Touch Cover

ระบบปฏิบัติการ:

Touch Cover เป็นคีย์บอร์ดที่ไวต่อแรงกดและฝาปิดเพื่อการปกป้องในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนจากแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ต และเปลี่ยนกลับอีกครั้งด้วยการพลิกฝาปิดอย่างรวดเร็ว


Touch Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถใช้การตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Touch Cover สามารถติดกับ Surface ด้วยแม่เหล็ก
เมื่อต้องการคลิกติด Touch Cover เข้ากับ Surface ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่
เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

คีย์บอร์ดสำหรับ Surface จะคลิกเข้าที่

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง จะไม่มีการตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง ให้แตะในช่องข้อความหรือบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส

ปิดฝาปิด

Touch Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิด Touch Cover ลงบน Surface Pro หรือ Surface Pro 2 หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานะพลังงานของ Surface

หมายเหตุ
การเปิด Touch Cover จะไม่เรียก Surface Pro 3 หรือ Surface 3 กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป และการปิด Touch Cover จะไม่ปิดหน้าจอหรือสั่งให้ Surface เข้าสู่โหมดสลีป ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface Pro 3 หรือ Surface 3 แทนเมื่อคุณปิด Touch Cover เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้แผงสัมผัส

Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานที่ทำบ่อย และแผงสัมผัส

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส (Touch Cover 2 เท่านั้น)

 • หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ หรือปิดแผงสัมผัสโดยสิ้นเชิง
 • เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าแผงสัมผัสบน Touch Cover 2 ให้ติดฝาปิด ปัดนิ้วเข้ามาจากด้านขวา แล้วเลือก การตั้งค่าทั้งหมด > อุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากมี Surface และฝาปิดรุ่นอื่น โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้คีย์บอร์ด

ใช้แป้นพิเศษ

ฝาปิด Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ หากคุณใช้แป้นฟังก์ชันบ่อยมาก คุณสามารถล็อกแป้นเหล่านี้ในโหมดฟัง์ชันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน ด้านล่าง

นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นพิเศษและการใช้แป้น Fn ร่วมกันแบบพิเศษ:

ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง**
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง**
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
แป้นทางลัดการค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่ม
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ

* แป้นเหล่านี้ใช้ได้บน Touch Cover 2 เท่านั้น
** แป้นเหล่านี้ใช้ได้บน Touch Cover 1 เท่านั้น

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps
  การกดแป้นนั้นเองจะได้แป้นฟังก์ชัน (เช่น F3 แทน แป้นปิดเสียง) และการกดแป้น Fn ร่วมกับแป้นนั้นจะได้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง
 • เมื่อต้องการปิดใช้การล็อกแป้นฟังก์ชัน ให้กด Fn+Caps อีกครั้ง

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัสบน Type Cover ให้เชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่านทาง USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ข้อความแนะนำ (Touch Cover 2 เท่านั้น)

ขณะพิมพ์ในแอปจาก Windows Store โดยใช้ Touch Cover 2 หรือคีย์บอร์ดแบบสัมผัสบนหน้าจอ จะมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณป้อนคำและแก้ไขคำผิดได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการสลับเลือกข้อความแนะนำต่าง ๆ ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือทางซ้ายบนแป้น Spacebar

เมื่อต้องการแทรกข้อความแนะนำที่เน้นไว้ ให้แตะ Spacebar

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดข้อความแนะนำ:

ขั้นตอนที่ 1:  เชื่อมต่อฝาปิด จากนั้นไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2:  ภายใต้ แสดงข้อความแนะนำการพิมพ์ขณะที่ฉันพิมพ์ ให้ใช้แถบเลื่อนเพื่อ เปิด หรือ ปิด การตั้งค่า

เปิดหรือปิดเสียงขณะพิมพ์

Touch Cover และคีย์บอร์ดแบบสัมผัสอาจมีเสียงเมื่อคุณกดแป้น ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดเสียง:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2:  ภายใต้ คีย์บอร์ดแบบสัมผัส ให้ตั้งค่า เล่นเสียงกดแป้นขณะที่ฉันพิมพ์ เป็น เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายของ Surface สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เสียง ระดับเสียง และอุปกรณ์เสริมเสียงสำหรับ Surface

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดกับ Surface เครื่องอื่น วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้นจะถูกใช้

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Touch Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ


Touch Cover เป็นคีย์บอร์ดที่ไวต่อแรงกดและฝาปิดเพื่อการปกป้องในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนจากแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ต และเปลี่ยนกลับอีกครั้งด้วยการพลิกฝาปิดอย่างรวดเร็ว


Touch Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถใช้การตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Touch Cover สามารถติดกับ Surface ด้วยแม่เหล็ก

เมื่อต้องการคลิกติด Touch Cover เข้ากับ Surface ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่

เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

คีย์บอร์ดสำหรับ Surface จะคลิกเข้าที่

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง จะไม่มีการตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง ให้แตะในช่องข้อความหรือบริเวณที่คุณสามารถพิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส

ปิดฝาปิด

Touch Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด Surface จะกลับสู่การทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานะพลังงานของ Surface

ใช้แผงสัมผัส

Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานที่ทำบ่อย และแผงสัมผัส

ใช้แผงสัมผัส

ปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้ายบน Touch Cover

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส (Touch Cover 2 เท่านั้น)

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ หรือปิดแผงสัมผัสโดยสิ้นเชิง

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าแผงสัมผัสของ Touch Cover 2 กับ Surface 2 ให้ติดฝาปิด แล้วไปที่ การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากมี Surface และฝาปิดรุ่นอื่น โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้คีย์บอร์ด

ใช้แป้นพิเศษ

ฝาปิด Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ หากคุณใช้แป้นฟังก์ชันบ่อยมาก คุณสามารถล็อกแป้นเหล่านี้ในโหมดฟัง์ชันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน ด้านล่าง

นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นพิเศษและการใช้แป้น Fn ร่วมกันแบบพิเศษ:

ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง**
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง**
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
แป้นทางลัดการค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่ม
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ

* แป้นเหล่านี้ใช้ได้บน Touch Cover 2 เท่านั้น
** แป้นเหล่านี้ใช้ได้บน Touch Cover 1 เท่านั้น

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps
  การกดแป้นนั้นเองจะได้แป้นฟังก์ชัน (เช่น F3 แทน แป้นปิดเสียง) และการกดแป้น Fn ร่วมกับแป้นนั้นจะได้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง
 • เมื่อต้องการปิดใช้การล็อกแป้นฟังก์ชัน ให้กด Fn+Caps อีกครั้ง

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัสบน Type Cover ให้เชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่านทาง USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ข้อความแนะนำ (Touch Cover 2 เท่านั้น)

ขณะพิมพ์ในแอปจาก Windows Store โดยใช้ Touch Cover 2 หรือคีย์บอร์ดแบบสัมผัส จะมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณป้อนคำและแก้ไขคำผิดได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการสลับเลือกข้อความแนะนำต่าง ๆ ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือทางซ้ายบนแป้น Spacebar
 • เมื่อต้องการแทรกข้อความแนะนำที่เน้นไว้ ให้แตะ Spacebar

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดข้อความแนะนำ:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ แสดงข้อความแนะนำการพิมพ์ขณะที่ฉันพิมพ์ ให้เลือก เปิด หรือ ปิด

เปิดหรือปิดเสียงขณะพิมพ์

Touch Cover และคีย์บอร์ดแบบสัมผัสอาจมีเสียงเมื่อคุณกดแป้น ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดเสียง:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ภายใต้ คีย์บอร์ดแบบสัมผัส ให้ตั้งค่า เล่นเสียงกดแป้นขณะที่ฉันพิมพ์ เป็น เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายของ Surface สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เสียง ระดับเสียง และอุปกรณ์เสริมเสียงสำหรับ Surface

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่เฉพาะเจาะจง ดังที่ระบุไว้ใน ตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้นจะถูกใช้

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Touch Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ


Touch Cover เป็นคีย์บอร์ดที่ไวต่อแรงกดและฝาปิดเพื่อการปกป้องในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนจากแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ต และเปลี่ยนกลับอีกครั้งด้วยการพลิกฝาปิดอย่างรวดเร็ว


Touch Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถใช้การตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Touch Cover สามารถติดกับ Surface ด้วยแม่เหล็ก
เมื่อต้องการคลิกติด Touch Cover เข้ากับ Surface ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่ เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง จะไม่มีการตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง ให้แตะในช่องข้อความหรือส่วนที่คุณสามารถพิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส

ปิดฝาปิด

Touch Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

หมายเหตุ
การเปิด Touch Cover จะไม่เรียก Surface Pro 3 หรือ Surface 3 กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป และการปิด Touch Cover จะไม่ปิดหน้าจอหรือสั่งให้ Surface เข้าสู่โหมดสลีป ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface Pro 3 หรือ Surface 3 แทนเมื่อคุณปิด Touch Cover เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้แผงสัมผัส

Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานที่ทำบ่อย และแผงสัมผัส

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ หรือปิดแผงสัมผัสโดยสิ้นเชิง

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าแผงสัมผัสของ Touch Cover 2:

ขั้นตอนที่ 1:  ติดฝาปิดเข้ากับ Surface ของคุณ จากนั้นปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก เมาส์และแผงสัมผัส แล้วปรับการตั้งค่าภายใต้ แผงสัมผัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณมี Touch Cover เวอร์ชันก่อนหน้า โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้คีย์บอร์ด

ใช้แป้นพิเศษ

ฝาปิด Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ หากคุณใช้แป้นฟังก์ชันบ่อยมาก คุณสามารถล็อกแป้นเหล่านี้ในโหมดฟัง์ชันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน ด้านล่าง

นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นพิเศษและการใช้แป้น Fn ร่วมกันแบบพิเศษ:

ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง**
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง**
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
แป้นทางลัดการค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่ม
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ

* แป้นเหล่านี้ใช้ได้บนฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
** แป้นเหล่านี้ใช้ได้บนฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps
  การกดแป้นนั้นเองจะได้แป้นฟังก์ชัน (เช่น F3 แทน แป้นปิดเสียง) และการกดแป้น Fn ร่วมกับแป้นนั้นจะได้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง
 • เมื่อต้องการปิดใช้การล็อกแป้นฟังก์ชัน ให้กด Fn+Caps อีกครั้ง

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัสบน Type Cover ให้เชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่านทาง USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ข้อความแนะนำ (Touch Cover 2 เท่านั้น)

ขณะพิมพ์ในแอปจาก Windows Store โดยใช้ Touch Cover 2 หรือคีย์บอร์ดบนหน้าจอ จะมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณป้อนคำและแก้ไขคำผิดได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการสลับเลือกข้อความแนะนำต่าง ๆ ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือทางซ้ายบนแป้น Spacebar
 • เมื่อต้องการแทรกข้อความแนะนำที่เน้นไว้ ให้แตะ Spacebar

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดข้อความแนะนำ:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การพิมพ์ และภายใต้ แสดงข้อความแนะนำการพิมพ์ขณะที่ฉันพิมพ์ ให้แตะหรือคลิกเพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด การตั้งค่า

เปิดหรือปิดเสียงขณะพิมพ์

Touch Cover สำหรับ Surface และคีย์บอร์ดบนหน้าจอสัมผัสอาจมีเสียงเมื่อคุณกดแป้น ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดเสียง:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นแตะหรือคลิก การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้ คีย์บอร์ดแบบสัมผัส ให้ตั้งค่า เล่นเสียงกดแป้นขณะที่ฉันพิมพ์ เป็น เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายของ Surface สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เสียง ระดับเสียง และอุปกรณ์เสริมเสียงสำหรับ Surface

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและหลายตัวอักษร หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่เฉพาะเจาะจง ดังที่ระบุไว้ใน ตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้นจะถูกใช้

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Touch Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ


Touch Cover—คีย์บอร์ดที่ไวต่อแรงกดและฝาปิดเพื่อการปกป้องในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนจากแล็ปท็อปเป็นแท็บเล็ต และเปลี่ยนกลับอีกครั้งด้วยการพลิกฝาปิดอย่างรวดเร็ว


Touch Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถใช้การตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Touch Cover สามารถติดกับ Surface ด้วยแม่เหล็ก
เมื่อต้องการคลิกติด Touch Cover เข้ากับ Surface ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่ เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง จะไม่มีการตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง ให้แตะในช่องข้อความหรือส่วนที่คุณสามารถพิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส

ปิดฝาปิด

Touch Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด Surface จะกลับสู่การทำงาน Surface RT และ Surface 2 กลับสู่การทำงานเมื่อคุณเปิดฝาปิด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานะพลังงานของ Surface

ใช้แผงสัมผัส

Touch Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัดสำหรับงานที่ทำบ่อย และแผงสัมผัส

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ หรือปิดแผงสัมผัสโดยสิ้นเชิง ซึ่งคุณจะทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของ Surface และ Touch Cover ที่คุณใช้อยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้คีย์บอร์ด

ใช้แป้นพิเศษ

ฝาปิด Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ หากคุณใช้แป้นฟังก์ชันบ่อยมาก คุณสามารถล็อกแป้นเหล่านี้ในโหมดฟัง์ชันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน ด้านล่าง

นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นพิเศษและการใช้แป้น Fn ร่วมกันแบบพิเศษ:

ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มไฟเรืองแสงของคีย์บอร์ด*
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง**
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง**
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
แป้นทางลัดการค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่ม
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ

* แป้นเหล่านี้ใช้ได้บนฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
** แป้นเหล่านี้ใช้ได้บนฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps
  การกดแป้นนั้นเองจะได้แป้นฟังก์ชัน (เช่น F3 แทน แป้นปิดเสียง) และการกดแป้น Fn ร่วมกับแป้นนั้นจะได้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง
 • เมื่อต้องการปิดใช้การล็อกแป้นฟังก์ชัน ให้กด Fn+Caps อีกครั้ง

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัสบน Type Cover ให้เชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่านทาง USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ข้อความแนะนำ (Touch Cover 2 เท่านั้น)

ขณะพิมพ์ในแอปจาก Windows Store โดยใช้ Touch Cover 2 หรือคีย์บอร์ดบนหน้าจอ จะมีข้อความแนะนำปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณป้อนคำและแก้ไขคำผิดได้อย่างรวดเร็ว

 • เมื่อต้องการสลับเลือกข้อความแนะนำต่าง ๆ ให้ปัดนิ้วไปทางขวาหรือทางซ้ายบนแป้น Spacebar
 • เมื่อต้องการแทรกข้อความแนะนำที่เน้นไว้ ให้แตะ Spacebar

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดข้อความแนะนำ:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก การพิมพ์ และภายใต้ แสดงข้อความแนะนำการพิมพ์ขณะที่ฉันพิมพ์ ให้แตะหรือคลิกเพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด การตั้งค่า

เปิดหรือปิดเสียงขณะพิมพ์

Touch Cover สำหรับ Surface และคีย์บอร์ดบนหน้าจอสัมผัสอาจมีเสียงเมื่อคุณกดแป้น ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหรือปิดเสียง:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ จากนั้นแตะหรือคลิก การพิมพ์
ขั้นตอนที่ 4:  ภายใต้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส ให้ตั้งค่า เล่นเสียงกดแป้นขณะที่ฉันพิมพ์ เป็น เปิด หรือ ปิด
หมายเหตุ
เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านซ้ายของ Surface สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เสียง ระดับเสียง และอุปกรณ์เสริมเสียงสำหรับ Surface

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและหลายตัวอักษร หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและรูปแบบคีย์บอร์ดที่เฉพาะเจาะจง ดังที่ระบุไว้ใน ตัวแก้ไขวิธีป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้นจะถูกใช้

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Touch Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด