Project Server 2016 – rođen u oblaku

Sa zadovoljstvom možemo da najavimo opštu dostupnost sistema Project Server 2016, koji našim lokalnim klijentima pruža znatnu vrednost za upravljanje projektima i portfolijima (PPM).

Klijenti koji žele da procene mogućnosti sistema Project Server 2016 mogu da preuzmu probne verzije na ovom veb-sajtu.

Vrednost sistema Project Server 2016

Project Server 2016 pruža vrednost u sledećim oblastima:

  • Evolucija upravljanja resursima– Project Server 2016 uvodi novi model interakcije između menadžera projekata i menadžera resursa. Ova nova funkcija se naziva „Angažovanje resursa“ i olakšava koordinaciju i obaveze u vezi sa resursima i projektima na koje im odlazi vreme. Osim toga, i menadžeri resursa dobijaju novu funkciju koja se zove „Toplotna karta kapaciteta i angažovanja“ koja im pruža vizuelni prikaz kapaciteta resursa, tako da mogu da donose informisane odluke o dodeli posla. Više informacija o ovim funkcijama možete da pronađete u nedavnoj objavi na blogu.
  • Performanse i skaliranje inspirisani oblakom – Sa inženjerske tačke gledišta, Project Server je napravljen od istog koda koji se koristi za uslugu u oblaku koju pružamo. Sve što smo naučili iz upravljanja uslugom u oblaku sa skaliranjem u usluzi Office 365 doprinelo je poboljšanju pouzdanosti, prilagodljivosti i performansi sistema Project Server 2016. Ovo izdanje predstavlja skup unapređenja koja smo uvodili u uslugu u oblaku, npr. objedinjenog planiranja, optimizacija performansi i skaliranja itd.
  • Konsolidacija infrastrukture – U sistemu Project Server 2016 svi podaci projekata skladište se uz SharePoint podatke, u SharePoint bazi podataka sadržaja. Na ovaj način se pojednostavljuje administracija SharePoint farme, pošto ne zahteva više svaki Project Web App (PWA) sajt namensku bazu podataka koja mora da se održava. Time se smanjuje dodatna podrška za IT i poboljšava se proces pravljenja rezervnih kopija i vraćanja podataka.
  • Jednostavna primena – Instalacioni program za Project Server 2016 je potpuno integrisan u SharePoint Server 2016 Enterprise – više nije potrebna zasebna instalacija, kao što je bio slučaj u prethodnim verzijama.
  • Poboljšanja korisničkog iskustva – Korisnici PWA sajtova zasnovanih na pregledaču će dobiti neke nove funkcije, na primer mogućnost da dodaju više vremenskih osa u Project Center ili stranice za planiranje, kao i mogućnost da prilagođavaju opsege datuma ili izgled i doživljaj tih vremenskih osa.

Saznajte više u TechNet dokumentaciji za Project Server 2016. Željno očekujemo povratne informacije putem naših foruma, platforme UserVoice i društvenih mreža.

Imajte na umu da sadržaj koji se nalazi u okviru ovih objava na blogu opisuje funkcije i funkcionalnost koje se mogu razlikovati u zavisnosti od tržišta. Za sve detalje o određenim ponudama proizvoda za vaše tržište pogledajte članke Microsoft 365, Office 365, Windows 10 ili Enterprise Mobility + Security.
Sadržaj na koji upućuju veze koje se nalaze u ovim objavama možda neće biti dostupan na vašem jeziku.