Preuzmite Windows 10

Pre nego što obavite ažuriranje, pogledajte Informacije o izdanju operativnog sistema Windows da biste saznali poznate probleme i uverili se da vaš uređaj nije pogođen njima.

Da li želite da instalirate Windows 10 na računar?

Da biste počeli, potrebna vam je licenca za instaliranje operativnog sistema Windows 10. Zatim možete da preuzmete alatku za kreiranje medija i da je pokrenete. Pročitajte uputstva u nastavku da biste saznali više informacija o korišćenju alatke.

Windows 10
 • Evo kada se koriste ova uputstva:

  • Imate licencu za instaliranje operativnog sistema Windows 10  i obavljate nadogradnju računara sa verzije Windows 7 ili Windows 8.1.
  • Morate ponovo instalirate Windows 10 na računar na kojem ste uspešno aktivirali Windows 10.

  Ukoliko instalirate Windows 10 na računar sa operativnim sistemom Windows XP ili Windows Vista ili ukoliko morate da kreirate medije za instalaciju da biste instalirali operativni sistem Windows 10 na drugom računaru, u nastavku pogledajte odeljak Korišćenje alatke za kreiranje medija za instalaciju (USB fleš diska, DVD-a ili ISO datoteke) za instaliranje operativnog sistema Windows 10 na drugi računar.

  Napomena: Pre nego što instalirate operativni sistem Windows 10, proverite da li računar ispunjava sistemske zahteve za operativni sistem Windows 10. Preporučujemo vam da odete na veb lokaciju proizvođača vašeg računara za sve dodatne informacije o ažuriranim upravljačkim programima i o kompatibilnosti hardvera.

  1. Izaberite opciju Preuzmite alatku, a zatim izaberite opciju Pokreni. Morate da budete administrator da biste pokrenuli ovu alatku.
  2. Na stranici Uslovi licenciranja, ukoliko prihvatate uslove licenciranja, izaberite opciju Prihvatam.
  3. Na stranici Šta želite da uradite?, izaberite opciju Ažuriraj ovaj računar odmah, a zatim izaberite opciju Sledeće.
  4. Nakon preuzimanja i instaliranja, alatka će vas provesti kroz proces konfigurisanja operativnog sistema Windows 10 na računaru. Sva izdanja operativnog sistema Windows 10 dostupna su kada izaberete Windows 10, izuzev izdanja Enterprise. Za više informacija o izdanju Enterprise posetite Servisni centar za količinsko licenciranje.

   • Ako nemate licencu da instalirate Windows 10, a još uvek niste obavili nadogradnju na tu verziju, ovde možete da kupite svoj primerak: https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/windows/get-windows-10.
   • Ako ste već obavili nadogradnju na Windows 10 na ovom računaru i želite da ga instalirate ponovo, nije vam potrebna šifra proizvoda. Vaš primerak operativnog sistema Windows 10 će se automatski aktivirati kasnije pomoću digitalne licence.
  5. Kada je operativni sistem Windows 10 spreman za instalaciju, videćete rekapitulaciju svog izbora i onoga što će biti zadržano nadogradnjom. Izaberite opciju Promenite šta treba sačuvati da biste podesili opciju Sačuvaj lične datoteke i aplikacije ili Sačuvaj samo lične datoteke ili Ništa tokom nadogradnje.
  6. Sačuvajte i zatvorite sve otvorene aplikacije i datoteke koje su možda pokrenute i kada budete spremni, izaberite opciju Instaliraj.
  7. Instalacija operativnog sistema Windows 10 može da potraje i vaš računar će se ponovo pokrenuti nekoliko puta. Nemojte da isključujete računar.
 • Pratite ove korake da biste kreirali medije za instalaciju (USB fleš diska ili DVD-a) koje možete da koristite za instalaciju ove kopije operativnog sistema Windows 10, da izvršite čistu instalaciju ili da ponovo instalirate operativni sistem Windows 10.

  Pre nego što preuzmete alatku, proverite da li imate:

  • Internet vezu (mogu se primeniti troškovi dobavljača Internet usluga).
  • Dovoljno raspoloživog prostora na skladištu podataka na računaru, USB uređaju ili spoljnoj disk jedinici za preuzimanje.
  • Jedan prazan USB fleš disk sa najmanje 8GB prostora ili prazan DVD disk (i rezač za DVD-ove) ukoliko želite da kreirate medijum. Preporučujemo da koristite prazan USB fleš disk ili prazan DVD disk jer će sav sadržaj na njima biti izbrisan.
  • Ako narezujete DVD na osnovu ISO datoteke i dobijete obaveštenje da je datoteka slike diska prevelika, moraćete da koristite dvoslojni (DL) DVD medijum.

  Proverite nekoliko stvari na računaru na kojem želite da instalirate Windows 10:

  • 64-bitni ili 32-bitni procesor (CPU). Kreiraćete ili 64-bitnu ili 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 10. Da biste proverili ovo na računaru, idite na Informacije o računaru na kartici Postavke računara ili na Sistem na kartici Kontrolna tabla i potražite opciju Tip sistema.
  • Sistemski zahtevi. Proverite da li računar ispunjava sistemske zahteve za operativni sistem Windows 10. Preporučujemo vam da odete na veb lokaciju proizvođača vašeg računara za dodatne informacije o ažuriranim upravljačkim programima i o kompatibilnosti hardvera.
  • Jezik u operativnom sistemu Windows. Morate da izaberete isti jezik kada instalirate Windows 10. Da biste pogledali koji se jezik trenutno koristi, idite na Vreme i jezik na kartici Postavke računara ili na Region na kartici Kontrolna tabla.
  • Izdanje operativnog sistema Windows. Trebalo bi da izaberete i isto izdanje operativnog sistema Windows. Da biste proverili koje izdanje je trenutno pokrenuto, idite na Informacije o računaru na kartici Postavke računara ili na Sistem na kartici Kontrolna tabla i potražite opciju Izdanje operativnog sistema Windows. Windows 10 Enterprise nije dostupan u alatki za kreiranje medija. Za dodatne informacije, idite na stranicu Centar za pružanje usluge količinskog licenciranja.
  • Microsoft Office proizvodi. Ukoliko ste upravo kupili novi uređaj koji sadrži Office 365, preporučujemo vam da aktivirate (instalirate) Office pre nadogradnje na Windows 10. Da biste aktivirali svoju kopiju programa Office, pogledajte odeljak Preuzimanje i instalacija paketa Office 365 Home, Personal ili University na računar. Za više informacija, proverite odeljak Kako da nadogradite na Windows 10 na novom uređaju koji ima Office 365.

  Ukoliko imate Office 2010 ili stariju verziju i odlučite da izvršite čistu instalaciju operativnog sistema Windows 10, moraćete da pronađete šifru proizvoda Office. Za savete kako da pronađete šifru proizvoda, pogledajte odeljak Pronađite šifru proizvoda za Office 2010 ili Unesite šifru proizvoda za program Office 2007.

  Korišćenje alatke za kreiranje medija za instalaciju:

  1. Izaberite opciju Preuzmite alatku odmah, a zatim izaberite opciju Pokreni. Morate da budete administrator da biste pokrenuli ovu alatku.
  2. Ukoliko prihvatate uslove licenciranja, izaberite opciju Prihvatam.
  3. Na stranici Šta želite da uradite?, izaberite opciju Kreiraj medije za instalaciju za drugi računar, a zatim izaberite opciju Sledeće.
  4. Izaberite jezik, izdanje i arhitekturu (64-bitnu ili 32-bitnu) za Windows 10. Ova tabela će vam pomoći da odlučite koje izdanje operativnog sistema Windows 10 ćete odabrati:

   Vaše trenutno izdanje operativnog sistema WindowsIzdanje operativnog sistema Windows 10
   Windows 7 Starter
   Windows 7 Home Basic
   Windows 7 Home Premium
   Windows 7 Professional
   Windows 7 Ultimate
   Windows 8/8.1
   Windows 8.1 with Bing
   Windows 8 Pro
   Windows 8.1 Pro
   Windows 8/8.1 Professional with Media Center
   Windows 8/8.1 Single Language
   Windows 8 Single Language with Bing
   Windows 10 Home
   Windows 10 Pro
   Windows 10
   Windows 8/8.1 Chinese Language Edition
   Windows 8 Chinese Language Edition with Bing
   Windows 10 Home China​
  5. Izaberite medije koje želite da koristite:
   • USB fleš disk. Priključite USB fleš disk sa najmanje 8GB prostora. Sav sadržaj koji se nalazi na fleš disku će biti izbrisan.
   • ISO datoteka. Sačuvajte ISO datoteku na računaru, koju možete da koristite za kreiranje DVD-a. Nakon što preuzmete datoteku, možete da odete na lokaciju na kojoj se čuva datoteka ili da izaberete opciju Otvori DVD rezač i da pratite uputstva za rezanje datoteke na DVD. Dodatne informacije o korišćenju ISO datoteke potražite u odeljku Dodatni načini korišćenja ISO datoteke za instalaciju operativnog sistema Windows 10 u nastavku.
  6. Nakon kreiranja medija za instalaciju, pratite korake u nastavku da biste ih koristili.
  7. Kada dovršite korake za instalaciju operativnog sistema Windows 10, proverite da li imate instalirane sve neophodne upravljačke programe za uređaje. Da biste odmah proverili da li ima ispravki, izaberite dugme „Start“, a zatim izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows Update, a zatim izaberite dugme „Proveri da li ima postavki“. Takođe ćete možda hteti da posetite lokaciju za podršku proizvođača svog uređaja da biste nabavili sve dodatne upravljačke programe koji su vam možda neophodni.

   Napomena: Upravljačke programe za Surface možete da pronađete na stranici Preuzimanje upravljačkih programa i firmvera za Surface.

  • Pre nego što instalirate operativni sistem Windows 10, bilo bi dobro da sačuvate sav svoj rad i da napravite rezervnu kopiju računara pre nego što započnete proces. Ukoliko ste koristili alatku za kreiranje medija za preuzimanje ISO datoteke za Windows 10, moraćete da je narežete na DVD pre praćenja ovih koraka.

   1. Priložite USB fleš disk ili umetnite DVD u računar na kojem želite da instalirate Windows 10.
   2. Ponovo pokrenite računar.

    Ako se računar ne pokrene automatski pomoću USB uređaja ili DVD diska, možda je potrebno da otvorite meni pokretanja ili da promenite redosled pokretanja u postavkama računara za BIOS ili UEFI. Da biste otvorili meni pokretanja ili promenili redosled pokretanja, obično je potrebno da pritisnete taster (na primer, F2, F12, Delete ili Esc) odmah nakon uključivanja računara. Da biste saznali uputstva za pristupanje meniju pokretanja ili za promenu redosleda pokretanja na računaru, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa računarom ili posetite veb lokaciju proizvođača. Ako USB ili DVD medijski uređaj nije naveden uz opcije pokretanja, možda je potrebno da se obratite proizvođaču računara da biste saznali uputstva za privremeno onemogućavanje bezbednog pokretanja u postavkama za BIOS.

    Ako promena u meniju ili redosledu pokretanja ne funkcioniše i računar se smesta pokrene do operativnog sistema koji želite da zamenite, moguće je da se računar nije u potpunosti isključio. Da biste se uverili da se računar u potpunosti isključio, izaberite dugme napajanja na ekranu za prijavljivanje ili na „Start“ meniju i izaberite „Isključi“.

   3. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows, izaberite jezik, vreme i željene postavke tastature, a zatim izaberite opciju Sledeće.
   4. Izaberite opciju Instalacija operativnog sistema Windows.
  • Ukoliko ste preuzeli ISO datoteku za Windows 10, ta datoteka se čuva lokalno na lokaciji po vašem izboru. Ukoliko ste instalirali program za rezanje DVD-a treće strane na računar koji želite da koristite za kreiranje instalacionog DVD-a, taj program možete da otvorite tako što ćete otići na lokaciju na kojoj se čuva datoteka i kliknuti desnim tasterom miša na ISO datoteku, ili kliknite desnim tasterom miša na ISO datoteku, izaberite opciju Otvori koristeći i izaberite željeni softver za rezanje DVD-a.

   Ukoliko želite da koristite Windows pisač slike diska za kreiranje instalacionog DVD-a, idite na lokaciju na kojoj se čuva ISO datoteka. Kliknite desnim tasterom miša na ISO datoteku i izaberite opciju Svojstva. Na kartici Opšte, kliknite na opciju Promeni i izaberite Windows Explorer kao program koji želite da koristite za otvaranje ISO datoteke i izaberite opciju Primeni. Zatim kliknite desnim tasterom miša na ISO datoteku i izaberite opciju Nareži sliku diska.

   Ukoliko želite da instalirate operativni sistem Windows 10 direktno iz ISO datoteke bez korišćenja DVD-a ili fleš diska, možete to učiniti tako što ćete postaviti ISO datoteku. Ovo će dovesti do nadogradnje vašeg trenutnog operativnog sistema na operativni sistem Windows 10.

   Da biste postavili ISO datoteku:

   1. Idite na lokaciju na kojoj se čuva ISO datoteka, kliknite desnim tasterom miša na ISO datoteku i izaberite opciju Svojstva.
   2. Na kartici „Opšte”, kliknite na opciju Promeni… i izaberite Windows Explorer kao program koji želite da koristite za otvaranje ISO datoteke i izaberite opciju Primeni.
   3. Kliknite desnim tasterom miša na ISO datoteku i izaberite opciju Postavi.
   4. Dvaput kliknite na ISO datoteku da biste prikazali datoteke koje se nalaze u njoj. Dvaput kliknite na setup.exe da biste pokrenuli konfiguraciju operativnog sistema Windows 10.


* Korišćenje alatke za pravljenje medijuma na ovoj lokaciji regulisano je Microsoft uslovima korišćenja za ovu veb lokaciju.