Koncept modernog sastanka

Bilo da ih volimo ili ne, sastanci nikada neće nestati. Kao alatka za komunikaciju, sastanci timu pružaju uvid, povezivanje u realnom vremenu i konstruktivan razgovor. Međutim, ponekad sastanci mogu da postanu neproduktivni. Zapravo, Biro za rad SAD procenjuje da preduzeća svake godine gube 37 milijardi USD na nepotrebne sastanke. Budući da u današnje vreme zaposleni 37 procenata vremena provode na sastancima, vredelo bi razmotriti način na koji obavljamo sastanke da bismo na osnovu toga oblikovali stilove upravljanja koji su u porastu, kao i poslovne strategije.

Faktor zadovoljstva u vezi sa modernim sastankom

Kada razmatrate poslovnu strategiju, treba da sagledate direktne i indirektne troškove sastanka, bilo da je on digitalni ili fizički. Uspostavljanje ravnoteže u pogledu koristi koji svaki od njih donosi dovešće do celovitog pristupa novoj tehnologiji i tradicionalnim poslovnim praksama.

Zajedno sa napretkom tehnologije, ubrzavao se i ritam rada na modernom radnom mestu. U organizaciji u kojoj je svaki minut važan, upotreba usluga kao što su audio ili video konferencije smanjuje potrebu zaposlenih za upravljanjem vremenom. Zahvaljujući audio konferencijama, zaposleni, kao i zainteresovane strane, mogu jednostavno da se pridruže razgovoru, iznesu potrebne podatke i nastave svoj radni dan ne napuštajući kancelariju. Uz video konferencije više ne morate da okupljate udaljene zaposlene – ekrani vam omogućavaju da lično razgovarate sa više zaposlenih u različitim vremenskim zonama. Pored toga što ujedinjuju timove, ovi resursi mogu da zamene i poslovna putovanja, što eliminiše nepotrebne troškove.

Naravno, sastanci licem u lice ipak pružaju ljudsku komponentu, što nije dostupno kroz virtuelni interfejs. Kad komunicirate sa novim klijentom, fizički sastanak može da stvori vezu i uspostavi osnov za trajni profesionalni odnos. Uprkos negativnom mišljenju o sastancima, 92 procenta učesnika na sastancima ceni sastanke kao priliku da daju doprinos, što nagoveštava da uspešni sastanci mogu da budu faktor koji doprinosi zadovoljstvu zaposlenih na poslu. A veće zadovoljstvo zaposlenih dovodi do ređe promene osoblja.

Prema anketi preduzeća Verizon, preko 90 procenata učesnika sastanaka prepuštalo se sanjarenju, propuštalo je cele sastanke ili delove sastanaka, dok je 70 procenata reklo da su donosili drugi posao na sastanke. Očigledno je da je tradicionalnim sastancima potrebna promena. Zamislite kakvu bismo novu vrstu produktivnosti mogli da stvorimo ako bismo redefinisali koncept sastanka u celini.

Redefinisanje modernog sastanka

Današnji sastanci, koji su smešteni u okvire nove tehnologije, trendova zapošljavanja i ekonomskih promena, neprestano se razvijaju. Nedavno istraživanje koje je izveo BlueJeans ustanovilo je da u 25 procenata sastanaka najmanje jedna osoba učestvuje u njemu putem video poziva sa mobilnog uređaja. Ovo povećanje video poziva sa mobilnih uređaja možemo da pripišemo porastu honorarnih radnika ili frilensera. U proteklih nekoliko godina, ovi radnici na ugovor prema procenama čine 40,4 procenta moderne radne snage.

Koji je osnovni zaključak? Da bi preduzeća i zaposleni uživali u budućem uspehu, današnji sastanci moraju da budu integrisani sa digitalnom i fizičkom tehnologijom.

Međutim, kako bi to izgledalo? Gde je savršeno mesto za sastanak, bilo da je on fizički ili digitalni? Odgovor nije isti za svako preduzeće, ali osmišljene su neke inovacije koje povećavaju produktivnost u organizacijama.

  • Digitalne tehnologije popularizuju jednostavno povezivanje jednim dodirom koje spaja projekciju i zvuk. Ankete i telemetrija za merenje uspeha i vremena potrebnog za povezivanje već su pokazale poboljšanje u povezivanju koje se skratilo sa prosečnih tri minuta na manje od jedan minut.
  • Napredak fizičke tehnologije pružiće audiovizuelne usluge zasnovane na tipu uređaja, bilo da su pozivi žični ili bežični, unutar korporativnih mreža ili van njih. U savršenoj perspektivi, ova poboljšanja će pružiti visokokvalitetan doživljaj sastanka udaljenim učesnicima, kao i zaposlenima koji se nalaze u preduzeću.
  • Neke organizacije su usvojile nove metode, kao što je pisanje po digitalnoj beloj tabli da bi obezbedile primenu takvog napretka. Inovativna rešenja za saradnju timova, kao što su ekrani koji podržavaju višestruki dodir, responzivan doživljaj pri korišćenju olovke i unosa pomoću nje, kao i ugrađene video konferencije, unaprediće koncept modernog sastanka.

Kako stvari trenutno stoje, 28 procenata menadžera smatra da su sastanci gubljenje vremena. Međutim, kada se koriste efikasno, sastanci pružaju više od okvira za unapređenje poslovne strategije, oni stvaraju prilike za povezivanje, inovacije i sinergiju u timu. Bez obzira na ulogu koju neko ima u organizaciji – zaposleni, direktor ili frilenser – svi mogu da imaju korist od sveobuhvatnog pristupa visokokvalitetnom doživljaju sastanka.

Podaci o autoru

Tim centra za razvoj fokusiran je da vam pomogne u započinjanju i pokretanju poslovanja, kao i u njegovom upravljanju.

Prvi koraci uz Microsoft 365

To je Office koji poznajete uz dodatne alatke koje vam pomažu da unapredite saradnju kako biste mogli da obavite više posla – bilo kada, bilo gde.

Kupite odmah
Srodan sadržaj
Business Tech

Tri važne činjenice o računarstvu u oblaku u svetu mobilnih uređaja

Pročitajte više

Centar za razvoj ne obuhvata profesionalne poreze ili finansijske savete. Trebalo bi da se obratite vlastitom poreskom ili finansijskom stručnjaku da biste porazgovarali o ovoj situaciji.