Touch Cover

Käyttöjärjestelmä:

Touch Cover on ohut paineherkkä näppäimistö ja suojakansi. Kantta kääntämällä voit siirtyä kannettavasta tietokoneesta tablettiin ja päinvastoin.


Type Cover kiinnittyy paikalleen magneetin avulla ja toimii samalla Surfacen kosketusnäytön suojuksena. Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet ja liikkeitä tukeva kaksipainikkeinen kosketuslevy.

Lisätietoja kosketuslevyn napautuksista ja liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset. Kosketuslevyn asetuksilla voit minimoida vahingossa tapahtuvat napautukset, joiden takia kohdistin vaihtaa yhtäkkiä paikkaa. Tietoja on ohjeaiheessa Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Suojan kiinnittäminen naksauttamalla

Touch Cover kiinnittyy Surfaceen magneeteilla.
Kun kiinnität Touch Cover -suojaa Surfaceen, aseta ne aivan vierekkäin. Kohdistettu suoja naksahtaa paikalleen.
Kiinnitetty suoja pysyy lujasti paikallaan. Voit irrottaa suojan helposti vetämällä sen irti.

Surfacen näppäimistö naksahtaa paikalleen

Suojan taittaminen taakse

Taita suoja taakse, jos haluat käyttää Surfacea tablettina. Kun suoja on taitettuna taakse, laite ei havaitse näppäinten painalluksia.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä suojan ollessa taitettuna taakse, napauta tekstikenttää tai muuta aluetta, johon voi kirjoittaa, niin näkyviin tulee kosketusnäppäimistö. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kosketusnäppäimistön käyttäminen.

Suojan sulkeminen

Touch Cover suojaa näyttöä matkakäytössä. Kun suljet Touch Coverin Surface Pron tai Surface Pro 2:n päälle, näyttö sammuu. Kun avaat suojan, herätä Surface painamalla virtapainiketta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen virtatilat.

Huomautus
Touch Cover -suojan avaaminen ei herätä Surface Pro 3:a tai Surface 3:a lepotilasta eikä sen sulkeminen sammuta näyttöä tai aseta Surfacea lepotilaan. Jos haluat säästää virtaa, paina Surface Pro 3:n tai Surface 3:n virtapainiketta, kun suljet Touch Cover -suojan.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet yleisimpiä toimintoja varten ja kosketuslevy.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kosketuslevyssä on kakkos- ja ykköspainikkeet, ja se tukee liikkeitä. Lisätietoja kosketuslevyn liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Kosketuslevyn asetusten säätäminen (vain Touch Cover 2)

 • Jos kosketuslevy reagoi satunnaisiin kosketuksiin liian nopeasti, voit muuttaa asetuksia niin, että kosketuslevy toimii haluamallasi tavalla, tai poistaa kosketuslevyn käytöstä kokonaan.
 • Voit säätää Touch Cover 2:n kosketuslevyasetuksia kiinnittämällä suojan, sipaisemalla oikeasta reunasta sisäänpäin ja valitsemalla Kaikki asetukset > Laitteet > Hiiri ja kosketuslevy.
 • Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on jokin toinen Surface ja suoja, katso ohjeaihetta Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Näppäimistön käyttäminen

Erikoisnäppäinten käyttäminen

Surfacen suojissa on pikanäppäimet Windowsin oikopolkujen avaamista, äänen tai videon toistamista sekä muita toimintoja varten. Ylärivin näppäimet toimivat myös toimintonäppäiminä: pidä Fn-näppäintä alhaalla samalla, kun painat ylärivin näppäintä. Jos käytät toimintonäppäimiä usein, voit lukita ne toimintotilaan. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Näppäinten lukitseminen toimintotilaan.

Fn-näppäimellä voi myös suorittaa tiettyjä toimia yhdessä muiden näppäinten kanssa.

Seuraavassa ovat erikoisnäppäimet ja erityiset Fn-näppäinyhdistelmät:

Vähennä taustavalaistusta painamalla F1-näppäintä
Vähentää näppäimistön taustavalaistusta*
Lisää taustavalaistusta painamalla F2-näppäintä
Lisää näppäimistön taustavalaistusta*
Vaimennusnäppäin
Ottaa äänen vaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Äänenvoimakkuuden pienentämisnäppäin
Pienentää äänenvoimakkuutta**
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
Lisää äänenvoimakkuutta**
Toisto-/taukonäppäin
Toistaa ääntä tai videota tai keskeyttää toiston
Hae-oikopolun näppäin
Avaa Hae-oikopolun
Jaa-oikopolun näppäin
Avaa Jaa-oikopolun
Laitteet-oikopolun näppäin
Avaa Laitteet-oikopolun
Asetukset-oikopolun näppäin
Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-logonäppäin
Avaa aloitusnäytön
Fn + Del
Suurentaa näytön kirkkautta
Fn + Askelpalautin
Pienentää näytön kirkkautta
Fn + Välinäppäin
Siirtää näyttökuvan (koko näyttö tai näytöt) Windowsin leikepöydälle
Fn + Alt + Välinäppäin
Siirtää aktiivisen ikkunan näyttökuvan Windowsin leikepöydälle

* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain Touch Cover 2:ssa.
** Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain Touch Cover 1:ssä.

Näppäinten lukitseminen toimintotilaan

Jos joudut käyttämään jossakin sovelluksessa usein toimintonäppäimiä, voit lukita ylärivin näppäimet väliaikaisesti toimintonäppäintilaan. Toimi näin:

 • Pidä Fn-näppäin painettuna ja paina Caps-näppäintä.
  Kun nyt painat pelkkää näppäintä, se toimii toimintonäppäimenä (esimerkiksi F3 eikä vaimennusnäppäin), ja kun painat Fn-näppäintä yhdessä kyseisen näppäimen kanssa, se toimii erikoisnäppäimenä. Jos esimerkiksi haluat vaimentaa kaiuttimen, paina Fn + vaimennusnäppäin.
 • Voit poistaa toimintonäppäinlukituksen käytöstä painamalla Fn + Caps uudelleen.

Hiiren käyttäminen tai kosketuslevyn poistaminen käytöstä

Jos käytät mieluummin hiirtä kuin Type Cover -suojan kosketuslevyä, yhdistä laitteeseen USB- tai Bluetooth®-hiiri.

Tietoja kosketuslevyn poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Tekstiehdotukset (vain Touch Cover 2)

Kun kirjoitat Touch Cover 2 -suojalla tai kosketusnäppäimistöllä Windows-kaupan sovelluksessa, näkyviin tulee ehdotuksia, joilla voit lisätä sanoja nopeasti ja korjata kirjoitusvirheitä.

Voit siirtyä ehdotuksesta toiseen sipaisemalla välinäppäimellä oikealle tai vasemmalle.

Voit lisätä korostetun ehdotuksen napauttamalla välinäppäintä.

Ota tekstiehdotukset käyttöön tai poista ne käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Kiinnitä suoja, valitse Käynnistä Windows-logo ja valitse Asetukset > Laitteet > Kirjoittaminen.
Vaihe 2:  Valitse Näytä tekstiehdotuksia, kun kirjoitan -kohdassa liukusäätimellä Käytössä- tai Ei käytössä -asetus.

Kirjoitusäänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Touch Cover -suojan ja kosketusnäppäimistön näppäinten painamisesta voi kuulua ääni. Voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Valitse Käynnistä Windows-logo ja valitse sitten Asetukset > Laitteet > Kirjoittaminen.
Vaihe 2:  Valitse Kosketusnäppäimistö-kohdassa Käytä näppäinääniä, kun kirjoitan -asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.
Huomautus
Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, käytä Surfacen vasemmassa sivussa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen ääni, äänenvoimakkuus ja äänilaitteet.

Erikielisten näppäimistösuojien käyttäminen

Surfacen näppäimistösuojia on saatavana useille kielille ja merkistöille. Jos omassa suojassasi on Alt Gr -näppäin, voit käyttää sitä samalla tavalla kuin Ctrl+Alt-näppäinyhdistelmää.

Voit myös määrittää Surfacen käyttämään tiettyjä kieliä ja tiettyä näppäimistöasettelua. Nämä asetukset pysyvät Surface-laitteesi mukana ja voit käyttää niitä mihin tahansa kiinnittämääsi suojaan. Jos käytät suojaa toisessa Surface-laitteessa, käyttöön tulee kyseiselle laitteelle määritetyt kirjoitustuet.

Onko suojan käytössä ongelmia?

Jos Touch Cover -suojan käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeaihetta Surface Coverin vianmääritys.


Touch Cover on ohut paineherkkä näppäimistö ja suojakansi. Kantta kääntämällä voit siirtyä kannettavasta tietokoneesta tablettiin ja päinvastoin.


Type Cover kiinnittyy paikalleen magneetin avulla ja toimii samalla Surfacen kosketusnäytön suojuksena. Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet ja liikkeitä tukeva kaksipainikkeinen kosketuslevy.

Lisätietoja kosketuslevyn napautuksista ja liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset. Kosketuslevyn asetuksilla voit minimoida vahingossa tapahtuvat napautukset, joiden takia kohdistin vaihtaa yhtäkkiä paikkaa. Tietoja on ohjeaiheessa Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Suojan kiinnittäminen naksauttamalla

Touch Cover kiinnittyy Surfaceen magneeteilla.

Kun kiinnität Touch Cover -suojaa Surfaceen, aseta ne aivan vierekkäin. Kohdistettu suoja naksahtaa paikalleen.

Kiinnitetty suoja pysyy lujasti paikallaan. Voit irrottaa suojan helposti vetämällä sen irti.

Surfacen näppäimistö naksahtaa paikalleen

Suojan taittaminen taakse

Taita suoja taakse, jos haluat käyttää Surfacea tablettina. Kun suoja on taitettuna taakse, laite ei havaitse näppäinten painalluksia.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä suojan ollessa taitettuna taakse, napauta tekstikenttää tai muuta aluetta, johon voi kirjoittaa, niin näkyviin tulee kosketusnäppäimistö. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kosketusnäppäimistön käyttäminen.

Suojan sulkeminen

Touch Cover suojaa näyttöä matkakäytössä. Kun suljet suojan, näyttö sammuu. Kun avaat suojan, Surface herää. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen virtatilat.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet yleisimpiä toimintoja varten ja kosketuslevy.

Kosketuslevyn käyttäminen

Touch Cover -suojan kosketuslevyn kakkos- ja ykköspainikkeet

Kosketuslevyssä on kakkos- ja ykköspainikkeet, ja se tukee liikkeitä. Lisätietoja kosketuslevyn liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Kosketuslevyn asetusten säätäminen (vain Touch Cover 2)

Jos kosketuslevy reagoi satunnaisiin kosketuksiin liian nopeasti, voit muuttaa asetuksia niin, että kosketuslevy toimii haluamallasi tavalla, tai poistaa kosketuslevyn käytöstä kokonaan.

Voit säätää Surface 2:n kanssa käytettävän Touch Cover 2:n kosketuslevyasetuksia kiinnittämällä suojan ja valitsemalla Asetukset > Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Hiiri ja kosketuslevy.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on jokin toinen Surface ja suoja, katso ohjeaihetta Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Näppäimistön käyttäminen

Erikoisnäppäinten käyttäminen

Surfacen suojissa on pikanäppäimet Windowsin oikopolkujen avaamista, äänen tai videon toistamista sekä muita toimintoja varten. Ylärivin näppäimet toimivat myös toimintonäppäiminä: pidä Fn-näppäintä alhaalla samalla, kun painat ylärivin näppäintä. Jos käytät toimintonäppäimiä usein, voit lukita ne toimintotilaan. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Näppäinten lukitseminen toimintotilaan.

Fn-näppäimellä voi myös suorittaa tiettyjä toimia yhdessä muiden näppäinten kanssa.

Seuraavassa ovat erikoisnäppäimet ja erityiset Fn-näppäinyhdistelmät:

Vähennä taustavalaistusta painamalla F1-näppäintä
Vähentää näppäimistön taustavalaistusta*
Lisää taustavalaistusta painamalla F2-näppäintä
Lisää näppäimistön taustavalaistusta*
Vaimennusnäppäin
Ottaa äänen vaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Äänenvoimakkuuden pienentämisnäppäin
Pienentää äänenvoimakkuutta**
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
Lisää äänenvoimakkuutta**
Toisto-/taukonäppäin
Toistaa ääntä tai videota tai keskeyttää toiston
Hae-oikopolun näppäin
Avaa Hae-oikopolun
Jaa-oikopolun näppäin
Avaa Jaa-oikopolun
Laitteet-oikopolun näppäin
Avaa Laitteet-oikopolun
Asetukset-oikopolun näppäin
Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-logonäppäin
Avaa aloitusnäytön
Fn + Del
Suurentaa näytön kirkkautta
Fn + Askelpalautin
Pienentää näytön kirkkautta
Fn + Välinäppäin
Siirtää näyttökuvan (koko näyttö tai näytöt) Windowsin leikepöydälle
Fn + Alt + Välinäppäin
Siirtää aktiivisen ikkunan näyttökuvan Windowsin leikepöydälle

* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain Touch Cover 2:ssa.
** Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain Touch Cover 1:ssä.

Näppäinten lukitseminen toimintotilaan

Jos joudut käyttämään jossakin sovelluksessa usein toimintonäppäimiä, voit lukita ylärivin näppäimet väliaikaisesti toimintonäppäintilaan. Toimi näin:

 • Pidä Fn-näppäin painettuna ja paina Caps-näppäintä.
  Kun nyt painat pelkkää näppäintä, se toimii toimintonäppäimenä (esimerkiksi F3 eikä vaimennusnäppäin), ja kun painat Fn-näppäintä yhdessä kyseisen näppäimen kanssa, se toimii erikoisnäppäimenä. Jos esimerkiksi haluat vaimentaa kaiuttimen, paina Fn + vaimennusnäppäin.
 • Voit poistaa toimintonäppäinlukituksen käytöstä painamalla Fn + Caps uudelleen.

Hiiren käyttäminen tai kosketuslevyn poistaminen käytöstä

Jos käytät mieluummin hiirtä kuin Type Cover -suojan kosketuslevyä, yhdistä laitteeseen USB- tai Bluetooth®-hiiri.

Tietoja kosketuslevyn poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Tekstiehdotukset (vain Touch Cover 2)

Kun kirjoitat Touch Cover 2 -suojalla tai kosketusnäppäimistöllä Windows-kaupan sovelluksessa, näkyviin tulee ehdotuksia, joista voit lisätä sanoja nopeasti ja korjata kirjoitusvirheitä.

 • Voit siirtyä ehdotuksesta toiseen sipaisemalla välinäppäimellä oikealle tai vasemmalle.
 • Voit lisätä korostetun ehdotuksen napauttamalla välinäppäintä.

Ota tekstiehdotukset käyttöön tai poista ne käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja valitse Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse Asetukset.)
Vaihe 2:  Valitse Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Kirjoittaminen.
Vaihe 3:  Valitse Näytä tekstiehdotuksia, kun kirjoitan -kohdassa Käytössä- tai Ei käytössä -asetus.

Kirjoitusäänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Touch Cover -suojan ja kosketusnäppäimistön näppäinten painamisesta voi kuulua ääni. Voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja valitse Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse Asetukset.)
Vaihe 2:  Valitse Muuta tietokoneen asetuksia > Tietokone ja laitteet > Kirjoittaminen.
Vaihe 3:  Valitse Kosketusnäppäimistö-kohdassa Käytä näppäinääniä, kun kirjoitan -asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.
Huomautus
Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, käytä Surfacen vasemmassa sivussa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen ääni, äänenvoimakkuus ja äänilaitteet.

Erikielisten näppäimistösuojien käyttäminen

Surfacen näppäimistösuojia on saatavana useille kielille ja merkistöille. Jos omassa suojassasi on Alt Gr -näppäin, voit käyttää sitä samalla tavalla kuin Ctrl+Alt-näppäinyhdistelmää.

Voit myös määrittää Surfacen käyttämään tiettyjä kieliä ja näppäimistöasetteluja, kuten Kirjoitustuet-ohjeaiheessa opastetaan. Nämä asetukset pysyvät Surface-laitteesi mukana ja voit käyttää niitä mihin tahansa kiinnittämääsi suojaan. Jos käytät suojaa toisessa Surface-laitteessa, käyttöön tulee kyseiselle laitteelle määritetyt kirjoitustuet.

Onko suojan käytössä ongelmia?

Jos Touch Cover -suojan käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeaihetta Surface Coverin vianmääritys.


Touch Cover on ohut paineherkkä näppäimistö ja suojakansi. Kantta kääntämällä voit siirtyä kannettavasta tietokoneesta tablettiin ja päinvastoin.


Type Cover kiinnittyy paikalleen magneetin avulla ja toimii samalla Surfacen kosketusnäytön suojuksena. Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet ja liikkeitä tukeva kaksipainikkeinen kosketuslevy.

Lisätietoja kosketuslevyn napautuksista ja liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset. Kosketuslevyn asetuksilla voit minimoida vahingossa tapahtuvat napautukset, joiden takia kohdistin vaihtaa yhtäkkiä paikkaa. Tietoja on ohjeaiheessa Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Suojan kiinnittäminen naksauttamalla

Touch Cover kiinnittyy Surfaceen magneeteilla.
Kun kiinnität Touch Cover -suojaa Surfaceen, aseta ne aivan vierekkäin. Kohdistettu suoja naksahtaa paikalleen. Kiinnitetty suoja pysyy lujasti paikallaan. Voit irrottaa suojan helposti vetämällä sen irti.

Suojan taittaminen taakse

Taita suoja taakse, jos haluat käyttää Surfacea tablettina. Kun suoja on taitettuna taakse, laite ei havaitse näppäinten painalluksia.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä suojan ollessa taitettuna taakse, napauta tekstikenttää tai muuta aluetta, johon voi kirjoittaa, niin näkyviin tulee näyttönäppäimistö. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kosketusnäppäimistön käyttäminen.

Suojan sulkeminen

Touch Cover suojaa näyttöä matkakäytössä. Kun suljet suojan, näyttö sammuu. Kun avaat suojan, herätä Surface painamalla virtapainiketta.

Huomautus
Touch Cover -suojan avaaminen ei herätä Surface Pro 3:a tai Surface 3:a lepotilasta eikä sen sulkeminen sammuta näyttöä tai aseta Surfacea lepotilaan. Jos haluat säästää virtaa, paina Surface Pro 3:n tai Surface 3:n virtapainiketta, kun suljet Touch Cover -suojan.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet yleisimpiä toimintoja varten ja kosketuslevy.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kosketuslevyssä on kakkos- ja ykköspainikkeet, ja se tukee liikkeitä. Lisätietoja kosketuslevyn liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Kosketuslevyn asetusten säätäminen

Jos kosketuslevy reagoi satunnaisiin kosketuksiin liian nopeasti, voit muuttaa asetuksia niin, että kosketuslevy toimii haluamallasi tavalla, tai poistaa kosketuslevyn käytöstä kokonaan.

Kosketuslevyn asetusten säätäminen Touch Cover 2:ssa:

Vaihe 1:  Kiinnitä suoja Surfaceen ja sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia ja napauta tai napsauta Tietokone ja laitteet.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Hiiri ja kosketuslevy ja säädä Kosketuslevy-asetukset.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on jokin toinen Touch Cover -versio, katso ohjeaihetta Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Näppäimistön käyttäminen

Erikoisnäppäinten käyttäminen

Surfacen suojissa on pikanäppäimet Windowsin oikopolkujen avaamista, äänen tai videon toistamista sekä muita toimintoja varten. Ylärivin näppäimet toimivat myös toimintonäppäiminä: pidä Fn-näppäintä alhaalla samalla, kun painat ylärivin näppäintä. Jos käytät toimintonäppäimiä usein, voit lukita ne toimintotilaan. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Näppäinten lukitseminen toimintotilaan.

Fn-näppäimellä voi myös suorittaa tiettyjä toimia yhdessä muiden näppäinten kanssa.

Seuraavassa ovat erikoisnäppäimet ja erityiset Fn-näppäinyhdistelmät:

Vähennä taustavalaistusta painamalla F1-näppäintä
Vähentää näppäimistön taustavalaistusta*
Lisää taustavalaistusta painamalla F2-näppäintä
Lisää näppäimistön taustavalaistusta*
Vaimennusnäppäin
Ottaa äänen vaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Äänenvoimakkuuden pienentämisnäppäin
Pienentää äänenvoimakkuutta**
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
Lisää äänenvoimakkuutta**
Toisto-/taukonäppäin
Toistaa ääntä tai videota tai keskeyttää toiston
Hae-oikopolun näppäin
Avaa Hae-oikopolun
Jaa-oikopolun näppäin
Avaa Jaa-oikopolun
Laitteet-oikopolun näppäin
Avaa Laitteet-oikopolun
Asetukset-oikopolun näppäin
Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-logonäppäin
Avaa aloitusnäytön
Fn + Del
Suurentaa näytön kirkkautta
Fn + Askelpalautin
Pienentää näytön kirkkautta
Fn + Välinäppäin
Siirtää näyttökuvan (koko näyttö tai näytöt) Windowsin leikepöydälle
Fn + Alt + Välinäppäin
Siirtää aktiivisen ikkunan näyttökuvan Windowsin leikepöydälle

* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain suojissa, joissa on taustavalaistus.
* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain suojissa, joissa ei ole taustavalaistusta.

Näppäinten lukitseminen toimintotilaan

Jos joudut käyttämään jossakin sovelluksessa usein toimintonäppäimiä, voit lukita ylärivin näppäimet väliaikaisesti toimintonäppäintilaan. Toimi näin:

 • Pidä Fn-näppäin painettuna ja paina Caps-näppäintä.
  Kun nyt painat pelkkää näppäintä, se toimii toimintonäppäimenä (esimerkiksi F3 eikä vaimennusnäppäin), ja kun painat Fn-näppäintä yhdessä kyseisen näppäimen kanssa, se toimii erikoisnäppäimenä. Jos esimerkiksi haluat vaimentaa kaiuttimen, paina Fn + vaimennusnäppäin.
 • Voit poistaa toimintonäppäinlukituksen käytöstä painamalla Fn + Caps uudelleen.

Hiiren käyttäminen tai kosketuslevyn poistaminen käytöstä

Jos käytät mieluummin hiirtä kuin Type Cover -suojan kosketuslevyä, yhdistä laitteeseen USB- tai Bluetooth®-hiiri.

Tietoja kosketuslevyn poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Tekstiehdotukset (vain Touch Cover 2)

Kun kirjoitat Touch Cover 2 -suojalla tai näyttönäppäimistöllä Windows-kaupan sovelluksessa, näkyviin tulee ehdotuksia, joista voit lisätä sanoja nopeasti ja korjata kirjoitusvirheitä.

 • Voit siirtyä ehdotuksesta toiseen sipaisemalla välinäppäimellä oikealle tai vasemmalle.
 • Voit lisätä korostetun ehdotuksen napauttamalla välinäppäintä.

Ota tekstiehdotukset käyttöön tai poista ne käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia ja napauta tai napsauta Tietokone ja laitteet.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Kirjoittaminen ja valitse Näytä tekstiehdotuksia, kun kirjoitan -kohdassa napauttamalla tai napsauttamalla asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Kirjoitusäänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Surfacen Touch Cover -suojan ja näyttönäppäimistön näppäinten painamisesta voi kuulua ääni. Voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Tietokone ja laitteet ja sitten Kirjoitus.
Vaihe 4:  Valitse Kosketusnäppäimistö-kohdassa Käytä näppäinääniä, kun kirjoitan -asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.
Huomautus
Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, käytä Surfacen vasemmassa sivussa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen ääni, äänenvoimakkuus ja äänilaitteet.

Erikielisten näppäimistösuojien käyttäminen

Surfacen näppäimistösuojia on saatavana eri kielille ja merkistöille. Jos omassa suojassasi on Alt Gr -näppäin, voit käyttää sitä samalla tavalla kuin Ctrl+Alt-näppäinyhdistelmää.

Voit myös määrittää Surfacen käyttämään tiettyjä kieliä ja näppäimistöasetteluja, kuten Kirjoitustuet-ohjeaiheessa opastetaan. Nämä asetukset pysyvät Surface-laitteesi mukana ja voit käyttää niitä mihin tahansa kiinnittämääsi suojaan. Jos käytät suojaa toisessa Surface-laitteessa, käyttöön tulee kyseiselle laitteelle määritetyt kirjoitustuet.

Onko suojan käytössä ongelmia?

Jos Touch Cover -suojan käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeaihetta Surface Coverin vianmääritys.


Touch Cover – ohut paineherkkä näppäimistö ja suojakansi. Kantta kääntämällä voit siirtyä kannettavasta tietokoneesta tablettiin ja päinvastoin.


