Osam načina za uspešno vođenje mobilne radne snage

Za mnoge od nas, razvoj daljinske radne snage nije iznenađenje. Proteklih godina, zaposleni u kancelarijama su napuštali kancelarije kako bi radili sa udaljenih lokacija i omogućili sebi rad u komfornijem i često produktivnijem okruženju. I to je trend koji će nastaviti da raste. Zapravo, u skladu sa podacima International Data Corporation (IDC), broj udaljenih radnika u SAD sa 96,2 miliona u 2015. prerašće u 105,4 miliona udaljenih radnika u 2020. Do kraja prognoziranog perioda, IDC predviđa da će udaljeni radnici sačinjavati skoro tri četvrtine (72,3 procenta) ukupne radne snage u SAD.

Iako se mobilna radna snaga kreira već neko vreme, menadžeri se još uvek snalaze i trude da utvrde najbolji način za vođenje svojih timova koji ne samo da nisu u istoj prostoriji sa njima, već se mogu nalaziti u mnogim gradovima, državama ili zemljama. Međutim, pošto već duži niz godina mnoge organizacije koriste model daljinske radne snage, a tehnologija napreduje krupnim koracima, vođenje daljinskih timova je svakako lakše nego ranije. Naravno, pronalaženje sopstvenog puta do uspešnog rukovođenja u velikoj meri zavisi od vašeg ličnog stila, korporativnog okruženja i članova tima, ali ako ne znate odakle da počnete ili biste želeli da dodate nove tehnike i tehnologije, trebalo bi da isprobate ove proverene savete:

  1. Upravljajte rezultatima, ne stilom– Udaljeni zaposleni često imaju svoj stil rada. Neko možda radi dva sata, pa pravi pauzu da odvede decu u školu ili obavi neki posao, zatim radi još četiri sata, napravi pauzu i radi preostala dva sata (ili više), dok neko drugi radi uobičajeno kancelarijsko radno vreme. Umesto da upravljate načinom na koji zaposleni obavljaju posao, fokusirajte se kvalitet rada, da li se poštuju rokovi, da li zaposleni pokazuju dobre veštine pri odlučivanju itd.
  2. Podstičite timski rad– Rad u kojem ste na velikoj daljini od kolega može stvoriti osećaj izolovanosti, pa podstaknite projektni rad koji omogućava članovima tima da sarađuju. Na taj način, vaši zaposleni će biti povezani međusobno i vaše odeljenje će imati koristi od deljenih ideja i bolje komunikacije među članovima tima.
  3. Komunicirajte – Pošto ne mogu da skoknu do nečijeg radnog stola ili da uzmu šolju kafe u sobi za odmor, menadžeri moraju da preduzmu inicijativu da uspostave veze sa svojim timovima. Pozivi jednom ili dvaput sedmično mogu da pomognu u rešavanju predstojećih projekata, problema sa učinkom itd. Ponekad, razmena trenutnih poruka ili razgovor putem e-pošte (koji se može odnositi na posao, ali ne mora) može da bude najbolji način da ostanete u kontaktu. Bez obzira na to koji pristup koristite, budite jasni u komunikaciji, ali i lični. Posle svega, kada stvarate tim i upravljate njime važno je da svi znaju ko je osoba sa kojom sarađuju.
  1. Hostujte sastanke na vebu (sa video zapisom) – Uz uključene kamere i deljeni prikaz dnevnog reda, prezentacije itd. vaš tim može da se vidi međusobno i da spoji lica sa imenima, već i da vidi radnu površinu izlagača i da stekne jasnu sliku o informacijama o kojima se govori.
  2. Pružite im odgovorajuću tehnologiju– Biti dobar menadžer znači obezbediti da vaši članovi tima imaju sve što im je potrebno za efikasan rad. A kada zaposleni rade daljinski, to znači da ćete osoblje podržati pravom tehnologijom. Kada istražujete opcije, potražite softver koji deljenje datoteka čini bezbednim, sigurnim i jednostavnim, radi na većem broju uređaja, uključujući laptop stone računare, tablet računare i mobilne telefone i pruža vašim radnicima mogućnost da istovremeno rade na istim dokumentima. Na taj način svi će imati pristup istim alatkama, možete da smanjite probleme sa kompatibilnošću, a napori saradnje će dati rezultate.
  3. Dajte im razlog– Daljinski radnici mogu da imaju osećaj da nemaju vezu sa ciljevima organizacije i možda neće razumeti na koji način njihov rad predstavlja deo misije organizacije. Ako delite viziju i ciljeve preduzeća sa daljinskom radnom snagom i objašnjavate način na koji njihov rad doprinosi uspehu preduzeća, vaš tim će se manje osećati odvojeno od preduzeća. Zauzvrat, time ćete nadahnuti timove da rade u zajedničkom cilju i da budu produktivni članovi organizacije.
  4. Budite u toku i pružajte pohvale– Kada je u pitanju obuka, nagradite zaposlene za dobro obavljen posao, a često se dešava previd kada su u pitanju zaposleni van organizacije ili se na njih jednostavno zaboravi, što ni na koji način ne podstiče lojalnost niti jača odnose među zaposlenima. Pošto upravljate timom daljinskih radnika, pokušajte da se uverite da oni imaju iste mogućnosti za obuku kao i drugi i da dobijaju iste, adekvatne nagrade za dobro obavljen posao, kao i zaposleni na lokaciji. Kada su u pitanju zabave i izleti tima, ukoliko daljinski članovi tima ne mogu da prisustvuju događaju, razmislite o tome da im date mali poklon ili nekoliko dodatnih slobodnih sati nedeljno. To je mali znak, ali može doprineti da se osećaju cenjeno.
  5. Podstaknite ravnotežu između poslovnog i privatnog života– Udaljeni radnici mogu lako da budu uvučeni u neki projekat ili žele da naprave malo veći napredak na nečemu pre nego što završe podao za taj dan. Isto tako mogu lako da im odvuku pažnju projekti kod kuće, supružnici, deca, kućni ljubimci itd. Najvažnije je da se postigne balans između ove dve stvari. Kada uvodite nove udaljene radnike, razgovarajte sa njima o postavljanju rasporeda kojeg mogu da se pridržavaju i da rade u prostoru koji je predviđen samo za posao. Onda, na kraju dana, oni mogu da isključe laptop računare i prekinu sa radom. To će im pomoći da se mentalno opuste i uživaju u slobodnom vremenu i da započnu sa radom odmorni i sa jasnom perspektivom sledećeg dana.

Na kraju, kao i kod većine stvari u životu, vi morate dati primer. Zauzimanjem proaktivnog, transparentnog pristupa poslu, dostupnošću za svoje timove i jasnom komunikacijom sa osobljem na mnogo različitih načina, pokazaćete da oni mogu ne samo da se oslone na vas, već i da vam veruju. Iz prve ruke će videti kako želite da tim funkcioniše i pratiće vaše korake – što vam pomaže da kreirate virtuelno okruženje koje stvara produktivnost na mobilnim uređajima i izuzetan rad.

O autoru

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Prvi koraci uz Microsoft 365

To je Office koji poznajete uz dodatne alatke koje vam pomažu da unapredite saradnju kako biste mogli da obavite više posla – bilo kada, bilo gde.

Kupite odmah
Srodan sadržaj
Manage my business

Upravljanje udaljenim timovima je lako uz alatke za saradnju

Pročitajte više

Centar za razvoj ne obuhvata profesionalne poreze ili finansijske savete. Trebalo bi da se obratite vlastitom poreskom ili finansijskom stručnjaku da biste porazgovarali o ovoj situaciji.