Person reviewing Windows 10 deployment information on computer monitor

Desktop Analytics

Da biste efikasno primenili Windows 10 i redovno ga ažurirali.


Zašto Desktop Analytics?

Donošenje ispravnih odluka

Sveobuhvatan inventar, ocena kompatibilnosti aplikacija, dijagnostički podaci i reprezentativne pilot-grupe na osnovu kojih možete da generišete primenljive uvide.

Olakšavanje procesa primene

Centralizovana vidljivost i kontrola omogućavaju optimizovanje čitavog procesa primene i nadogradnje.


Funkcije

Desktop Analytics pojednostavljuje kompletan proces primene i nadogradnje time što vam pruža sveobuhvatan inventar, procenu kompatibilnosti aplikacija, preporuke za pilot-grupe i primenljive uvide.

Two people reviewing work on a laptop

Preporuke za pilot-grupe

Desktop Analytics vam omogućava da lako definišete pilot-grupe time što vam za njih preporučuje listu minimalno potrebnih uređaja na osnovu analize hardvera i aplikacija.

Analiza kompatibilnosti

Desktop Analytics ne samo da navodi sveobuhvatnu listu aplikacija za računare i upravljačke programe za procenu, već i procenjuje nivo rizika i nudi mogući oporavak.

Two people having a conversation in an open space
Man viewing mobile device at an office hallway window

Uvidi u podatke

Dođite do uvida i konteksta poređenjem podataka iz svoje organizacije sa agregiranim podacima sa drugih Microsoft uređaja koji su povezani putem oblaka.

Pojednostavljeno planiranje primene

Lako planirajte primene na osnovu detaljnog uputstva koje pruža Desktop Analytics.

Two people have a conversation at a deck
Person working on laptop

Potpuna vidljivost

Steknite potpunu vidljivost i kontrolu nad svim aspektima primene – od pilot-grupa do primene i proizvodnje.

Integracija sa upravljačem konfiguracije

Nastavite da koristite postojeće alatke za primenu! Desktop Analytics se dubinski integriše sa proizvodom Microsoft Endpoint Configuration Manager, što vam omogućava da radite onako kako želite.

Person standing at desk looking at tablet

Kako funkcioniše

Desktop Analytics olakšava kompletan proces primene i nadogradnje. Nema potrebe da ručno pravite liste inventara aplikacija niti da se trudite da otkrijete koje su kompatibilne, a koje visokorizične. Treba samo da pratite preporučenu pilot-grupu jer sigurno znate da je Desktop Analytics identifikovao ispravan skup uređaja za uspešnu pilot-grupu.

1. Priprema

Obavite osnovno podešavanje.

2. Pokretanje podešavanja

Podesite Azure radni prostor i upravljač konfiguracije.

3. Pripremite uređaje i pristupite podacima

Registrujte uređaje, pregledajte inventar i proučite status.

4. Sprovođenje

Pripremite plan primene i sprovedite ga.

Imate još pitanja?

Posetite stranicu „Najčešća pitanja“ da biste pronašli više informacija o tome kako pomoću portala Desktop Analytics možete da pojednostavite proces primene i nadogradnje.