มาตรฐานตัวชี้วัด

SQL Server 2012 ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่แม่นยำและล้ำยุคที่สนับสนุนโดยลูกค้า, คู่ค้า, และมาตรฐานตัวชี้วัดอุตสาหกรรม
OLTP TPC-E Results Published on SQL Server 2012
SponsorsSystemPerf(tpsE)Price/tpsESystem
Availability
Procs/Cores
/Threads
CPU Type
NEC Express 5800/A1080a-E4,614450.18 USD4/02/20128 / 80 / 16010-Core Intel Xeon E7-8870 2.40 GHz
IBM System x3650 M41,863207.85 USD5/31/20122 / 16 / 32Intel Xeon Processor E5-2690 2.90 GHz
Top TPC-E Results Published on SQL Server by Vendor
SponsorsSystemDatabase
Version
Perf(tpsE)Price
/tpsE
System AvailabilityProcs/Cores
/Threads
CPU Type
NEC Express 5800 / A1080a-ESQL Server 20124,614450.18 USD4/02/20128 / 80 / 16010-Core Intel Xeon E7-8870 2.40 GHz
IBM System
x3850 X5
SQL Server 2008 R24,593140.56 USD8/26/20118 / 80 / 160Intel Xeon Processor E7-8870 2.40 GHz
PRIMERGY
RX900 S2
SQL Server 2008 R24,556217.27 USD7/1/20118 / 80 / 160Intel Xeon E7-8870 2.40GHz
HP ProLiant
DL580 G7 Server
SQL Server 2008 R22,455291.00 USD6/20/20114 / 40 / 80Intel Xeon E7-4870 2.40GHz
Unisys ES7000
Model 7600R G2 Enterprise Server 4s
SQL Server 2008 R22,023382.33 USD7/30/20104 / 32 / 64Intel Xeon X7560 2.26GHz
Dell PowerEdge
R910
SQL Server 2008 R21,933297.44 USD 5/6/20104 / 32 / 64 Intel Xeon-Quad Core x7560 2.27GHz
Top 3 TPC-E Performance Results
CompanyMachineResult
NEC Express 5800 / A1080a-E New world record: 4,614 tpsE on a Intel Xeon 10-core (80 core) server
IBM System x3850 X54,593 tpsE on a Xeon 8-proc (80-core) server
PRIMERGY RX900 S24,556 tpsE on a Xeon 8-proc (80-core) server
HP ProLiant
DL580 G7 Server
2,455 tpsE on a Xeon 4-proc (40-core) server
Top 4 OLTP Price / Performance Results
CompanyMachineResult
IBM System x3850 X5130 USD Price/tpsE on a Xeon 4-proc (40-core) server
IBM System x3850 X5141 USD Price/tpsE on a Xeon 8-proc (80-core) server
IBM System x3690 X5143 USD Price/tpsE on a Xeon 2-proc (20-core) server
PRIMERGY RX300 S6 12x2.5184 USD Price/tpsE on a Xeon 2-proc (12-core) server
DW TPC-H Top Results with SQL Server by Size
CompanyMachineResult

(100 GB)
HP ProLiant DL380 G773,975 QphH on a Xeon 2-proc (12-core) server

(300 GB)
HP ProLiant DL580 G7121,346 QphH on a Xeon 4-proc (32-core) server

(1,000 GB)
HP ProLiant DL980 G7219,888 QphH on a Xeon 8-proc (80-core) server

(3,000 GB)
HP ProLiant DL980 G7162,602 QphH on a Xeon 8-proc (64-core) server

(10,000 GB)
ES7000 Model 7600R80,173 QphH on a Xeon 16-proc (64-core) server
DW TPC-H Top Results Price/Perf by Size
CompanyMachineResult

(100 GB)
HP ProLiant DL385 G7.51 USD/QphH on a Opteron 2-proc (24-core) server

(300 GB)
HP ProLiant DL580 G7.65 USD/QphH on a Xeon 4-proc (32-core) server

(1,000 GB)
Cisco UCS C460 M2 Server1.30 USD/QphH on a Xeon 4-proc (40-core) server

(3,000 GB)
HP ProLiant DL980 G72.68 USD/QphH on a Xeon 8-proc (64-core) server

(10,000 GB)
ES7000 Model 7600R18.95/QphH on a Xeon 16-proc (64-core) server
Real-World Applications on SQL Server 2012
Application
Type
Company/ApplicationsResult
Telecommunications: BillingRedknee Turnkey Converged Billing (TCB)Scale to 250 million subscribers.
TCB (Turnkey Converged Billing) built on SQL Server 2012 has been benchmarked to support 250 million subscribers. The 250 million-subscriber test exceeded the performance objectives for both invoicing and mediation, generating 26 million invoices within a six hour billing cycle, and mediating 4.9 billion Call Detail Records (CDRs) within 12 hours, showing a near-linear scalability as the number of subscribers increased.

Download the solution brief to learn more.
Product Lifecycle ManagementSiemens TeamcenterDoubled concurrent users to 10,000 with great performance.Performance benchmarks conducted by Siemens PLM validate the performance and scalability of Microsoft SQL Server 2012 as an enterprise-class database management system for Teamcenter. The tests confirm that when running on SQL Server 2012, Teamcenter can easily scale to 10,000 concurrent users while maintaining excellent performance.

Download the solution brief to learn more.
Financial ServicesTemenos T24Linear scalability of 95%
Microsoft SQL Server 2012 along with HP and XIO broke the TEMENOS T24 performance record. At peak performance, the system processed 11,500 transactions per second in online business testing and averaged more than 10,000 interest accrual and capitalizations per second during close-of-business testing, processing 25 million capitalizations and account accruals in less than 42 minutes.

Read the blog to learn more.
Real-World Applications on 2008/2008 R2
Application
Type
Company/ApplicationResult
Manufacturing Execution SystemsCamstarRecord scale at 205 MES and 60% space reduction due to database compression.
Record scale at 205 Manufacturing Execution System transactions per second and 60 percent space reduction due to database compression were achieved with Camstar’s MES application, SQL Server 2008, and Windows Server 2008.

Download the Camstar and Microsoft Solution Brief to learn more.
Enterprise Resource PlanningMicrosoft Dynamics AXRecord scale improvement of 70% in throughput, scalability, and response time
Benchmark tests demonstrate that record sale at 50,000 concurrent users with sub-second response rate was achieved with Microsoft Dynamics CRM 4.0, SQL Server 2008, and Windows Server 2008 for enterprise-level workload.
Download the benchmark report to learn more.
Customer Relationship ManagementMicrosoft Dynamics CRMRecord scale at 50,000 concurrent users with sub-second response rate
Benchmark tests demonstrate that record scale at 50,000 concurrent users with sub-second response rate was achieved with Microsoft Dynamics CRM 4.0, SQL Server 2008, and Windows Server 2008 for enterprise-level workload.

For more information, download Microsoft Dynamics CRM Performance and Scalability with Intel Processor and Solid-State Drive Technologies.
Enterprise Resource PlanningSAPWorld record scale set as of February 26, 2008 by SQL Server 2008 on SAP Sales and Distribution (SD) Standard Application 3-tier benchmark on 4-Processors Server using Industry Standard Blade servers with 34,000 SAP SD Standard Application Benchmark Users (6)
This latest benchmark demonstrates an increase of throughput of nearly a factor of 3 over the last 4 years with Industry Standard hardware (4) (5). The demonstrated throughput by SQL Server 2008 x64 and Windows Server 2008 x64 running on Industry-Standard hardware is expected to cover scalability needs of at least 97% of all SAP deployments worldwide.

SQL Server remains a low TCO platform for SAP. A Microsoft study based on a survey of 68 SAP ERP customers shows that Microsoft SQL Server migration can be beneficial to lowering costs for SAP customers. The study shows that "migrating an SAP ERP environment to SQL Server reduced unplanned downtime by over 20%", "cut IT labor costs by nearly 25%," and "cut ongoing software support costs up to 85%". Download study.

Learn more at Microsoft SQL Server for SAP.
Product Lifecycle ManagementSiemens TeamcenterLargest benchmark with Siemens for Product Lifecycle Management Applications
Scalability benchmark with 5,000 concurrent users and 50 percent space reduction due to database compression achieved with Siemens Teamcenter 2007, SQL Server 2008 and Windows Server 2008.
Learn more.
Financial ServicesTemenos T245,203 Transactions Per Second (TPS) from 320 Agents for Interest Capitalization Testing
Performance benchmark a success for “mission critical” Temenos Banking Application with Microsoft SQL Server 2008 R2 and 8 Socket Intel Xeon Processor 7500 Series-Based Servers.

To learn more, download the benchmark test results, or watch the video.
Enterprise Resource PlanningInforInfor ERP LN achieved its highest Baan/LN performance ever on an x86 system.
Infor recently conducted an extensive test of its flagship ERP LN solution (previously known as Baan) on the new HP ProLiant DL980 G7 server, equipped with 8-core Intel Xeon Processors and running Windows Server 2008 R2 and SQL Server 2008 R2 and achieved the highest Baan/LN benchmark ever.

To learn more, download the solution brief and Infor EAM Benchmark Results report.
Product Lifecycle ManagementDassault Systèmes ENOVIA 6SQL Server 2008 provides an enterprise-class database platform—scaling to 5,000 collaborative users while maintaining performance and meeting user requirements.
Dassault Systèmes and Microsoft ran benchmarking tests to measure performance and scalability for ENOVIA V6 with SQL Server 2008. The benchmarking simulated up to 5,000 collaborative users, SQL Server maintained a consistent average transaction time as the number of users increased.

To learn more, download the benchmark datasheet.
Product Lifecycle ManagementPTC WindchillBenchmark Testing Results: SQL Server Provides Superior Performance for Windchill
Deploying Windchill 9.1 on Microsoft SQL Server 2005 provides users with a robust database platform, enhancing the performance of Windchill by an average of 10% and delivering on users’ strategic PLM initiatives.

To learn more, download the benchmark whitepaper.
Enterprise Resource ManagementKronos Workforce Central 6.1SQL Server 2008 is a highly scalable, enterprise ready data platform that provides optimal solution for deploying reliable, highly available, high performance, and secure Workforce Central solutions.
Kronos, with Microsoft, performed three benchmarking studies to demonstrate the market-leading scalability, performance, and cost efficiency of fully integrating Workforce Central version 6.1with Microsoft SQL Server 2008 on Windows Server 2008 R2. These studies also prove that customers can achieve a total cost of ownership (TCO)by running Workforce Central on the Microsoft platform.

To learn more, download the benchmark whitepaper.
Microsoft-Tested
ApplicationFeatureVersionResult
Data Warehouse PerformancexVelocity in-memory for data warehousingSQL Server 2012Gain 10-100x performance in data warehousing queries.
Using a combination of compression, algorithms optimized for modern CPU/memory architectures, and highly parallel execution, xVelocity can speedup query execution times by 4x, 10x, and even 100x, simply by adding column store indexes to the fact tables of a star-schema data warehouse.

Download the xVelocity Benchmark Datasheet to learn more.
ETL Performance (with Unisys)ETLSQL Server 2008World record for ETL load performance Load
1TB of data in less than 30 minutes using ETL tools
32-proc (64-core) server [ES7000].

Read the blog to learn more.

(1) Certification Number 2008003: SAP SD Standard SAP ERP 6.0 (2005) application benchmark in 3-Tier configuration certified on February 26, 2008, with Number of benchmark users & comp.: 34,000 SD (Sales & Distribution) with an average dialog response time: 1.99 seconds running Windows 2008 Enterprise Edition SQL Server 2008 Enterprise Edition on RDBMS database server. Configuration: RDBMS server: HP ProLiant BL680c G5, 4 processors / 16 cores / 16 threads, Quad-Core Intel Xeon Processor E7340 2.4 GHz, 64 KB L1 cache per core and 4 MB L2 cache per 2 cores, 64 GB main memory. For more details, see http://www.sap.com/benchmark.
Site Map

  • Find Us
  • Facebook Twitter YouTube
  • (662) 2%63-6888
  • Attend a launch event