Surface สำหรับธุรกิจ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการรับประกันและซอฟต์แวร์สำหรับ Surface

ติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรือถามคำถามเกี่ยวกับแผนการบริการการรับประกันแบบขยายของคุณ

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro.


สำหรับธุรกิจ ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษา

โทรศัพท์หาเราเพื่อแจ้งปัญหา (อาจมีค่าบริการ*)

แจ้งปัญหาทางออนไลน์ (อาจมีค่าบริการ*)

สำหรับลูกค้า Microsoft Premier

แจ้งปัญหากับ Microsoft Premier ทางออนไลน์ (อาจมีค่าบริการ*)

*ลูกค้าที่แจ้งปัญหาฮาร์ดแวร์จะไม่เสียค่าบริการ เว้นแต่ปัญหาดังกล่าวถูกตัดสินว่าไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกัน