แก้ไขปัญหาเสียงและอุปกรณ์เสริมเสียงสำหรับ Surface

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ระบบปฏิบัติการ:

หากคุณมีปัญหากับเสียง ระดับเสียง การเล่นเสียง หรือการบันทึกบน Surface ของคุณ หรือหากคุณมีปัญหากับอุปกรณ์เสริมเสียง เช่น หูฟัง ลำโพงภายนอก หรือไมโครโฟน ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

นำสิ่งกีดขวางออก

ตรวจดูให้ดีว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลำโพงและไมโครโฟนบน Surface ของคุณรวมถึงแผ่นป้องกันหน้าจอหรือรูปลอก หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องลำโพงและไมโครโฟนอยู่ที่ใด โปรดดูที่ คุณลักษณะของ Surface

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเสียง

หากคุณสามารถได้ยินเสียงจากลำโพง Surface แต่ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจดูให้ดีว่าอุปกรณ์เสริมใช้งานได้และได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

 • ลองใช้อุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • ตรวจสอบว่าสายที่เชื่อมต่อ Surface ของคุณกับอุปกรณ์เสริมเสียบแน่นดีแล้ว หากการเชื่อมต่อแน่นหนาดี แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ลองใช้สายอื่น
 • ปิดแอปเสียงทั้งหมด จากนั้นถอดสายของอุปกรณ์เสริมใดๆ ออกจาก Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบใหม่
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องกับ Surface ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Bluetooth
 • หากคุณกำลังใช้งานแท่นวาง Surface ขณะฟังไฟล์เสียง ให้ดูที่ แก้ไขปัญหาแท่นวาง Surface

ปรับระดับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงในที่ที่ถูกต้อง คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได้จากหลายที่ดังนี้:

 • ปุ่มปรับระดับเสียง: กดปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 • คีย์บอร์ด: หาก Typing Cover หรือคีย์บอร์ดของ Surface ของคุณมีปุ่มปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มลดระดับเสียง เพิ่มระดับเสียง หรือปิดเสียง
 • แถบงานบนเดสก์ท็อป: ในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้เลือก ลำโพง ไอคอนลำโพง แล้วปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • อุปกรณ์เสริมเสียง: ปรับระดับเสียงบนชุดหูฟัง ลำโพง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมเสียงอื่น ๆ หรือในซอฟต์แวร์ที่มากับอุปกรณ์เสริม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียง โปรดดูคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์เสริมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • แอป: บางแอปอาจมีตัวควบคุมระดับเสียงอยู่ภายในแอป
หมายเหตุ
 • ปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface, และการตั้งค่าระดับเสียงบนเดสก์ท็อปในแถบงานทำงานร่วมกันหมด หากคุณเพิ่ม ลด หรือปิดการตั้งค่าในที่ใดที่หนึ่ง ระดับเสียงในที่อื่น ๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
 • ตัวควบคุมระดับเสียงในแอปและอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและลำโพงภายนอกอาจทำงานเป็นอิสระจากตัวควบคุมในตัวของ Surface ของคุณ คุณอาจต้องปรับระดับเสียงมากกว่าหนึ่งที่

ตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก

หากเสียงที่มาจากลำโพงของคุณหรืออุปกรณ์เสริมเสียงมีคุณภาพไม่ดี เป็นไปได้ว่าการบันทึกเสียงเองมีคุณภาพไม่ดี ลองฟังการบันทึกเสียงเดียวกันในอุปกรณ์อื่น

ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

หากคนอื่นได้ยินคุณไม่ชัดเมื่อคุณใช้ไมโครโฟน หรือหากคุณพบปัญหาในการบันทึกเสียง ให้ลองปรับตั้งค่าไมโครโฟนของคุณดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ป้อน แผงควบคุม และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก แผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง > เสียง
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกแท็บ การบันทึก เลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการ แล้วเลือก คุณสมบัติ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกไมโครโฟนที่เปิดใช้งานแล้วและเชื่อมต่อกับ Surface
ขั้นตอนที่ 4:  เลือกแท็บ ระดับ คุณจะเห็นแถบเลื่อนสองแถบดังนี้:
ขั้นตอนที่ 5: 

ไมโครโฟน: ควบคุมระดับเสียงของไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 6: 

การเพิ่มเสียงไมโครโฟน: ควบคุมความแรงของสัญญาณอินพุตของไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 7: 

ปรับแถบเลื่อนจนกว่าไมโครโฟนของคุณจะบันทึกเสียงในระดับที่คุณต้องการ
ระดับเสียงที่คุณจะใช้จะแตกต่างกันไปตามปริมาณเสียงรบกวนที่อยู่เบื้องหลัง และขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนในตัวของ Surface หรือไมโครโฟนภายนอก จุดเริ่มต้นที่ดีคือ การตั้งค่าไมโครโฟนไว้ที่ 50 และการเพิ่มเสียงไมโครโฟนที่ +24.0 dB

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 1

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณรวมถึงการปรับปรุง Windows และอุปกรณ์เสริมเสียงใดๆ ที่คุณใช้ อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงได้ บริการ Windows Update มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของบริษัทภายนอกมากมาย

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3: 

หากมีการปรับปรุงพร้อมให้บริการ การปรับปรุงดังกล่าวจะติดตั้งโดยอัตโนมัติ
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ติดตั้งหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

หากWindows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของคุณ สามารถขอได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
ขั้นตอนที่ 2:  หลังจากที่ Surface ของคุณเริ่มต้นใหม่และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows แล้ว ให้ลองฟังอะไรก็ได้ (เล่นเพลงหรือวิดีโอ) ด้วยลำโพงในตัว แล้วลองบันทึกอะไรก็ได้โดยใช้ไมโครโฟนในตัว

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ

ตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ หากจำเป็น:

ขั้นตอนที่ 1:  เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ป้อน แผงควบคุม และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก แผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ฮาร์ดแวร์และเสียง > เสียง
ขั้นตอนที่ 3: 

จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 4:  เลือกแท็บ เล่น เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เล่น (เช่น ลำโพงในตัวของ Surface, ลำโพงภายนอก หรือชุดหูฟัง) จากนั้นเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 5:  เลือกแท็บ การบันทึก เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้บันทึก (เช่น ไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอก) จากนั้นเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 6:  เลือก ตกลง

หากยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงได้

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (Surface Pro รุ่นต่าง ๆ และ Surface Book เท่านั้น)

ข้อสำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ของคุณปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง
หากคุณไม่สามารถปิดเครื่อง Surface ตามปกติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 2:  หลังจาก Surface ปิดแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นแวบหนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย เพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเสียง ให้ลองคืนค่าหรือรีเซ็ต Surface ของคุณตามลำดับ

 • คืนค่า Surface ของคุณ
  การคืนค่า Surface เป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา การคืนค่า Surface จะไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอปและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งออก

หากการคืนค่า Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต Surface

 • รีเซ็ต Surface
  การรีเซ็ต Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่ แต่จะลบไฟล์ส่วนตัวของคุณ การตั้งค่า และแอปไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ การรีเซ็ตจะเก็บแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ หากคุณต้องการเก็บไฟล์ส่วนตัวไว้ ให้เลือก เก็บไฟล์ของฉัน ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต
หมายเหตุ
หากคุณปรับรุ่น Surface ของคุณจาก Windows 8.1 เป็น Windows 10 การรีเซ็ตจะติดตั้ง Windows 10 อีกครั้ง เว้นแต่คุณเลือก คืนการตั้งค่าจากโรงงาน ระหว่างการรีเซ็ต จะมีการติดตั้ง Windows เวอร์ชันที่ติดตั้งมากับ Surface อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลวิธีทำอย่างละเอียด โปรดดูที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface Pro รุ่นต่างๆ , Surface 3 หรือ Surface Book

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?

