แก้ไขปัญหา Power Cover

ใช้กับ

Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2.

ใช้กับ

Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2.

ระบบปฏิบัติการ:

หาก Power Cover สำหรับ Surface ไม่ถูกตรวจพบ ไม่ถูกชาร์จ หรือไม่ชาร์จ Surface ของคุณ ให้ลองวิธีแก้ไขต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

หากแป้นหรือแผงสัมผัสบน Power Cover ของคุณใช้งานไม่ได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหาใน แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ

หาก Power Cover ของคุณฉีกขาดหรือมีความเสียหายภายนอกที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หาก Power Cover ทำงานได้ตามคาดหมายเมื่อเชื่อมต่อกับ Surface แต่ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย โปรดติดต่อเรา

หมายเหตุ
Surface 2, Surface Pro และ Surface Pro 2 สามารถดึงพลังงานและชาร์จ Power Cover ได้ สำหรับ Surface รุ่นอื่น ๆ Power Cover ทำงานเป็นคีย์บอร์ดเท่านั้น

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เมื่อมีการปรับปรุงพร้อมให้ใช้งาน การปรับปรุงนั้นจะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติใน Surface ของคุณผ่านทาง Wi-Fi แต่อาจมีจำกัดเมื่อผ่านการเชื่อมต่อแบบคิดค่าบริการตามปริมาณข้อมูล เมื่อต้องการรับการปรับปรุงทั้งหมด ให้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก่อน Windows จะแจ้งให้คุณทราบ หากจำเป็นต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 2:  หากป้ายเตือนยังคงติดอยู่ที่หัวต่อสายไฟบน Power Cover ให้ดึงป้ายออก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Power Cover เข้ากับ Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update
ขั้นตอนที่ 5:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 6:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

Surface ตรวจไม่พบ Power Cover

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ใน Surface

Surface จำเป็นจะต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วน จึงจะสามารถตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานมาได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบว่า Surface มีประจุแบตเตอรี่เพียงพอที่จะตรวจพบ Power Cover หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: 

เลือกไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน

ไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน
ขั้นตอนที่ 3: หากมีประจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จ แล้วเสียบกับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จ Surface คุณสามารถเชื่อมต่อ Power Cover ขณะที่ Surface กำลังชาร์จอยู่

หาก Surface ของคุณยังคงตรวจหา Power Cover ไม่พบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

หาก Power Cover ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Surface หรือเชื่อมต่อแต่ Surface ตรวจไม่พบว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กของ Surface และของ Power Cover สะอาดและไม่เสียหาย ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า เช็ดหัวต่อของ Surface และของ Power Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเล็กน้อย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำความสะอาดและดูแลรักษา Surface
ขั้นตอนที่ 3: ติด Power Cover อีกครั้ง รอ 2-3 วินาที แล้วลองใหม่

หาก Power Cover ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ Surface ตรวจไม่พบ โปรดติดต่อเรา

หาก Power Cover เชื่อมต่อแต่ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface ให้ดูข้อมูลส่วนถัดไป

Power Cover ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface

เพื่อที่จะถูกชาร์จ Power Cover ต้องติดเข้ากับ Surface 2, Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายไฟและพอร์ตชาร์จ และเครื่องเปิดอยู่ (หรืออาจอยู่ในโหมดสลีป)

เมื่อชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว Surface จะเริ่มชาร์จ Power Cover เมื่อ Power Cover ชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์ Surface จึงจะชาร์จต่อจนเสร็จ เมื่อ Surface ชาร์จเต็มแล้ว Power Cover จะชาร์จต่อจนเสร็จ

ลำดับการชาร์จแบตเตอรี่
วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ความเร็วในการชาร์จ Power Cover ขึ้นอยู่กับปริมาณประจุแบตเตอรี่ที่ Surface มีและลักษณะการใช้งานของคุณในขณะนั้น

Surface ต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วนเป็นอย่างน้อย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์) จึงจะสามารถดึงพลังงานจาก Power Cover ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทั้งสอง

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อกันดีระหว่าง Power Cover กับ Surface, ระหว่างพอร์ตชาร์จของ Surface กับหัวต่อสายไฟ และระหว่างสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน ซึ่งควรมีไอคอนปลั๊กอยู่ด้วย ไอคอนโลโก้ Windows
หากคุณไม่เห็นไอคอนปลั๊ก ให้ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใน แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ

ไอคอนแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแบตเตอรี่ของ Surface และ Power Cover เมื่อต้องการดูปริมาณประจุในแบตเตอรี่แต่ละอัน ให้เลือกไอคอนแบตเตอรี่

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่

 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จไฟเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ จนกว่า Surface จะชาร์จเต็ม 100%
 • หากแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จจนกว่า Surface ชาร์จจนถึง 80 เปอร์เซ็นต์
 • ถ้าแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 3
 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ไม่ปรากฏข้อมูลขึ้น ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกตามที่ระบุไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Surface ตรวจไม่พบ Power Cover

หาก Surface ไม่ชาร์จจาก Power Cover โปรดดูที่ แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Power Cover โปรดติดต่อเรา


หาก Power Cover สำหรับ Surface ไม่ถูกตรวจพบ ไม่ถูกชาร์จ หรือไม่ชาร์จ Surface ของคุณ ให้ลองวิธีแก้ไขต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

หากแป้นหรือแผงสัมผัสบน Power Cover ของคุณใช้งานไม่ได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหาใน แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ

หาก Power Cover ของคุณฉีกขาดหรือมีความเสียหายภายนอกที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หาก Power Cover ทำงานได้ตามคาดหมายเมื่อเชื่อมต่อกับ Surface แต่ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย โปรดติดต่อเรา

หมายเหตุ
Surface 2, Surface Pro และ Surface Pro 2 สามารถดึงพลังงานและชาร์จ Power Cover ได้ สำหรับ Surface รุ่นอื่น ๆ Power Cover ทำงานเป็นคีย์บอร์ดเท่านั้น

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุง Surface และ Windows ใหม่ล่าสุด Surface ต้องการการปรับปรุงเหล่านี้เพื่อให้ตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานจากฝาปิดนี้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 2:  หากป้ายเตือนยังคงติดอยู่ที่หัวต่อสายไฟบน Power Cover ให้ดึงป้ายออก
ขั้นตอนที่ 3:  ติด Power Cover เข้ากับ Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 5:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน > ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 6:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 7:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

Surface ตรวจไม่พบ Power Cover

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ใน Surface

Surface จำเป็นจะต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วน จึงจะสามารถตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานมาได้ ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบว่า Surface มีประจุแบตเตอรี่เพียงพอที่จะตรวจพบ Power Cover หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2:  เลือกไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน

ไอคอนแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 3:  หากมีประจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จ แล้วเสียบกับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จ Surface คุณสามารถเชื่อมต่อ Power Cover ขณะที่ Surface กำลังชาร์จอยู่

หาก Surface ของคุณยังคงตรวจหา Power Cover ไม่พบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

หาก Power Cover ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Surface หรือเชื่อมต่อแต่ Surface ตรวจไม่พบว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กของ Surface และของ Power Cover สะอาดและไม่เสียหาย ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า เช็ดหัวต่อของ Surface และของ Power Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเล็กน้อย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำความสะอาดและดูแลรักษา Surface
ขั้นตอนที่ 3: ติด Power Cover อีกครั้ง รอ 2-3 วินาที แล้วลองใหม่

หาก Power Cover ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อหรือ Surface ตรวจไม่พบ โปรดติดต่อเรา

หาก Power Cover เชื่อมต่อแต่ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface ให้ดูข้อมูลส่วนถัดไป

Power Cover ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface

เพื่อที่จะถูกชาร์จ Power Cover ต้องติดเข้ากับ Surface 2, Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายไฟและพอร์ตชาร์จ และเครื่องเปิดอยู่ (หรืออาจอยู่ในโหมดสลีป)

เมื่อชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว Surface จะเริ่มชาร์จ Power Cover เมื่อ Power Cover ชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์ Surface จึงจะชาร์จต่อจนเสร็จ เมื่อ Surface ชาร์จเต็มแล้ว Power Cover จะชาร์จต่อจนเสร็จ

ลำดับการชาร์จแบตเตอรี่
วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ความเร็วในการชาร์จ Power Cover ขึ้นอยู่กับปริมาณประจุแบตเตอรี่ที่ Surface มีและลักษณะการใช้งานของคุณในขณะนั้น Surface 2 จะชาร์จ Power Cover ได้เร็วกว่ามากเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้งาน

Surface ต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วนเป็นอย่างน้อย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์) จึงจะสามารถดึงพลังงานจาก Power Cover ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทั้งสอง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อกันดีระหว่าง Power Cover กับ Surface, ระหว่างพอร์ตชาร์จของ Surface กับหัวต่อสายไฟ และระหว่างสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนที่ 2: ดูไอคอนแบตเตอรี่ในแถบงาน ซึ่งควรมีไอคอนปลั๊กอยู่ด้วย

ไอคอนแบตเตอรี่ขณะที่ Surface กำลังชาร์จ

หากคุณไม่เห็นไอคอนปลั๊ก ให้ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใน แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ
ขั้นตอนที่ 3:  ไอคอนแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแบตเตอรี่ของ Surface และ Power Cover เมื่อต้องการดูปริมาณประจุในแบตเตอรี่แต่ละอัน ให้เลือกไอคอนแบตเตอรี่

 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จไฟเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ จนกว่า Surface จะชาร์จเต็ม 100%
 • หากแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จจนกว่า Surface ชาร์จจนถึง 80 เปอร์เซ็นต์
 • ถ้าแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ไม่ปรากฏข้อมูลขึ้น ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 4:  ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกตามที่ระบุไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Surface ตรวจไม่พบ Power Cover

หาก Surface ไม่ชาร์จจาก Power Cover โปรดดูที่ แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Power Cover โปรดติดต่อเรา


หาก Power Cover สำหรับ Surface ไม่ถูกตรวจพบ ไม่ถูกชาร์จ หรือไม่ชาร์จ Surface ของคุณ ให้ลองวิธีแก้ไขต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

หากแป้นหรือแผงสัมผัสบน Power Cover ของคุณใช้งานไม่ได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหาใน แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ

หากฝาปิด Surface ของคุณฉีกขาดหรือมีความเสียหายภายนอกที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หาก Power Cover ทำงานได้ตามคาดหมายเมื่อเชื่อมต่อกับ Surface แต่ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย โปรดติดต่อเรา

หมายเหตุ
Surface 2, Surface Pro และ Surface Pro 2 สามารถดึงพลังงานและชาร์จ Power Cover ได้ สำหรับ Surface รุ่นอื่น ๆ Power Cover ทำงานเป็นคีย์บอร์ดเท่านั้น

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุง Surface และ Windows ใหม่ล่าสุด Surface ต้องการการปรับปรุงเหล่านี้เพื่อให้ตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานจากฝาปิดนี้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 2:  หากป้ายเตือนยังคงติดอยู่ที่หัวต่อสายไฟบน Power Cover ให้ดึงป้ายออก
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface
ขั้นตอนที่ 4:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 7:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิกเพื่อเลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

Power Cover ไม่ถูกตรวจพบ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ใน Surface

เพื่อที่จะตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานมาใช้ Surface จำเป็นจะต้องมีประจุบางส่วน ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบว่า Surface มีประจุแบตเตอรี่เพียงพอที่จะตรวจพบ Power Cover หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป (หรือกดแป้นโลโก้ Windows ไอคอนโลโก้ Windows + D)
หากคุณไม่เห็นไทล์เดสก์ท็อปบนหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะหรือคลิก เดสก์ท็อป ในรายการแอป
ขั้นตอนที่ 3: 

แตะหรือคลิกไอคอนแบตเตอรี่ในถาด

ไอคอนแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 4:  หากมีประจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จ แล้วเสียบกับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จ Surface คุณสามารถเชื่อมต่อ Power Cover ขณะที่ Surface กำลังชาร์จอยู่ได้

หาก Surface ของคุณยังคงตรวจหา Power Cover ไม่พบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

หาก Power Cover ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Surface หรือเชื่อมต่อแต่ Surface ตรวจไม่พบว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กของ Surface และของ Power Cover สะอาดและไม่เสียหาย ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับบนกำแพง เช็ดหัวต่อของ Surface และ Power Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเล็กน้อย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำความสะอาดและดูแลรักษา Surface
ขั้นตอนที่ 3: ติด Power Cover อีกครั้ง รอสักครู่ แล้วลองใหม่

หาก Power Cover ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อหรือตรวจไม่พบ โปรดติดต่อเรา

หาก Power Cover เชื่อมต่อแต่ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface ให้ดูข้อมูลส่วนถัดไป

Power Cover ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface

เพื่อที่จะถูกชาร์จ Power Cover ต้องติดเข้ากับ Surface 2, Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายไฟและพอร์ตชาร์จ และเครื่องเปิดอยู่ (หรืออาจอยู่ในโหมดสลีป)

เมื่อชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว Surface จะเริ่มชาร์จ Power Cover เมื่อ Power Cover ชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์ Surface จึงจะชาร์จต่อจนเสร็จ เมื่อ Surface ชาร์จเต็มแล้ว Power Cover จะชาร์จต่อจนเสร็จ

ลำดับการชาร์จแบตเตอรี่
วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ความเร็วในการชาร์จ Power Cover ขึ้นอยู่กับปริมาณประจุแบตเตอรี่ที่ Surface มีและลักษณะการใช้งานของคุณในขณะนั้น Surface 2 จะชาร์จ Power Cover ได้เร็วกว่ามากเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้งาน

Surface ต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วนเป็นอย่างน้อย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์) จึงจะสามารถดึงพลังงานจาก Power Cover ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทั้งสอง

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อกันดีระหว่าง Power Cover กับ Surface, ระหว่างพอร์ตชาร์จของ Surface กับหัวต่อสายไฟ และระหว่างสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป (หรือกดแป้นโลโก้ Windows ไอคอนโลโก้ Windows + D)
หากคุณไม่เห็นไทล์เดสก์ท็อปบนหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะหรือคลิก เดสก์ท็อป ในรายการแอป
ขั้นตอนที่ 3: 

ดูไอคอนแบตเตอรี่ในถาด ซึ่งควรมีไอคอนปลั๊กอยู่ด้วย

ไอคอนแบตเตอรี่ขณะที่ Surface กำลังชาร์จ

หากคุณไม่เห็นไอคอนปลั๊ก ให้ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใน แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ
ขั้นตอนที่ 4: 

ไอคอนในถาดแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแบตเตอรี่ของ Surface และ Power Cover เมื่อต้องการดูปริมาณประจุในแบตเตอรี่แต่ละอัน ให้แตะหรือคลิกไอคอนแบตเตอรี่

 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จไฟเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ จนกว่า Surface จะชาร์จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
 • หากแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จจนกว่า Surface ชาร์จจนถึง 80 เปอร์เซ็นต์
 • ถ้าแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ไม่ปรากฏข้อมูลขึ้น ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5:  ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกตามที่ระบุไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Power Cover ไม่ถูกตรวจพบ

หาก Surface ไม่ชาร์จจาก Power Cover โปรดดูที่ แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Power Cover โปรดติดต่อเรา


หาก Power Cover สำหรับ Surface ไม่ถูกตรวจพบ ไม่ถูกชาร์จ หรือไม่ชาร์จ Surface ของคุณ ให้ลองวิธีแก้ไขต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

หากแป้นหรือแผงสัมผัสบน Power Cover ของคุณใช้งานไม่ได้ ให้ลองวิธีการแก้ไขปัญหาใน แก้ไขปัญหาฝาปิด Surface ของคุณ

หากฝาปิด Surface ของคุณฉีกขาดหรือมีความเสียหายภายนอกที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หาก Power Cover ทำงานได้ตามคาดหมายเมื่อเชื่อมต่อกับ Surface แต่ไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไร้สาย โปรดติดต่อเรา

หมายเหตุ
Surface 2, Surface Pro และ Surface Pro 2 สามารถดึงพลังงานและชาร์จ Power Cover ได้ สำหรับ Surface รุ่นอื่น ๆ Power Cover ทำงานเป็นคีย์บอร์ดเท่านั้น

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุง Surface และ Windows ใหม่ล่าสุด Surface ต้องการการปรับปรุงเหล่านี้เพื่อให้ตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานจากฝาปิดนี้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface ของคุณมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์
ขั้นตอนที่ 2:  หากป้ายเตือนยังคงติดอยู่ที่หัวต่อสายไฟบน Power Cover ให้ดึงป้ายออก
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface
ขั้นตอนที่ 4:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาล่างของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น จากนั้นคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 5:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน
ขั้นตอนที่ 6:  แตะหรือคลิก ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 7:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 8:  แตะหรือคลิกเพื่อเลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

Power Cover ไม่ถูกตรวจพบ

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ใน Surface

เพื่อที่จะตรวจพบ Power Cover และดึงพลังงานมาใช้ Surface จำเป็นจะต้องมีประจุบางส่วน ต่อไปนี้เป็นวิธีตรวจสอบว่า Surface มีประจุแบตเตอรี่เพียงพอที่จะตรวจพบ Power Cover หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป (หรือกดแป้นโลโก้ Windows ไอคอนโลโก้ Windows + D)
หากคุณไม่เห็นไทล์เดสก์ท็อปบนหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะหรือคลิก เดสก์ท็อป ในรายการแอป
ขั้นตอนที่ 3: 

แตะหรือคลิกไอคอนแบตเตอรี่ในถาด

ไอคอนแบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 4:  หากมีประจุแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ต่อสายไฟเข้ากับพอร์ตชาร์จ แล้วเสียบกับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อชาร์จ Surface คุณสามารถเชื่อมต่อ Power Cover ขณะที่ Surface กำลังชาร์จอยู่ได้

หาก Surface ของคุณยังคงตรวจหา Power Cover ไม่พบ ให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

หาก Power Cover ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Surface หรือเชื่อมต่อแต่ Surface ตรวจไม่พบว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอก

ขั้นตอนที่ 1:  ถอด Power Cover ออกจาก Surface
ขั้นตอนที่ 2:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กของ Surface และของ Power Cover สะอาดและไม่เสียหาย ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับบนกำแพง เช็ดหัวต่อของ Surface และ Power Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเล็กน้อย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำความสะอาดและดูแลรักษา Surface
ขั้นตอนที่ 3: ติด Power Cover อีกครั้ง รอสักครู่ แล้วลองใหม่

หาก Power Cover ยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อหรือตรวจไม่พบ โปรดติดต่อเรา

หาก Power Cover เชื่อมต่อแต่ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface ให้ดูข้อมูลส่วนถัดไป

Power Cover ไม่ถูกชาร์จหรือไม่ชาร์จ Surface

เพื่อที่จะถูกชาร์จ Power Cover ต้องติดเข้ากับ Surface 2, Surface Pro หรือ Surface Pro 2 ที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยสายไฟและพอร์ตชาร์จ และเครื่องเปิดอยู่ (หรืออาจอยู่ในโหมดสลีป)

เมื่อชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว Surface จะเริ่มชาร์จ Power Cover เมื่อ Power Cover ชาร์จถึง 80 เปอร์เซ็นต์ Surface จึงจะชาร์จต่อจนเสร็จ เมื่อ Surface ชาร์จเต็มแล้ว Power Cover จะชาร์จต่อจนเสร็จ

ลำดับการชาร์จแบตเตอรี่
วิธีชาร์จแบตเตอรี่

ความเร็วในการชาร์จ Power Cover ขึ้นอยู่กับปริมาณประจุแบตเตอรี่ที่ Surface มีและลักษณะการใช้งานของคุณในขณะนั้น Surface 2 จะชาร์จ Power Cover ได้เร็วกว่ามากเมื่อไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้งาน

Surface ต้องมีประจุแบตเตอรี่บางส่วนเป็นอย่างน้อย (ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์) จึงจะสามารถดึงพลังงานจาก Power Cover ได้

วิธีการแก้ไขปัญหา: ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทั้งสอง

ขั้นตอนที่ 1:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อกันดีระหว่าง Power Cover กับ Surface, ระหว่างพอร์ตชาร์จของ Surface กับหัวต่อสายไฟ และระหว่างสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
ขั้นตอนที่ 2:  จากหน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป (หรือกดแป้นโลโก้ Windows ไอคอนโลโก้ Windows + D)
หากคุณไม่เห็นไทล์เดสก์ท็อปบนหน้าจอเริ่ม ให้ปัดนิ้วขึ้น แล้วแตะหรือคลิก เดสก์ท็อป ในรายการแอป
ขั้นตอนที่ 3: 

ดูไอคอนแบตเตอรี่ในถาด ซึ่งควรมีไอคอนปลั๊กอยู่ด้วย

ไอคอนแบตเตอรี่ขณะที่ Surface กำลังชาร์จ

หากคุณไม่เห็นไอคอนปลั๊ก ให้ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีใน แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ
ขั้นตอนที่ 4: 

ไอคอนในถาดแสดงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแบตเตอรี่ของ Surface และ Power Cover เมื่อต้องการดูปริมาณประจุในแบตเตอรี่แต่ละอัน ให้แตะหรือคลิกไอคอนแบตเตอรี่

 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จไฟเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ จนกว่า Surface จะชาร์จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์
 • หากแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง Power Cover จะไม่ชาร์จจนกว่า Surface ชาร์จจนถึง 80 เปอร์เซ็นต์
 • ถ้าแบตเตอรี่ของ Surface ชาร์จเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ของ Power Cover ชาร์จต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
 • หากแบตเตอรี่ของ Power Cover ไม่ปรากฏข้อมูลขึ้น ให้แก้ไขต่อไปด้วยขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5:  ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกตามที่ระบุไว้ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Power Cover ไม่ถูกตรวจพบ

หาก Surface ไม่ชาร์จจาก Power Cover โปรดดูที่ แบตเตอรี่ของ Surface ไม่ชาร์จ

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Power Cover โปรดติดต่อเรา


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด