Touch Cover

Operativsystem:

Touch Cover – ett tunt, tryckkänsligt tangentbord och skyddande lock i ett. Du växlar snabbt mellan bärbar dator och surfplatta genom att vika skyddet fram eller tillbaka.


Type Cover klickas magnetiskt fast på plats och skyddar pekskärmen på din Surfaces. Alla Surface Touch Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om tryck- och pekgester finns i Använda och konfigurera pekplattan. Du kan använda pekplatteinställningar till att minimera oavsiktliga tryckningar som får markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt Cover på plats

Touch Cover fäster magnetiskt på Surface.
När du vill fästa ett Type Cover på Surface för du dem intill varandra, så att skyddet klickar på plats automatiskt.
När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Surface-tangentbordet klickas fast på plats

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är vikt bakåt registrerar det inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva in text när ditt cover är vikt bakåt trycker du på ett textfält eller område där du kan skriva något, så visas pektangentbordet på skärmen. Mer information finns i Använda pektangentbordet.

Stänga ditt cover

Touch Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger ett Touch Cover på en Surface Pro eller Surface Pro 2 slocknar skärmen. När du öppnar ditt cover trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface. Mer information finns i Energilägen i Surface.

Obs!
Att öppna Touch Cover kommer inte aktivera Surface Pro 3 eller Surface 3 från strömsparläget, och att stänga Touch Cover kommer inte stänga av skärmen eller försätta Surface i strömsparläge. Tryck istället på strömbrytaren på Surface Pro 3 eller Surface 3 när du stänger Touch Cover för att spara ström.

Använda pekplattan

Alla Type Cover-modeller för Surface har ett vanligt tangentbord, kortkommandon för vanliga åtgärder och en pekplatta.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Ändra pekplatteinställningarna (endast Touch Cover 2)

 • Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen ändra inställningarna så att det passar dig eller stänga av pekplattan helt och hållet.
 • För att ändra pekplatteinställningarna på Touch Cover 2 ska ditt cover anslutas och svep sedan in från skärmens högra kant och tryck på Alla inställningar > Enheter > Mus och pekplatta.
 • Om du har en annan Surface eller ett annat Cover finns mer information i Ändra pekplatteinställningar.

Använda tangentbordet

Använda kortkommandon

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera. Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter. Håll ned Fn-tangenten när du trycker på någon av dem. Om du använder funktionstangenterna ofta kan du låsa tangenterna i funktionsläge. Mer information finns i Tangenter i funktionsläge nedan.

Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Här är specialtangenterna och kombinationerna med Fn-tangenten:

Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen**
Tangent Volym upp
Höjer volymen**
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Snabbknappen Sök
Öppnar snabbknappen Sök
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.

* Dessa tangenter är bara tillgängliga på Touch Cover 2.
** Dessa tangenter är bara tillgängliga på Touch Cover 1.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter. Så här gör du:

 • Håll ned Fn-tangenten och tryck på Caps-tangenten.
  Om du trycker ned enbart tangenten får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel), och om du trycker ned Fn + tangenten får du specialtangenten. Om du till exempel vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.
 • Stäng av funktionstangentlåsningen genom att trycka på Fn + Caps igen.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du hellre använder en mus i stället för pekplattan på Type Cover kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Textförslag (endast Touch Cover 2)

När du skriver i en app från Windows Store med Touch Cover 2 eller på pektangentbordet på skärmen, visas förslag som hjälper dig att snabbt skriva ord och undvika felstavningar.

För att växla mellan olika förslag sveper du till höger eller vänster på blanksteg.

För att infoga det markerade förslaget trycker du på blanksteg.

Så här aktiverar eller inaktiverar du textförslag:

Steg 1:  Anslut ditt Cover, gå sedan till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar > Enheter > Inmatning.
Steg 2:  Under Visa textförslag när jag skriver använder du skjutreglaget för att välja om funktionen ska vara eller Av.

