Office

  Paketa e Shërbimit 2 e Office 2003 për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes

  Ndryshoni gjuhën:
  Paketa e Shërbimit 2 e Office 2003 për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes siguron azhurnimet më të fundit të Paketës së Gjuhës së Ndërfaqes së Office 2003.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Versioni:

   1

   Emri i skedarit:

   LIP2003SP2-KB887617-Client-ALB.exe

   LIP2003SP2-KB887617-FullFile-ALB.exe

   Data e botimit:

   16.3.2006

   Madhësia e skedarit:

   975 KB

   5.7 MB

   Artikujt bazë (AB) të njohurive: KB887617

    Paketa e Shërbimit 2 e Office 2003 (PSh2) për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes siguron se Office 2003 vepron me funksionim të plotë kur përdorni Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes të Office 2003.

    Kjo paketë shërbimi përfshin gjithashtu të gjitha azhurnimet e mëparshme të lëshuara për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes Office 2003 (gjuhë katalane, gjuhë norvegjeze e re dhe serbishte me alfabet cirilik vetëm):


    Paketa e Shërbimit 2 e Office 2003 për PGjN do të instalohet me sukses, edhe nëse ndonjë paketë shërbimi ka qenë instaluar në kompjuterin tuaj. Mund të merrni më shumë informacion të hollësishëm rreth këtij azhurnimi në artikullin në Bazën e Njohurive së Microsoft (887617): Përshkrimi i Paketës së Shërbimit 2 e Office 2003 për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes.

    E rëndësishme Për funksionalitet të plotë të PGjN Office 2003, nëse po përdorni Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes të Office 2003, duhet të instaloni të dyja, dhe këtë transferim prej serverit, edhe Paketën e Shërbimit 2 të Office 2003 në anglisht.
  • Sisteme operative të mbështetur:

   Windows 2000 Service Pack 3; Windows Server 2003; Windows XP


    Ky azhurnim zbatohet për programet e mëposhtme:
    • Paketa e Gjuhës së Ndërfaqes së Microsoft® Office 2003


   • Shënim: Administratorët duhet t’i referohen pjesës së ndihmës së administratorit .

    Udhëzimet e instalimit
    Për të instaluar këtë azhurnim, ndiq këto hapa:
    1. Transfero prej serverit një nga dy dosjet .exe duke përdorur lidhjet në fund të faqes dhe më pas, ruaje dosjen në pajisjen disk drive.
     • LIP2003SP2-kb887617-client-ALB.exe: Duhet ta transferosh këtë dosje prej serverit nëse ke mundësi futjeje nroduktin tënd origjinal CD-ROM. Mund t'ju duhet të siguroni burimin e instalimit gjatë instalimit të pjesës së kodi të shtuar në program për riparim, nëse e keni azhurnuar më parë produktin.
     • LIP2003SP2-kb887617-fullfile-ALB.exe: Transfero këtë dosje prej serverit nëse nuk ke mundësi futjeje në produktin tënd origjinal CD-ROM ose nëse ke patur probleme në instalimin e LIP2003SP2-kb887617-client-ALB.exe.
    2. Rekomandohet që të ndalosh të gjitha programet që janë ndezur.

    3. Në Windows Explorer, kliko dy herë tek dosja .exe që ruajte në pajisjen disk drive dhe vazhdo udhëzimet në ekran.


    Udhëzime përdorimi:

    Mbasi ta instalosh këtë azhurnim, përdor Office si zakonisht.


    Për ta fshirë këtë transferim prej serverit:

    Nuk ka tipar çinstalimi për këtë transferim prej serverit. Për më shumë informacion, shih artikullin në Bazën e Njohurive së Microsoft (873125): Nuk mund ta fshish Paketën e Shërbimit 2 për produktet e Office 2003.


    Burimet e ndihmës së administratorit
    Administratorët që punojnë në mjedise të drejtuara mund të gjejnë burime të plota për shpërndarjen e azhurnimeve të Office në një organizim në Qendrën e Azhurnimeve të Administrimit të Office Faqja e internetit. Në faqen kryesore të asaj faqeje, shih nën Azhurno strategjitë për versionin e produktit që po azhurnoni.

    Transferimet e këtij azhurnimi janë më poshtë. Instalimi fillon mbasi të klikosh dy herë në paketën e ekzekutueshme. Duhet të përdorësh një linjë komandimi kur nxjerr dosjet e pjesës së kodit të shtuar në program për riparim (dosjet MSP). Linja e komandimit dhe udhëzimet janë përfshirë në artikullin e Bazës së Njohurive (197147): Argumentet e Ndryshimit të Linjës së Komandimit për paketat IExpress të azhurnimit të programit.

    Shih artikullin në Bazën e Njohurive së Microsoft: (887617): Përshkrimi i Paketës së Shërbimit 2 e Office 2003 për Paketën e Gjuhës së Ndërfaqes për informacion të mëtejshëm rreth këtij azhurnimi.

  Shkarkime të popullarizuara

  Loading your results, please wait...

  Përditësime falas për PC

  • Korrigjuesit e sigurisë
  • Përditësimet e softuerit
  • Paketat e shërbimit
  • Drejtuesit e harduerit