Application
    Veglat e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office mundësojnë redaktimin në gjuhë të tjera.
    FALAS