Upravljanje korisnicima i grupama

Efikasno upravljajte korisničkim identitetima i grupama uz Azure Active Directory (Azure AD).

Šta je to upravljanje korisnicima i grupama?

Upravljanje korisnicima i grupama od suštinskog je značaja za upravljanje identitetima i pristupom. Upravljanje korisnicima i grupama se u osnovi sastoji od kreiranja i ažuriranja identiteta i postavljanja pravila za resurse kojima svaki korisnički identitet može da pristupi. To uključuje i dodeljivanje skupova korisnika grupama radi efikasnog upravljanja.

Upravljanje korisnicima i grupama u usluzi Azure AD

Istražite funkcije za upravljanje korisnicima i za grupe u usluzi Azure AD pomoću ovog sedmodelnog modula alata Microsoft Learn.

Upravljanje korisnicima i grupama u usluzi Azure AD

Azure AD pruža usluge upravljanja korisnicima za IT administratore, uključujući dodelu licenci, delegiranje dozvola i dodelu pristupa aplikacijama.

Najvažniji zadaci upravljanja korisnicima i grupama

Informišite se o odnosu između zadataka za upravljanje identitetom korisnika u pogledu grupa, licenci, implementiranih poslovnih aplikacija i administratorskih uloga.

Licenciranje zasnovano na grupi

Dodelite licenciranje za Microsoft usluge na nivou grupe za upravljanje velikih razmera i automatizaciju zasnovanu na promenama organizacije.

Upravljanje aplikacijama i pristup resursima

Koristite grupe da biste efikasnije upravljali pristupom aplikacijama zasnovanim na oblaku, lokalnim aplikacijama i resursima kao što je članstvo na SharePoint sajtovima.

Dodeljivanje dinamičkih grupa

Automatizujte usaglašenost pristupa sa prilagođenim pravilima koja određuju članstvo u grupi na osnovu korisničkih svojstava, kao što je radno mesto.

Detaljno istražite Azure AD upravljanje korisnicima

Dodatni resursi

Vodiči sa uputstvima

Pogledajte uputstva korak po korak za dodavanje, ažuriranje i uklanjanje korisničkih identiteta iz usluge Azure AD.

Uputstva

Saznajte kako da automatski dodate korisnike u grupe na osnovu njihovih svojstava identiteta.

Brzi počeci

Počnite da dodeljujete licence korisnicima i grupama.

Azure AD je vaš nivo kontrole identiteta u oblaku. Upravljajte pristupom korisnika i grupa aplikacijama softvera kao usluge (SaaS), prilagođenim aplikacijama i lokalnim aplikacijama.