Kupovina računara
Xbox
Nalepnice originalnog Microsoft softvera
Nalepnica originalnog Microsoft softvera (Genuine Microsoft Label, GML) trebalo bi da se nalazi na novim uređajima koji su:
 • imaju unapred instalirana Pro izdanja operativnih sistema Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10, ili su licencirani za ta izdanja;
 • imaju unapred instalirane operativne sisteme Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 koji se isporučuju u Kini (izuzev Hongkonga i Makaoa), ili su licencirani za ta izdanja;
 • imaju licencu za Windows Pro proizvod, ali na kojima je unapred instalirana starija verzija softvera Windows 7 Professional. Ti uređaji su licencirani za Windows 8 Pro, ali na njima nije unapred instaliran Windows 8 Pro. Na tim uređajima se nalazi GML nalepnica.
Ova nalepnica pomaže korisnicima da identifikuju izdanje operativnog sistema Windows unapred instaliranog na uređaju, a i služi kao pokazatelj toga da li je na uređaju unapred instaliran originalni Windows ili je uređaj licenciran za njega. Nalepnica se najčešće nalazi na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
Na nekim uređajima, kao što su Windows Phone telefoni ili Windows tablet računari, možda nije prilepljena GML nalepnica. Postoji više stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom kupovine uređaja sa operativnim sistemom Windows kako biste lakše utvrdili da li je reč o originalu. Pronađite savete o kupovini originalnog Microsoft softvera ili vodite računa da pribavite odgovarajuću licencu za svoje preduzeće.
Pogledajte sledeće primere nalepnica originalnog Microsoft softvera:
Mastilo koje menja boju
Predviđeno je da do promene boje na nalepnici dolazi kada se nalepnica pogleda iz različitih uglova, na osnovu čega se može lakše utvrditi da li je proizvod original.
Genuine Microsoft LabelsGenuine Microsoft Labels
 • Windows, Windows 8:
   iz magente u zelenu
 • Windows Pro, Windows 8 Pro:
   iz plave u ljubičastu
 • Windows RT:
   iz tirkizne u ljubičastu
Očigledna neovlašćena izmena
Microsoft nalepnice sadrže i funkciju očigledne neovlašćene izmene koja se pojavljuje po uklanjanju nalepnice
Tamper EvidentTamper Evident
Certifikat o autentičnosti (COA)

COA je nalepnica ili oznaka koja je pričvršćena za kućište računara za neke verzije operativnog sistema Windows ili Windows Server. COA nalepnicu obično možete pronaći na kućištu računara ili, kod nekih novijih laptop računara, unutar odeljka za bateriju.

COA nalepnice i/ili šifre proizvoda nikada ne treba kupovati zasebno od proizvoda.

Samostalne COA nalepnice
Definicija: Samostalne COA nalepnice su COA nalepnice koje se zasebno prodaju i nisu priložene uz softver čiju verodostojnost treba da potvrde. Često se označavaju kao „suvišne zalihe“ ili „neiskorišćene nalepnice“, a učestala je i pojava falsifikovanih COA nalepnica. Kupovina samostalnih COA nalepnica i prosleđivanje ovih nalepnica korisnicima koji ništa ne sumnjaju predstavlja oblik piraterije. Kako ovo izbeći: COA nalepnice se nikada ne smeju prodavati, isporučivati ili kupovati zasebno, tj. neprilepljene na računar, niti se mogu prodavati bez povezanog Microsoft softvera (odnosno celog upakovanog proizvoda ili Microsoft OEM softvera koji su nabavili sastavljači sistema). Nemojte da dozvolite da vas zavaraju samostalne COA nalepnice.
Windows 10
COA nalepnice prilepljene na računarima na kojima je unapred instaliran Windows 10 ili onima koji su licencirani za ovu verziju, osim odštampanog imena proizvoda, sadrže i bezbednosne zaštite od falsifikovanja kao što su:
 • Linijska duboka štampa – specijalni metod štampanja koji dovodi do ispupčenja ivica mastila na površini nalepnice. To možete da osetite ako prstom pređete preko površine nalepnice. Desna strana nalepnice je ravnija u odnosu na linijsku duboku štampu na levoj strani.
 • Latentna slika – gledajte u nalepnicu pod pravim uglom, a zatim okrenite proizvod tako da nalepnica bude pod oštrim uglom, na primer, tako što ćete nagnuti nalepnicu unazad, i videćete „M“ direktno ispod Windows logotipa.

Ključni sakrivati proizvoda

Pored gorenavedenih zaštita, COA nalepnice proizvedene od februara 2016. nadalje možda su opremljene i dodatnom zaštitom koja delimično prekriva šifru proizvoda na COA nalepnici. Traka za sakrivanje se sastoji od male prozirne nalepnice sa srebrnim materijalom koji se uklanja grebanjem i delimično prekriva niz od 25 znakova koji sačinjava šifru proizvoda.

Slično uklonjivom materijalu koji se obično nalazi na loto tiketima ili nagradnim vaučerima, traka za sakrivanje treba da spreči otkrivanje šifre proizvoda klijenta, kao i njeno korišćenje od strane neovlašćenih pojedinaca. Kada zakoniti vlasnik treba da upotrebi šifru proizvoda, potrebno je da srebrni materijal ukloni grebanjem noktom kako bi otkrio svih 25 znakova koji su potrebni za aktivaciju proizvoda.

Korisnik na prvi pogled može da utvrdi da li je neka osoba pokušala da neovlašćeno izmeni COA nalepnicu. Uklonjivi srebrni materijal treba da bude potpuno netaknut i da delimično prekiva 25 znakova u sastavu šifre proizvoda. Ako se nakon prijema ustanovi da je uklonjen veliki deo zaštitnog srebrnog materijala i da je izložena čitava šifra proizvoda od 25 znakova, ovo može da ukaže na to da je COA nalepnica neovlašćeno izmenjena i da postoji mogućnost da je šifra proizvoda ugrožena ili da je korišćena na nepredviđeni način. Ako imate teškoća prilikom korišćenja šifre za aktivaciju, obratite se OEM-u (proizvođaču originalne opreme) radi podrške.

Ako traka za sakrivanje uopšte nije prekrivena srebrnim materijalom, možda se ovde zadržala prozirna tanka nalepnica, koja ukazuje na to da je zaštita bila prisutna na COA nalepnici i da je zaštitni materijal uklonjen grebanjem.

Dodali smo zaštitnu funkciju sakrivanja na COA nalepnicu zato što vodimo računa o Microsoft korisnicima. Microsoft je preduzeo ovaj korak kako bi obezbedio dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja šifre proizvoda. Korisnici takođe treba da imaju u vidu da su šifre proizvoda vredne mete za osobe koje se bave piraterijom, pa da je stoga mudro preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečio neovlašćen pristup ili korišćenje šifara proizvoda kada je god to moguće.

Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)COA Removal Instructions
Concealed Certificate of Authenticity (COA)COA Removal InstructionsCOA Removal Instructions
Ranije verzije operativnog sistema Windows
COA nalepnice prilepljene na računarima na kojima je unapred instalirana verzija operativnog sistema Windows starija od verzije Windows 10 ili onima koji su licencirani za takvu verziju, osim odštampanog imena proizvoda, sadrže i bezbednosne zaštite od falsifikovanja kao što su:
 • Isprepletana bezbednosna nit – ugrađena je u papir i nasumična papirna vlakna su vidljiva kada se nit pojavi na površini
 • Ivica mastila koje menja boju – menja se iz zelene u magentu kada se posmatra iz različitih uglova
Ako ne vidite nalepnicu originalnog Microsoft softvera ili COA nalepnicu na sistemima unapred instaliranim uz Professional izdanje operativnog sistema Windows, Windows verovatno nije ispravno licenciran na tom računaru i možda je čak u pitanju falsifikovani softver. Pronađite savete o kupovini originalnog Microsoft softvera ili vodite računa da pribavite odgovarajuću licencu za svoje preduzeće.
Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)
COA nalepnica manjih ugrađenih proizvoda:
Ova nalepnica se koristi na proizvodima sa ugrađenim verzijama Microsoft softvera i često se nalaze unutar uređaja kao što je odeljak za bateriju. Na nalepnici je predstavljen mikrotekst na žutoj pozadini iza crnog teksta sa detaljima proizvoda.
Softver za ponovnu instalaciju ili spasavanje
U dokumentaciji koju ste dobili sa računarom potražite odgovarajuće rešenje za ponovnu instalaciju/spasavanje. Većina računara na čvrstom disku ima posebnu particiju za oporavak. Ponekad postoji mogućnost preuzimanja softvera za oporavak sa veb lokacije proizvođača ili je ovaj softver obezbeđen na disku ili USB jedinici koje ste dobili zajedno sa novim ili polovnim računarom. Softver za ponovnu instalaciju ili oporavak je obezbeđen kako biste mogli da ponovo instalirate ili oporavite softver ako prestane da radi kako treba. Ako pokušate da instalirate softver sa medijuma za oporavak na računaru uz koji ga niste prvobitno dobili, nećete moći da aktivirate i/ili koristite ovaj softver.Napomena: Ako ste kupili Windows kao kutiju sa diskom ili digitalni sadržaj za preuzimanje, sa veb lokacije http://www.microsoft.com/ preuzmite rezervne kopije Windows medijuma.
Reinstallation or recovery media
Pakovanje
Proste sitnice kao što su pravopisne greške na pakovanju mogu da vam pomognu da identifikujete falsifikovani softver prilikom kupovine računara. Netačni logotipi i fotografije koje ne odgovaraju u potpunosti proizvodu koji kupujete takođe mogu da pruže dokaz da nešto nije u redu. Nazad na vrh
Packaging

Podeli ovu stranicu