Ikone iz Microsoft 365 paketa aplikacija kao što su Teams, Word, Outlook i još mnogo toga.

Microsoft 365

Sve što vam je potrebno da biste postigli više za manje vremena

Telefon sa sistemom iOS telefon i telefon sistemom Android na čijim je ekranima prikazana aplikacija Outlook

Outlook za iOS i Android

Povežite se. Organizujte se. Završavajte poslove.