Microsoft je prepoznat kao bezbednosni lider od strane vrhunskih analitičkih firmi

Microsoft je lider u pet izveštaja Gartner Magic Quadrants, sedam Forrester Wave kategorija i izveštaju MITRE Engenuity ATT&CK.

Lider u sedam Forrester Wave kategorija
Lider u MITRE ATT&CK izveštaju

Budite u toku sa najnovijim bezbednosnim informacijama

  1. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati izjavama o činjenicama. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.