Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB953290)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem kada dolazi da pada ukoliko upit sadrži više od 64 skupova merača kada koristite zastarele metode na V2 meračima performansi.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver