Grupa ljudi koristi Microsoft Teams

Microsoft Teams

Ćaskajte, upoznajte se, zovite i sarađujte

Telefon sa sistemom iOS telefon i telefon sistemom Android na čijim je ekranima prikazana aplikacija Outlook

Outlook za iOS i Android

Povežite se. Organizujte se. Završavajte poslove.