ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 .

ใช้กับ

ระบบปฏิบัติการ:

ติดตั้งและใช้แอป Surface

ใช้แอป Surface ฟรีใน Surface Pro รุ่นใด ๆ, Surface 3 หรือ Surface Book ของคุณ เพื่อปรับความไวต่อแรงกดของปากกา Surface หรือปิดปุ่ม Windows


เคล็ดลับ
ตรวจดูให้แน่ใจว่า Surface ได้รับการปรับปรุงรุ่นล่าสุดแล้วก่อนที่จะติดตั้งแอป Surface ดูข้อมูลวิธีการได้ที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

ติดตั้งแอป Surface

หลังจากติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมดแล้ว คุณจะพร้อมติดตั้งแอป Surface โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่มต้น โลโก้ Windows และเลือก Store หรือเลือกจากแถบงาน (คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชี Microsoft)
ขั้นที่ 2: ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ surface แล้วเลือก Surface ในผลลัพธ์การค้นหา
ไทล์แอป Surface
ขั้นที่ 3: เลือก ฟรี

ปรับความไวต่อแรงกดสำหรับปากกา Surface ของคุณ

หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับ Surface Pro หรือ Surface Pro 2

ใช้แอป Surface เพื่อปรับการตรวจจับแรงกดในตัวของปากกาให้สอดคล้องกับรูปแบบการเขียนของคุณ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่มต้น โลโก้ Windows แล้วเลือก Surface
ขั้นที่ 2:

ทางด้านซ้ายของแอป ให้เลือก ปากกา ไอคอนปากกา

ขั้นที่ 3: ภายใต้ ความไวต่อแรงกดของปากกา ให้ปรับแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความไวต่อแรงกดของปากกา
ขั้นที่ 4: ภายใต้ การทดสอบหมึก ให้ทดสอบความไวต่อแรงกดของปากกาด้วยการวาดภาพหรือเขียนด้วยแรงกดต่างๆ กัน บริเวณการทดสอบหมึกจะลบข้อมูลออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากไม่กี่วินาที
ขั้นที่ 5:

ปรับและทดสอบความไวต่อแรงกดต่อไปจนกว่าคุณจะพอใจ
แอปจะบันทึกการตั้งค่าของคุณโดยอัตโนมัติ

ปรับและทดสอบความไวต่อแรงกดของปากกา Surface

หมายเหตุ
แอปบางแอป เช่น Corel Draw และ Photoshop เวอร์ชันก่อนหน้าจะใช้โปรแกรมควบคุม Wintab เพื่อตรวจจับแรงกด หากปากกาของคุณไวต่อแรงกดในบางแอป แต่ไม่ไวในแอปอื่นๆ โปรดดูที่แก้ไขปัญหาปากกา Surface สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Wintab

ปิดปุ่มเริ่มต้นบน Surface ของคุณ

หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้มีอยู่ใน Surface Pro 3 และ Surface 3

หากคุณกดปุ่ม เริ่มต้น โลโก้ Windows โดยไม่ได้ตั้งใจขณะเขียนหรือวาดภาพด้วยปากกา Surface คุณอาจต้องการปิดปุ่มดังกล่าว โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: เปิดแอป Surface
ขั้นที่ 2:

ทางด้านซ้ายของแอป ให้เลือก ปุ่ม Windows ไอคอนปุ่ม Windows

ขั้นที่ 3: เลือกแป้นสลับเพื่อปิดปุ่ม
ปิดใช้งานปุ่ม Windows

หากคุณต้องการใช้ปุ่มเริ่มต้นอีกครั้ง คุณสามารถเปิดขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อ

เมื่อคุณปิดปุ่ม เริ่มต้น คุณยังคงสามารถไปที่เมนูเริ่มต้นได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • กดแป้นโลโก้ Windows ปุ่ม Windows บนฝาปิดแบบพิมพ์ได้หรือแป้นพิมพ์สำหรับ Surface
  • เลือกเมนูเริ่มต้น ปุ่ม Windows ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ

ปรับการตั้งค่าเสียง

หมายเหตุ
ตัวเลือกนี้มีอยู่ใน Surface Pro 3 และ Surface 3
ขั้นที่ 1: เปิดแอป Surface
ขั้นที่ 2: ทางด้านซ้ายของแอป ให้เลือก เสียง ไอคอนเสียง

เลือกแป้นสลับเพื่อเปิดหรือปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียง

เปิดหรือปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียง

ดูข้อมูลอุปกรณ์และส่งคำติชม

คุณจะสามารถค้นหาหมายเลขลำดับประจำสินค้าและชื่อคอมพิวเตอร์ของ Surface ค้นหารุ่น Surface (SKU) และเวอร์ชันของโปรแกรมควบคุมที่คุณมี และส่งคำติชมไปให้ทีมงาน Surface ได้ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: เปิดแอป Surface
ขั้นที่ 2: ทางด้านซ้ายของแอป ให้เลือก การสนับสนุน ไอคอนการสนับสนุน

ภาพหน้าจอแสดงแท็บการสนับสนุนในแอป Surface

ดูวิธีใช้

แอป Surface มีรายการหมวดหัวข้อการสนับสนุนสำหรับ Surface ของคุณ

ขั้นที่ 1: เปิดแอป Surface
ขั้นที่ 2:

ทางด้านซ้ายของแอป ให้เลือก การให้ความรู้กับผู้ใช้ ไอคอนการให้ความรู้กับผู้ใช้

ขั้นที่ 3: แตะหัวข้อการสนับสนุนของ Surface เพื่อเปิด

เคล็ดลับ
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows ล่าสุดก่อนที่คุณจะติดตั้งแอป Surface ดูข้อมูลวิธีการได้ที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

ติดตั้งแอป Surface

หลังจากติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมดแล้ว คุณจะพร้อมติดตั้งแอป Surface ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store เพื่อเปิด Windows Store
ขั้นตอนที่ 2: ในกล่องค้นหา ให้ป้อน surface และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก Surface
ไทล์แอป Surface
ขั้นตอนที่ 3: แตะหรือคลิก ติดตั้ง

ปรับความไวต่อแรงกดสำหรับปากกาสำหรับ Surface ของคุณ

คุณสามารถใช้แอป Surface เพื่อปรับการตรวจจับแรงกดในตัวสำหรับรูปแบบการเขียนของคุณได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เมื่อต้องการเปิดแอป ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2: ในกล่องค้นหา ให้ป้อน surface และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก Surface
ขั้นตอนที่ 3: ปัดนิ้วไปทางซ้ายไปยัง การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 4: ภายใต้ ความไวต่อแรงกดของปากกา ให้ปรับแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนความไวต่อแรงกดของปากกา
ขั้นตอนที่ 5: ภายใต้ การทดสอบหมึก ให้ทดสอบความไวต่อแรงกดของปากกาด้วยการวาดภาพหรือเขียนด้วยแรงกดต่าง ๆ กัน บริเวณการทดสอบหมึกจะลบข้อมูลออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 6: ปรับและทดสอบความไวต่อแรงกดต่อไปจนกว่าคุณจะพอใจ
แอปจะบันทึกการตั้งค่าของคุณโดยอัตโนมัติ
ปรับและทดสอบความไวต่อแรงกดของปากกาสำหรับ Surface

หมายเหตุ
แอปบางแอป เช่น Corel Draw และ Photoshop เวอร์ชันก่อนหน้าจะใช้โปรแกรมควบคุม Wintab เพื่อตรวจจับแรงกด หากปากกาของคุณไวต่อแรงกดในบางแอป แต่ไม่ไวในแอปอื่น ๆ โปรดดูที่แก้ไขปัญหาปากกาสำหรับ Surface สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม Wintab

เลือก OneNote เวอร์ชันที่จะเปิดขึ้น

หากคุณมีทั้ง OneNote และ OneNote 2013 (เดสก์ท็อป) ติดตั้งไว้บน Surface คุณสามารถใช้แอป Surface เพื่อเลือก OneNote เวอร์ชันที่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่มบนสุดของปากกา ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Surface และปัดนิ้วไปทางซ้ายไปยัง การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิก ปุ่มบนสุดของปากกา
ขั้นตอนที่ 3: แตะหรือคลิกเพื่อเลือก OneNote เวอร์ชันที่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกปุ่มบนสุดบนปากกา
เลือก OneNote เวอร์ชันที่จะเปิดขึ้นด้วยปุ่มบนสุดของปากกาสำหรับ Surface

ปิดใช้งานปุ่ม Windows

หากคุณกดปุ่ม Windows ปุ่ม Windows โดยไม่ได้ตั้งใจขณะเขียนหรือวาดภาพด้วยปากกาสำหรับ Surface คุณสามารถปิดใช้งานปุ่ม Windows ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Surface และปัดนิ้วไปทางซ้ายไปยัง การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิก ปุ่ม Windows แล้วปิดปุ่ม
ปิดใช้งานปุ่ม Windows

หากคุณต้องการใช้ปุ่ม Windows อีกครั้ง คุณสามารถเปิดขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อ

เมื่อคุณปิดใช้งานปุ่ม Windows คุณยังคงสามารถไปที่หน้าจอเริ่มได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • กดแป้นโลโก้ Windows ปุ่ม Windows บน Typing Cover สำหรับ Surface หรือคีย์บอร์ด
  • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ เริ่ม
  • เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มเริ่ม ปุ่ม Windows

ปรับการตั้งค่าเสียง

คุณสามารถใช้แอป Surface เพื่อเปิดหรือปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียงของ Surface

ขั้นตอนที่ 1:  เปิดแอป Surface และปัดนิ้วไปทางซ้ายไปยัง การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เสียง
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกเพื่อเปิดหรือปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียง
หมายเหตุ
เพื่อทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้ปรับการตั้งค่าเสียงเป็น เปิด
เปิดหรือปิดการเพิ่มประสิทธิภาพเสียง

รับความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติม

แอป Surface มีมุมมองหมวดหัวข้อการสนับสนุนสำหรับ Surface ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแอป Surface และปัดนิ้วไปทางซ้ายไปยัง การศึกษาผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2: แตะหรือคลิกเพื่อเปิดหัวข้อการสนับสนุน Surface หัวข้อจะดาวน์โหลดไปยัง Surface ของคุณ เพื่อให้คุณกลับไปดูอีกครั้งได้แม้ว่าจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ปัดนิ้วไปทางด้านซ้ายจนสุด แล้วคุณจะสามารถ:

  • พบหมายเลขผลิตภัณฑ์และชื่อคอมพิวเตอร์ของ Surface
  • พบรุ่น (SKU) ของ Surface ที่คุณมี
  • ส่งคำติชมไปยังทีม Surface

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด