Microsoft Software d.o.o.

Španskih boraca 3 / III
11070 Novi Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 330 66 00
Faks: +381 11 330 66 01
Microsoft korisnički centar (Microsoft korisnički centar): 0700 300 300