Microsoft Software d.o.o.

Španskih boraca 3/VII
11070 Beograd
 
Naši telefonski brojevi:
Centrala: +381 11 330 66 00
Fax: +381 11 330 66 01
 

Kontakt adresa za medije: CEE MC KONTAKT MEDIJI (Ljubazno Vas molimo da ne koristite ovu adresu ako niste predstavnik štampe ili medija)