หากลำโพงหรือไมโครโฟนในตัวของ Surface ยังทำงานไม่ได้เท่าที่ควร หรือหากปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงถูกล็อคหลังจากรีเซ็ต Surface แล้ว คุณอาจต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หากคุณลองวิธีการเหล่านี้แล้ว แต่อุปกรณ์เสริมเสียงของคุณก็ยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือ


หากคุณมีปัญหากับเสียง ระดับเสียง การเล่นเสียง หรือการบันทึกบน Surface ของคุณ หรือหากคุณมีปัญหากับอุปกรณ์เสริมเสียง เช่น หูฟัง ลำโพงภายนอก หรือไมโครโฟน ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

นำสิ่งกีดขวางออก

ตรวจดูให้ดีว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลำโพงและไมโครโฟนบน Surface ของคุณรวมถึงแผ่นป้องกันหน้าจอหรือรูปลอก หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องลำโพงและไมโครโฟนอยู่ที่ใด โปรดดูที่ คุณลักษณะของ Surface

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเสียง

หากคุณสามารถได้ยินเสียงจากลำโพง Surface แต่ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจดูให้ดีว่าอุปกรณ์เสริมใช้งานได้และได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง:

 • ลองใช้อุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • ตรวจสอบว่าสายที่เชื่อมต่อ Surface ของคุณกับอุปกรณ์เสริมเสียบแน่นดีแล้ว หากการเชื่อมต่อแน่นหนาดี แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ลองใช้สายอื่น
 • ปิดแอปเสียงทั้งหมด จากนั้นถอดสายของอุปกรณ์เสริมใดๆ ออกจาก Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบใหม่
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องกับ Surface ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Bluetooth

ปรับระดับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงในที่ที่ถูกต้อง คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได้ในที่ต่างๆ ดังนี้:

 • ปุ่มปรับระดับเสียง กดปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 • คีย์บอร์ด หาก Surface Typing Cover มีแป้นปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มลดระดับเสียง เพิ่มระดับเสียง หรือปิดเสียง
 • การตั้งค่า ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า) เลือก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง และปรับแถบเลื่อนขึ้นหรือลง เมื่อต้องการปิดเสียง ให้เลือก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง
 • แถบงานบนเดสก์ท็อป ในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้เลือก ลำโพง ไอคอนลำโพง แล้วปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • อุปกรณ์เสริมเสียง ปรับระดับเสียงบนชุดหูฟัง ลำโพง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมเสียงอื่นๆ หรือในซอฟต์แวร์ที่มากับอุปกรณ์เสริม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียง โปรดดูคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์เสริมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • แอป บางแอปอาจมีตัวควบคุมระดับเสียงอยู่ภายในแอป
หมายเหตุ
 • ปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface, เมนูชุดทางลัด และการตั้งค่าระดับเสียงบนเดสก์ท็อปในแถบงานทำงานร่วมกันหมด หากคุณเพิ่ม ลด หรือปิดการตั้งค่าในที่ใดที่หนึ่ง ระดับเสียงในที่อื่น ๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
 • ตัวควบคุมระดับเสียงในแอปและอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและลำโพงภายนอกอาจทำงานเป็นอิสระจากตัวควบคุมในตัวของ Surface คุณอาจต้องปรับระดับเสียงมากกว่าหนึ่งที่

ตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก

หากเสียงที่มาจากลำโพงของคุณหรืออุปกรณ์เสริมเสียงมีคุณภาพไม่ดี เป็นไปได้ว่าการบันทึกเสียงเองมีคุณภาพไม่ดี ลองฟังการบันทึกเสียงเดียวกันในอุปกรณ์อื่น

ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

ถ้าคนอื่นได้ยินคุณไม่ชัดเมื่อคุณใช้ไมโครโฟน หรือพบปัญหาในการบันทึกเสียง ให้ลองปรับตั้งค่าไมโครโฟนของคุณดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2: ในกล่องค้นหา ให้ป้อน เสียง และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก เสียง
ขั้นตอนที่ 3:  เลือกแท็บ การบันทึก เลือกไมโครโฟนที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
โดยต้องแน่ใจว่าได้เลือกไมโครโฟนที่ได้เปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ Surface แล้ว
ขั้นตอนที่ 4: เลือกแท็บ ระดับ แถบเลื่อนสำหรับ อาร์เรย์ไมโครโฟน จะควบคุมระดับเสียงของไมโครโฟน
ขั้นตอนที่ 5:  ปรับแถบเลื่อนจนกว่าไมโครโฟนของคุณบันทึกเสียงในระดับที่คุณต้องการ
ระดับเสียงที่คุณจะใช้จะแตกต่างกันไปตามปริมาณเสียงรบกวนที่อยู่เบื้องหลัง และขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนในตัวของ Surface หรือไมโครโฟนภายนอก จุดเริ่มต้นที่ดี คือ ควรตั้งค่า อาร์เรย์ไมโครโฟน อยู่ที่ 50

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 1

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณรวมถึงการปรับปรุง Windows และอุปกรณ์เสริมเสียงใดๆ ที่คุณใช้ อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงได้ บริการ Windows Update มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของบริษัทภายนอกมากมาย

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน > ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 3:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
ขั้นตอนที่ 2:  หลังจากที่ Surface ของคุณเริ่มต้นใหม่และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows แล้ว ให้ลองฟังอะไรก็ได้ (เล่นเพลงหรือวิดีโอ) ด้วยลำโพงในตัว แล้วลองบันทึกอะไรก็ได้โดยใช้ไมโครโฟนในตัว

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ

ตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ หากจำเป็น:

ขั้นตอนที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก ค้นหา
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน sound และในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือก เสียง
ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • เลือกแท็บ เล่น เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เล่น (เช่น ลำโพงในตัวของ Surface, ลำโพงภายนอก หรือชุดหูฟัง) จากนั้นเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • เลือกแท็บ การบันทึก เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้บันทึก (เช่น ไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอก) จากนั้นเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 4:  หลังจากคุณเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นแล้ว ให้เลือก ตกลง

หากยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงโดยอัตโนมัติ

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

หากคุณยังคงมีปัญหาเรื่องเสียง ให้ลองทำตามลำดับต่อไปนี้: รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

 • รีเฟรช Surface ของคุณ
  การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคล การตั้งค่า และแอปที่ติดตั้งมาบน Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store การรีเฟรช Surface ของคุณจะเป็นการลบแอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งไว้ แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ภายหลังได้
หมายเหตุ
หากคุณปรับปรุง Surface ของคุณจาก Windows RT 8.1 เป็น Windows 8.1 RT Update 3 การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows 8.1 RT Update 3 อีกครั้ง

หากการรีเฟรช Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต Surface

 • รีเซ็ต Surface ของคุณ
  การรีเซ็ต Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่ แต่จะลบไฟล์ส่วนตัวของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ การรีเซ็ตจะเก็บแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ
หมายเหตุ
หากคุณอัปเดต Surface ของคุณจาก Windows RT 8.1 เป็น Windows 8.1 RT Update 3 การรีเซ็ตจะติดตั้ง Windows RT 8.1 อีกครั้ง คุณจะต้องติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 RT Update 3 ใหม่

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?

หากลำโพงหรือไมโครโฟนในตัวของ Surface ยังทำงานไม่ได้เท่าที่ควรหลังจากที่รีเซ็ต Surface แล้ว คุณอาจต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หากคุณลองวิธีการเหล่านี้แล้ว แต่อุปกรณ์เสริมเสียงของคุณก็ยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือ


หากคุณมีปัญหากับเสียง ระดับเสียง การเล่นเสียง หรือการบันทึกบน Surface ของคุณ หรือหากคุณมีปัญหากับอุปกรณ์เสริมเสียง เช่น หูฟัง ลำโพงภายนอก หรือไมโครโฟน ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

นำสิ่งกีดขวางออก

ตรวจดูให้ดีว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลำโพงและไมโครโฟนบน Surface ของคุณรวมถึงแผ่นป้องกันหน้าจอหรือรูปลอก หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องลำโพงและไมโครโฟนอยู่ที่ใด โปรดดูที่ คุณลักษณะของ Surface

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเสียง

หากคุณสามารถได้ยินเสียงจากลำโพง Surface แต่ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจดูให้ดีว่าอุปกรณ์เสริมใช้งานได้และได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง:

 • ลองใช้อุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • ตรวจสอบว่าสายที่เชื่อมต่อ Surface ของคุณกับอุปกรณ์เสริมเสียบแน่นดีแล้ว หากการเชื่อมต่อแน่นหนาดี แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ลองใช้สายอื่น
 • ปิดแอปเสียงทั้งหมด จากนั้นถอดสายของอุปกรณ์เสริมใดๆ ออกจาก Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบใหม่
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องกับ Surface ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Bluetooth

ปรับระดับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงในที่ที่ถูกต้อง คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได้ในที่ต่างๆ ดังนี้:

 • ปุ่มปรับระดับเสียง กดปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 • คีย์บอร์ด หากฝาปิดแบบพิมพ์ได้ของ Surface มีแป้นปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มลดระดับเสียง เพิ่มระดับเสียง หรือปิดเสียง
 • การตั้งค่าปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง และปรับแถบเลื่อนขึ้นหรือลง หากต้องการปิดเสียง ให้แตะหรือคลิก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง
 • แถบงานบนเดสก์ท็อป บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป และในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิก ลำโพง ไอคอนลำโพง และปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • อุปกรณ์เสริมเสียง ปรับระดับเสียงบนชุดหูฟัง ลำโพง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมเสียงอื่นๆ หรือในซอฟต์แวร์ที่มากับอุปกรณ์เสริม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียง โปรดดูคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์เสริมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • แอป บางแอปอาจมีตัวควบคุมระดับเสียงอยู่ภายในแอป
หมายเหตุ
 • ปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface, เมนูชุดทางลัด และการตั้งค่าระดับเสียงบนเดสก์ท็อปในแถบงานทำงานร่วมกันหมด หากคุณเพิ่ม ลด หรือปิดการตั้งค่าในที่ใดที่หนึ่ง ระดับเสียงในที่อื่น ๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
 • ตัวควบคุมระดับเสียงในแอปและอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและลำโพงภายนอกอาจทำงานเป็นอิสระจากตัวควบคุมในตัวของ Surface คุณอาจต้องปรับระดับเสียงมากกว่าหนึ่งที่

ตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก

หากเสียงที่มาจากลำโพงของคุณหรืออุปกรณ์เสริมเสียงมีคุณภาพไม่ดี เป็นไปได้ว่าการบันทึกเสียงเองมีคุณภาพไม่ดี ลองฟังการบันทึกเสียงเดียวกันในอุปกรณ์อื่น

ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

ถ้าคนอื่นได้ยินคุณไม่ชัดเมื่อคุณใช้ไมโครโฟน หรือพบปัญหาในการบันทึกเสียง ให้ลองปรับตั้งค่าไมโครโฟนของคุณดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน sound และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก Sound
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกแท็บ การบันทึก แตะหรือคลิกไมโครโฟนที่คุณต้องการ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกไมโครโฟนที่เปิดใช้งานแล้วและเชื่อมต่อกับ Surface
ขั้นตอนที่ 4: 

แตะหรือคลิกแท็บ ระดับ คุณจะเห็นแถบเลื่อนหนึ่งหรือสองแถบ ขึ้นอยู่กับรุ่น Surface ที่คุณมี:

 • ไมโครโฟน: ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน
 • การเพิ่มเสียงไมโครโฟน: ควบคุมความแรงของสัญญาณไมโครโฟน
ขั้นตอนที่ 5:  ปรับแถบเลื่อนจนกว่าไมโครโฟนของคุณจะบันทึกเสียงในระดับที่คุณต้องการ
ระดับเสียงที่คุณจะใช้จะแตกต่างกันไปตามปริมาณเสียงรบกวนที่อยู่เบื้องหลัง และขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนในตัวของ Surface หรือไมโครโฟนภายนอก จุดเริ่มต้นที่ดีคือ การตั้งค่าไมโครโฟนไว้ที่ 50 และการเพิ่มเสียงไมโครโฟนที่ +24.0 dB

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 1

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณรวมถึงการปรับปรุง Windows และอุปกรณ์เสริมเสียงใดๆ ที่คุณใช้ อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงได้ บริการ Windows Update มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของบริษัทภายนอกมากมาย

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก ตรวจหาทันที หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ติดตั้งหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

หาก Windows 8.1 ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของคุณ สามารถขอได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจากที่ Surface ของคุณเริ่มต้นใหม่และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows แล้ว ให้ลองฟังอะไรก็ได้ (เล่นเพลงหรือวิดีโอ) ด้วยลำโพงในตัว แล้วลองบันทึกอะไรก็ได้โดยใช้ไมโครโฟนในตัว

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ

ตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ หากจำเป็น:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน เสียง และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก เสียง
ขั้นตอนที่ 3: 

จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิกแท็บ การเล่น แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เล่น (เช่น ลำโพงในตัวของ Surface ลำโพงภายนอก หรือชุดหูฟัง) แล้วแตะหรือคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • แตะหรือคลิกแท็บ การบันทึกเสียง แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้บันทึกเสียง (เช่น ไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอก) แล้วแตะหรือคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 4:  หลังจากคุณเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นแล้ว ให้แตะหรือคลิก ตกลง

หากยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงได้

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม

คำเตือน
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT หรือ Surface 2

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ของคุณปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง
หากคุณไม่สามารถปิดเครื่อง Surface ตามปกติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจาก Surface ปิดแล้ว ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิด Surface ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม

หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นแวบหนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที

ขั้นตอนที่ 4:  หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย เพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 6

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาเรื่องเสียง ให้ลองทำตามลำดับต่อไปนี้: คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

คืนค่า Surface ของคุณ

 • การคืนค่า Surface เป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงระบบล่าสุดที่อาจทำให้เกิดปัญหา การคืนค่า Surface จะเปลี่ยนแปลงไฟล์ส่วนตัวของคุณ และอาจนำแอปและโปรแกรมควบคุมที่เพิ่งติดตั้งออก

หากการคืนค่า Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเฟรช Surface

รีเฟรช Surface ของคุณ

 • การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store การรีเฟรช Surface ของคุณจะเป็นการลบแอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งไว้ แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ภายหลังได้

หมายเหตุ
หากคุณได้ปรับปรุง Surface ของคุณจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows 8 ใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากการรีเฟรช Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต Surface

ตั้งค่า Surface ของคุณใหม่

 • การรีเซ็ต Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่ แต่จะลบไฟล์ส่วนตัวของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ การรีเซ็ตจะเก็บแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ

หมายเหตุ
หากคุณได้ปรับปรุง Surface ของคุณจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 การรีเซ็ตจะติดตั้ง Windows 8 ใหม่ คุณสามารถติดตั้ง Windows 8.1 ใหม่หลังจากการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

รับทราบวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?

หากลำโพงหรือไมโครโฟนในตัวของ Surface ยังทำงานไม่ได้เท่าที่ควรหลังจากที่รีเซ็ต Surface แล้ว คุณอาจต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หากคุณลองวิธีการเหล่านี้แล้ว แต่อุปกรณ์เสริมเสียงของคุณก็ยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือ


หากคุณมีปัญหากับเสียง ระดับเสียง การเล่นเสียง หรือการบันทึกบน Surface ของคุณ หรือหากคุณมีปัญหากับอุปกรณ์เสริมเสียง เช่น หูฟัง ลำโพงภายนอก หรือไมโครโฟน ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้


ก่อนเริ่ม

นำสิ่งกีดขวางออก

ตรวจดูให้ดีว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องลำโพงและไมโครโฟนบน Surface ของคุณรวมถึงแผ่นป้องกันหน้าจอหรือรูปลอก หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องลำโพงและไมโครโฟนอยู่ที่ใด โปรดดูที่ คุณลักษณะของ Surface

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเสียง

หากคุณสามารถได้ยินเสียงจากลำโพง Surface แต่ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจดูให้ดีว่าอุปกรณ์เสริมใช้งานได้และได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง:

 • ลองใช้อุปกรณ์เสริมกับอุปกรณ์เครื่องอื่น
 • ตรวจสอบว่าสายที่เชื่อมต่อ Surface ของคุณกับอุปกรณ์เสริมเสียบแน่นดีแล้ว หากการเชื่อมต่อแน่นหนาดี แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์เสริม ให้ลองใช้สายอื่น
 • ปิดแอปเสียงทั้งหมด จากนั้นถอดสายของอุปกรณ์เสริมใดๆ ออกจาก Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม แล้วเสียบใหม่
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® ได้รับการจับคู่อย่างถูกต้องกับ Surface ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Bluetooth

ปรับระดับเสียง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับระดับเสียงในที่ที่ถูกต้อง คุณสามารถควบคุมระดับเสียงได้ในที่ต่างๆ ดังนี้:

 • ปุ่มปรับระดับเสียง กดปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 • คีย์บอร์ด หากฝาปิดแบบพิมพ์ได้ของ Surface มีแป้นปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มลดระดับเสียง เพิ่มระดับเสียง หรือปิดเสียง
 • การตั้งค่าปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง และปรับแถบเลื่อนขึ้นหรือลง หากต้องการปิดเสียง ให้แตะหรือคลิก ระดับเสียง ไอคอนระดับเสียง
 • แถบงานบนเดสก์ท็อป บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิก เดสก์ท็อป และในแถบงานบนเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิก ลำโพง ไอคอนลำโพง และปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 • อุปกรณ์เสริมเสียง ปรับระดับเสียงบนชุดหูฟัง ลำโพง โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมเสียงอื่นๆ หรือในซอฟต์แวร์ที่มากับอุปกรณ์เสริม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียง โปรดดูคำแนะนำที่มากับอุปกรณ์เสริมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • แอป บางแอปอาจมีตัวควบคุมระดับเสียงอยู่ภายในแอป
หมายเหตุ
 • ปุ่มปรับระดับเสียงบน Surface, เมนูชุดทางลัด และการตั้งค่าระดับเสียงบนเดสก์ท็อปในแถบงานทำงานร่วมกันหมด หากคุณเพิ่ม ลด หรือปิดการตั้งค่าในที่ใดที่หนึ่ง ระดับเสียงในที่อื่น ๆ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย
 • ตัวควบคุมระดับเสียงในแอปและอุปกรณ์เสริม เช่น หูฟังและลำโพงภายนอกอาจทำงานเป็นอิสระจากตัวควบคุมในตัวของ Surface คุณอาจต้องปรับระดับเสียงมากกว่าหนึ่งที่

ตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก

หากเสียงที่มาจากลำโพงของคุณหรืออุปกรณ์เสริมเสียงมีคุณภาพไม่ดี เป็นไปได้ว่าการบันทึกเสียงเองมีคุณภาพไม่ดี ลองฟังการบันทึกเสียงเดียวกันในอุปกรณ์อื่น

ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน

ถ้าคนอื่นได้ยินคุณไม่ชัดเมื่อคุณใช้ไมโครโฟน หรือพบปัญหาในการบันทึกเสียง ให้ลองปรับตั้งค่าไมโครโฟนของคุณดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา จากนั้นคลิก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน เสียง และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก เสียง
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิกแท็บ การบันทึก แตะหรือคลิกไมโครโฟนที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหรือคลิก คุณสมบัติ
โดยต้องแน่ใจว่าได้เลือกไมโครโฟนที่ได้เปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับ Surface แล้ว
ขั้นตอนที่ 4: 

