A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

St. Luke’s se brine o budućnosti u zdravstvu pomoću oblaka Microsoft 365 produktivnosti

SLUHN pruža veći kvalitet nege korišćenjem usluge Microsoft 365, koja obuhvata Office 365, Windows 10 i Enterprise Mobility + Security, kao osnove za izuzetno bezbedno radno okruženje koje omogućava saradnju.

Nabavite Microsoft 365

Aplikacije za produktivnost najbolje u klasi sa inteligentnim uslugama u oblaku.