Četiri pogodnosti jezičke raznolikosti za razvoj poslovanja

Živimo u multikulturalnom društvu koje je čine ljudi različitog uzrasta, nacionalnosti, pola, seksualne orijentacije i verskih i političkih uverenja. Ipak, ponekad kada pogledamo oko sebe u okruženjima u kojima radimo, vidimo predstavnike samo jedne ili dve kulture i sličnog porekla. Međutim, kada uvedemo raznolikost u okruženja u kojima radimo, ne dobijamo samo pristup novim uglovima posmatranja i idejama, već to može da nam otvori lične i stručne vidike za koje možda nismo ni znali da postoje.

To ne znači da je sastavljanje multikulturalne kancelarije lako. Zapravo, to može da predstavlja pravi izazov kada je u pitanju raznolikost jezika. Ali pogodnosti raznolikosti daleko nadmašuju izazove i mogu da osnaže kancelariju i preduzeće. Zato hajde da bacimo pogled na neke od tih pogodnosti i na to kako tehnologija može da pomogne da prevaziđete jezičku barijeru.

Pogodnosti raznolikosti

  • Raznolikost vodi ka inovaciji, koja dovodi do rasta. Istraživanje preduzeća McKinsey & Company pokazuje da „preduzeća iz prve četvrtine na listi po rasnoj i etničkoj raznolikosti imaju 35 procenata veću verovatnoću da ostvare finansijsku dobit iznad odgovarajućih nacionalnih prosečnih vrednosti u delatnosti“, a „preduzeća iz prve četvrtine na listi po polnoj raznolikosti imaju 15 procenata veću verovatnoću da ostvare finansijsku dobit iznad odgovarajućih nacionalnih prosečnih vrednosti u delatnosti“. Prema istraživanju, veća raznolikost ne znači uvek veći profit, ali preduzeće McKinsey & Company sugeriše da radno okruženje sa većim stepenom raznolikosti ima bolje mogućnosti da „razvija ideje i inovaciju, a ta ista inovacija zatim podstiče uspeh“.
  • Bolje ste osposobljeni da uslužujete klijente. Bez obzira na to da li posedujete malo preduzeće koje se fokusira na lokalnu zajednicu ili ste spremni da se razvijete na međunarodnom planu, kada imate raznoliku radnu snagu, možete bolje da uslužujete sve klijente, trenutne i buduće. Na kraju krajeva, raznoliki jedinstveni skupovi veština, zaposleni koji govore strane jezike i tim koji razume različite kulture i životna iskustva, zajedno mogu da doprinesu da izgradite organizaciju koja se obraća širokom nizu subjekata i na svim nivoima pruža znalačku i odgovarajuću uslugu prilagođenu kulturi.
  • Dobijate pristup potpuno novoj grupi talenata. Raste nedostatak kvalifikovane radne snage na globalnom nivou. A od 30 zemalja koje je globalno preduzeće za angažovanje Hays PLC obuhvatilo anketom, Kanada, Japan, SAD i Nemačka nalaze se u prvih 10 zemalja u kojima preduzeća imaju poteškoće sa nedostatkom odgovarajućih talenata. Srećom, neke od problema koje imaju oni koji se suočavaju sa „nedostatkom“ moguće je ublažiti širenjem opsega i zapošljavanjem osoba koje su migranti, novi stanovnici u zemlji ili čak onih koje se nalaze na drugoj strani sveta, ali poseduju neophodne veštine za napredak preduzeća.
  • Grupa talenata se širi, čak i u vašem gradu. Prema anketi preduzeća Glassdoor, približno „dve trećine anketiranih osoba kaže da je raznolika radna snaga važan faktor prilikom procene preduzeća i poslovnih ponuda“, što znači da se s pravom može reći da skoro svaki kandidat razmatra raznolikost u preduzeću pre nego što prihvati ponudu, bez obzira na to gde se nalazi grupa talenata.

Alatke za prevođenje

Iako su pogodnosti raznolikosti sjajne, postoje i neke prepreke na koje nailazi svaka organizacija. Srećom, tehnologija prevođenja može da reši mnoge od problema koji se javljaju i može mnogo da doprinese tome da preduzeće postane inkluzivnije, kreativnije i snažnije. Neka od rešenja koja treba da potražite obuhvataju:

  • Ugrađeno prevođenje teksta: Neki popularni programi za obradu teksta omogućavaju korisnicima da prevode dokumente zasnovane na tekstu na različite jezike. Čitaoci tako mogu da pregledaju informacije na maternjem jeziku kako bi ih bolje razumeli, što vodi ka vrednijim doprinosima.
  • Video konferencije sa uslugama prevođenja: Ako odaberete rešenje za video konferencije sa uključenim uslugama prevođenja u realnom vremenu, nije vam neophodan prevodilac uživo da biste održavali sastanke na kojima svi mogu da se razumeju i da učestvuju. Te alatke, koje su stvorene za neometanu komunikaciju, u realnom vremenu prevode izgovorene reči u tekst na maternjim jezicima korisnika, što poboljšava razumevanje i olakšava svim članovima tima da učestvuju i daju doprinos.
  • Softver za grupnu saradnju sa uslugama prevođenja govora i teksta: Ova tehnologija u razvoju svima u timu pruža mogućnost da prevode dokumente i rade na njima na maternjem jeziku u istom prostoru. Pored toga, ona članovima tima omogućava i da jasno komuniciraju međusobno putem razmene tekstualnih i/ili govornih poruka.

Stvaranje radnog okruženja u kojem je prisutna veća raznolikost koje bolje odražava multikulturalno društvo neće se desiti preko noći, ali je vredno uloženog truda. A uz primenu odgovarajućih alatki, to može da bude jednostavno, besprekorno i neverovatno isplativo i preduzeću i timu.

Podaci o autoru

Tim centra za razvoj fokusiran je da vam pomogne u započinjanju i pokretanju poslovanja, kao i u njegovom upravljanju.

Prvi koraci uz Microsoft 365

To je Office koji poznajete uz dodatne alatke koje vam pomažu da unapredite saradnju kako biste mogli da obavite više posla – bilo kada, bilo gde.

Kupite odmah
Srodan sadržaj
Manage my business

Direktor digitalnog sektora: Da li je svakoj organizaciji potreban?

Pročitajte više

Centar za razvoj ne obuhvata profesionalne poreze ili finansijske savete. Trebalo bi da se obratite vlastitom poreskom ili finansijskom stručnjaku da biste porazgovarali o ovoj situaciji.