แตะหรือคลิกแท็บ ระดับ แถบเลื่อนสำหรับ ไมโครโฟน จะควบคุมระดับเสียงของไมโครโฟน

ขั้นตอนที่ 5:  ปรับแถบเลื่อนจนกว่าไมโครโฟนของคุณบันทึกเสียงในระดับที่คุณต้องการ
ระดับเสียงที่คุณจะใช้จะแตกต่างกันไปตามปริมาณเสียงรบกวนที่อยู่เบื้องหลัง และขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ไมโครโฟนในตัวของ Surface หรือไมโครโฟนภายนอก จุดเริ่มต้นที่ดี คือ ควรตั้งค่า ไมโครโฟน อยู่ที่ 50

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 1

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface ของคุณรวมถึงการปรับปรุง Windows และอุปกรณ์เสริมเสียงใดๆ ที่คุณใช้ อาจช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงได้ บริการ Windows Update มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์เสริมเสียงของบริษัทภายนอกมากมาย

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก ตรวจหาทันที หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิกเพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจากที่ Surface ของคุณเริ่มต้นใหม่และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Windows แล้ว ให้ลองฟังอะไรก็ได้ (เล่นเพลงหรือวิดีโอ) ด้วยลำโพงในตัว แล้วลองบันทึกอะไรก็ได้โดยใช้ไมโครโฟนในตัว

หากคุณยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ

ตรวจสอบและเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นของคุณ หากจำเป็น:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก ค้นหา)
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน sound และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก Sound
ขั้นตอนที่ 3: 

จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิกแท็บ การเล่น แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้เล่น (เช่น ลำโพงในตัวของ Surface ลำโพงภายนอก หรือชุดหูฟัง) แล้วแตะหรือคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
 • แตะหรือคลิกแท็บ การบันทึกเสียง แตะหรือคลิกอุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้บันทึกเสียง (เช่น ไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอก) แล้วแตะหรือคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 4:  หลังจากคุณเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นแล้ว ให้แตะหรือคลิก ตกลง

หากยังคงมีปัญหา ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 4

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้สามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงได้

หากการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่ได้ผล ให้ไปที่ วิธีการแก้ไขปัญหา 5

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface

หากคุณยังคงมีปัญหาเรื่องเสียง ให้ลองทำตามลำดับต่อไปนี้: รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface ของคุณ

รีเฟรช Surface ของคุณ

 • การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store การรีเฟรช Surface ของคุณจะเป็นการลบแอปเดสก์ท็อปที่คุณติดตั้งไว้ แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ภายหลังได้

หมายเหตุ
หากคุณปรับปรุง Surface ของคุณจาก Windows RT เป็น Windows RT 8.1 การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows RT 8.1 อีกครั้ง

หากการรีเฟรช Surface ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต Surface

ตั้งค่า Surface ของคุณใหม่

 • การรีเซ็ต Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่ แต่จะลบไฟล์ส่วนตัวของคุณ การตั้งค่า และแอปที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ การรีเซ็ตจะเก็บแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณ

หมายเหตุ
หากคุณปรับปรุง Surface จาก Windows RT เป็น Windows RT 8.1 การรีเซ็ตจะติดตั้ง Windows RT อีกครั้ง คุณสามารถติดตั้ง Windows RT 8.1 อีกครั้งเมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?

หากลำโพงหรือไมโครโฟนในตัวของ Surface ยังทำงานไม่ได้เท่าที่ควรหลังจากที่รีเซ็ต Surface แล้ว คุณอาจต้องส่ง Surface ของคุณเข้ารับบริการ ไปที่ ส่งซ่อม Surface ของฉัน

หากคุณลองวิธีการเหล่านี้แล้ว แต่อุปกรณ์เสริมเสียงของคุณก็ยังไม่ทำงาน โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเพื่อขอความช่วยเหลือ


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด