Windows

Kumulativna ispravka za Media Center za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB950126)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver