Microsoft 365 zaštitnik

Zaustavite napade uz automatizovanu zaštitu od pretnji na svim domenima  i ugrađenu veštačku inteligenciju.

Zaustavljanje napada u Microsoft 365 uslugama

Kako pretnje postaju složenije i upornije, ima sve više upozorenja i timovi za bezbednost su preplavljeni njima. Microsoft 365 zaštitnik, deo Microsoft XDR rešenja koristi portfolio Microsoft 365 bezbednosti kako bi automatski analizirao podatke o pretnjama na svim domenima i napravio kompletan prikaz svakog napada na jednoj kontrolnoj tabli. Zahvaljujući tom sveobuhvatnom i jasnom pregledu, branioci sada mogu da se usredsrede na najvažnije pretnje i traže sofisticirane bezbednosne proboje i da se oslone na snažnu automatizaciju u Microsoft 365 zaštitniku koja otkriva i zaustavlja napade duž celog lanca odbrane i vraća organizaciju u bezbedno stanje.

Zaustavljanje napada pre nego što do njih dođe

Smanjite površinu napada i uklonite stalne pretnje.

Otkrivanje i automatizovanje na svim domenima

Integrišite podatke o otkrivanju pretnji radi brzog i kompletnog odgovora.

Traženje pretnji u svim podacima

Iskoristite vreme koje ste uštedeli da biste primenili svoju jedinstvenu stručnost.

Mogućnosti Microsoft 365 zaštitnika

Pregled
Guided Tour

Mogućnosti

Sprečavanje napada na svim domenima i upornih napada

Neke funkcije razlikuju se u zavisnosti od tržišta

Sprečavanje napada na svim domenima i upornih napada

Automatski sprečavajte pretnje da pristupaju organizaciji i zaustavite napade pre nego što do njih dođe. Shvatite napade i kontekst na svim domenima da biste uklonili skrivene i uporne pretnje i zaštitili se od aktuelnih i budućih bezbednosnih proboja – sve to pomoću Microsoft 365 zaštitnika.

Smanjenje opterećenja signalima

Pregledajte prioritetne incidente na jednoj kontrolnoj tabli da biste pojednostavili stvari, izbegli nebitne informacije i sprečili zamor usled nevažnih obaveštenja. Koristite automatizovane mogućnosti ispitivanja Microsoft 365 zaštitnika kako biste potrošili manje vremena na otkrivanje pretnji i odgovor na njih da biste mogli da se usredsredite na određivanje prioriteta kritičnih upozorenja i odgovaranje na pretnje.

Automatsko oporavljanje ugroženih resursa

Vodite računa o rutini i složenom oporavku pomoću Microsoft 365 zaštitnika. Otkrivanje pretnji, ispitivanje i odgovor se automatski odvijaju na nivou domena u svakom Microsoft 365 bezbednosnom proizvodu. Vratite ugrožene resurse u bezbedno stanje u širem kontekstu incidenta i automatski sanirajte naizgled izolovane napade u okviru portfolija.

Traženje pretnji na više domena

Pretražite sve Microsoft 365 podatke pomoću Microsoft 365 zaštitnika. Iskoristite znanje iz organizacije pomoću prilagođenih upita. Nabavite Microsoft rešenja za zaštitu od pretnji da biste zaštitili organizaciju od unutrašnjih pretnji i razvili prilagođene alatke za otkrivanje i odgovaranje radi dugoročne zaštitu i boljeg Secure Score.

Neke funkcije razlikuju se u zavisnosti od tržišta

{"sites":[{"pages":[],"arialabel":"Sprečavanje napada na svim domenima i upornih napada","id":"site-1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Sprečavanje napada na svim domenima i upornih napada","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSHQf","content":"<p>Automatski sprečavajte pretnje da pristupaju organizaciji i zaustavite napade pre nego što do njih dođe. Shvatite napade i kontekst na svim domenima da biste uklonili skrivene i uporne pretnje i zaštitili se od aktuelnih i budućih bezbednosnih proboja – sve to pomoću Microsoft 365 zaštitnika.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sprečavanje napada na svim domenima i upornih napada"},{"pages":[],"arialabel":"Smanjenje opterećenja signalima","id":"site-2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Smanjenje opterećenja signalima","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSzpO","content":"<p>Pregledajte prioritetne incidente na jednoj kontrolnoj tabli da biste pojednostavili stvari, izbegli nebitne informacije i sprečili zamor usled nevažnih obaveštenja. Koristite automatizovane mogućnosti ispitivanja Microsoft 365 zaštitnika kako biste potrošili manje vremena na otkrivanje pretnji i odgovor na njih da biste mogli da se usredsredite na određivanje prioriteta kritičnih upozorenja i odgovaranje na pretnje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Smanjenje opterećenja signalima"},{"pages":[],"arialabel":"Automatsko oporavljanje ugroženih resursa","id":"site-3","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Automatsko oporavljanje ugroženih resursa","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSwT1","content":"<p>Vodite računa o rutini i složenom oporavku pomoću Microsoft 365 zaštitnika. Otkrivanje pretnji, ispitivanje i odgovor se automatski odvijaju na nivou domena u svakom Microsoft 365 bezbednosnom proizvodu. Vratite ugrožene resurse u bezbedno stanje u širem kontekstu incidenta i automatski sanirajte naizgled izolovane napade u okviru portfolija.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatsko oporavljanje ugroženih resursa"},{"pages":[],"arialabel":"Traženje pretnji na više domena","id":"site-4","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Traženje pretnji na više domena","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWSCfl","content":"<p>Pretražite sve Microsoft 365 podatke pomoću Microsoft 365 zaštitnika. Iskoristite znanje iz organizacije pomoću prilagođenih upita. Nabavite Microsoft rešenja za zaštitu od pretnji da biste zaštitili organizaciju od unutrašnjih pretnji i razvili prilagođene alatke za otkrivanje i odgovaranje radi dugoročne zaštitu i boljeg Secure Score.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Traženje pretnji na više domena"}],"itemsCount":4}

Integrisana zaštita od pretnji uz SIEM i XDR

Microsoft podstiče zaštitnike u organizaciji tako što pravim ljudima pruža prave alatke i obaveštavanje. Kombinujte SIEM i XDR da biste povećali efikasnost i efikasnost prilikom obezbeđivanja digitalne imovine.

 

Saznajte više o zaštiti od pretnji

Sprečite i otkrijte napade na Microsoft 365 sa ugrađenim XDR mogućnostima.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Sprečite i otkrijte napade na Microsoft 365 sa ugrađenim XDR mogućnostima.

Zaštitite Microsoft 365 okruženje

Iskoristite vrhunski portfolio Microsoft 365 bezbednosti da biste automatski analizirali podatke na svim domenima.

Identiteti

Upravljajte hibridnim identitetima i zaštitite ih i pojednostavite pristup za zaposlene, partnere i klijente.

Krajnje tačke

Pružite preventivnu zaštitu, otkrivanje nakon curenja, automatsko ispitivanje i odgovor za krajnje tačke.

Aplikacije u oblaku

Steknite vidljivost, kontrolišite podatke i otkrivajte pretnje u svim uslugama i aplikacijama u oblaku.

E-pošta i dokumenti

Zaštitite e-poštu, dokumente i alatke za saradnju uz Microsoft zaštitnik za Office 365.

Priznanje u sektoru

Saznajte više o Microsoft 365 zaštitniku

Serija blogova

Budite u toku uz najnovije vesti i funkcije za Microsoft 365 zaštitnik.

Licenciranje

Microsoft 365 zaštitnik se dobija uz neke licence za Microsoft 365 i Office 365 Security i Enterprise.

Tech community

Saznajte više o najboljim praksama, preuzimajte ispravke i stupite u kontakt sa timovima proizvoda na sajtu tech community za Microsoft 365 zaštitnik.

1. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati tvrdnjama činjenica. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.