แก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3

หากคุณมีปัญหาในการทำให้ Surface Pro 4 ใช้งานกับแท่นวางอุปกรณ์สำหรับ Surface Pro 3 ได้โดยใช้อะแดปเตอร์แท่นวางอุปกรณ์ ต่อไปนี้เป็นบางวิธีที่คุณสามารถลองทำเพื่อแก้ปัญหา

หากคุณมี Surface Pro 4 และต้องการใช้กับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 คุณต้องใช้อะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 อะแดปเตอร์พร้อมใช้งานฟรีจาก Microsoft Store ในพื้นที่ของคุณ หรือไปที่ ส่ง Surface ของฉันเข้ารับบริการ เพื่อสั่งซื้ออะแดปเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ Surface Pro 4 ร่วมกับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3

หากคุณพบปัญหา Surface Pro 4 ไม่พอดีกับแท่นวางอุปกรณ์

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Surface Pro 4 และอะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 กับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 คุณควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงแท่นวางอุปกรณ์ทั้งสองด้านออกมา ก่อนพยายามเสียบอะแดปเตอร์และ Surface ของคุณ
  • ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ใส่อยู่ซึ่งอาจทำให้ด้านข้างของแท่นวางอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ออกจาก Surface Pro 4
  • ตรวจดูที่ขอบของ Surface Pro 4 ที่สัมผัสกับด้านข้างของแท่นวางอุปกรณ์ หากด้านหนึ่งเอียงออกมา ให้เปิดแท่นวางอุปกรณ์ วางอะแดปเตอร์และ Surface ใหม่ และดันทุกด้านเข้าอีกครั้ง
  • หากอะแดปเตอร์ชำรุด อาจไม่สามารถวางได้พอดี หากคุณพบว่าอะแดปเตอร์ชำรุด โปรดติดต่อเรา

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หากคุณวาง Surface Pro 4 โดยใช้อะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 แต่แท่นวางอุปกรณ์ยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดทั้งหมดของ Surface และ Windows แล้ว การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด รวมถึงการปรับปรุง Windows และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น แท่นวางอุปกรณ์ มักจะช่วยแก้ไขปัญหาได้

ขั้นตอนที่ 1:  วาง Surface Pro 4 ให้อยู่ด้านบนสุดของอะแดปเตอร์ในแท่นวางอุปกรณ์ และเลื่อนด้านข้างของแท่นวางอุปกรณ์เข้าไปในด้านข้าง Surface ของคุณ
ตรวจสอบว่าแท่นวางอุปกรณ์มีไฟฟ้าเข้า
ขั้นตอนที่ 2: 

ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update

ขั้นตอนที่ 3: 

เลือก ตรวจหาการปรับปรุง หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 4:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ยังคงมีปัญหาใช่ไหม?

หาก Surface Pro 4 วางได้พอดีกับแท่นวางอุปกรณ์แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (เช่น ไม่ชาร์จ หรือเสียงไม่ทำงาน) โปรดดูที่แก้ไขปัญหาแท่นวางอุปกรณ์


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด