdavkov na IT. Ako reakciu na tento problém predstavuje Windows Server 2008 R2 funkciu s názvom BranchCache™, ktorá obmedzuje využívanie prepojenia WAN a zlepšuje čas odozvy sieťových aplikácií.

S funkciou BranchCache™ sú klienti, ktorí požadujú prístup k dátam v sieti organizácie, v prípade, že bol daný súbor požadovaný už skôr, presmerovaní k súboru v lokálnej (pobočkovej) sieti. Ak je súbor uložený v lokálnej sieti, títo klienti k nemu získajú okamžitý vysokorýchlostný prístup. Také súbory je možné vo väčších pobočkách ukladať na lokálnom serveri BranchCache™, alebo jednoducho v lokálnych počítačoch so systémom Windows 7.

Pri návrhu systému Windows Server 2008 R2 sa spoločnosť Microsoft viac zamerala na zákazníkov z radov malých a stredných firiem. Posun zamerania týmto zákazníkom prináša bohatú škálu produktových ponúk spoločnosti Microsoft, od systému Small Business Server cez Windows Essential Business Server až po aktuálnu edíciu Windows Server 2008 Standard. Jednotlivé verzie produktov (SKU) sú vybavené novými nástrojmi pre správu, ktoré IT špecialistom v malých a stredných firmách uľahčujú život.

Jedným z príkladov je nové Centrum pre správu služby Active Directory – rôznorodé grafické používateľské rozhrania pre správu sú teraz zjednotené a založené na prostredí PowerShell. Navyše sú k dispozícii nástroje Best Practice Analyzers, ktoré spoločnosť Microsoft rozšírila pre všetky roly serverov, takže všetky konfigurácie serverov je možné jednoducho udržiavať v súlade s najnovšími poznatkami a skúsenosťami. A v neposlednom rade je tu nástroj Zálohovanie servera. Táto akosi dlho prehliadaná aplikácia, ktorá je štandardnou súčasťou servera, zaznamenala výraznú inováciu a teraz obsahuje presnejšiu podporu pre vytváranie úloh zálohovania, vrátane podpory operácií so stavom systému. Navyše bola optimalizovaná tak, aby bežala rýchlejšie a využívala menej miesta na disku.

A v neposlednom rade je tu nástroj Zálohovanie servera. Táto akosi dlho prehliadaná aplikácia, ktorá je štandardnou súčasťou servera, zaznamenala výraznú inováciu a teraz obsahuje presnejšiu podporu pre vytváranie úloh zálohovania, vrátane podpory operácií so stavom systému. Navyše bola optimalizovaná tak, aby bežala rýchlejšie a využívala menej miesta na disku.

Windows Server 2008 R2 obsahuje viacero aktualizácií, vďaka ktorým predstavuje doteraz najlepšiu aplikačnú platformu Windows Server. K najdôležitejším novinkám však patrí nová služba Internet Information Services 7.5 (IIS 7.5).

Aktualizovaný webový server obsahuje funkcie, ktoré sprehľadňujú správu – rozšírenie nástroja Správca služby IIS, implementácia sprostredkovateľa prostredia IIS PowerShell a využitie výhod architektúry .NET v serverovom jadre. Služba IIS 7.5 taktiež integruje nové funkcie podpory a odstraňovania problémov, vrátane protokolovania konfigurácie a špecializovaného nástroja Best Practice Analyzer. A konečne, začlenili sme do nej taktiež niekoľko najobľúbenejších voliteľných rozšírení spojených so systémom Windows Server 2008, vrátane nástroja URLScan 3.0 (teraz pod názvom Request Filter Module).

Windows Server 2008 R2 uľahčuje najčastejšie vykonávané úlohy v IT

Zvládnite viac s menej prostriedkami. To je heslom správcov serverov už niekoľko rokov, ale nikdy to neplatilo viac než teraz. Windows Server 2008 R2 vám našťastie prichádza na pomoc s mnohými a rôznorodými funkciami, ktoré boli priamo navrhnuté s ohľadom na problémy súčasných IT špecialistov a uľahčujú im tak každodennú prácu.

Prehľad desiatich najčastejších úloh v IT, ktoré sú teraz ľahšie

Rýchla migrácia na serveri Windows Server 2008 predstavovala adekvátnu funkciu, ktorá správcom umožňovala presunúť virtuálne počítače medzi fyzickými hostiteľmi len s minimálnym prestojom. Problém bol v tom, že aj táto odmlka bola dosť dlhá na to, aby odpojila aktuálne prihlásených používateľov či aplikácie, čo značne obťažovalo technickú podporu. Windows Server 2008 R2 odpovedá na túto výzvu funkciou Migrácia počas prevádzky.

Migrácia počas prevádzky ťaží z výhod služby Windows Clustering Services a technológie zdieľaných zväzkov klastra (Cluster Shared Volumes) a dokáže virtuálne počítače preniesť rádovo v milisekundách. Nedochádza tak k prerušeniu pripojenia a podstatne sa zvyšuje dynamika prostredia pre správu datacentra. Funkciu Migrácia počas prevádzky sme taktiež začlenili do nástroja System Center Virtual Machine Manager, a to vrátane možnosti vykonávať migrácie na základe zásad. Toto je skvelý nový virtuálny svet.

Kancelárie v pobočkách niekedy preklínajú správcovia serverov aj klientskych počítačov. Vzdialení pracovníci sa nedostanú k súborom, pretože nemajú zaistený dostatočný prístup, alebo sa k nim nedostanú dostatočne rýchlo vinou obmedzenia šírky pásma. Oboznámte sa s ďalšou kľúčovou funkciou systému Windows Server 2008 R2: BranchCache™.

Správcovia môžu pomocou funkcie BranchCache sledovať požiadavky na prístup k súborom v pobočke a súbory tu je možné ukladať do medzipamäte. Súbory je možné načítať z ostatných klientskych počítačov v pobočke (model medzipamäte typu peer-to-peer, nazývaný taktiež distribuovaný režim), prípadne z vyhradeného servera BranchCache™ vo vzdialenom sídle (označuje sa taktiež ako hosťujúci režim). Centrálny server BranchCache™ zaznamenáva ako existujúce požiadavky na súbory, tak aktualizácie súborov, aby bol na požiadavku vždy vrátený výhradne aktuálny obsah.

Výsledkom je jednoducho konfigurovateľné a udržiavateľné riešenie medzipamäte, ktoré urýchľuje obsluhu požiadaviek vzdialených klientov a zároveň znižuje využitie šírky pásma prepojenia WAN.

Dôraz na ekologické IT bol v roku 2008 zrejme najžiadanejšou požiadavkou vrcholového manažmentu na IT oddelenie a tento trend pokračuje aj v roku 2009. Spoločnosť Microsoft pomáha manažérom IT tento tlak na rýchly a jednoduchý prechod k ekologickej prevádzke zmierniť tým, že v systéme Windows Server 2008 R2 prináša nové aktualizácie riadenia spotreby.

Predovšetkým je tu pozoruhodná nová funkcia parkovania jadier (Core Parking). Ak je táto funkcia aktivovaná, Windows Server 2008 R2 neustále monitoruje aktuálne zaťaženie v jednotlivých viacjadrových serverových systémoch. Ak sú určité procesorové jadrá nedostatočne využité či nepotrebné, funkcia parkovania jadier (Core Parking) môže priamo pre tieto jadrá nastaviť úsporný režim a podstatne tak šetriť energiu. V prípade, že sa záťaž náhle zvýši, dokáže R2 tieto jadrá rádovo v niekoľkých milisekundách aktivovať. Server so 64 logickými jadrami sa tak v čase nízkeho využitia môže stať počítačom s iba štyrmi jadrami a ihneď ako sa záťaž opäť zvýši, okamžite sa vrátiť k plnému procesorovému výkonu.

Systém Windows Server 2008 R2 navyše správcom umožňuje navrhnúť aktívne zásady napájania, ktoré môžu pomocou rozhraní pre vzdialenú správu spĺňajúcich štandardy DMTF zaistiť „zníženie rýchlosti“ serverov mimo prevádzkového času.

Zvládnuť toho viac s menej prostriedkami znamená aj menej cestovať. Efektívna správa serverov bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie vždy predstavuje problém. Windows Server 2008 R2 túto výzvu rieši pomocou nástroja Správca serverov, ktorý je možné nainštalovať na pracovné stanice a nasmerovať na servery z diaľky. Správca servera navyše obsahuje nové konzoly pre správu určené pre úlohy vzdialenej správy naprieč rolami serverov.

Virtualizácia môže byť záchranným pásom, pokiaľ ide o konsolidáciu serverov, ale druhú stranu tejto rovnice predstavuje snaha vyžmýkať z hostiteľských počítačov každú kvapku výkonu. Windows Server 2008 R2 obsahuje niekoľko nových funkcií navrhnutých s cieľom plne využiť každú hardvérovú konfiguráciu.

Predovšetkým ťaží z výhod vývoja 64-bitových serverových procesorov – ide o prvý serverový operačný systém spoločnosti Microsoft, ktorý sa vydal výhradne 64-bitovou cestou. Súčasné 32-bitové aplikácie bude v systéme R2 možné aj naďalej bez problémov prevádzkovať, avšak 64-bitový operačný systém je navrhnutý tak, že dokáže oveľa lepšie využiť výhody špičkových serverových procesorov AMD a Intel.

Zároveň dokáže pracovať s viacerými procesormi – škálovanie systému Windows Server 2008 R2 umožňuje adresovať až 256 logických procesorov v jedinom serveri, a platforma Hyper-V v tomto systéme dokáže využiť až 64 logických procesorov. To je štvornásobná podpora procesorov platformou Hyper-V oproti stavu vo verzii Windows Server 2008 RTM. Verzia R2 navyše dokáže využiť pokročilé procesorové funkcie, vrátane prekladu adries druhej úrovne (Second Level Address Translation), ktorý výrazne vylepšuje správu pamäte. To všetko prispieva k vyššiemu výkonu serverov vzhľadom na investíciu do datacentra. V kombinácii s konsolidáciou, ktorú platforma Hyper-V umožňuje, tak systém R2 môže podstatne znížiť vaše každoročné náklady na IT.

Datacentrá smerujú k virtualizácii rýchlosťou, ktorá prekvapila dokonca aj odborníkov. Potenciál tejto technológie je jednoducho rozpoznateľný, nástroje na efektívnu správu rozsiahlych fondov virtualizovaných prostriedkov však vznikajú pomalšie. Windows Server 2008 R2 pomáha vyplniť túto medzeru elegantnou aktualizáciou platformy Hyper-V™.

Nová platforma Hyper-V™ prináša oproti pôvodnej verzii mnohé vylepšenia, vrátane podpory 32- aj 64-bitových virtuálnych počítačov, podpory väčšej pamäte (až 64 GB na virtuálny počítač), priameho prístupu k pevnému disku a nových architektúr zdieľania hardvéru pre prostriedky, ako sú disky, sieťové funkcie a video. Platforma Hyper-V™ však zároveň nezabúda na IT špecialistov – obsahuje nové konzoly pre Migráciu počas prevádzky a klastre s vysokou dostupnosťou, podporu rozšírenia správy služby WMI a nástroje pre uľahčenie každodennej práce, ako napríklad snímky virtuálneho počítača. A v neposlednom rade platforma Hyper-V™ ťaží z novej rozsiahlej podpory v prostredí PowerShell 2.0 s množstvom nových špecializovaných rutín cmdlet.

Predpripravené nástroje pre správu sú skvelé, ale v rozsiahlych nasadeniach a predovšetkým vo vertikálnych prostrediach je nedoceniteľná možnosť zostaviť si vlastný balík nástrojov. Spoločnosť Microsoft učinila zásadný krok týmto smerom, keď v systéme Windows Server 2008 predstavila prostredie PowerShell 1.0. Vo verzii Windows Server 2008 R2 sme zareagovali na pochvalné názory zákazníkov na túto funkciu a prišli s prepracovaným a aktualizovaným prostredím PowerShell vo verzii 2.0.

Prostredie PowerShell verzie 2.0 prináša celú škálu vylepšení: ľahšiu vzdialenú správu vďaka protokolu WS-Management, lepšie zabezpečenie s funkciami ako vynútené prostredia runspace, rozšírené funkcie skriptovania a dokonca aj lepšia prenosnosť skriptov vďaka formátu XML. Stretnete sa v ňom taktiež s prostredím Graphical PowerShell, ktoré prináša funkcie IDE z triedy pre profesionálnych vývojárov, vrátane farebne odlíšenej syntaxe a lepších odlaďovacích nástrojov pre tvorbu vlastných rutín. A nesmieme zabudnúť na viac než 240 nových rutín, ktoré sa dodávajú priamo so systémom R2.

Funkcia Hyper-V™ pre serverovú virtualizáciu predstavuje len polovicu virtualizačných funkcií systému Windows Server 2008 R2. Správa klientskych počítačov a aplikácií bola vzhľadom na ich rozptýlený charakter vždy náročnou úlohou. V systéme R2 však spoločnosť Microsoft predstavuje centralizované riešenie mnohých týchto ťažkostí vďaka virtualizácii prezentácie.

Podstatnou súčasťou tohto riešenia je nová Infraštruktúra virtuálnych stolových počítačov (VDI), ktorá stavia na pevných základoch virtualizácie prezentácie, ktoré vytvorila Terminálová služba systému Windows Server 2008. S uvedením systému Windows Server 2008 R2 bola táto funkcia premenovaná na službu Vzdialená plocha. Pod jej zastrešením infraštruktúra VDI zaisťuje centralizovanú architektúru pracovnej plochy, ktorá zákazníkom umožňuje centralizovať ukladanie, prevádzku a správu klientskych počítačov so systémom Windows® či aplikácií v datacentre. Táto funkcia dáva správcom klientskych počítačov a aplikácií ucelený nový balík nástrojov, ktoré im uľahčuje uplatnenie flexibilných pracovných scenárov, vrátane práce z domova a zdieľania pracovného miesta niekoľkými pracovníkmi, a navyše zvyšuje zabezpečenie dát, uľahčuje dodržiavanie noriem a zefektívňuje správu klientskych operačných systémov a aplikácií.

Ekologické IT, prudko rastúce ceny palív, ekonomická recesia a nutnosť zvládnuť potrebnú prácu bez ohľadu na miesto – to všetko sú faktory prispievajúce k tomu, že vzdialená správa je v IT v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najnáročnejších úloh. Windows Server 2008 R2 na to reaguje skvelou novou funkciou, ktorá zmení vaše nie vždy stabilné pripojenie VPN na prostredie, ktoré je možné jednoducho spravovať a je spoľahlivé rovnako ako telefónne spojenie.

Funkcia DirectAccess (DA) predstavuje komplexné riešenie prístupu odkiaľkoľvek, ktoré organizáciám umožňuje zaistiť stabilné a bezpečné pripojenie ako pre používateľov v centrále, tak pre tých, ktorí sa pripájajú na diaľku. Posilňuje zabezpečenie a znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO). DA odstraňuje potrebu explicitného pripojenia k firemnej sieti počas pohybu v teréne a poskytuje organizáciám novú generáciu bezpečného pripojenia založeného na zásadách. Z pohľadu koncových používateľov mizne celá predstava vzdialeného pripojenia, pretože funkcia DA a systém Windows 7 im zaisťujú trvalé pripojenie k firemnej sieti, či už sú pripojení v rámci lokálnej, vzdialenej alebo dokonca verejnej siete.

DirectAccess využíva technológie, ktoré už boli obsiahnuté v systéme Windows Server 2008, vrátane protokolov IPsec a IPv6, avšak kombinuje ich s jednoduchou konfiguráciou v štýle sprievodcov a s balíkom nástrojov pre správu, ktorý správcom umožňuje funkciu DA rozvíjať a udržiavať. Pri zaisťovaní spoľahlivosti a zabezpečenia využíva funkcia DA taktiež mnohé inovácie z ďalších produktov a služieb spoločnosti Microsoft, ako je funkcia NAP (Network Access Protection), oddelenie serverov a domén a nástroj Forefront™ Client Security. Nasadenie a správu môže navyše uľahčiť nástroj Microsoft Forefront Intelligent Application Gateway (IAG).

Windows Server 2008 R2 obsahuje mnohé vylepšenia, vďaka ktorým ho je možné vyhlásiť za doteraz najlepší webový server na platforme Windows pre webové aplikácie a služby. K tým najvýznamnejším patrí služba Internet Information Services (IIS) vo verzii 7.5.

Preťažení správcovia serverov ocenia aktualizovaný webový server, ktorý obsahuje funkcie uľahčujúce správu vďaka rozšíreniu Správcu služby IIS, ktorý obsahuje nové konfiguračné moduly, vďaka implementácii nového sprostredkovateľa prostredia Windows PowerShell a na úlohách založených rutín pre službu IIS, a taktiež vďaka podpore architektúry .NET v serverovom jadre. Tá prináša nielen viac flexibility aplikácií s rozhraním ASP.NET, ktoré je teraz dostupné v serverovom jadre, ale umožňuje taktiež vzdialenú správu prostredníctvom nástrojov Správcu služby IIS a Správcu serverov. Služba IIS 7.5 taktiež integruje nové funkcie podpory a odstraňovania problémov, vrátane protokolovania konfigurácie a špecializovaného nástroja Best Practice Analyzer, a obsahuje mnoho obľúbených rozšírení, okrem iného aktualizované verzie protokolov Secure FTP a WebDAV.

Hlavné dôvody pre inováciu na službu Vzdialená plocha

Terminálová služba umožňuje vzdialene spúšťať aplikáciu v jednom umiestnení, ale riadiť a spravovať ju z iného. Spoločnosť Microsoft túto koncepciu v systému Windows Server 2008 R2 podstatne rozvinula a premenovala Terminálovú službu na službu Vzdialená plocha. Nový názov lepšie zodpovedá novým funkciám a možnostiam. Cieľom služby Vzdialená plocha je poskytnúť používateľom a správcom sietí funkcie aj flexibilitu potrebné na vybudovanie najrobustnejšieho možného prístupu v ľubovoľnom scenári nasadenia.

Prehľad piatich hlavných dôvodov pre inováciu na službu Vzdialená plocha

Windows Server 2008 R2 podstatne vylepšuje platformu a balík nástrojov pre urýchlenie a rozšírenie nasadenia klientskych počítačov a aplikácií na akékoľvek zariadenie. Okrem tradičného scenára virtualizácie prezentácie, ktorý Terminálová služba umožňuje už pár rokov, rozširuje táto nová verzia operačného systému svoju rolu a poskytuje rozšíriteľnú platformu pre Infraštruktúru virtuálnych klientskych počítačov (VDI). VDI je architektúra pracovnej plochy, ktorá umožňuje zákazníkom centralizovať a preniesť ukladanie, spúšťanie a správu klientskych počítačov so systémom Windows do datacentra. Dovoľuje spúšťať a spravovať systém Windows Vista Enterprise a ďalšie prostredia klientskych počítačov vo virtuálnych počítačoch na centralizovanom serveri.

V systéme Windows Server 2008 R2 prinášame nové a veľmi zaujímavé vylepšenia práce používateľov vďaka novým funkciám služby Vzdialená plocha a protokolu RDP, ktoré Windows Server 2008 R2 ponúka v kombinácii s klientskymi systémami Windows 7 Enterprise Edition a Windows 7 Ultimate Edition. Tieto funkcie výrazne uľahčujú prácu vzdialených používateľov, ktorú približujú štýlu, akým používatelia pracujú s lokálnymi výpočtovými prostriedkami.

Nové funkcie Pripojení k aplikáciám RemoteApp a vzdialenej ploche (RAD) ponúkajú balík materiálov, ako sú programy pre aplikáciu RemoteApp a vzdialené plochy. Tieto pripojenia sú používateľom systému Windows 7 prezentované prostredníctvom nového ovládacieho panela Pripojenie k aplikáciám RemoteApp a vzdialenej ploche. Nový webový prístup k aplikácii RemoteApp a vzdialenej ploche ponúka možnosť pripojiť sa k týmto prostriedkom nielen v systéme Windows 7, ale taktiež vo verziách Vista a XP.

Služba Vzdialená plocha v systéme Windows Server 2008 R2 sa sústredí na vylepšenie správy vo všetkých súčasných scenároch práce so vzdialenou plochou v rámci relácií, ktoré pôvodne zaisťovala Terminálová služba, a taktiež v zaujímavých nových scenároch založených na virtuálnych počítačoch, s ktorými prichádza služba Vzdialená plocha. Pridali sme taktiež funkcie, ktoré pomáhajú zlepšiť kompatibilitu aplikácií.

Služba Vzdialená plocha v systéme Windows Server 2008 R2 ponúka partnerom širokú škálu príležitostí k tvorbe nových služieb a riešení s pridanou hodnotou vďaka novým funkciám, novým rozhraniam API a spracovanej dokumentácii.

Rozšírenie infraštruktúry VDI, vyšší používateľský komfort, zjednodušené publikovanie a prístup aj vylepšená platforma pre konfiguráciu, správu, zabezpečenie a kontrolu a taktiež pre partnerské inovácie – to všetko sú skvelé dôvody pre inováciu na Windows Server 2008 R2. Ak prechádzate z verzie Windows Server 2008, budú navyše vaše súčasné licencie TS-CAL platné aj vo verzii R2.