Microsoft pouzdani oblak za proizvodnju

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Omogućavanje uspeha u proizvodnji pomoću rešenja koja koriste tehnologiju oblaka

Četvrta industrijska revolucija je zavladala širom sveta. Proizvođači – od diskretnih do energetskih i agrohemijskih – su se pomerili od ranih eksperimenata sa IoT-om i mašinskim učenjem u stanje brzog usvajanja i velike razmere. Napredne tehnologije kao što su računarstvo u oblaku, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, mešovita realnost i digitalni blizanac omogućavaju proizvođačima da poboljšaju digitalne fabrike, unovče povezane proizvode i usluge, kreiraju nove redove servisa, smanje troškove, postanu održiviji i budu usaglašeni sa propisima.

Ove inovacije dovode do ogromne količine podataka koje treba prikupiti, razumeti i na kojima treba raditi. Otključavanje punog potencijala ovih podataka može da zahteva usaglašenost sa regulatornim zahtevima, kao što je Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja postavlja novi nivo vezan za privatnost, bezbednost i usaglašenost podataka.

Microsoft ima istoriju savetovanja klijenata o tome kako da budu usaglašeni sa složenim propisima. Na primer, posvećeni smo pomaganju klijentima u proizvodnji da razumeju GDPR i njegove implikacije. Nudimo uvid u strategije razvoja za kretanje ka usaglašenosti sa GDPR-om i pružamo alatki i mogućnosti koje vam ubrzavaju put. Naš veliki paket proizvoda i usluga u oblaku napravljen je od starta tako da ispuni najrigoroznije zahteve vezane za bezbednost i privatnost.

|

Digitalna transformacija pomaže industrijama i preduzećima da iskoriste nove mogućnosti i inovacije širom sveta. Međutim, da biste postali digitalno preduzeće, nije dovoljno samo da primenite nove tehnologije. Proizvođači na svom putu moraju da se kreću kroz složeni svet pravnih rizika i usaglašenosti.

 

Kako bi pomogao poslovnim liderima, Microsoft nudi najmodernija i pouzdana rešenja za proizvodnju koja su usaglašena sa propisima kao što je GDPR. Ova rešenja mogu da pomognu proizvođačima da se digitalno transformišu i budu usaglašeni se sa industrijskim propisima kao veliko preduzeće koje prvenstveno koristi oblak.

 

E-knjiga Digitalna transformacija u oblaku poslovnim liderima i njihovim savetnicima za pravna pitanja i usaglašenost pruža radni okvir za razmišljanje o strateškim implikacijama digitalne transformacije. Ona obuhvata diskusiju o temama kao što su privatnost, bezbednost, poverenje, usaglašenost sa novim propisima kao što je GDPR, i kao i pitanja vezana za korporativnu društvenu odgovornost.

 

Tehnologije zasnovane na oblaku, kao što je veštačka inteligencija, razvijaju se neverovatnom brzinom, što dovodi do dodatnih izazova kao što su kibernetička bezbednost, potencijalni uticaj tehnologija na tržište rada i potreba za ponovnim sticanjem digitalnih veština. Smatramo da državne uprave, industrija i civilno društvo imaju važne uloge u ostvarivanju mogućnosti i rešavanju izazova Četvrte industrijske revolucije.

 

Da bi se izašlo na kraj sa ovim izazovima, ažurirali smo Oblak za globalno dobro, plan za smernice za državne uprave i industrije širom sveta. Nadamo se da će vodič za digitalnu transformaciju i plan za smernice u oblaku pomoći našim klijentima – u javnim i privatnim sektorima – da izgrade rešenja koja koriste tehnologiju oblaka i koja su pouzdana, odgovorna i dostupna svima.

 

Mi u korporaciji Microsoft razumemo da naša uloga ne podrazumeva samo pružanje rešenja. Kao pouzdani partner, posvećeni smo holističkom i višestranom pristupu za omogućavanje nesmetanog puta ka digitalnoj transformaciji za naše klijente.

U poslednjih nekoliko godina kibernetički napadi su naneli ekonomsku štetu, doveli živote u rizik i potkopali poverenje u bezbedan internet i računarstvo u oblaku. Ovi štetni napadi su postavili obezbeđenje u prvi plan, sa kršenjima koja ugrožavaju milione korisnika u svim industrijama.

 

Gubici su zapanjujući: Kompanija Cybersecurity Ventures je predvidela da će kibernetički kriminal koštati svet 6 triliona USD godišnje do 2021., što je porast u odnosu na 3 triliona USD iz 2015. godine. Kibernetička bezbednost je sada najveća briga za javnost (građane i naše klijente), rukovodioce, preduzeća i vlade širom sveta.

 

Mi u korporaciji Microsoft aktivno učestvujemo u zaštiti podataka od kad smo napravili Računarstvo od poverenja 2002. godine. Razvili smo Security Development Lifecycle (SDL) proces kako bismo omogućili razvoj softvera koji može da izdrži zlonamerne napade.

 

Od tada smo pojačali bezbednost na svim kritičnim krajnjim tačkama u današnjem svetu u kojem preovladavaju rad u oblaku i na mobilnim uređajima, na svim platformama i u svim složenim okruženjima. Uveli smo nove usluge kao što su Microsoft Cloud App Security, Microsoft zaštitnik za krajnju tačku i Office 365 napredno upravljanje bezbednošću. Unosimo informacije u naše bezbednosne usluge, uključujući Azure Security Center i Azure ATP.

 

Posvećeni smo omogućavanju bezbednosti za digitalna preduzeća. Microsoft je uspostavio čvrste veze unutar industrije sajber bezbednosti dodavanjem rešenja FireEye iSIGHT Threat Intelligence u Microsoft zaštitnik za krajnju tačku i sarađuje s kompanijama Lookout i Ping Identity na svim aspektima rešenja Enterprise Mobility + Security.

 

Microsoft ulaže 1 milijardu USD godišnje u kibernetičku bezbednost, što obuhvata pružanje sveobuhvatne bezbednosne platforme, razvoj novih tehnologija i sklapanje partnerstva sa brojnim kompanijama u okviru industrije. Naš pristup podrazumeva zaštitu, otkrivanje i odgovaranje na bezbednosne pretnje:

  • Zaštita svih krajnjih tačaka, od senzora i centara podataka do identiteta i SaaS aplikacija.
  • Otkrivanje pretnji korišćenjem skale i inteligencije oblaka, mašinskog učenja i nadgledanja ponašanja.
  • Brzo i sveobuhvatno reagovanje i ojačavanje klijenata pomoću akcionih i holističkih uvida.

Pored toga, Microsoft ulaže i razvija bezbednosne tehnologije kao što je Azure Sphere kako bi se zaštitili oblak i ivica. Nastavljamo da unapređujemo kreiranje Digitalne Ženevske konvencije kako bismo građane u kibernetičkom prostoru zaštitili u vreme mira i nedavno smo potpisali Sporazum o kibernetičkoj bezbednosti sa tehnološkim organizacijama kako bismo unapredili bezbednost i otpornost na mreži širom sveta. Sporazum o kibernetičkoj bezbednosti sa tehnološkim organizacijama – koji su potpisali i proizvođači kao što su ABB, Dell i HP – predstavlja prvu globalnu inicijativu kojom upravlja industrija za uspostavljanje sledeća četiri principa kibernetičke bezbednosti za tehnološki sektor:

  • Zaštita svih naših korisnika i klijenata.
  • Sprečavanje pokušaja napada nedužnih građana i preduzeća sa bilo kog mesta.
  • Ojačavanje korisnika, klijenata i programera radi povećanja kibernetičke bezbednosti.
  • Međusobno sklapanje partnerstava i udruživanje sa drugim grupama sličnog mišljenja radi poboljšanja kibernetičke bezbednosti. Ovo je važan korak koji već ima veliku podršku mnogih lidera u tehnološkom sektoru i mnogih firmi za kibernetičku bezbednost. Sigurni smo da će se u bliskoj budućnosti ovi brojevi povećati.

Saznajte više o kibernetičkom kriminalu i kibernetičkoj bezbednosti

Broj povezanih i inteligentnih uređaja se brzo povećava širom sveta. Kritičan sastavni blok koji proizvođači mogu da iskoriste jeste standard kompanije OPC Foundation OPC objedinjena arhitektura (OPC UA). Ovaj standard obezbeđuje sigurnu i pouzdanu razmenu podataka između miliona aplikacija i industrijske opreme.

 

Microsoft je višegodišnji partner kompanije OPC Foundation i veoma je posvećen standardu OPC UA. Naša saradnja je počela 1994. godine i tada je obuhvatala OLE za specifikaciju kontrole procesa za Windows. Od tada je obuhvatila ključne inicijative kao što je podrška za OPC UA u svim IoT ponudama nezavisno od platforme, uključujući Azure IoT Suite i Universal Windows Platform, kao i doprinos steku referenci .NET standarda za GitHub open source kompanije OPC Foundation.

 

Korišćenjem standarda OPC UA i Microsoft tehnologija, proizvođači imaju bezbedniji put do sticanja vrednih poslovnih uvida korišćenjem podataka iz povezanih proizvoda i usluga.

Danas skoro svaki klijent u proizvodnji koji se digitalno transformiše delimično postaje softversko preduzeće. Naši klijenti ne samo da transformišu svoje operacije pomoću našeg softvera i usluga, oni takođe sarađuju sa Microsoft konsultantima i inženjerima na kreiranju novih digitalnih rešenja koja se pokreću na našim platformama. Tehnički napredak, usvajanje usluga u oblaku, analitika podataka i veštačka inteligencija će ubrzati ovaj fenomen.

 

Uz povećanje saradnje sa klijentima pojavljuju se dodatna pitanja u vezi sa tim ko je vlasnik određenih patenata i ostvarene intelektualne svojine (IS). Da bismo dali odgovor na ova pitanja i obezbedili klijentima jasnoću i samopouzdanje, razvili smo skup principa za zajednički kreiranu tehnologiju i IS. Inicijativa za deljene inovacije je dizajnirana da bi se postigla zdrava ravnoteža koja će pomoći klijentima da razviju poslovanje pomoću tehnologije i koja će omogućiti korporaciji Microsoft da nastavi da poboljšava proizvode platforme.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Digitalna transformacija proizvodnje

Korišćenje moći oblaka za podsticanje usaglašenosti sa propisima istražuje kako oblak i veštačka inteligencija pomažu proizvođačima – posebno diskretnim, hemijskim, agrohemijskim i proizvođačima energije – da napreduju u složenim okruženjima vezanim za usaglašenost.

Dodatni resursi

Priče klijenata

Serijal video podkastova o digitalnom ojačavanju: Strategije za lidere

Kibernetički kriminal i kibernetička bezbednost


Dokumenti

Microsoft rešenja za diskretnu proizvodnju

Microsoft hemijska i agrohemijska rešenja


Usaglašenost

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27018

SOC 1, 2 i 3