ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

แก้ไขปัญหาแอป Windows บน Surface

ในหลายกรณี Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติหากมีปัญหาเกี่ยวกับแอป และจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้แก่คุณ หาก Store ไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือหากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแอปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถลองแก้ไขด้วยวิธีดังนี้


หมายเหตุ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: อัปเดตแอป Windows ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ใน Store ให้เลือกรูปภาพประจำตัว รูปภาพประจำตัว ในมุมขวาบน จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง
หากพร้อมใช้งาน ระบบจะเริ่มติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
แอป Windows จะอัปเดตอยู่เบื้องหลังโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนด้านบนนี้

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากอัปเดตแล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก แอปทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2:  กดแอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้งค้างไว้ (หรือคลิกขวา) เลือก ถอนการติดตั้ง จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3:  หากต้องการติดตั้งแอปใหม่ ให้ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 4:  ใน Store ให้เลือกรูปภาพประจำตัว รูปภาพประจำตัว ในมุมขวาบน จากนั้นเลือก ไลบรารีของฉัน
ขั้นตอนที่ 5:  ในหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก แอป
ขั้นตอนที่ 6:  เลือกแอปที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ จากนั้นเลือก ติดตั้ง

หมายเหตุ
อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้แอปที่ถอนการติดตั้งแล้วไปปรากฏในรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากที่ได้ติดตั้งใหม่แล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ติดต่อผู้เผยแพร่แอป

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ค้นหาหรือเรียกดูแอป จากนั้นเลือกแอปนั้น
ขั้นตอนที่ 3:  เลื่อนไปที่ส่วน รายละเอียด ของหน้าคำอธิบายของแอป จากนั้นใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้เลือกลิงก์การสนับสนุนสำหรับแอป ลิงก์จะเปิดข้อความอีเมลขึ้นมาให้คุณเขียนติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือนำคุณไปยังเว็บไซต์สนับสนุน

แก้ไขปัญหาแอป Windows บน Surface

ในหลายกรณี Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติหากมีปัญหาเกี่ยวกับแอป และจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้แก่คุณ หาก Store ไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือหากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแอปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถลองแก้ไขด้วยวิธีดังนี้


หมายเหตุ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: อัปเดตแอป Windows ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 2:  จาก Store ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอแล้วเืลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก การปรับปรุงแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง
หากมีการปรับปรุงพร้อมให้บริการ การปรับปรุงดังกล่าวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งการปรับปรุงที่มีทั้งหมด
 • เลือก ล้าง จากนั้นเลือกเฉพาะแอปที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก ติดตั้ง
หมายเหตุ
แอป Windows จะอัปเดตอยู่เบื้องหลังโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนด้านบนนี้

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากอัปเดตแล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ซิงค์ใบอนุญาตแอปของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 3:  เลือก การปรับปรุงแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก ซิงค์ใบอนุญาตให้ใช้งาน

หากการซิงค์ใบอนุญาตแอปใช้ไม่ได้ผล ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก แอปทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2:  กดแอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้งค้างไว้ (หรือคลิกขวา) เลือก ถอนการติดตั้ง จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3:  หากต้องการติดตั้งแอปใหม่ ให้ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 4:  เลือก บัญชี > แอปของฉัน

เคล็ดลับ
นอกจากรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้งในขณะนี้ คุณสามารถใช้เมนูแบบหล่นลงในหน้าจอ แอปของฉัน เพื่อดู:

 • แอปทั้งหมดที่ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดบนพีซีเครื่องอื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5:  เลือกแอปที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ จากนั้นเลือก ติดตั้ง

หมายเหตุ
อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้แอปที่ถอนการติดตั้งแล้วไปปรากฏในรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากที่ได้ติดตั้งใหม่แล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแอป

หากคุณยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับแอป คุณอาจลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาแอป เครื่องมือนี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับแอปได้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ใช้งานได้ในทุกภาษา

หากตัวแก้ไขปัญหาแอปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ติดต่อผู้เผยแพร่แอป

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่ เริ่ม โลโก้ Windows จากนั้นเลือก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ค้นหาหรือเรียกดูแอป จากนั้นเลือกแอปนั้น
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปที่ส่วน รายละเอียด ของหน้าคำอธิบายของแอป จากนั้นใต้ เรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกลิงก์การสนับสนุนสำหรับแอป ลิงก์จะเปิดข้อความอีเมลขึ้นมาให้คุณเขียนติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือนำคุณไปยังเว็บไซต์สนับสนุน

แก้ไขปัญหาแอป Windows บน Surface

ในหลายกรณี Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติหากมีปัญหาเกี่ยวกับแอป และจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้แก่คุณ หาก Store ไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือหากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแอปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถลองแก้ไขด้วยวิธีดังนี้


หมายเหตุ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: อัปเดตแอป Windows ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  จาก Store ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอแล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง
หากมีการปรับปรุงพร้อมให้บริการ การปรับปรุงดังกล่าวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งอัปเดตที่มีทั้งหมด

  หรือ

 • แตะหรือคลิก ล้าง แล้วแตะหรือคลิกเฉพาะแอปที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นแตะหรือคลิก ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากอัปเดตแล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 2

หมายเหตุ
แอป Windows จะอัปเดตอยู่เบื้องหลังโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถตรวจหาอัปเดตด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนข้างต้น

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ซิงค์ใบอนุญาตแอปของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก อัปเดตแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ซิงค์ใบอนุญาตให้ใช้งาน

หากการซิงค์ใบอนุญาตแอปใช้ไม่ได้ผล ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ปัดนิ้วขึ้นจากกลางหน้าจอเพื่อเปิดมุมมองแอป
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง) รายชื่อแอปทั้งหมดที่ติดตั้งบน Surface จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 2:  กดค้างหรือคลิกขวาที่แอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3:  เมื่อต้องการติดตั้งแอปใหม่จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก บัญชี จากนั้นแตะหรือคลิก แอปของฉัน

เคล็ดลับ
นอกจากรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้งในขณะนี้ คุณสามารถใช้เมนูแบบหล่นลงในหน้าจอ แอปของฉัน เพื่อดู:

 • แอปทั้งหมดที่ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดบนพีซีเครื่องอื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

หมายเหตุ
อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้แอปที่ถอนการติดตั้งแล้วไปปรากฏในรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากที่ได้ติดตั้งใหม่แล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแอป

หากคุณยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับแอป คุณอาจลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาแอป เครื่องมือนี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับแอปได้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ใช้งานได้ในทุกภาษา

หากตัวแก้ไขปัญหาแอปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ติดต่อผู้เผยแพร่แอป

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ค้นหาหรือเรียกดูแอป จากนั้นแตะหรือคลิกแอปนั้น
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปที่ส่วน รายละเอียด ของหน้าคำอธิบายของแอป จากนั้นใต้ เรียนรู้เพิ่มเติม ให้แตะหรือคลิกลิงก์การสนับสนุนสำหรับแอป ลิงก์จะเปิดข้อความอีเมลขึ้นมาให้คุณเขียนติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือนำคุณไปยังเว็บไซต์สนับสนุน

แก้ไขปัญหาแอป Windows บน Surface

ในหลายกรณี Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบโดยอัตโนมัติหากมีปัญหาเกี่ยวกับแอป และจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นให้แก่คุณ หาก Store ไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือหากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับแอปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถลองแก้ไขด้วยวิธีดังนี้


หมายเหตุ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: อัปเดตแอป Windows ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  จาก Store ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอแล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การปรับปรุงแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง
หากมีการปรับปรุงพร้อมให้บริการ การปรับปรุงดังกล่าวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 5:  จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • แตะหรือคลิก ติดตั้ง เพื่อติดตั้งอัปเดตที่มีทั้งหมด
 • แตะหรือคลิก ล้าง แล้วแตะหรือคลิกเฉพาะแอปที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้น แตะหรือคลิก ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากอัปเดตแล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 2

หมายเหตุ
แอป Windows จะอัปเดตอยู่เบื้องหลังโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเองโดยใช้ขั้นตอนด้านบนนี้

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ซิงค์ใบอนุญาตแอปของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก อัปเดตแอป
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows Store โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ซิงค์ใบอนุญาตให้ใช้งาน

หากการซิงค์ใบอนุญาตแอปใช้ไม่ได้ผล ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ปัดนิ้วขึ้นจากกลางหน้าจอเพื่อเปิดมุมมองแอป
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ คลิกลูกศรลง ลูกศรลง) รายชื่อแอปทั้งหมดที่ติดตั้งบน Surface จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 2:  กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่แอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง แตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ถอนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3:  เมื่อต้องการติดตั้งแอปใหม่จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก บัญชี > แอปของฉัน

เคล็ดลับ
นอกจากรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้งในขณะนี้ คุณสามารถใช้เมนูแบบหล่นลงในหน้าจอ แอปของฉัน เพื่อดู:

 • แอปทั้งหมดที่ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตั้งบน Surface
 • แอปทั้งหมดบนพีซีเครื่องอื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิกแอปที่คุณต้องการติดตั้งใหม่ แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง

หมายเหตุ
อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้แอปที่ถอนการติดตั้งแล้วไปปรากฏในรายชื่อแอปที่ไม่ได้ติดตั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหากับแอปหลังจากที่ได้ติดตั้งใหม่แล้ว ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาแอป

หากคุณยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับแอป คุณอาจลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหาแอป เครื่องมือนี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับแอปได้โดยอัตโนมัติ ตัวแก้ไขปัญหาให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ใช้งานได้ในทุกภาษา

หากตัวแก้ไขปัญหาแอปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ติดต่อผู้เผยแพร่แอป

ขั้นตอนที่ 1:  บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Store
ขั้นตอนที่ 2:  ค้นหาหรือเรียกดูแอป จากนั้นแตะหรือคลิกแอปนั้น
ขั้นตอนที่ 3:  ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปที่ส่วน รายละเอียด ของหน้าคำอธิบายของแอป จากนั้นใต้ เรียนรู้เพิ่มเติม ให้แตะหรือคลิกลิงก์การสนับสนุนสำหรับแอป ลิงก์จะเปิดข้อความอีเมลขึ้นมาให้คุณเขียนติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือนำคุณไปยังเว็บไซต์สนับสนุน

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด