Pređi na glavni sadržaj
Pređi na glavni sadržaj
Microsoft 365

Novosti u okruženju Microsoft 365 – kako svima omogućavamo napredovanje u novom svetu hibridnog rada

Ne možemo da predvidimo budućnost, ali sigurni smo da hibridni rad neće nestati. Najvažnije je da se zapitate kako će izgledati rad u narednoj deceniji i kako da se za njega pripremite?

Uspostavljeni obrasci rada na koje smo se godinama oslanjali trenutno doživljavaju ogromne promene. Asinhrona komunikacija sada predstavlja normu. Sastanci prevazilaze vreme i prostor. Ostvaruju se očekivanja od veštačke inteligencije – ona sada pojačava ljudsku sposobnost rešavanja problema na načine koji deluju kao magija.

Da bi napredovala u ovom novom svetu, svakoj organizaciji potreban je digitalni materijal koji je povezuje putem bezbedne komunikacije, saradnje i kreiranja. Ovaj digitalni materijal omogućava fleksibilnost i jača veze između zaposlenih i timova. On neprimetno prepliće podatke, automatizaciju i veštačku inteligenciju, i to sve unutar toka rada. Potrebno je da se proširi izvan granica organizacije na klijente i partnere. Pored toga, neophodno je da se obuhvate sve vrste radnika – oni koji rade sa informacijama, zaposleni za direktnu komunikaciju sa klijentom i fleksibilni zaposleni.

Takav digitalni materijal, koji svima može da posluži kao podrška u ovom novom dobu, pružamo putem inovacija širom Microsoft oblaka. U centru svih tih nastojanja nalazi se Microsoft Teams.

Na konferenciji Ignite predstavljamo uzbudljive nove aplikacije i mogućnosti koje će za godinu dana biti jednako integrisane u svakodnevni tok rada kao što je to danas slučaj sa uslugom Teams. Pređimo na stvar.

Saradnja koja nadilazi granice i olakšava praćenje toka rada

Kako se računarstvo ugrađuje u stvarni svet, tako se i stvarni svet ugrađuje u računarstvo – to je Microsoft Mesh, platforma za metaverzum. Okruženje platforme Mesh ugrađujemo direktno u Teams, čime omogućavamo da se mnoge prednosti rada na istom mestu upotrebe na nov način, a produktivnost poveća na načine koji ranije nisu bili mogući.

Mesh za Microsoft Teams donosi novu generaciju dvodimenzionalnih (2D) i trodimenzionalnih (3D) sastanaka. Važno je kako se predstavljate u imerzivnom prostoru. Personalizovani avatari omogućavaju kontrolu koja vam je potrebna da biste prilagodili svoj avatar i upotrebili veštačku inteligenciju za oponašanje pokreta i gestova, tako da možete fizički da prisustvujete razgovoru čak i kada nemate uključenu kameru.

Organizacije će takođe moći da kreiraju imerzivne prostore koji podsećaju na fizičke prostore, kao što su sobe za konferencije, centri za dizajn i prostori za umrežavanje, kako bi razvijale kolegijalnost, podsticale kreativnost i omogućile slučajno povezivanje zaposlenih uz aparat za kafu. Saznajte više o platformi Mesh za Microsoft Teams.

Animirana slika Microsoft Teams bele table sa tri avatara koji rade na njoj.

Nove ispravke iskustva za Teams sastanke

Donosimo nove ispravke iskustva za Teams sastanke da bismo potpomogli inkluzivnije i produktivnije hibridne sastanke. Korisnici sada mogu da dodeljuju uloge u obrascu za zakazivanje i vide redosled kojim su podignute ruke kako bi svi mogli da iznesu svoje mišljenje. Pored toga, redizajniramo meni sa dodatnim opcijama za mobilne uređaje da bismo kao prioritetne postavili ključne radnje, kao što su prikaz ćaskanja i dodavanje fioke obaveštenja za sistemske poruke tokom sastanka, tako da korisnici mogu da pregledaju, skupe i obrišu sva obaveštenja jednim dodirom.

Teams klijent na kom se prikazuju ažurirani korisnički interfejs i iskustva. Učesnik sastanka može da koristi obrazac za zakazivanje, odredi redosled podignutih ruku i upotrebi meni sa dodatnim opcijama za mobilne uređaje.

Bolja iskustva za hibridne sastanke

U saradnji sa najboljim svetskim partnerima za hardver, razvijamo Teams iskustva za upotrebu na uređajima koji ljudima omogućavaju da ostanu povezani i u potpunosti učestvuju na sastancima bez obzira na to odakle im se pridružuju.

Nakon certifikacije, uređaj Yealink desk Vision AIO24 sa novim 24-inčnim ekranom može da se koristi kao samostalni uređaj za saradnju u aplikaciji Teams ili povezan sa računarom kao drugim ekranom.

Brzo pronađite i rezervišite fleksibilne radne prostore u kancelariji uz korišćenje zajedničkih radnih stolova na ekranu aplikacije Microsoft Teams. Novi Yealink deskVision AIO24 predstavlja veći 24-inčni ekran za aplikaciju Teams koji sadrži dodirni ekran i punjenje za računar i mobilne uređaje.

Logitech Tap Scheduler je još jedna od alatki koje čekaju certifikaciju za Teams, a korisnicima omogućava jednostavan i brz pregled dostupnosti soba za sastanke, informacija o lokaciji i detalja sastanaka.

Direktno pridruživanje gosta omogućava korisnicima da se, uz osnovne kontrole, pridruže sastanku treće strane iz svojih Teams soba. Slično tome, omogućava ljudima da se pridruže Teams sastancima iz sistema soba nezavisnih proizvođača. Trenutno je ta mogućnost dostupna za Zoom i Cisco. Sledeće godine proširićemo tako da obuhvata Bluejeans i GoToMeeting.  

Uređajima Surface Hub sada može da se upravlja iz Teams centra administracije zajedno sa drugim Teams uređajima. U predstojećim mesecima ćemo upravljane usluge Microsoft Teams sobe proširiti tako da obuhvataju i Surface Hub u sklopu usluge IT upravljanja i nadzora koja je zasnovana na tehnologiji oblaka.

Jednostavnija i bezbednija saradnja između organizacija

Nije dobro da se rad odvija u izolaciji – potrebna je komunikacija i saradnja sa pojedincima unutar organizacije, ali i izvan nje. Pripremili smo nove mogućnosti za Microsoft Teams povezivanje da bismo uklonili prepreke i omogućili lakšu i sigurniju saradnju sa bilo kim.

Delite kanal sa pojedincima i timovima u više organizacija, zakazujte sastanke, sarađujte na aplikacijama u realnom vremenu i delite kanale sa do 50 timova i onoliko organizacija koliko vam je potrebno (dostupno kao verzija za javni pregled u prvom tromesečju 2022). Dotad iskoristite proširene mogućnosti Teams ćaskanja, i to ćaskanja sa članovima tima izvan vaše organizacije pomoću privatnog naloga za Teams (postaće dostupno do kraja 2021).

Saradnja sa spoljnim partnerom jednostavna je kao i saradnja sa internim zainteresovanim stranama.

Organizujte zanimljive i upečatljive događaje

Niz novih vebinara i mogućnosti emitovanja pojednostavljuje organizovanje i pružanje profesionalnih, zanimljivih iskustava za interne zaposlene i spoljnu publiku. Virtualna čekaonica omogućiće organizatorima i izlagačima društveno umrežavanje, nadzor ćaskanja, odgovaranje na pitanja publike, upravljanje postavkama učesnika i deljenje sadržaja pre početka događaja. Organizatori i izlagači će moći da upravljaju onim što učesnici vide da bi bili sigurni da učesnici mogu da vide samo deljeni sadržaj i učesnike koji se prikazuju na ekranu. Obe ove opcije biće dostupne kao verzija za pregled početkom 2022.

Snimak ekrana na kom su prikazani izlagači koji čekaju u čekaonici.

Sada je sa uslugom Teams integrisan Cvent, vodeća platforma za događaje i upravljanje gostoprimstvom. Početkom 2022. korisnici će dobiti mogućnost da koriste Cvent za upravljanje životnim ciklusom događaja, uključujući upravljanje registracijom i dnevnim redom, kao i da organizuju virtuelne sastanke i događaje putem aplikacije Teams.

Timski rad pomoću aplikacija za saradnju

Aplikacije za saradnju predstavljaju novu generaciju aplikacija, čija je osnovna svrha saradnja. Dizajnirane su i optimizovane za fleksibilan hibridni rad unutar aplikacije Teams i objedinjuju relevantne procese, podatke i osobe da bi se ostvarila veća produktivnost. Nove aplikacije za saradnju partnera, uključujući Atlassian, SAP i ServiceNow, klijentima omogućavaju komunikaciju sa tim aplikacijama putem ćaskanja, kanala i sastanaka. U međuvremenu, nova iskustva u sistemima Dynamics 365 i Teams unose više podataka i mogućnosti povezivanja direktno u vaš tok rada.

Upotrebljavajte Uređivač i Loops za pronalaženje poslovnih podataka i saradnju na njima bez potrebe za prelaskom iz jedne aplikacije u drugu.

Redizajnirana Teams prodavnica sada je dostupna da bi vam olakšala i pojednostavila pronalaženje odgovarajuće aplikacije za vaše potrebe.

Jednostavnije okruženje kontakt centra

Novo sveobuhvatno rešenje za digitalni kontakt centar, koje omogućavaju Microsoft Dynamics 365 korisnička služba i Teams, kombinuje tradicionalni kontakt centar, objedinjenu komunikaciju i mogućnosti korisničke službe u jednom integrisanom rešenju softvera kao usluge (SaaS). Ovo novo sveobuhvatno rešenje omogućava veze za ćaskanje i glasovne veze, proširivost drugim poslovnim aplikacijama i obaveštavanje ugrađeno u svaki korak okruženja korisničke službe.

Microsoft proširuje Dynamics 365 korisničku službu na sveobuhvatno digitalno rešenje kontakt centra koristeći mogućnosti aplikacije Microsoft Teams.

Podrška autorima gde god bili

Potpunim redizajnom sistema Office želimo da prevaziđemo tradicionalne okvire dokumenta, unakrsne tabele i prezentacije i da se povežemo sa potpuno novim medijima. Baš kao što je Teams promenio način na koji sarađujemo i povećavamo produktivnost, Microsoft Loop je još jedna velika prekretnica u sistemu Microsoft 365.

Microsoft Loop je nova aplikacija koja kombinuje moćno i fleksibilno platno sa prenosnim komponentama koje se slobodno pomeraju i ostaju sinhronizovane u svim aplikacijama, što timovima omogućava da misle, planiraju i kreiraju zajedno. Microsoft Loop ima tri elementa: Loop komponente, Loop stranice i Loop radne prostore.

Loop komponente su male jedinice produktivnosti koje vam pomažu da sarađujete i obavljate posao direktno u ćaskanju, na sastancima, u e-pošti, u dokumentima i na mnoge druge načine. Možete da pravite svoje Loop komponente ili iskoristite naše, uključujući sledeće:

  • Tabela za glasanje timovima olakšava da razmenjuju ideje, podstiču konsenzus i donose konačne odluke zajedno.
  • Praćenje statusa će vam pomoći da prikupljate informacije od tima, da pratite napredak u pogledu svih aspekata projekta, kao i da ceo tim uvek bude upoznat sa najažurnijim informacijama o projektu.
Microsoft Loop radni prostor, u kom timovi mogu da iznose mišljenje i da se izraze uz emoji.

Loop stranice su fleksibilna platna na kojima možete da organizujete komponente i povučete korisne elemente kao što su veze, datoteke ili podaci na način koji odgovara potrebama određenog projekta.

Loop radni prostori su deljeni prostori koji omogućavaju vama i vašem timu da vidite i grupišete sve što je važno za vaš projekat. Radni prostori vam olakšavaju da pratite na čemu svi rade, reagujete na ideje drugih osoba i pratite napredovanje ka zajedničkim ciljevima.

Microsoft uređivač sa funkcijom Context IQ predlaže relevantnu datoteku, dokument ili osobu koju možda želite da dodate na osnovu sličnih tema ili zato što ste ih ranije kreirali ili radili na njima.

Microsoft Loop komponente biće objavljene u verziji za pregled u narednim mesecima u Microsoft 365 aplikacijama, kao što su Microsoft Teams, Outlook i OneNote, a više Microsoft Loop funkcija tek sledi.

Od veštačke inteligencije uvek se očekivalo da pojača ljudsku sposobnost rešavanja problema na načine koji deluju kao magija. To postaje realnost uz Context IQ. Context IQ pretvara uvide u radnje koristeći mogućnosti programa Microsoft Graph za skupljanje uvida o vašem radu tokom dana, a zatim predviđa, traži i predlaže informacije koje su vam potrebne, upravo kada su vam potrebne, i to na samom mestu radnje.

Uz Context IQ, na primer, Microsoft uređivač funkcioniše na višem nivou, doprinoseći predlaganju relevantne datoteke ili dokumenta, pronalaženju dostupnih kalendarskih termina za saradnju, predlaganju kolega za označavanje u e-porukama ili predlaganju povezanih Loop komponenti za zapise o Microsoft Dynamics 365 prilikama za prodaju.

Microsoft uređivač sa funkcijom Context IQ predlaže relevantnu datoteku, dokument ili osobu koju možda želite da dodate na osnovu sličnih tema ili zato što ste ih ranije kreirali ili radili na njima.

Odnedavno je sistemom Office obuhvaćena i aplikacija Clipchamp da bi se poboljšala podrška za kreiranje video zapisa. Clipchamp podstiče ljude da lako i brzo kreiraju prelepe video zapise profesionalnog izgleda. Njegov zabavan i intuitivan interfejs u kombinaciji sa moćnim funkcijama i velikom bibliotekom gotovog sadržaja pomažu korisnicima da ostvare svoje vizije u svetu video zapisa.

Na sajtu Office.com i u aplikaciju Office za Windows uvodimo nova iskustva uz nove stranice „Početak“, „Moj sadržaj“ i „Kreiranje“. Ova nova iskustva olakšavaju vam da na jednom mestu pronađete sve svoje sadržaje i datoteke koje se nalaze u raznim aplikacijama i na raznim lokacijama za skladištenje, da vidite na šta je potrebno da obratite pažnju i da dođete do aplikacija i predložaka koji su vam potrebni za rad.

Novo iskustvo počinjemo da objavljujemo za korisnike tokom sledeće sedmice. Saznajte više o ovim ažuriranjima na blogu sistema Office.

Digitalno iskustvo zaposlenih je iskustvo zaposlenih

Iskustvo zaposlenih više nije definisano fizičkom lokacijom niti je vezano za nju. Potrebni su nam novi načini da održimo angažovanost i informisanost zaposlenih, i to u samom toku rada. Tu nam može pomoći Microsoft Viva.   

Microsoft Viva je sada dostupna za kupovinu kao programski paket koji obuhvata module „Uvidi“, „Učenje“ i „Teme“. Zahvaljujući našoj nedavnoj akviziciji kompanije Ally.io, Viva Suite obuhvataće 2022. i novi modul za upravljanje ciljevima. Viva učenje je sad svima dostupno. Na kraju, uvodimo nova iskustva za Viva veze za mobilne uređaje i računare.  

Personalizovani prikaz „Moje učenje“ u Viva učenju omogućava vam da vidite sadržaj koji vam je dodeljen iz povezanog sistema za upravljanje učenjem, kao i da pregledate sadržaj koji ste obeležili, nedavno pregledali ili dovršili. Prikazuje i stavke za učenje koje su vam preporučili drugi ljudi iz organizacije.

Viva uvidi ponudiće novo efikasno iskustvo za sastanke i uvide menadžera da bi se zaposlenima pomoglo da razviju nove navike i norme kojima se poboljšavaju povezivanje, produktivnost i optimalni raspored aktivnosti.  

Snimak ekrana kontrolne table sa uvidima, onim što dobro radite i uvidima u kategorije sastanaka.

Na kraju, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je nekoliko partnerskih integracija koje smo ranije ove godine najavili za Viva učenje i Viva veze, uključujući SAP SuccessFactors, Qualtrics, ServiceNow, Cornerstone OnDemand i UKG, postalo svima dostupno. Saznajte više o svim našim najavama u vezi sa platformom Microsoft Viva.

Windows za hibridni svet

Sve te uzbudljive inovacije razvijene su za Windows, koji ih podržava kao jedini OS dizajniran za hibridni rad. Objavljivanje sistema Windows 11 znači jednostavnu primenu bez dodira i mogućnost prilagođavanja uređaja i alatki jedinstvenim potrebama pojedinačnih timova i zaposlenih:

  • Da bismo korišćenje usluge primene Windows Update za preduzeća olakšali organizacijama koje koriste Intune, kontrole za zakazivanje i primenu ažuriranja Windows funkcija biće integrisane direktno u Intune. Dodatne informacije potražite u našoj objavi na blogu.
  • Microsoft Test Base za Microsoft 365, koji je sada svima dostupan, predstavlja uslugu u oblaku koja nezavisnim proizvođačima softvera, poslovnim partnerima i organizacijama omogućava da svoje poslovne aplikacije testiraju u verzijama sistema Windows za klijente odnosno za servere. Pročitajte više o usluzi Test Base za Microsoft 365.
Test Base za Microsoft 365 predstavlja uslugu platforme Azure za projektante aplikacija i IT stručnjake koja olakšava testiranje aplikacija zasnovano na podacima i omogućava im da iskoriste prednosti inteligentnog testiranja sa bilo kog mesta na svetu.
  • Univerzalno štampanje je usluga u oblaku koja korisnicima omogućava bezbedno štampanje na bilo kom štampaču u organizaciji bez potrebe za serverima za štampanje. Saznajte više o Univerzalnom štampanju.

Pročitajte više o 11 stvari koje nam se sviđaju u operativnom sistemu Windows 11 u ovom Tech Community blogu.

Nova poboljšanja sistema Windows 365, uključujući podršku za Windows 11 u izdanju Business Edition

Pomoću sistema Windows 365 uveli smo računar u oblak, pa preduzeća svih veličina mogu celokupno iskustvo sistema Windows da bezbedno strimuju na bilo kom uređaju. Već danas možete isprobati Windows 11 u oblaku uz izdanje sistema Windows 365 Enterprise. Podrška za izdanje Business biće dostupna uskoro.

U nastavku je navedeno nekoliko novih ažuriranja koja su u pripremi, a omogućiće optimalan doživljaj sistema Windows 365, uključujući sledeća:

  • Poboljšana bezbednost i podrška putem virtuelnog čipa Trusted Platform Module (TPM) da bi se omogućio Windows 11.
  • Poboljšanja veb klijenta za skraćenje vremena učitavanja, poboljšanje performansi, postavke lokalnih resursa, funkcije pristupačnosti i drugo.
  • Podrška za Windows 365 spojen sa uslugom Azure Active Directory otklanja potrebu za lokalnom infrastrukturom ili infrastrukturom na platformi Azure.
  • Izveštaji o resursima za analitiku krajnjih tačaka u programu Microsoft Endpoint Manager pružaju metriku o performansama centralne procesorske jedinice (CPU) i radne memorije (RAM) u sistemu Windows 365.

Za korisnike koji žele modernu uslugu u oblaku za virtuelizaciju radne površine i aplikacija, ali im je istovremeno potrebna i lokalna podrška za neke aplikacije i podatke, najavljujemo verziju za pregled proizvoda Azure Virtual Desktop za Azure Stack HCI. Saznajte više o najavama proizvoda Azure Virtual Desktop.

Takođe novo u usluzi Microsoft 365

Prema našem istraživanju, više od 60 procenata malih preduzeća nije se smatralo spremnim za nošenje sa kibernetičkim pretnjama. Microsoft zaštitnik za posao predstavlja novo bezbednosno rešenje za krajnje tačke koje omogućava zaštitu od kibernetičkih napada organizacijama sa do 300 zaposlenih. Biće dostupno kao samostalno rešenje i obuhvaćeno pretplatom na Microsoft 365 Business Premium. Saznajte više o rešenju „Microsoft zaštitnik za posao“.

Pogled u budućnost

Od redizajniranja fizičkih prostora za sastanke kako bi se omogućilo učestvovanje osoba koje nisu u sobi do osmišljavanja novog načina digitalnog kreiranja u svetu hibridnog rada, posvećeni smo cilju da svakom zaposlenom omogućimo da se u novom svetu rada uspešno razvija. Ovo je tek početak i jedva čekamo da vas tokom narednih meseci obavestimo o svim novostima. Ostanite u toku.

You may also like these articles

Image for: Windows contextual imagery of Gen Z female inside on Subway on PC

Microsoft Viva je sada dostupna svima kako bi vam pomogla da transformišete iskustvo hibridnog rada

Microsoft Viva je sada dostupna svima kako bi vam pomogla da transformišete iskustvo hibridnog rada

Image for: Contextual photography of adult female using Surface Pro 8 docked with Surface Headphones.

Microsoft Office – transformacija za hibridni svet

Microsoft Office – transformacija za hibridni svet

Image for: Adult male sitting at conference table looking at screen projected on wall.

Od razvijenih natpisa uživo i transkripta da biste se pripremili za Windows 11—evo šta je novo u programu Microsoft 365

Od razvijenih natpisa uživo i transkripta da biste se pripremili za Windows 11—evo šta je novo u programu Microsoft 365