Type Cover kiinnittyy paikalleen magneetin avulla ja toimii samalla Surfacen kosketusnäytön suojuksena. Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet ja liikkeitä tukeva kaksipainikkeinen kosketuslevy.

Lisätietoja kosketuslevyn napautuksista ja liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset. Kosketuslevyn asetuksilla voit minimoida vahingossa tapahtuvat napautukset, joiden takia kohdistin vaihtaa yhtäkkiä paikkaa. Tietoja on ohjeaiheessa Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Suojan kiinnittäminen naksauttamalla

Touch Cover kiinnittyy Surfaceen magneeteilla.
Kun kiinnität Touch Cover -suojaa Surfaceen, aseta ne aivan vierekkäin. Kohdistettu suoja naksahtaa paikalleen. Kiinnitetty suoja pysyy lujasti paikallaan. Voit irrottaa suojan helposti vetämällä sen irti.

Suojan taittaminen taakse

Taita suoja taakse, jos haluat käyttää Surfacea tablettina. Kun suoja on taitettuna taakse, laite ei havaitse näppäinten painalluksia.

Jos haluat kirjoittaa tekstiä suojan ollessa taitettuna taakse, napauta tekstikenttää tai muuta aluetta, johon voi kirjoittaa, niin näkyviin tulee näyttönäppäimistö. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kosketusnäppäimistön käyttäminen.

Suojan sulkeminen

Touch Cover suojaa näyttöä matkakäytössä. Kun suljet suojan, näyttö sammuu. Kun avaat suojan, Surface herää. Surface RT ja Surface 2 heräävät, kun avaat suojan. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen virtatilat.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kaikissa Surfacen Touch Cover -suojissa on vakionäppäimistö, pikanäppäimet yleisimpiä toimintoja varten ja kosketuslevy.

Kosketuslevyn käyttäminen

Kosketuslevyssä on kakkos- ja ykköspainikkeet, ja se tukee liikkeitä. Lisätietoja kosketuslevyn liikkeistä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Kosketuslevyn asetusten säätäminen

Jos kosketuslevy reagoi satunnaisiin kosketuksiin liian nopeasti, voit muuttaa asetuksia niin, että kosketuslevy toimii haluamallasi tavalla, tai poistaa kosketuslevyn käytöstä kokonaan. Toimintatapa riippuu käytössä olevasta Surface-mallista ja näppäimistösuojasta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kosketuslevyn asetusten muuttaminen.

Näppäimistön käyttäminen

Erikoisnäppäinten käyttäminen

Surfacen suojissa on pikanäppäimet Windowsin oikopolkujen avaamista, äänen tai videon toistamista sekä muita toimintoja varten. Ylärivin näppäimet toimivat myös toimintonäppäiminä: pidä Fn-näppäintä alhaalla samalla, kun painat ylärivin näppäintä. Jos käytät toimintonäppäimiä usein, voit lukita ne toimintotilaan. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Näppäinten lukitseminen toimintotilaan.

Fn-näppäimellä voi myös suorittaa tiettyjä toimia yhdessä muiden näppäinten kanssa.

Seuraavassa ovat erikoisnäppäimet ja erityiset Fn-näppäinyhdistelmät:

Vähennä taustavalaistusta painamalla F1-näppäintä
Vähentää näppäimistön taustavalaistusta*
Lisää taustavalaistusta painamalla F2-näppäintä
Lisää näppäimistön taustavalaistusta*
Vaimennusnäppäin
Ottaa äänen vaimennuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Äänenvoimakkuuden pienentämisnäppäin
Pienentää äänenvoimakkuutta**
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
Lisää äänenvoimakkuutta**
Toisto-/taukonäppäin
Toistaa ääntä tai videota tai keskeyttää toiston
Hae-oikopolun näppäin
Avaa Hae-oikopolun
Jaa-oikopolun näppäin
Avaa Jaa-oikopolun
Laitteet-oikopolun näppäin
Avaa Laitteet-oikopolun
Asetukset-oikopolun näppäin
Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-logonäppäin
Avaa aloitusnäytön
Fn + Del
Suurentaa näytön kirkkautta
Fn + Askelpalautin
Pienentää näytön kirkkautta
Fn + Välinäppäin
Siirtää näyttökuvan (koko näyttö tai näytöt) Windowsin leikepöydälle
Fn + Alt + Välinäppäin
Siirtää aktiivisen ikkunan näyttökuvan Windowsin leikepöydälle

* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain suojissa, joissa on taustavalaistus.
* Nämä näppäimet ovat käytettävissä vain suojissa, joissa ei ole taustavalaistusta.

Näppäinten lukitseminen toimintotilaan

Jos joudut käyttämään jossakin sovelluksessa usein toimintonäppäimiä, voit lukita ylärivin näppäimet väliaikaisesti toimintonäppäintilaan. Toimi näin:

 • Pidä Fn-näppäin painettuna ja paina Caps-näppäintä.
  Kun nyt painat pelkkää näppäintä, se toimii toimintonäppäimenä (esimerkiksi F3 eikä vaimennusnäppäin), ja kun painat Fn-näppäintä yhdessä kyseisen näppäimen kanssa, se toimii erikoisnäppäimenä. Jos esimerkiksi haluat vaimentaa kaiuttimen, paina Fn + vaimennusnäppäin.
 • Voit poistaa toimintonäppäinlukituksen käytöstä painamalla Fn + Caps uudelleen.

Hiiren käyttäminen tai kosketuslevyn poistaminen käytöstä

Jos käytät mieluummin hiirtä kuin Type Cover -suojan kosketuslevyä, yhdistä laitteeseen USB- tai Bluetooth®-hiiri.

Tietoja kosketuslevyn poistamisesta käytöstä on ohjeaiheessa Kosketuslevyn käyttö ja asetukset.

Tekstiehdotukset (vain Touch Cover 2)

Kun kirjoitat Touch Cover 2 -suojalla tai näyttönäppäimistöllä Windows-kaupan sovelluksessa, näkyviin tulee ehdotuksia, joista voit lisätä sanoja nopeasti ja korjata kirjoitusvirheitä.

 • Voit siirtyä ehdotuksesta toiseen sipaisemalla välinäppäimellä oikealle tai vasemmalle.
 • Voit lisätä korostetun ehdotuksen napauttamalla välinäppäintä.

Ota tekstiehdotukset käyttöön tai poista ne käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia ja napauta tai napsauta Tietokone ja laitteet.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Kirjoittaminen ja valitse Näytä tekstiehdotuksia, kun kirjoitan -kohdassa napauttamalla tai napsauttamalla asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.

Kirjoitusäänten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Surfacen Touch Cover -suojan ja näyttönäppäimistön näppäinten painamisesta voi kuulua ääni. Voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

Vaihe 1:  Sipaise näytön oikeasta reunasta sisäänpäin ja napauta Asetukset.
(Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja napsauta Asetukset.)
Vaihe 2:  Napauta tai napsauta Muuta tietokoneen asetuksia.
Vaihe 3:  Napauta tai napsauta Tietokone ja laitteet ja sitten Kirjoitus.
Vaihe 4:  Valitse Kosketusnäppäimistö-kohdassa Käytä näppäinääniä, kun kirjoitan -asetukseksi Käytössä tai Ei käytössä.
Huomautus
Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, käytä Surfacen vasemmassa sivussa olevaa äänenvoimakkuuden säädintä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Surfacen ääni, äänenvoimakkuus ja äänilaitteet.

Erikielisten näppäimistösuojien käyttäminen

Surfacen näppäimistösuojia on saatavana eri kielille ja merkistöille. Jos omassa suojassasi on Alt Gr -näppäin, voit käyttää sitä samalla tavalla kuin Ctrl+Alt-näppäinyhdistelmää.

Voit myös määrittää Surfacen käyttämään tiettyjä kieliä ja näppäimistöasetteluja, kuten Kirjoitustuet-ohjeaiheessa opastetaan. Nämä asetukset pysyvät Surface-laitteesi mukana ja voit käyttää niitä mihin tahansa kiinnittämääsi suojaan. Jos käytät suojaa toisessa Surface-laitteessa, käyttöön tulee kyseiselle laitteelle määritetyt kirjoitustuet.

Onko suojan käytössä ongelmia?

Jos Touch Cover -suojan käytössä ilmenee ongelmia, katso ohjeaihetta Surface Coverin vianmääritys.


Ota yhteyttä

Answer Desk
Vastausteknikot ovat valmiina auttamaan.
Puhu suoraan edustajan kanssa