Photograph of a hand pointing at a large digital graphic with a circuit board pattern and seven symbolic icons including a brain, gears, people around a globe, a profile of a head with gears, a magnifying glass, a monitor, and two arrows in a circle

Obezbeđivanje usaglašenosti inicijativa za računarstvo u oblaku

Pojednostavite usaglašenost za digitalne transformacije uz pomoć ove kolekcije vodiča, uvida i resursa koji su sastavljeni posebno za globalnu pravnu zajednicu i zajednicu usaglašenosti koja savetuje lidere velikih preduzeća.


Digitalna transformacija u oblaku

Saznajte šta poslovni lideri i njihovi pravni savetnici i savetnici za usaglašenost treba da znaju. Ovo detaljna e-knjiga obezbediće okvir za razmišljanje o strateškim implikacijama digitalne transformacije.

Photograph of a butterfly sitting on the index finger of a mechanical, robotic hand
IDC logo with tagline: Analyze the Future

IDC studija o profesionalcima usaglašenosti u oblaku

Istražite ulogu stručnjaka usaglašenosti u oblaku i njegov odnos sa pravnim rukovodiocima, rukovodiocima usaglašenosti i rukovodiocima tehnologija u ovom rezimeu IDC Global (16 zemalja) veb ankete koju je naručio Microsoft.

Bela knjiga Razmišljanja o usaglašenosti u oblaku

Postizanje poverenja i usaglašenosti

Saznajte kako Microsoft pomaže u ispunjavanju pravnih zahteva i zahteva usaglašenosti i procenite usluge u oblaku.

Uvod u računarstvo u oblaku

Pregledajte koncepte, definicije, primere i najčešća pitanja u vezi sa računarstvom u oblaku za osobe koje nisu iz tehničke struke.

Microsoft Cloud Security

Dobijete pregled Microsoft bezbednosti u oblaku uključujući opise, principe i sertifikacije.

Novi standardi pomažu korisnicima

Pročitajte na koji način će novi standardi pomoći organizacijama koje kupuju usluge računarstva u oblaku da uporede ponude.