A person sitting in a home office using a desktop computer.

Sarađujte kao jedan tim bez granica

Unapredite preduzeće tako što ćete raditi bezbednije sa bilo kim izvan granica organizacije ili IT-a.

Budućnost saradnje

Način na koji organizacije komuniciraju i sarađuju brzo se menja. Saradnja među timovima prevazilazi tradicionalne granice, uz sve pomešaniju i rašireniju radnu snagu.

Produktivnost zahteva timski rad

Pedesetpet procenata svih saradnja je sa spoljnim poslovnim partnerima, kako navode direktori IT industrije koje je anketirao Microsoft.

Organizacione strukture su dinamičke

Integracije i akvizicije, geografska proširenja i zajednički poslovni poduhvati su u porastu, čime se menja način na koji zaposleni sarađuju u organizacijama u razvoju.

Obezbeđivanje digitalne transformacije svima

Šezdesetpet procenata direktora u IT industriji koje je anketirao Microsoft identifikuje bezbednost i usaglašenost kao najveće izazove prilikom predstavljanja tehnologije radnicima zaduženim za prvu interakciju sa klijentima.

Sandefjord Kommune.

Nakon integracije dve norveške opštine, Sandefjord Kommune je usvojio novu platformu za podsticanje digitalnih učionica i omogućavanje nesmetane komunikacije. Ovo je pomoglo učenicima, nastavnicima, medicinskim sestrama i zaposlenima u opštinama da efikasnije sarađuju.

Zašto je saradnja važna?

Timovi danas obuhvataju razne funkcije, uloge, pa čak i organizacije. Saradnja mora da ostane nesmetana i bezbedna, uz obezbeđivanje toga da IT granice ne ograničavaju produktivnost.

Moderna infrastruktura identiteta u usluzi Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) pruža alatke i resurse koji vam pomažu da nesmetano i bezbedno premostite jaz između unutrašnje i spoljne saradnje.

Nesmetana saradnja izvan granica

Azure AD pomaže u održavanju bezbedne saradnje i timskog rada unutar ili izvan granica organizacije ili IT-a.

Organizacije sa više zakupaca

Upravljajte identitetima i saradnjom u okviru organizacija sa više zakupaca.

Azure AD External Identities

Bezbedno upravljajte spoljnim korisnicima, uključujući klijente i partnere.

Identitet radnika zaduženog za prvu interakciju sa klijentima

Centralizujte vidljivost i upravljanje radnicima zaduženih za prvu interakciju sa klijentima, uređajima i aplikacijama.

Detaljno istražite Microsoft Azure AD

Dodatni resursi

Saradnja sa poslovnim partnerima

Spoljni korisnici doprinose uspehu organizacije. Saradnja između zaposlenih, ugovarača, dobavljača i distributera održava produktivnost i rast vaše organizacije.

Ojačajte radnike zadužene za prvu interakciju sa klijentima

Preko 2 milijarde ljudi širom sveta su radnici zaduženi za prvu interakciju sa klijentima. Oni pomažu preduzećima da napreduju tako što vrše interakciju sa klijentima, rukuju novim proizvodima i izvršavaju organizacione strategije.