Podrška za odgovornost prema GDPR-u

Microsoft usluge za podršku odgovornosti prema GDPR-u po pitanju zahteva lica na koja se odnose podaci, obaveštenja o curenju podataka i procena uticaja na zaštitu podataka.

Pristup dokumentaciji o odgovornosti prema GDPR-u

Pronađite informacije o mogućnostima Microsoft usluga koje možete da koristite za ispunjavanje određenih zahteva GDPR-a. Pristupite dokumentaciji korisnoj za odgovornost prema GDPR-u i za vaše razumevanje tehničkih i organizacionih mera koje je Microsoft sproveo kako bi podržao GDPR. Dokumentacija za procenu uticaja na zaštitu podataka (DPIA), zahtevi lica na koja se odnose podaci (DSR) i obaveštenje o curenju podataka obezbeđuju se kako bi bili uključeni u vaš vlastiti program odgovornosti radi podrške GDPR-u.


Dokumentacija o odgovornosti prema GDPR-u

Lista za proveru spremnosti za odgovornost

Pogodan način da pristupite informacijama koje će vam možda biti potrebne da biste podržali GDPR dok koristite Microsoft usluge.

Obaveštenje o curenju podataka

Microsoft otkriva curenje ličnih podataka, odgovara na njega i obaveštava kontrolore prema GDPR-u.

DPIA

Kako Microsoft pomaže organizacijama da ispune vlastite DPIA obaveze.

Zahtevi lica na koja se odnose podaci

Kako Microsoft pomaže kontrolorima da ispune zahteve lica na koja se odnose podaci prema GDPR-u.


Korisnički ugovori

Uslovi korišćenja usluga na mreži

Microsoft ugovorne obaveze u vezi sa GDPR-om možete da pronađete u Uslovima korišćenja usluga na mreži.

Uslovi korišćenja Microsoft proizvoda

Microsoft proširuje obaveze prema uslovima GDPR-a na sve korisnike količinskog licenciranja.

Dodatak u vezi sa zaštitom podataka

Microsoft usluge proširuje obaveze na korisnike konsultantskih usluga korporacije Microsoft.


Microsoft kontrole za usaglašenost sa GDPR-om

Posetite Upravljač usaglašenošću

Pregledajte i inkorporišite kontrole koje Microsoft koristi za podršku obaveza prema GDPR-u.

mapiranje GDPR kontrola

Pristupite sveobuhvatnom mapiranju Microsoft kontrola za obaveze prema GDPR-u.

Najčešća pitanja u vezi sa usaglašenošću sa GDPR-om

Saznajte više o našoj ugovornoj obavezi prema vama i našoj sopstvenoj posvećenosti usaglašenosti sa GDPR-om.