Sve je podešeno?


Ako ste završili sa prijavljivanjem, vratite se u prodavnicu Microsoft Store ili na aplikaciju i završite kupovinu.