MICROSOFT USLOVI PRODAJE
Prodavnica za korisnike u Evropskom ekonomskom prostoru
Ažurirano u septembru 2019. godine
 
Dobro došli u Microsoft internet i maloprodajne Prodavnice kojima upravlja Microsoft Ireland Operations Limited, na adresi One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irska.
 
„Prodavnica“ se odnosi na naša mrežna i maloprodajna mesta koja vam omogućavaju pregledanje, prikaz, dobijanje, kupovinu i ocenu i pregled robe i usluga, uključujući uređaje, konzole za igru, digitalni sadržaj, aplikacije, igre i još mnogo toga. Ovi uslovi prodaje („Uslovi prodaje”) pokrivaju upotrebu za Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store i druge Microsoft usluge koje se odnose na ove Uslove prodaje (pod zajedničkim nazivom: „Prodavnica”). Putem Prodavnice, Microsoft omogućava pristup raznim resursima, uključujući područja za preuzimanje, softver, alatke i informacije o softveru, uslugama i ostaloj robi (pod zajedničkim nazivom „Usluge” i zajedno sa prodavnicom, „Prodavnica”).
Koristimo termin „proizvod” ili „proizvodi” da bismo uputili na stavke u Prodavnici. Mnoge proizvode koje su u ponudi u Prodavnici nude i drugi entiteti koji nisu Microsoft.
 
Korišćenjem Prodavnice, ili dobijanjem proizvoda i usluga iz Prodavnice, prihvatate i pristajete na ove Uslove prodaje, izjavu o privatnosti korporacije Microsoft (u nastavku pogledajte odeljak Privatnost i zaštita ličnih podataka) i primenjive odredbe i uslove, pravila ili izjave o odricanju odgovornosti u Prodavnici ili navedene u ovim Uslovima prodaje (pod zajedničkim nazivom „Pravila prodavnice”). Savetujemo vam da pažljivo pročitate Pravila prodavnice. MOŽDA NEĆETE MOĆI DA KORISTITE PRODAVNICU ILI USLUGE AKO SE NE SLAŽETE S PRAVILIMA PRODAVNICE.
 
Ako imamo Microsoft maloprodajna mesto u vašoj zemlji ili regionu, ono može da ima drugačija ili dodatna pravila. Microsoft može da ažurira ili izmeni sva pravila bez prethodne najave u bilo kom trenutku.
 
Uslovi koji se odnose na vaše korišćenje Prodavnice
1. Nalog člana. Ako Prodavnica ili Usluga zahteva od vas otvaranje naloga, morate da dovršite postupak registracije i da navedete trenutne, potpune i tačne podatke koje se traže u obrascu za registraciju. Možda ćete morati da prihvatite ugovor o usluzi ili zasebne uslove korišćenja kao uslov otvaranja naloga. Vaše korišćenje naloga za pristup Prodavnici i sadržaju koji ste nabavili u Prodavnici podleže svim uslovima kojima se rukovodi Microsoft nalog. Više informacija potražite u Microsoft ugovoru o pružanju usluga. Odgovorni ste za čuvanje podataka o nalogu i lozinke poverljivim kao i za sve aktivnosti koje se pojavljuju u sklopu vašeg naloga.
 
2. Nema nezakonite ili zabranjene upotrebe. Kao uslov vašeg korišćenja Prodavnice i Usluga, garantujete nam da nećete koristiti Prodavnicu za bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima prodaje, Pravilima prodavnice ili bilo kojim drugim uslovima koji se odnose na vaše korišćenje Prodavnice. Ne možete da koristite Prodavnicu na bilo koji način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili ugrozi bilo koji Microsoft server ili mrežu(e) povezane na bilo koji Microsoft server ili da ometa upotrebu i korišćenje Prodavnice bilo koje druge strane. Ne smete pokušavati da dobijete neovlašćeni pristup Prodavnici, drugim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa bilo kojim Microsoft serverom ili Prodavnicom, putem hakovanja, dubinskom analizom lozinki ili na bilo koji drugi način. Ne smete dobijati ili pokušavati da dobijete bilo kakve materijale ili informacije na bilo koji način koje nisu namerno dostupne putem Prodavnice. Ne smete koristiti Prodavnicu na način koji krši prava trećih strana, uključujući i namerno nanošenje štete osobi ili entitetu, uključujući Microsoft. Ne smete da komercijalno distribuirate, objavljujete, licencirate ili prodajete proizvode, informacije ili usluge dobijene iz Prodavnice.
 
3. Materijali koje dostavljate korporaciji Microsoft ili objavljujete u Prodavnici. Microsoft ne traži vlasništvo nad materijalima koje šaljete u Microsoft (uključujući povratne informacije, ocene i predloge) ili objavljujete, prenosite, unosite ili šaljete u Prodavnicu ili povezane Microsoft usluge za pregledanje od strane drugih (svaki „Poslata stavka” i pod zajedničkim nazivom „Poslate stavke”). Ipak, dajete pravo da Microsoft koristi, izmeni, prilagodi, reprodukuje, distribuira i prikaže vašu Poslatu stavku (na primer, u promotivne svrhe) uključujući vaše ime, i to širom sveta. Ako objavite svoju Poslatu stavku u područjima Prodavnice u kojoj je dostupna na mreži bez ograničenja, vaša Poslata stavka se može pojaviti u demonstracijama ili materijalima koji promovišu Prodavnicu. Garantujete i smatrate da imate (i imate) sva prava koja su potrebna za slanje bilo koje Poslate stavke koju ste dostavili, kao i da dodeljujete ova prava korporaciji Microsoft, na svetskom nivou i za vreme trajanja ovih prava.
 
Ne naplaćuje se naknada vezana za korišćenje vaše Poslate stavke. Microsoft nije u obavezi da objavljuje ili koristi bilo koju Poslatu stavku i Microsoft može da ukloni svaku Poslatu stavku u bilo kom trenutku prema sopstvenom nahođenju. Microsoft nije odgovoran za vaše Poslate stavke ili materijal koji druge osobe objavljuju, preuzimaju, unose ili šalju putem Prodavnice.
 
Ako ocenite ili pregledate aplikaciju u Prodavnici, možete da primite e-poruku od korporacije Microsoft koja uključuje sadržaj od izdavača aplikacije.
 
4. Veze ka veb lokacijama trećih strana. Prodavnica može da obuhvata veze ka veb lokacijama trećih strana koje vam omogućavaju da napustite Prodavnicu. Ove povezane lokacije nisu pod kontrolom korporacije Microsoft i Microsoft nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane lokacije ili bilo koje veze sadržane na povezanoj lokaciji. Microsoft vam omogućava ove veze samo kao pogodnost, a uključivanje bilo koje veze ne podrazumeva preporuku korporacije Microsoft te lokacije. Vaše korišćenje veb lokacije treće strane može da podleže odredbama i uslovima te treće strane.
 
Uslovi koji se odnose na Prodaju proizvoda I USLUGA vama
 
5. Geografska dostupnost. Dostupnost proizvoda se može razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona ili uređaja. Osim toga, mogu da postoje ograničenja u vezi sa tim gde možemo da isporučimo robu ili usluge ili digitalni sadržaj. Da biste dovršili kupovinu, od vas se može tražiti adresa za naplatu i isporuku unutar zemlje ili regiona Prodavnice u kojoj kupujete.
 
6. Samo krajnji korisnici. Morate da budete krajnji korisnik da biste kupili proizvode iz Prodavnice. Prodavci ne ispunjavaju uslove za kupovinu.
 
7. Izvozna ograničenja. Proizvodi nabavljeni u Prodavnici mogu da podležu zakonima i propisima o carinskoj i izvoznoj kontroli. Suglasni ste i prihvatate sve važeće međunarodne i nacionalne zakone i propise.
 
8. Plaćanje. Dostavljanjem načina plaćanja korporaciji Microsoft, vi: (i) potvrđujete da ste ovlašćeni za korišćenje načina plaćanja koji ste naveli i da su informacije o plaćanju koje ste uneli tačne i precizne; (ii) ovlašćujete Microsoft da vam naplati za sve proizvode, usluge ili dostupan sadržaj kupljen putem vašeg načina plaćanja; i (iii) ovlašćujete Microsoft na vam naplati za svaku plaćenu funkciju Prodavnice za koju ste odlučili da se prijavite ili koristite. Pristajte da bez odlaganja ažurirate svoj nalog i druge podatke, uključujući adresu e-pošte i brojeve kreditne kartice i datume isteka, tako da možemo da završimo vaše transakcije i da vas kontaktiramo po potrebi u vezi sa vašim transakcijama. Možemo da vam naplatimo (a) unapred; (b) za vreme kupovine; (c) ubrzo nakon kupovine; ili (d) na osnovu ponavljanja za pretplate. Takođe, možemo da izvršimo naplatu do iznosa koji ste odobrili, i da vas unapred obavestimo o promeni iznosa za naplatu za periodične pretplate. Možemo vam istovremeno naplatiti za više od jednog od vaših ranijih razdoblja plaćanja za iznose koji nisu prethodno obrađeni. U nastavku pogledajte odeljak Izbor automatske obnove.
 
Ako učestvujete u bilo kojoj ponudi sa probnim razdobljem, morate da otkažete uslugu pre isteka probnog razdoblja da biste izbegli nove troškove, osim ako vas ne obavestimo drugačije. Ako ne otkažete uslugu na kraju probnog razdoblja, ovlašćujete nas da naplatimo uslugu ili proizvod putem vašeg načina plaćanja.
 
9. Periodična plaćanja. Prilikom nabavke robe, usluga ili digitalnog sadržaja na osnovu pretplate (npr., nedeljno, mesečno, svaka 3 meseca ili jednom godišnje (prema potrebi)), prihvatate i saglasni ste da dajete periodično plaćanje, a plaćanja se upućuju na Microsoft putem načina koji ste odabrali u periodičnim intervalima, sve dok pretplatu ne obustavite vi ili Microsoft. Odobrenjem periodičnih plaćanja, ovlašćujete Microsoft za obradu takvih plaćanja kao elektronskih dugovanja ili prenosa sredstava, ili kao elektronskih skica sa vašeg računa (u slučaju Automated Clearing House ili sličnih plaćanja) ili kao plaćanja za vaš račun (u slučaju kreditne kartice ili sličnih plaćanja) (pod zajedničkim nazivom „Elektronska plaćanja”). Naknade za pretplatu se obično se naplaćuju ili plaćaju pre važećeg razdoblja pretplate. U slučaju nemogućnosti naplate plaćanja ili odbijanja ili neprihvatanja kreditne kartice ili slične transakcije, Microsoft ili njegovi davaoci usluga zadržavaju pravo na naplatu svih primenjivih stavki povraćaja, odbijanja ili naknade za nedostatak sredstava i obradu takvih plaćanja kao elektronskog plaćanja.
 
10. Dostupnost i ograničenja količine i porudžbine. Cene i dostupnost robe, usluga i digitalnog sadržaja u Prodavnici podložni su promenama u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Microsoft može postaviti ograničenje na količine koje se mogu kupiti po narudžbini, po nalogu, po kreditnoj kartici, po osobi ili po domaćinstvu. Ako roba, usluga ili digitalni sadržaj ili usluge koje naručite budu ili postanu nedostupne nakon vaše porudžbine, možemo vas kontaktirati kako bismo vam ponudili zamenski proizvod. Ako ne odlučite da kupite ponuđeni zamenski proizvod, otkazujemo vašu porudžbinu.
 
Microsoft može da odbije ili odbaci svaku porudžbinu u bilo kom trenutku, uz povraćaj novca koji ste platili za porudžbinu, iz zakonitih razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće: ako niste ispunili uslove navedene u trenutku porudžbine, ako vaše plaćanje ne može da se sprovede, ako naručeni proizvodi, digitalni sadržaj ili usluge nisu dostupne, ili u slučaju očigledne greške u ceni ili drugih grešaka. U slučaju takve cene ili drugih grešaka, zadržavamo pravo da (a) otkažemo vašu porudžbinu ili kupovinu ili (b) vas kontaktiramo sa alternativnim opcijama. U slučaju otkazivanja, vaš pristup bilo kom povezanom sadržaju biće onemogućen.
 
Možemo da uklonimo ili onemogućimo igre, aplikacije, sadržaje ili usluge na vašem uređaju kako bi smo zaštitili vas, Prodavnicu ili potencijalno pogođene strane. Neki sadržaj i aplikacije možda nisu dostupne s vremena na vreme ili mogu biti ponuđene ograničeno vreme. Region može da utiče na dostupnost. Zato, ako promenite nalog ili uređaj na drugi region, možda nećete biti u mogućnosti da ponovo preuzmete sadržaj ili aplikacije ili ponovno prenesete određeni sadržaj koji ste prethodno kupili. U tom slučaju, možda ćete morati da ponovo kupite sadržaj ili aplikacije koje ste platili u prethodnom regionu. Osim u meri u kojoj to zahteva primenjivi zakon, nismo u obavezi da ponudimo ponovno preuzimanje ili zamenu bilo kog sadržaja ili aplikacije koju kupujete.
 
11. Ispravke. Ako je primenjivo, Microsoft će automatski proveriti i preuzeti ispravke za vaše aplikacije, čak i ako niste prijavljeni u Prodavnicu. Možete da promenite svoje postavke ako ne želite da primate automatske ispravke aplikacija iz Prodavnice. Ipak, neke aplikacije Office Store prodavnice koje su potpuno ili delimično hostovane na mreži može u bilo kom trenutku da ažurira projektant aplikacije i možda neće tražiti vašu dozvolu za ažuriranje. Neke druge aplikacije možda neće biti dostupne dok ne prihvatite ispravku.
 
12. Licence za softver i prava korišćenja. Softver i drugi digitalni sadržaj koji se stavlja na raspolaganje putem Prodavnice se licencira, ne prodaje se. Aplikacije preuzete direktno iz Prodavnice podležu Standardnim uslovima za licenciranje aplikacije („SALT”) koji su dostupni na [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], osim ako se aplikaciji ne dodaju drugačiji uslovi licenciranja (aplikacijama preuzetim iz Office Store prodavnice ne upravlja SALT i imaju zasebne uslove licenciranja). Softverske licence kupljene u Microsoft maloprodajnom mestu podležu ugovoru o licenciranju koji prati softver, a od vas će se tražiti da prihvatite ugovor o licenciranju prilikom kupovine, preuzimanja i/ili instalacije softvera. Osim toga, softver i drugi digitalni sadržaj dostupan putem Prodavnice podleže pravilima korišćenja na stranici http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Svaka reprodukcija ili ponovna distribucija softvera ili robe koja nije u skladu sa relevantnim uslovima licenciranja, pravilima korišćenja i primenjivim zakonom izričito je zabranjena i može dovesti do teških građanskih i prekršajnih kazni. Prekršioci rizikuju kazneni progon u najvećoj meri u kojoj to dozvoljava zakon.
 
OBRATITE SE MICROSOFT MALOPRODAJNOM OBJEKTU (KAO ŠTO JE OPISANO U NASTAVKU U ODELJKU OBAVEŠTENJA I KOMUNIKACIJA) AKO ŽELITE KOPIJU ODGOVARAJUĆEG UGOVORA O LICENCIRANJU SOFTVERA, BEZ TROŠKOVA, PRE NEGO ŠTO OTVORITE BILO KOJE PAKOVANJE SOFTVERA.
 
OSTALE ODREDBE I USLOVI. Uz softver i druge proizvode koji se mogu preuzeti, ostali proizvodi i usluge dostupni u prodavnici takođe vam mogu biti ponuđeni i oni podležu zasebnim ugovorima o licenciranju sa krajnjim korisnicima, uslovima korišćenja, uslovima usluge ili drugim uslovima i odredbama. Ako kupite, preuzmete ili koristite te proizvode, od vas se može tražiti da prihvatite i te uslove kao uslov za kupovinu, preuzimanje, instalaciju ili korišćenje.
 
RADI LAKŠE UPOTREBE, MICROSOFT MOŽE STAVITI NA RASPOLAGANJE KAO DEO PRODAVNICE ILI USLUGA ILI NJIHOVOG SOFTVERA ILI ROBE, ALATKE I USLUŽNE PROGRAME ZA UPOTREBU I/ILI PREUZIMANJE KOJI NISU DEO PRODATOG PROIZVODA ILI USLUGE. MICROSOFT NE PRUŽA NIKAKVA DODATNA OSIGURANJA S OBZIROM NA TAČNOST REZULTATA ILI IZLAZNE VREDNOSTI OD TAKVIH ALATKI ILI USLUŽNIH PROGRAMA ZA ONE NAVEDENE U ODELJKU GARANCIJE PROIZVODA.
 
Poštujte prava intelektualne svojine drugih kada koristite alatke i uslužne programe raspoložive putem Prodavnice ili softvera ili robe.
 
13. Kodovi za preuzimanje softvera i sadržaja. Određeni softver i sadržaj isporučuju vam se tako što je veza za preuzimanje dostupna na vašem Microsoft nalogu koji je povezan sa vašom kupovinom. U skladu sa odlomkom u nastavku, obično čuvamo vezu za preuzimanje i povezani digitalni ključ za te kupovine na vašem Microsoft nalogu 3 godine nakon datuma kupovine, ali ne garantujemo za njihovo čuvanje u određenom vremenskom razdoblju. Za proizvode sa pretplatom koji se isporučuju davanjem veze za preuzimanje, mogu se primeniti drugačiji uslovi i prava čuvanja, što ćete moći da pregledate i prihvatite u trenutku vaše pretplate.
 
Saglasni ste da možemo da otkažemo ili izmenimo naš program za čuvanje digitalnog ključa u bilo kom trenutku. Takođe se slažete da možemo da zaustavimo podršku za čuvanje ključeva za jedan ili više proizvoda u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, uključujući, na primer, na kraju trajanja podrške proizvoda, nakon čega više nećete imati pristup vezi za preuzimanje ili digitalnom ključu. Ako otkažemo ili izmenimo naš program tako da više nemate pristup vezi za preuzimanje ili digitalnom ključu/ključevima na vašem nalogu, obavestićemo vas najmanje 90 dana unapred putem kontakt podataka povezanog naloga korporacije Microsoft.
 
14. Cena. Ako u vašoj zemlji ili regionu postoji Microsoft maloprodajni objekat, ponuđene cene, odabir proizvoda i promocije mogu se razlikovati od onih u Prodavnici na mreži. Microsoft ne garantuje da će cena, proizvod ili promocija koja se nudi na mreži takođe biti dostupna ili da će i dalje postojati u Microsoft maloprodajnom objektu ili obrnuto.
 
Prodavnica nema garanciju za podudaranje cena. Nećemo usklađivati cenu koju druge maloprodajne firme nude za iste artikle.
 
Možemo ponuditi mogućnost rane porudžbine nekih proizvoda pre njihovog datuma raspoloživosti. Da biste saznali više o našim pravilima rane porudžbine, pogledajte našu stranicu za rane porudžbine https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Ako nije drugačije navedeno, cene prikazane u Prodavnici uključuju poreze ili namete („Takse”) koje se mogu odnositi na vašu kupovinu. Cene prikazane u Prodavnici ne uključuju troškove isporuke. Porezi i troškovi isporuke (prema potrebi) biće dodati iznosu vaše kupovine i prikazani na stranici za plaćanje pre finalizovanja porudžbine. Vi ste isključivo odgovorni za plaćanje takvih poreza i troškova.
 
U zavisnosti od vaše lokacije, neke transakcije mogu zahtevati konverziju u stranoj valuti ili biti obrađene u drugoj zemlji. Vaša banka može naplatiti dodatne naknade za te usluge kada koristite kreditnu ili debitnu karticu. Detalje potražite od svoje banke.
 
15. Odabir automatske obnove. Ako je dozvoljeno automatsko obnavljanje u vašoj zemlji, regionu, pokrajini ili državi, možete odabrati da se proizvodi ili usluge automatski obnavljaju na kraju fiksnog razdoblja. Podsetićemo vas putem e-pošte pre nego što se bilo koji proizvod ili usluga obnove na novo razdoblje. Nakon što smo vas podsetili da ste odabrali automatsko obnavljanje proizvoda ili usluge, automatski možemo obnoviti proizvod ili uslugu na kraju tekućeg razdoblja usluge i naplatiti trenutnu cenu za razdoblje obnove, osim ako ste odabrali da otkažete proizvod ili uslugu kao što je opisano u nastavku. Takođe ćemo vas podsetiti da ćemo za obnovu koristiti vaš odabrani način plaćanja, bilo da je već postojao zapisan na datum obnove ili da je dostavljen kasnije. Takođe ćemo vam dati uputstva o tome kako možete da otkažete proizvode ili usluge. Morate da otkažete pre datuma obnove kako biste izbegli naplatu za obnovu.
 
16. Pravila povraćaja. Ova pravila povraćaja navedena su uz sve pravne garancije ili bilo koja druga zakonska prava na povraćaj koja su vam omogućena zakonom (pogledajte odeljak Garancije proizvoda u nastavku). U skladu sa našim kriterijumima povraćaja, nakon kupovine proizvoda koji ispunjavaju uslove, možete da se povučete iz ugovora o kupovini i zatražite povraćaj bez davanja razloga u roku od trideset (30) kalendarskih dana. Rok za povlačenje ističe nakon trideset (30) kalendarskih dana od isporuke.
 
Ako važeći zakon u vašoj zemlji ili regionu dopušta duže razdoblje za povlačenje, primenjuje se to razdoblje.
Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavestiti o svojoj odluci pre isteka razdoblja za povlačenje. Kontaktirajte našu prodaju i podršku https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 kako biste nas obavestili o svojoj odluci da pokrenete postupak povraćaja. Možete da koristite i ovaj obrazac za povlačenje https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, ali nije obavezno.
 
Ako iskoriste svoje pravo povlačenja, vratićemo iznos koji ste platili za proizvode i njihovu dostavu (sa izuzetkom dodatnih troškova koji bi mogli da rezultuju odabirom vrste isporuke, osim najjeftinijih vrsta standardne isporuke koju možemo da vam ponudimo). Povraćaj se obično vrši na originalan način plaćanja. Morate da nam vratite proizvode bez nepotrebnog kašnjenja (najkasnije 14 dana od datuma pokretanja vašeg zahteva za povraćaj) i na vaš trošak.
 
Kao uslov za povraćaj, i do mere dozvoljene zakonom, primenjuju se sledeći uslovi. Svi proizvodi moraju da se vrate sa preduzetim razumnim merama nege (kao takvi ne smeju da pokazuju znakove istrošenosti ili oštećenja i moraju da budu u stanju koje nam omogućava njihovu ponovnu prodaju). Upakovani softver i igre se moraju vratiti neotvoreni.
 
Možemo da produžimo pravo na razdoblje za odustajanje tokom praznika ili drugih razdoblja. Ako se u Prodavnici prikazuje duže razdoblje za određeni proizvod, primenjuje se prikazano razdoblje.
 
Svi povraćaji treba da se pošalju zajedno sa originalnim računom ili poklon-bonom, originalnom dokumentacijom, priručnicima sa uputstvima, registracijom, delovima i komponentama (uključujući kablove, kontrolere i pribor) i proizvođačevom ambalažom. U skladu sa važećim zakonom, ukoliko se te stavke ne uključe, to može da spreči ili odloži povraćaj ili razmenu ako ne ispunjava kriterijume povraćaja.
 
Neke stavke ne ispunjavaju uslove za povraćaj. Ako nije drugačije određeno određenom ponudom proizvoda, sve kupovine ovih vrsta proizvoda su konačne i nepovratne i nećete imati pravo na povlačenje za ove kupovine:
 
  • digitalne aplikacije, igre, sadržaj aplikacije i pretplate, muziku, filmove, TV emisije i pridruženi sadržaj;
  • kartice za uslugu/pretplatu (npr., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
  • digitalne poklon-kartice koje su otkupljene;
  • proizvode koji su personalizovani ili prilagođeni; i
  • usluge koje su obavljene ili iskorišćene.
Za sve detalje o tome kako da vratite proizvode koji ispunjavaju uslove, pogledajte naše Povraćaje i stranicu Povraćaji https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
17. Plaćanje vama. Ako vam dugujemo plaćanje, pristajete da nam pravovremeno i precizno dostavite sve potrebne informacije kako biste dobili uplatu. Osim plaćanja izvršenih prema gorenavedenom odeljku Pravila povraćaja, odgovorni ste za sve poreze i naknade koje mogu da nastanu kao posledica te uplate. Morate da ispunite sve ostale uslove koje postavljamo na vaše pravo na bilo koje plaćanje. Ako greškom primite uplatu, možemo je poništiti ili zahtevati povraćaj. Pristajete da sarađujete sa nama u nastojanjima da to učinimo. Možemo i da vam smanjimo plaćanje bez prethodnog obaveštenja za prilagođavanje prethodnog pretplaćenog iznosa.
 
18. Poklon-kartice. Poklon-kartice za kupovnu u fizičkim Microsoft Store prodavnicama regulišu se Fizičkim odredbama i uslovima poklon-kartice Microsoft Store na www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Iskorištavanje i upotreba drugih poklon-kartica Microsoft regulisano je Odredbama i uslovima poklon-kartica Microsoft www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Korisnička služba. Za detalje o kontaktima za upite o korisničkoj podršci, pogledajte stranicu Prodaja i podrška u Prodavnici. Ako živite u Evropi i ne uspete da rešite problem preko naših kanala za podršku kupcima, imate mogućnost da uputite pitanja na platformu EU Online Dispute Resolution na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsoft e-pošta za kontakt koju treba da uključite u sklopu vaše stavke za slanje je MSODR@microsoft.com. Imajte na umu da je ova adresa e-pošte namenjena samo za upotrebu sa platformom ODR platforme EU i nije tačka kontakta za opštu podršku ili pitanja.
 
20. Recikliranje. Pogledajte odeljak Recikliranje https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling za detalje o Microsoft pravilima za povraćaj otpadne, električne i elektronske opreme (WEEE) u vašoj jurisdikciji.
 
OPŠTI uslovi
 
21. Promena uslova. Microsoft može da promeniti Uslove prodaje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Uslovi prodaje koji su na snazi u trenutku kada pošaljete porudžbinu (ili, za besplatne aplikacije i igre, prilikom pokušaja instalacije aplikacije ili igre) upravljaju vašom transakcijom za kupovinu i služe kao ugovor o transakciji između nas. Pre sledeće transakcije Microsoft je možda promenio Uslove prodaje bez obaveštenja. Pregledajte Uslove prodaje svaki put kad posetite Prodavnicu. Preporučujemo vam da sačuvate ili odštampate kopiju Uslova prodaje za buduću referencu kada nešto steknete.
 
22. Ovlašćena upotreba; Starosna ograničenja. Potvrđujete da ste ovlašćeni za slanje porudžbine i sprovođenje bilo koje druge pravne radnje koja vam je potrebna prema ovim Uslovima prodaje. Starosna ograničenja se mogu odnositi na vašu upotrebu Prodavnice, uključujući kupovine.
 
23. Privatnost i zaštita ličnih podataka. Vaša privatnost nam je važna. Koristimo određene informacije koje prikupljamo od vas za upravljanje i snabdevanje Prodavnice. Pročitajte izjavu o privatnosti korporacije Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 jer opisuje vrste podataka koje prikupljamo od vas i vaših uređaja („Podaci”) i način na koji upotrebljavamo vaše podatke. Izjava o privatnosti takođe opisuje kako Microsoft komunicira sa drugima; poruke ili povratne informacije koje ste poslali korporaciji Microsoft putem Prodavnice; i datoteke, fotografije, dokumente, audio, digitalne radove i video zapise koje prenesete, skladištite ili delite na svojim uređajima ili putem Prodavnice („Vaš sadržaj”).
 
24. Prikaz proizvoda i boja. Microsoft pokušava da tačno prikaže boje proizvoda i slike, ali ne možemo da garantujemo da će se boja koju vidite na ekranu uređaja ili na monitoru tačno podudarati sa bojom proizvoda.
 
25. Greške u prezentaciji Prodavnice. Trudimo se da pravilno objavljujemo informacije, redovno ažuriramo Prodavnicu i da ispravljamo greške kada ih otkrijemo. Ipak, bilo koji sadržaj u Prodavnici može biti netačan ili zastareo u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo na promenu u Prodavnici u bilo koje vreme, uključujući cene proizvoda, specifikacije, ponude i raspoloživost.
 
26. Prestanak korišćenja ili pristupa. Microsoft može da ukine vaš nalog ili upotrebu Prodavnice u bilo kom trenutku iz bilo kog legitimnog razloga, uključujući, bez ograničenja, ako kršite ove Uslove prodaje ili Pravila prodavnice ili ako Prodavnicom više ne upravlja Microsoft. Korišćenjem Prodavnice prihvatate odgovornost (u skladu sa ovim uslovima) za sve porudžbine koje obavljate ili troškove koje generišete pre takvog prestanka. Microsoft može da promeni, prekine ili na drugi način obustavi Prodavnicu u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja. Ako takva promena, prekid ili obustava utiče na vašu upotrebu Usluge ili proizvoda ili na drugi način ometa vašu porudžbinu, obratite se prodaji i podršci.
 
27. Garancije proizvoda. Mnogi proizvodi dostupni u Prodavnici (uključujući određene proizvode korporacije Microsoft i određene proizvode trećih strana) dolaze sa garancijom proizvođača. Pogledajte relevantne garancije proizvođača dostupne sa tim proizvodima za određene detalje o tome kako se rešavaju problemi koji su pokriveni tim garancijama. Za neke proizvode ćete imati mogućnost kupovine proširenog plana usluga uz dodatnu naplatu. Za detalje pogledajte određene planove.
 
Osim toga, proizvodi koji se prodaju ili nude putem Prodavnice (uključujući robu, usluge i digitalni sadržaj) mogu doći sa pravima i garancijama koje se ne mogu odbaciti prema zakonu, kao što je zakonska zaštita potrošača koja se odnosi na neispravnu, oštećenu ili pogrešno opisanu robu, digitalni sadržaj ili usluge. Sve komercijalne garancije koje nudi proizvođač, davalac usluga ili projektant su, uz ove, obavezna prava potrošača. Saznajte više o komercijalnim garancijama i statutornim pravima https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT I NJEGOVI DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PRODAVCI I DAVAOCI SADRŽAJA NE DAJU DODATNE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE, UKLJUČUJUĆI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, NAZIV ILI NEKRŠENJE U SLUČAJU OVIH USLOVA PRODAJE.
 
MICROSOFT NE GARANTUJE TAČNOST ILI PRAVOVREMENOST INFORMACIJA DOSTUPNIH IZ PRODAVNICE ILI USLUGA. PRIHVATATE DA RAČUNARSKI I TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI NISU NEPOGREŠIVI KAO I DA SU MOGUĆI POVREMENI PREKIDI U RADU. MICROSOFT NE GARANTUJE DA ĆE PRISTUP PRODAVNICI ILI USLUGAMA BITI BEZ PREKIDA, NA VREME, SIGURAN ILI BEZ GREŠAKA, ILI DA NEĆE DOĆI DO GUBITKA SADRŽAJA.
 
28. Ograničenje odgovornosti. Ništa u ovom ograničenju odgovornosti neće isključiti niti ograničiti obavezu zaštite potrošača koja vam je na raspolaganju na vašoj teritoriji ili bilo koja druga odgovornost koju zakon ne može da isključi. Isto važi i za odgovornost korporacije Microsoft, njene posrednike i/ili zakonske predstavnike u slučaju prevare ili nepažnje koja dovodi do lične povrede ili smrti.
 
a. Microsoft, njegovi posrednici i/ili pravni zastupnici neće biti odgovorni za nedirektnu štetu, uključujući finansijski gubitak, kao što je gubitak profita, osim ako Microsoft, njegovi posrednici i/ili pravni zastupnici nisu postupili sa nemarom ili namernim lošim ponašanjem.
 
b. Microsoft neće biti odgovoran za vaše Poslate stavke, sadržaj ili materijal, ili aktivnosti koje pružaju korisnici. Takvi sadržaji i aktivnosti se ne mogu pripisati korporaciji Microsoft niti predstavljaju mišljenje korporacije Microsoft.
 
c. Mnoge aplikacije, usluge i drugi digitalni sadržaj koji se nude u Prodavnici nude osobe koje nisu Microsoft („Sadržaj treće strane”). Osim svih obaveznih zaštitnih mera koje imate zakonom u vašoj zemlji ili području, Microsoft nije odgovoran za Sadržaj treće strane ili povezane zahteve. Pogledajte navedeni odeljak Garancije proizvoda.
 
d. Microsoft nije odgovoran ni za kakvo neuspelo obavljanje ili kašnjenje u obavljanju svojih obaveza prema ovim Uslovima u meri u kojoj je neuspeh ili kašnjenje uzrokovano okolnostima van razumne kontrole kompanije Microsoft (poput radnih sporova, Božjih dela, rata ili terorističke aktivnosti, zlonamerne štete, nesreće ili usklađenost sa primenjivim zakonom ili vladinim nalogom). Microsoft će nastojati da smanji učinke bilo kog od ovih događaja i da izvrši obaveze koje nisu ovim pogođene.
 
29. Zadatak. Možemo da dodeljujemo, prenosimo ili na drugi način raspolažemo našim pravima i obavezama prema ovim Uslovima prodaje, u potpunosti ili delimično, u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Ne možete da dodeljujete niti prenosite nikakva prava prema ovim Uslovima prodaje.
 
30. Odabir prava i mesta rešavanja sporova. Ako živite (ili, ako ste preduzeće, vaše glavno mesto poslovanja) u Evropi, zakoni države Vašington, SAD uređuju sve zahteve vezane uz besplatne usluge i besplatne akvizicije iz Prodavnice, ne dovodeći u pitanje obavezne odredbe zakona koje se primenjuju u zemlji u kojoj imate stalno prebivalište. Zakoni zemlje u kojoj imate stalno prebivalište uređuju sve zahteve koji se odnose na plaćene kupovine iz Prodavnice i plaćenih usluga. S obzirom na nadležnost, vi i Microsoft ste saglasni da odaberete sudove zemlje u kojoj imate uobičajeno prebivalište za sve sporove koji proizilaze iz ili se odnose na ove Uslove prodaje, ili alternativno, možete izabrati nadležni sud u Vašingtonu, SAD.
 
31. Obaveštenja.
a. Obaveštenja i postupak za podnošenje tužbi za povrede prava intelektualne svojine. Microsoft poštuje prava intelektualne svojine trećih strana. Ako želite da pošaljete obaveštenje o povredi intelektualne svojine, uključujući i tvrdnje o kršenju autorskih prava, koristite naše procedure za slanje Obaveštenja o povredi (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). SVI UPITI KOJI SE NE ODNOSE NA OVAJ POSTUPAK NEĆE DOBITI ODGOVOR. Microsoft koristi procese navedene u Naslovu 17, Kodeks Sjedinjenih Država, Odeljak 512, kako bi odgovorio na obaveštenja o povredi autorskih prava, Microsoft takođe može da onemogući ili ukine korisničke naloge korisnika Microsoft usluga koji mogu biti ponovni prekršioci.
 
b. Obaveštenja o autorskim pravima i žigovima. Svi sadržaji Prodavnice i Usluga su Copyright ©2016 Microsoft Corporation i/ili njenih snabdevača i dobavljača trećih strana, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SAD. Sva prava zadržana. Mi ili naši snabdevači i drugi dobavljači trećih strana posedujemo naslov, autorsko pravo i ostala prava intelektualne sredine u Prodavnici, Uslugama i sadržaju. Microsoft i imena, logotipi i ikone svih Microsoft proizvoda i usluga mogu da budu žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim Državama, Kanadi i/ili drugim zemljama.
 
Listu Microsoft žigova možete pronaći na: https://www.microsoft.com/trademarks. Imena stvarnih kompanija i proizvoda mogu biti žigovi njihovih vlasnika. Sva prava koja nisu izričito navedena u ovim Uslovima prodaje su zadržana.
 
32. Bezbednosno upozorenje. Da biste izbegli moguću ozledu, nelagodu ili napetost očiju, treba da pravite povremene pauze od upotrebe igara ili drugih aplikacija, pogotovo ako osećate bol ili umor usled korišćenja. Ako osetite nelagodu, napravite pauzu. Nemir može da uključuje osećaje mučnine, bolesti pluća, vrtoglavice, dezorijentisanost, glavobolje, umor, naprezanje očiju ili suve oči. Korišćenje aplikacija može da vas ometa i da šteti vašoj okolini. Izbegavajte opasnosti na putovanju, stepenice, niske plafone, krhke ili vredne stavke koje bi mogle da budu oštećene. Vrlo mali procenat ljudi može da doživi napad kada je izložen određenim vizuelnim slikama poput treperenja svetla ili uzoraka koji se mogu pojaviti u aplikacijama. Čak i osobe bez istorije napada mogu da imaju nedijagnostikovano stanje koje može izazvati ove napade. Simptomi mogu da uključuju vrtoglavicu, promenu vida, trzanje, kretanje ili trešenje udova, dezorijentisanost, zbunjenost, gubitak svesti ili konvulzije. Odmah prekinite sa korišćenjem i posavetujte se sa lekarom ako doživite bilo koji od ovih simptoma ili se posavetujte sa lekarom pre korišćenja aplikacija ako ste ikada imali simptome povezane sa napadima. Roditelji moraju da nadgledaju upotrebu aplikacija svoje dece radi mogućih simptoma.