Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB929451)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem koji može da izazove da mrežni adapter registruje neispravne IP adrese na DNS server kada je promenjen GUID adaptera.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver