Office

  Service Pack 2 (SP2) për Office Language Interface Pack 2007 të Microsoft-it

  Ndryshoni gjuhën:
  Service Pack 2 ofron përditësimet më të fundit për Office Language Interface Pack 2007 të Microsoft-it.
  • Versioni:

   1.0

   Emri i skedarit:

   officelip2007sp2-kb953339-fullfile-sq-al.exe

   Data e botimit:

   21.5.2009

   Madhësia e skedarit:

   13.9 MB

   Artikujt bazë (AB) të njohurive: KB953339

    Service Pack 2 (SP2) për Office Language Interface Pack 2007 të Microsoft-it i ofron konsumatorëve përditësimet më të fundit të Office Language Interface Packs 2007. Ky shkarkim përfshin dy lloje ndreqjesh:
    • Ndreqjet e mëparshme të papublikuara që ishin bërë specifikisht për këtë paketë shërbimi.
     • Përveç ndreqjeve të përgjithshme të produkteve, kjo përfshin përmirësime në qëndrueshmëri, funksionim dhe siguri.
     • Ju mund të gjeni më shumë informacion në artikullin te Baza e njohurive 953339, ku përshkruhen ndryshimet specifike të produkteve.
    • Të gjitha përditësimet publike, përditësimet për sigurinë, përditësimet përmbledhëse dhe përditësimet e shpejta të publikuara gjatë shkurtit 2009.

    Para instalimit të kësaj pakete shërbimi, ju inkurajojmë fuqimisht të lexoni 953339, që përshkruan disa përmirësime të mëdha të paraqitura nga SP2 dhe gjithashtu vë në dukje disa informacione të rëndësishme të cilat duhet t’i dini para instalimit.
  • Sisteme operative të mbështetur:

   Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3


    Service Pack 2 do të përditësojë të mëposhtmet:
    • Office Language Interface Packs 2007 e Microsoft®
   • Për instalimin e këtij përditësimi, bëni një nga të mëposhtmet:
    • Përdorni Microsoft Update (rekomandohet).
     • Microsoft Update i bashkon të gjitha përditësimet në një vendndodhje dhe ju ofron vetëm ato që ndikojnë në sistemin tuaj të veçantë.
    • Instalojeni me dorë këtë përditësim.
     • Shkarkojeni skedarin duke klikuar në butonin Shkarko në këtë faqe.
     • Ruajeni skedarin te njësia e diskut të ngurtë.
     • Gjeni vendndodhjen e skedarit .exe që ruajtët, bëni një klikim dyfish mbi të dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

    NJOFTIM I RËNDËSISHËM: Nëse përpiqeni ta instaloni këtë përditësim dhe merrni një mesazh ku thuhet se përditësimi dështoi, ju lutemi lexoni artikullin te Baza e njohurive 968173. Ai përshkruan një grup kërkesash dhe çështje të tjera, të cilat mund të shkaktojnë dështimin e instalimit dhe jep udhëzime se si t’i ndreqni ato.


    Instalimi i SP2 për produkte të tjera Office
    Nëse keni të instaluara produkte të tjera Office, ju lutemi kujdesuni që t'i përditësoni edhe ato. Një listë e plotë me versionet e SP2 për produktet Office, disponohet në artikullin te Baza e njohurive 968170.


    Për heqjen e këtij shkarkimi
    Service Pack 2 është paketa e parë e shërbimit që mbështet çinstalimin e skedarëve korrigjues të klientit, si nëpërmjet rreshtit të komandave ashtu edhe nëpërmjet përdorimit të Microsoft Service Pack Uninstall Tool. Service Pack Uninstall Tool disponohet si një shkarkim i veçantë. Për më tepër informacion rreth kësaj vegle, shikoni artikullin te Baza e njohurive të Microsoft-it 954914.


    Burimet e administratorit
    Administratorët që punojnë në mjediset e menaxhuara, mund të gjejnë burime të plota për futjen në përdorim të përditësimeve të Office në një organizatë në sajtin e Office Resource Kit 2007.


    Informacion shtesë
    Përsëri, për më tepër hollësi se çfarë përfshihet në paketën e shërbimit, ju nxisim të lexoni artikullin te Baza e njohurive 953339.

  Shkarkime të popullarizuara

  Loading your results, please wait...

  Përditësime falas për PC

  • Korrigjuesit e sigurisë
  • Përditësimet e softuerit
  • Paketat e shërbimit
  • Drejtuesit e harduerit