Porodica koristi Microsoft Teams za planiranje rođendanske zabave

Život je bolji zajedno

Sada koristite Microsoft Teams za ćaskanje, pozivanje i planiranje sa porodicom i prijateljima

Telefon sa sistemom iOS telefon i telefon sistemom Android na čijim je ekranima prikazana aplikacija Outlook

Outlook za iOS i Android

Povežite se. Organizujte se. Završavajte poslove.