Poslovanje tokom epidemije COVID-19

Epidemija COVID-19 ometa način na koji živimo i radimo. Izađite na kraj sa novim izazovima za preduzeće pomoću informacija, uvida i resursa koje ćete ovde pronaći. Saznajte više o najboljim praksama za daljinski rad, savetima sa video konferencije, poreskim olakšicama za rad od kuće i još mnogo toga.

Person sits at desk in home office, participating in a Teams video meeting while looking at the Outlook inbox.