Aktivera eller inaktivera tangentljudet

Touch Cover och pektangentbordet kan spela upp ett ljud när du trycker på tangenterna. Så här kan du aktivera eller inaktivera det ljudet:

Steg 1:  Gå till Start Windows-logotyp och tryck på Inställningar > Enheter > Inmatning.
Steg 2:  Under Pektangentbord ställer du in Spela upp tangentljud när jag skriver till att vara eller Av.
Obs!
Om du vill ändra volymen kan du göra det med volymknappen på vänster sida av Surface. Mer information finns i Ljud, volym och ljudtillbehör på Surface.

Använda olika språk

Surface Covers finns med en mängd olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även konfigurera Surface till att använda specifika språk och tangentbordslayouter. Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder ditt cover på en annan Surface gäller inställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med ditt Touch Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Touch Cover – ett tunt, tryckkänsligt tangentbord och skyddande lock i ett. Du växlar snabbt mellan bärbar dator och surfplatta genom att vika skyddet fram eller tillbaka.


Type Cover klickas magnetiskt fast på plats och skyddar pekskärmen på din Surfaces. Alla Surface Touch Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om tryck- och pekgester finns i Använda och konfigurera pekplattan. Du kan använda pekplatteinställningar till att minimera oavsiktliga tryckningar som får markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt Cover på plats

Touch Cover fästs magnetiskt på Surface.

När du vill fästa Type Cover på Surface för du dem intill varandra, så att skyddet klickar på plats automatiskt.

När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Surface-tangentbordet klickas fast på plats

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är vikt bakåt registrerar det inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva in text när ditt cover är vikt bakåt trycker du på ett textfält eller område där du kan skriva något, så visas pektangentbordet på skärmen. Mer information finns i Använda pektangentbordet.

Stänga ditt cover

Touch Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar ditt cover aktiveras Surface. Mer information finns i Energilägen i Surface.

Använda pekplattan

Alla Type Cover-modeller för Surface har ett vanligt tangentbord, kortkommandon för vanliga åtgärder och en pekplatta.

Använda pekplattan

Högerklick- och vänsterklickknappar på Touch Cover

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Ändra pekplatteinställningarna (endast Touch Cover 2)

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen ändra inställningarna så att det passar dig eller stänga av pekplattan helt och hållet.

Om du vill ändra inställningarna för pekplattan på Touch Cover 2 med Surface 2 ansluter du ditt cover och går till Inställningar >Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Mus och pekplatta.

Om du har en annan Surface eller ett annat Cover finns mer information i Ändra pekplatteinställningar.

Använda tangentbordet

Använda kortkommandon

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera. Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter. Håll ned Fn-tangenten när du trycker på någon av dem. Om du använder funktionstangenterna ofta kan du låsa tangenterna i funktionsläge. Mer information finns i Tangenter i funktionsläge nedan.

Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Här är specialtangenterna och kombinationerna med Fn-tangenten:

Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen**
Tangent Volym upp
Höjer volymen**
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Snabbknappen Sök
Öppnar snabbknappen Sök
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.

* De här tangenterna är bara tillgängliga på Touch Cover 2.
** De här tangenterna är bara tillgängliga på Touch Cover 1.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter. Så här gör du:

 • Håll ned Fn-tangenten och tryck på Caps-tangenten.
  Om du trycker ned enbart tangenten får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel), och om du trycker ned Fn + tangenten får du specialtangenten. Om du till exempel vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.
 • Stäng av funktionstangentlåsningen genom att trycka på Fn + Caps igen.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du hellre använder en mus i stället för pekplattan på Type Cover kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Textförslag (endast Touch Cover 2)

När du skriver i en app från Windows Store med Touch Cover 2 eller på pektangentbordet, visas förslag som hjälper dig att snabbt skriva ord och undvika felstavningar.

 • För att växla mellan olika förslag sveper du till höger eller vänster på blanksteg.
 • För att infoga det markerade förslaget trycker du på blanksteg.

Så här aktiverar eller inaktiverar du textförslag:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Skriva.
Steg 3:  Under Visa textförslag när jag skriver väljer du eller Av.

Aktivera eller inaktivera tangentljudet

Touch Cover och pektangentbordet kan spela upp ett ljud när du trycker på tangenterna. Så här kan du aktivera eller inaktivera det ljudet:

Steg 1:  Svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck på Ändra datorinställningar > Dator och enheter > Skriva.
Steg 3:  Under Pektangentbord ställer du in Spela upp tangentljud när jag skriver till att vara eller Av.
Obs!
Om du vill ändra volymen kan du göra det med volymknappen på vänster sida av Surface. Mer information finns i Ljud, volym och ljudtillbehör på Surface.

Använda olika språk

Surface Covers finns med en mängd olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även ställa in Surface att använda olika språk och tangentbordslayouter som beskrivs i IME (Input method editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med ditt Touch Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Touch Cover – ett tunt, tryckkänsligt tangentbord och skyddande lock i ett. Du växlar snabbt mellan bärbar dator och surfplatta genom att vika skyddet fram eller tillbaka.


Type Cover klickas magnetiskt fast på plats och skyddar pekskärmen på din Surfaces. Alla Surface Touch Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om tryck- och pekgester finns i Använda och konfigurera pekplattan. Du kan använda pekplatteinställningar till att minimera oavsiktliga tryckningar som får markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt Cover på plats

Touch Cover fästs magnetiskt på Surface.
När du vill fästa Type Cover på Surface för du dem intill varandra, så att skyddet klickar på plats automatiskt. När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är vikt bakåt registrerar det inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva in text när skyddet är vikt bakåt pekar du på ett textfält eller område där du kan skriva något, så visas tangentbordet på skärmen. Mer information finns i Använda pektangentbordet.

Stänga ditt cover

Touch Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar det trycker du på strömbrytaren för att aktivera Surface.

Obs!
Att öppna Touch Cover kommer inte aktivera Surface Pro 3 eller Surface 3 från strömsparläget, och att stänga Touch Cover kommer inte stänga av skärmen eller försätta Surface i strömsparläge. Tryck istället på strömbrytaren på Surface Pro 3 eller Surface 3 när du stänger Touch Cover för att spara ström.

Använda pekplattan

Alla Type Cover-modeller för Surface har ett vanligt tangentbord, kortkommandon för vanliga åtgärder och en pekplatta.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen ändra inställningarna så att det passar dig eller stänga av pekplattan helt och hållet.

Så här justerar du pekplatteinställningar på Touch Cover 2:

Steg 1:  Sätt fast ditt Cover på Surface. Svep inåt från skärmens högra kant och tryck på Inställningar.
(Om du använder en mus pekar du längst upp till höger på skärmen, flyttar muspekaren nedåt och klickar sedan på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan på Dator och enheter.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Mus och pekplatta och justera inställningarna under Pekplatta.

Om du använder den tidigare versionen av Touch Cover finns mer information i Ändra pekplatteinställningar.

Använda tangentbordet

Använda kortkommandon

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera. Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter. Håll ned Fn-tangenten när du trycker på någon av dem. Om du använder funktionstangenterna ofta kan du låsa tangenterna i funktionsläge. Mer information finns i Tangenter i funktionsläge nedan.

Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Här är specialtangenterna och kombinationerna med Fn-tangenten:

Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen**
Tangent Volym upp
Höjer volymen**
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Snabbknappen Sök
Öppnar snabbknappen Sök
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.

* De här tangenterna är bara tillgängliga på ett cover med bakgrundsbelysning.
** Dessa tangenter är bara tillgängliga på skydd utan bakgrundsbelysning.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter. Så här gör du:

 • Håll ned Fn-tangenten och tryck på Caps-tangenten.
  Om du trycker ned enbart tangenten får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel), och om du trycker ned Fn + tangenten får du specialtangenten. Om du till exempel vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.
 • Stäng av funktionstangentlåsningen genom att trycka på Fn + Caps igen.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du hellre använder en mus i stället för pekplattan på Type Cover kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Textförslag (endast Touch Cover 2)

När du skriver i en app från Windows Store med Touch Cover 2 eller på skärmtangentbordet, visas förslag som hjälper dig att snabbt skriva ord och undvika felstavningar.

 • För att växla mellan olika förslag sveper du till höger eller vänster på blanksteg.
 • För att infoga det markerade förslaget trycker du på blanksteg.

Så här aktiverar eller inaktiverar du textförslag:

Steg 1:  Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan på Dator och enheter.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Skriva och under Visa textförslag medan jag skriver ska du trycka eller klicka för att Aktivera eller Inaktivera inställningen.

Aktivera eller inaktivera tangentljudet

Surface Touch Cover och pekskärmstangentbordet kan ha ett ljud när du trycker på tangenterna. Så här kan du aktivera eller inaktivera det ljudet:

Steg 1:  Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Inmatning.
Steg 4:  Under Pektangentbord ställer du in Spela upp tangentljud när jag skriver till att vara eller Av.
Obs!
Om du vill ändra volymen kan du göra det med volymknappen på vänster sida av Surface. Mer information finns i Ljud, volym och ljudtillbehör på Surface.

Använda olika språk

Surface Cover finns tillgängliga i en rad olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även ställa in Surface att använda olika språk och tangentbordslayouter som beskrivs i IME (Input method editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med ditt Touch Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Touch Cover – ett tunt, tryckkänsligt tangentbord och skyddande lock i ett. Du växlar snabbt mellan bärbar dator och surfplatta genom att vika skyddet fram eller tillbaka.


Type Cover klickas magnetiskt fast på plats och skyddar pekskärmen på din Surfaces. Alla Surface Touch Cover har ett tangentbord med standardlayout, kortkommandon och en pekplatta med två knappar som stöder gester.

Mer information om tryck- och pekgester finns i Använda och konfigurera pekplattan. Du kan använda pekplatteinställningar till att minimera oavsiktliga tryckningar som får markören att flytta på sig. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Klicka ditt Cover på plats

Touch Cover fästs magnetiskt på Surface.
När du vill fästa Type Cover på Surface för du dem intill varandra, så att skyddet klickar på plats automatiskt. När skyddet är anslutet hålls det på plats. När du vill ta loss det, drar du helt enkelt av det.

Vik ditt cover bakåt

Vik tillbaka skyddet och använd Surface som en surfplatta. När skyddet är vikt bakåt registrerar det inga tangenttryckningar.

Om du vill skriva in text när skyddet är vikt bakåt pekar du på ett textfält eller område där du kan skriva något, så visas tangentbordet på skärmen. Mer information finns i Använda pektangentbordet.

Stänga ditt cover

Touch Cover skyddar skärmen när du bär den med dig. När du stänger skyddet stängs skärmen av. När du öppnar det aktiveras Surface. Surface RT och Surface 2 aktiveras när du öppnar skyddet. Mer information finns i Energilägen i Surface.

Använda pekplattan

Alla Type Cover-modeller för Surface har ett vanligt tangentbord, kortkommandon för vanliga åtgärder och en pekplatta.

Använda pekplattan

Pekplattan har knappar för att höger- och vänsterklicka och stöder gester. Mer information om pekplattegester finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Justera pekplattans inställningar

Om pekplattan svarar för snabbt på oavsiktliga tryck kan du antingen ändra inställningarna så att det passar dig eller stänga av pekplattan helt och hållet. Hur du gör det beror på vilken Surface och vilket Cover du använder. Mer information finns i Ändra pekplatteinställningarna.

Använda tangentbordet

Använda kortkommandon

Surface Cover har kortkommandon för att öppna Windows-snabbknappar och för att spela upp musik och film med mera. Tangenterna på den översta raden fungerar även som funktionstangenter. Håll ned Fn-tangenten när du trycker på någon av dem. Om du använder funktionstangenterna ofta kan du låsa tangenterna i funktionsläge. Mer information finns i Tangenter i funktionsläge nedan.

Fn-tangenten kan även användas i kombination med andra tangenter för att göra specifika saker.

Här är specialtangenterna och kombinationerna med Fn-tangenten:

Minska bakgrundsbelysningen genom att trycka på F1
Minskar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Öka bakgrundsbelysningen genom att trycka på F2
Ökar tangentbordets bakgrundsbelysning*
Tangent Ljud av
Slår på eller stänger av ljudet
Tangent Volym ned
Sänker volymen**
Tangent Volym upp
Höjer volymen**
Tangent Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar ljud eller video
Snabbknappen Sök
Öppnar snabbknappen Sök
Snabbknappen Dela
Öppnar snabbknappen Dela
Snabbknappen Enheter
Öppnar snabbknappen Enheter
Snabbknappen Inställningar
Öppnar snabbknappen Inställningar
Windows-tangenten
Öppnar Startskärmen
Fn + Del
Öka skärmens ljusstyrka
Fn + Backsteg
Minska skärmens ljusstyrka
Fn + Blanksteg
Skapar en skärmbild av hela skärmen eller skärmarna och placerar den i Urklipp
Fn + Alt + Blanksteg
Skapar en skärmbild av det aktiva fönstret och placerar den i Urklipp.

* De här tangenterna är bara tillgängliga på ett cover med bakgrundsbelysning.
** Dessa tangenter är bara tillgängliga på skydd utan bakgrundsbelysning.

Tangenter i funktionsläge

Om du använder dig av en app som ofta använder funktionstangenterna har du möjlighet att tillfälligt låsa den översta raden tangenter i läget för funktionstangenter. Så här gör du:

 • Håll ned Fn-tangenten och tryck på Caps-tangenten.
  Om du trycker ned enbart tangenten får du funktionstangenten (F3 istället för tangenten Ljud av till exempel), och om du trycker ned Fn + tangenten får du specialtangenten. Om du till exempel vill stänga av högtalaren trycker du på Fn + tangenten Ljud av.
 • Stäng av funktionstangentlåsningen genom att trycka på Fn + Caps igen.

Använda en mus eller inaktivera pekplattan

Om du hellre använder en mus i stället för pekplattan på Type Cover kan du ansluta en mus med USB eller Bluetooth®.

Mer information om hur du inaktiverar pekplattan finns i Använda och konfigurera pekplattan.

Textförslag (endast Touch Cover 2)

När du skriver i en app från Windows Store med Touch Cover 2 eller på skärmtangentbordet, visas förslag som hjälper dig att snabbt skriva ord och undvika felstavningar.

 • För att växla mellan olika förslag sveper du till höger eller vänster på blanksteg.
 • För att infoga det markerade förslaget trycker du på blanksteg.

Så här aktiverar eller inaktiverar du textförslag:

Steg 1:  Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan på Dator och enheter.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Inmatning och under Visa textförslag medan jag skriver ska du trycka eller klicka för att Aktivera eller Inaktivera inställningen.

Aktivera eller inaktivera tangentljudet

Surface Touch Cover och pekskärmstangentbordet kan ha ett ljud när du trycker på tangenterna. Så här kan du aktivera eller inaktivera det ljudet:

Steg 1:  Svep in från den högra kanten av skärmen och tryck sedan på Inställningar.
(Om du använder en mus håller du muspekaren högst upp till höger på skärmen, drar den nedåt och klickar på Inställningar.)
Steg 2:  Tryck eller klicka på Ändra datorinställningar.
Steg 3:  Tryck eller klicka på Dator och enheter och sedan på Skriva.
Steg 4:  Under Pektangentbord ställer du in Spela upp knappljud när jag skriver till att vara eller Av.
Obs!
Om du vill ändra volymen kan du göra det med volymknappen på vänster sida av Surface. Mer information finns i Ljud, volym och ljudtillbehör på Surface.

Använda olika språk

Surface Cover finns tillgängliga i en rad olika språk och alfabet. Om din Surface Cover har en tangent märkt med Alt Gr kan du använda den på samma sätt som Ctrl + Alt.

Du kan även ställa in Surface att använda olika språk och tangentbordslayouter som beskrivs i IME (Input method editors). Dessa inställningar finns kvar i Surface och gäller för alla skydd som du ansluter. Om du använder skyddet på en annan Surface gäller inställningarna som är gjorda för den Surface-enheten.

Har du problem?

Om du har problem med ditt Touch Cover finns mer information i Felsöka Surface Cover.


Kontakta oss

Answer Desk
Om du behöver hjälp eller har frågor kan du vända dig till våra supporttekniker.
Tala direkt med en supporthandläggare