ใช้กับ

Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface 2, Surface Pro, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

แก้ไขปัญหาฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ

หาก Surface ตรวจไม่พบฝาปิด Surface ภายหลังการเชื่อมต่อ หากฝาปิดหยุดทำงาน หรือหากแป้นหรือแผงสัมผัสทำงานติดขัด ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่อไปนี้


หมายเหตุ


ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณกำลังมีปัญหากับฝาปิดสำหรับ Surface ลองแก้ไขด้วยวิธีต่อไปนี้ก่อน คุณสามารถแก้ไปขปัญหานี้โดยการปิดเครื่องด้วยสองปุ่มหรือการติดตั้งโปรแกรมควบคุมฝาปิดสำหรับ Surface ใหม่

ตรวจหาการปรับปรุง

ขั้นที่ 1:  ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update
ขั้นที่ 2:  เลือก ตรวจหาการปรับปรุง ติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน
ขั้นที่ 3:  หากได้รับพร้อมท์ เลือก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้

ถอดฝาปิดออกแล้วต่อใหม่

ขั้นที่ 4:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยกฝาปิด
ขั้นที่ 5:  จุ่มสำลีก้านในแอลกอฮอล์ (ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 95% หรือสูงกว่าหากเป็นไปได้) ทำความสะอาดหน้าสัมผัสวงกลมแบบหกจุดที่อยู่ตรงกลางของส่วนติดต่อของฝาปิดสำหรับ Surface ถูสำลีก้านไปมาบนหน้าสัมผัสเพื่อทำความสะอาด เมื่อคุณทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าหมุดนั้นแห้งและไม่มีเส้นใยของสำลีติดอยู่ที่หัวต่อ
ขั้นที่ 6:  ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับขั้วต่อด้าน Surface ที่เป็นผิวด้าน (วงกลมเมทัลลิกหกตำแหน่งที่ส่วนติดต่อของฝาปิด)
ขั้นที่ 7:  ต่อฝาปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface

การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะ Surface Pro รุ่นต่างๆ เท่านั้น)

สำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3 เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์

ขั้นที่ 1:กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นที่ 2:กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นแวบหนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นที่ 3:หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อยเพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

ติดตั้งโปรแกรมควบคุมฝาปิดสำหรับ Surface ใหม่

หากการปิดเครื่องด้วยสองปุ่มไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมฝาปิดสำหรับ Surface ใหม่

ขั้นที่ 1:ในกล่องค้นหาบนแถบงาน ให้ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ และเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในผลการค้นหา
ขั้นที่ 2:เลือกลูกศรถัดจาก แป้นพิมพ์
ขั้นที่ 3:กดปุ่มค้างไว้ (หรือคลิกขวา) อุปกรณ์ตัวกรอง Type Cover สำหรับ Surface
ขั้นที่ 4:เลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง
ขั้นที่ 5:เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่
Surface จะดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมฝาปิดสำหรับ Surface โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ฝาปิดค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อระหว่าง Surface และฝาปิด

ขั้นที่ 1: ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยกฝาปิด
ขั้นที่ 2: เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และฝาปิดด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นที่ 3: ต่อฝาปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
  ต่อฝาปิด
  ฝาปิดควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอดฝาปิดและต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นที่ 4: วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ฝาปิดอีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

 • ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: รีเซ็ต Surface ของคุณใหม่

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับฝาปิดสำหรับ Surface ติดต่อเรา

แป้นบนฝาปิดไม่ทำงาน แต่แผงสัมผัสทำงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิดออกแล้วต่อใหม่

ขั้นที่ 1: ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยกฝาปิด
ขั้นที่ 2: เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และฝาปิดด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นที่ 3: ต่อฝาปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
  ต่อฝาปิด
  ฝาปิดควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอดฝาปิดและต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นที่ 4: วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ฝาปิดอีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

 • ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์ตัวกรองไม่ได้เปิดอยู่ในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงของคุณ

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คีย์บอร์ด
ขั้นที่ 2: ในหัวข้อ แป้นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าการสลับเป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะรุ่น Surface Pro เท่านั้น)

สำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3 เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นที่ 2: กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นแวบหนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นที่ 3: หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที
ขั้นที่ 4: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อยเพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเซ็ต Surface ของคุณใหม่

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับฝาปิดสำหรับ Surface ติดต่อเรา

แผงสัมผัสไม่ทำงาน แต่แป้นบน Cover ยังคงใช้งานได้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิดออกแล้วต่อใหม่

ขั้นที่ 1: ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยกฝาปิด
ขั้นที่ 2: เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และฝาปิดด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นที่ 3: ต่อฝาปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
  ต่อฝาปิด
  ฝาปิดควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอดฝาปิดและต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นที่ 4: วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ฝาปิดอีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

 • ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดแผงสัมผัส

วิธีตรวจสอบว่าแผงสัมผัสเปิดอยู่ การเปิดหรือปิดแผงสัมผัส และการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ของแผงสัมผัสขึ้นอยู่กับ Cover และรุ่นของ Surface ที่ใช้งาน

หากคุณมีฝาปิดรุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
และ Surface รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
ต่อ Cover และ

Touch Cover 2
Type Cover 2
Power Cover
Type Cover สำหรับ Surface Pro 3
Type Cover สำหรับ Surface 3
Type Cover สำหรับ Surface Pro 4
Type Cover สำหรับ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID

Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3
Surface 3
Surface Pro 4

ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส
ทำการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ แผงสัมผัส
Touch Cover (รุ่นเก่า)
Type Cover (รุ่นเก่า)
Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3

ใช้แอป Surface Trackpad Settings เพื่อเปิดหรือปิดแผงสัมผัสและเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ เกือบทั้งหมด แอปดังกล่าวดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Windows Store

คุณสามารถป้องกันไม่ให้เคอร์เซอร์เคลื่อนที่เองขณะพิมพ์ได้โดยตั้งค่าความหน่วง:
ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบตเตอรี่และพลังงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะรุ่น Surface Pro เท่านั้น)

สำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3 เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นที่ 2: กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นแวบหนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นที่ 3: หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที
ขั้นที่ 4: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อยเพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเซ็ต Surface ของคุณใหม่

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface

หากยังมีปัญหา

หากยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

สิ่งที่ฉันพิมพ์ไม่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่คีย์บอร์ดตอบสนองแปลกๆ ดังตัวอย่างด้านล่างมีดังต่อไปนี้:

 • คุณพิมพ์อักขระตัวหนึ่ง แต่ปรากฏบนหน้าจอเป็นอีกตัวหนึ่ง
 • แป้นพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อพิมพ์เร็วๆ
 • คุณกดแป้นพิมพ์แล้วแป้นแสดงผลแบบเวลากด Ctrl, Alt หรือ Shift ค้างไว้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอดฝาปิดออกแล้วต่อใหม่

ขั้นที่ 1: ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยกฝาปิด
ขั้นที่ 2: เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และฝาปิดด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นที่ 3: ต่อฝาปิดอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อฝาปิด
ฝาปิดควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอดฝาปิดและต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นที่ 4: วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ฝาปิดอีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

 • ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

ตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์อาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Cover เป็นภาษาของคุณมีดังนี้

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า
ขั้นที่ 2: เลือก เวลาและภาษา > ภูมิภาคและภาษา
ขั้นที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกภูมิภาคจากกล่องรายการแบบหล่นลง
ขั้นที่ 4:

ดูภาษาที่แสดงอยู่ในหัวข้อ ภาษา

 • หากคุณไม่เห็นภาษาที่ต้องการ ให้เลือก เพิ่มภาษา แล้วเลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
 • หากต้องการลบภาษาที่ไม่ต้องการ เลือกภาษาดังกล่าว แล้วเลือก นำออก

เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์พิเศษ

หากคุณได้ตั้งค่าภาษาและรูปแบบไว้มากกว่าหนึ่งรายการ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ คุณสามารถสลับค่าดังกล่าวไปมาได้บนแถบงาน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า
ขั้นที่ 2: เลือก เวลาและภาษา > ภูมิภาคและภาษา
ขั้นที่ 3:

เลือกภาษา > ตัวเลือก

 • หากต้องการเพิ่มรูปแบบ เลือก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล แล้วเลือกรูปแบบจากรายการ
 • หากต้องการนำรูปแบบออก ให้เลือกรูปแบบ แล้วเลือก นำออก

ตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

หากคุณได้ตั้งค่าภาษาและรูปแบบไว้มากกว่าหนึ่งรายการ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ คุณสามารถสลับค่าดังกล่าวไปมาได้บนแถบงาน โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 • เลือกตัวย่อภาษาที่ขอบด้านขวาของแถบงาน แล้วเลือกภาษาหรือรูปแบบที่ต้องการใช้

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ตรวจสอบการตั้งค่าแป้นตรึงของคุณ

ขั้นที่ 1: ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > คีย์บอร์ด
ขั้นที่ 2: ในหัวข้อ แป้นตรึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าการสลับเป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเซ็ต Surface ของคุณใหม่

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่ คืนค่าหรือรีเซ็ต Surface

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับฝาปิดสำหรับ Surface ติดต่อเรา

ฉันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นปรับความสว่างหน้าจอสัมผัสหรือแป้นปรับไฟเรืองแสง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ปรับไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์

ปรับความสว่างไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์ด้วยแป้นปรับความสว่างบน Cover หากต้องการลดความสว่างของไฟเรืองแสง ใช้แป้น แป้นหรี่ไฟเรืองแสง หากต้องการเพิ่มความสว่าง ใช้แป้น แป้นเพิ่มไฟเรืองแสง

หมายเหตุ
 • หากแป้นดังกล่าวไม่มีบน Cover แสดงว่าไม่มีฟังก์ชันไฟเรืองแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ค้นหาว่าคุณมีแป้นพิมพ์ Surface รุ่นใด
 • แป้น Dim backlighting key และ Brighten backlighting key บน Type Cover จะควบคุมความสว่างสำหรับแสงไฟส่องแป้นพิมพ์เท่านั้น
 • สำหรับ Type Cover ของ Surface 3 หรือ Type Cover ของ Surface Pro 4คุณสามารถใช้แป้น ไอคอนหรี่ไฟหน้าจอ และ Alt-text: ไอคอนเพิ่มความสว่างหน้าจอ เพื่อหรี่หรือเพิ่มความสว่างหน้าจอ หากต้องการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อคุณใช้ Cover ชนิดอื่น โปรดดู หน้าจอสัมผัสของ Surface

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

 • ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows และเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับฝาปิดสำหรับ Surface ติดต่อเรา

ตัวอ่านลายนิ้วมือบนฝาปิดไม่ทำงาน

หากคุณมีปัญหากับตัวอ่านลายนิ้วมือบน Type Cover สำหรับ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID ไปที่ แก้ไขปัญหา Windows Hello บน Surface

หมายเหตุ


 • Type Cover ของ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID มีให้ใช้ได้ในบางประเทศและภูมิภาค
 • Type Cover ของ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID ออกแบบมาสำหรับ Surface Pro 4 ตัวอ่านลายนิ้วมือจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณใช้ฝาปิดนี้กับอุปกรณ์ Surface อื่น

แก้ไขปัญหา Surface Cover

หาก Surface ตรวจไม่พบ Surface Cover ภายหลังการเชื่อมต่อ หาก Cover หยุดทำงาน หรือหากแป้นหรือแผงสัมผัสทำงานติดขัด ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่อไปนี้


หมายเหตุ
หาก Surface Cover ฉีกขาดหรือต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ส่งซ่อม Surface ของฉัน

Cover ค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อระหว่าง Surface และ Cover

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3: 

ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface

ต่อ Cover

Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่

ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แป้นบน Cover ไม่ทำงาน แต่แผงสัมผัสทำงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3: 

ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface

ต่อ Cover

Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่

ขั้นตอนที่ 4: 

วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นกรองไม่ได้เปิดอยู่ในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า แป้นกรอง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Surface

ลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหา Surface ตัวแก้ไขปัญหาสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาของ Surface Cover

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แผงสัมผัสไม่ทำงาน แต่แป้นบน Cover ยังคงใช้งานได้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3: 

ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface

ต่อ Cover

Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่

ขั้นตอนที่ 4: 

วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจดูให้แน่ใจว่าแผงสัมผัสยังเปิดอยู่

วิธีตรวจสอบว่าแผงสัมผัสเปิดอยู่ การเปิดหรือปิดแผงสัมผัส และการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ของแผงสัมผัสขึ้นอยู่กับ Cover และ Surface ที่ใช้งาน

หากคุณมี Surface รุ่นนี้
และหนึ่งใน Cover เหล่านี้
ต่อ Cover และ
Surface 2
Touch Cover 2
Type Cover 2
Power Cover
Type Cover for Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส
Surface RT
Touch Cover (รุ่นก่อนหน้า)
Type Cover (รุ่นก่อนหน้า)
ใช้แอป Trackpad Settings (มีให้ฟรีจาก Windows Store)
หมายเหตุ
การตั้งค่าแผงสัมผัสจะใช้ไม่ได้สำหรับการใช้ Surface + Cover ต่อไปนี้ร่วมกัน

Surface RT
Touch Cover 2
Type Cover 2
Surface 2
Touch Cover (รุ่นก่อนหน้า)
Type Cover (รุ่นก่อนหน้า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การใช้แผงสัมผัสและการตั้งค่า

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

สิ่งที่ฉันพิมพ์ไม่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่แป้นพิมพ์ตอบสนองแปลกๆ ดังตัวอย่างด้านล่างมีดังต่อไปนี้

 • คุณพิมพ์อักขระตัวหนึ่ง แต่ปรากฏบนหน้าจอเป็นอีกตัวหนึ่ง
 • แป้นพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อพิมพ์เร็วๆ
 • คุณกดแป้นพิมพ์แล้วแป้นแสดงผลแบบเวลากด CTRL, ALT หรือ Shift ค้างไว้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3: 

ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface

ต่อ Cover

Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่

ขั้นตอนที่ 4: 

วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

ตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์อาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Cover เป็นภาษาของคุณมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เวลาและภาษา > ภูมิภาคและภาษา
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกภูมิภาคจากกล่องรายการแบบหล่นลง
ขั้นตอนที่ 4:  ดูภาษาที่แสดงอยู่ในหัวข้อ ภาษา หากคุณไม่เห็นภาษาที่ต้องการ เลือก เพิ่มภาษา แล้วเลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5:  หากต้องการลบภาษาที่ไม่ต้องการ เลือกภาษาที่ไม่ต้องการ แล้วเลือก เอาออก

เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์พิเศษ

ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น เช่น Dvorak หรือรูปแบบพิเศษสำหรับภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > แผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 2:  จากประเภท นาฬิกา, ภาษา และภูมิภาค เลือก เปลียนวิธีการป้อนข้อมูล
หากมุมมองแผงควบคุมแสดงไอคอนแทนการแสดงประเภท ให้แตะหรือคลิก ภาษา
ขั้นตอนที่ 3: 

เลือก ตัวเลือก ที่อยู่ถัดจากภาษาเพื่อดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลปัจจุบัน

 • เลือก ตัวอย่าง ถัดจากวิธีเพื่อดูรูปแบบแป้นพิมพ์
 • เลือก เอาออก ถัดจากวิธีเพื่อหยุดใช้รูปแบบแป้นพิมพ์
 • เลือก เพิ่มวิธีการป้อน เพื่อเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น จากนั้น เลือกรูปแบบจากรายการ แล้วเลือก เพิ่ม

ตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

หากคุณได้ตั้งค่าภาษาและรูปแบบไว้มากกว่าหนึ่งรายการ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ คุณสามารถสลับค่าดังกล่าวไปมาได้บนแถบงาน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เลือกตัวย่อภาษาที่ขอบด้านขวาของแถบงาน แล้วเลือกภาษาหรือรูปแบบที่ต้องการใช้

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ตรวจสอบการตั้งค่าแป้นตรึง

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า แป้นตรึง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากยังมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

ฉันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นปรับความสว่างหน้าจอสัมผัสหรือแป้นปรับไฟเรืองแสง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ปรับไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์

ปรับความสว่างไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์ด้วยแป้นปรับความสว่างบน Type Cover หากต้องการลดความสว่างของไฟเรืองแสง ใช้แป้น Dim backlighting key หากต้องการเพิ่มความสว่าง ใช้แป้น Brighten backlighting key

หมายเหตุ
 • หากแป้นดังกล่าวไม่มีบน Cover แสดงว่าไม่มีฟังก์ชันไฟเรืองแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากตรวจสอบ Surface Typing Cover ของคุณ
 • แป้น Dim backlighting key และ Brighten backlighting key บน Type Cover จะควบคุมความสว่างสำหรับแสงไฟส่องแป้นพิมพ์เท่านั้น
 • สำหรับ Type Cover ของ the Surface 3 คุณสามารถใช้แป้น Dim screen icon และ Alt-text: Brighten screen icon เพื่อหรี่หรือเพิ่มความสว่างหน้าจอ หากต้องการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อคุณใช้ Cover ชนิดอื่น โปรดดูหน้าจอสัมผัสของ Surface

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

 • ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หากยังมีปัญหา

หากยังมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา


แก้ไขปัญหา Surface Cover

หาก Surface ตรวจไม่พบ Surface Cover ภายหลังการเชื่อมต่อ หาก Cover หยุดทำงาน หรือหากแป้นหรือแผงสัมผัสทำงานติดขัด ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่อไปนี้


หมายเหตุ

หาก Surface Cover ฉีกขาดหรือต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ส่งซ่อม Surface ของฉัน

ก่อนเริ่ม

การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะ Surface Pro รุ่นต่าง ๆ เท่านั้น)

ข้อสำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นสักครู่หนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นตอนที่ 3: หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย เพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

Cover ค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อระหว่าง Surface และ Cover

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอด Cover และต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองพิมพ์จาก Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งไว้จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากรีเฟรช Surface

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows และแอปต่าง ๆ ในเวอร์ชันที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณอีกครั้ง การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนโดยละเอียด ดูที่ คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แป้นบน Cover ไม่ทำงาน แต่แผงสัมผัสทำงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
  ต่อ Cover
  Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอด Cover และต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองพิมพ์จาก Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นกรองไม่ได้เปิดอยู่ในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม แตะหรือคลิก ค้นหา ปุ่มค้นหา
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน แป้นกรอง แล้วแตะหรือคลิก เปิดหรือปิดแป้นกรอง ในผลการค้นหา
ขั้นตอนที่ 3:  ในหัวข้อ แป้นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า แป้นกรอง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะ Surface Pro รุ่นต่าง ๆ เท่านั้น)

ข้อสำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 2:  กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นสักครู่หนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย เพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งไว้จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากรีเฟรช Surface

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows และแอปต่าง ๆ ในเวอร์ชันที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณอีกครั้ง การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนโดยละเอียด ดูที่ คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แผงสัมผัสไม่ทำงาน แต่แป้นบน Cover ยังคงใช้งานได้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
  ต่อ Cover
  Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอด Cover และต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองพิมพ์จาก Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดแผงสัมผัส

วิธีตรวจสอบว่าแผงสัมผัสเปิดอยู่ การเปิดหรือปิดแผงสัมผัส และการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ของแผงสัมผัสขึ้นอยู่กับ Cover และรุ่นของ Surface ที่ใช้งาน

หากคุณมีฝาปิดรุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
และ Surface รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
ต่อ Cover และ
Touch Cover 2
Type Cover 2
Power Cover
Type Cover สำหรับ Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
Surface Pro
Surface Pro 2
Surface Pro 3
Surface 3
จากหน้าจอเริ่ม ค้นหา การตั้งค่าพีซี แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส
Touch Cover (รุ่นเก่า)
Type Cover (รุ่นเก่า)
Surface Pro
ใช้แอป Trackpad Settings แอปดังกล่าวดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Windows Store

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบตเตอรี่และพลังงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: การปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม (เฉพาะ Surface Pro รุ่นต่าง ๆ เท่านั้น)

ข้อสำคัญ
ห้ามใช้กระบวนการนี้กับ Surface RT, Surface 2 หรือ Surface 3

ใช้กระบวนการปิดเครื่องด้วยสองปุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่า Surface ปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ค้างไว้อย่างน้อย 30 วินาที แล้วปล่อย
ขั้นตอนที่ 2:  กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 15 วินาที จากนั้นจึงปล่อยทั้งสองปุ่ม
หน้าจออาจแสดงโลโก้ Surface ขึ้นสักครู่หนึ่ง แต่ให้กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ต่อไปอย่างน้อย 15 วินาที
ขั้นตอนที่ 3:  หลังจากปล่อยทั้งสองปุ่มแล้ว ให้รอ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ 4:  กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องแล้วปล่อย เพื่อเปิด Surface อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งไว้จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากรีเฟรช Surface

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows และแอปต่าง ๆ ในเวอร์ชันที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณอีกครั้ง การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนโดยละเอียด ดูที่ คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากยังมีปัญหา

หากยังมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

สิ่งที่ฉันพิมพ์ไม่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่แป้นพิมพ์ตอบสนองแปลกๆ ดังตัวอย่างด้านล่างมีดังต่อไปนี้

 • คุณพิมพ์อักขระตัวหนึ่ง แต่ปรากฏบนหน้าจอเป็นอีกตัวหนึ่ง
 • แป้นพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อพิมพ์เร็วๆ
 • คุณกดแป้นพิมพ์แล้วแป้นแสดงผลแบบเวลากด Ctrl, Alt หรือ Shift ค้างไว้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ ถ้าการเชื่อมต่อไม่ดี ให้ถอด Cover และต่อใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองพิมพ์จาก Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

ตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์อาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Cover เป็นภาษาของคุณมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี >เวลาและภาษา > ภูมิภาคและภาษา
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกภูมิภาคจากกล่องรายการแบบหล่นลง
ขั้นตอนที่ 4:  ดูภาษาที่แสดงอยู่ในหัวข้อ ภาษา หากคุณไม่เห็นภาษาที่ต้องการ แตะหรือคลิก เพิ่มภาษา แล้วแตะหรือคลิกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5:  หากต้องการลบภาษาที่ไม่ต้องการ แตะหรือคลิกภาษาที่ไม่ต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เอาออก
เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์พิเศษ

ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น เช่น Dvorak หรือรูปแบบพิเศษสำหรับภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  จากหน้าจอเริ่ม แตะหรือคลิก ค้นหา ปุ่มค้นหา
ขั้นตอนที่ 2:  ในกล่องค้นหา ให้ป้อน แผงควบคุม จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม ในผลการค้นหา
ขั้นตอนที่ 3:  จากประเภท นาฬิกา, ภาษา และภูมิภาค แตะหรือคลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล
หากมุมมองแผงควบคุมแสดงไอคอนแทนการแสดงประเภท ให้แตะหรือคลิก ภาษา
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ถัดจากภาษาเพื่อดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลปัจจุบัน

 • แตะหรือคลิก ตัวอย่าง ถัดจากวิธีเพื่อดูรูปแบบแป้นพิมพ์
 • แตะหรือคลิก เอาออก ถัดจากวิธีเพื่อหยุดใช้รูปแบบแป้นพิมพ์
 • แตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการป้อน เพื่อเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น จากนั้น เลือกรูปแบบจากรายการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม
ตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

หากคุณได้ตั้งค่าภาษาและรูปแบบไว้มากกว่าหนึ่งรายการ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ คุณสามารถสลับค่าดังกล่าวไปมาได้บนแถบงาน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิกตัวย่อภาษาที่ขอบด้านขวาของแถบงาน แล้วแตะหรือคลิกภาษาหรือรูปแบบที่ต้องการใช้

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ตรวจสอบการตั้งค่าแป้นตรึง

หากคุณกดแป้น Shift, Ctrl หรือ Alt นานกว่า 10 วินาที แป้นดังกล่าวอาจทำงานต่อไปราวกับถูกกดอยู่ แม้คุณจะปล่อยแป้นเหล่านั้นแล้วก็ตาม

หากต้องการเปลี่ยนการทำงานของแป้นดังกล่าวให้กลับสู่ปกติ เคาะแป้น Shift, Ctrl และ Alt ทีละแแป้น

ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือ

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า แป้นตรึง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store แอปเดสก์ท็อปที่ติดตั้งไว้จะถูกลบออก แต่คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากรีเฟรช Surface

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้ง Windows และแอปต่าง ๆ ในเวอร์ชันที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface ของคุณอีกครั้ง การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนโดยละเอียด ดูที่ คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่คืนค่า รีเฟรช หรือรีเซ็ต Surface Pro หรือ Surface 3

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

ฉันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นปรับความสว่างหน้าจอสัมผัสหรือแป้นปรับไฟเรืองแสง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ปรับไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์

ปรับความสว่างไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์ด้วยแป้นปรับความสว่างบน Cover หากต้องการลดความสว่างของไฟเรืองแสง ใช้แป้น Dim backlighting key หากต้องการเพิ่มความสว่าง ใช้แป้น Brighten backlighting key

หมายเหตุ

 • หากแป้นดังกล่าวไม่มีบน Cover แสดงว่าไม่มีฟังก์ชันไฟเรืองแสง โปรดดูที่ ดูว่าคุณมีแป้นพิมพ์ Surface แบบใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • แป้น Dim backlighting key และ Brighten backlighting key บน Type Cover จะควบคุมความสว่างสำหรับแสงไฟส่องแป้นพิมพ์เท่านั้น
 • บน Surface 3 Type Cover คุณสามารถใช้แป้น Dim screen icon และ Brighten screen icon เพื่อหรี่หรือเพิ่มความสว่างหน้าจอ หากต้องการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อคุณใช้ Cover ชนิดอื่น โปรดดูหน้าจอสัมผัสของ Surface

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา


แก้ไขปัญหา Surface Cover

หาก Surface ตรวจไม่พบ Surface Cover ภายหลังการเชื่อมต่อ หาก Cover หยุดทำงาน หรือหากแป้นหรือแผงสัมผัสทำงานติดขัด ลองแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่อไปนี้


หมายเหตุ

หาก Surface Cover ฉีกขาดหรือต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โปรดไปที่ส่งซ่อม Surface ของฉัน

Cover ค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อระหว่าง Surface และ Cover

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แป้นบน Cover ไม่ทำงาน แต่แผงสัมผัสทำงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นกรองไม่ได้เปิดอยู่ในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงด้วยวิธีต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า แป้นกรอง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Surface

ลองเรียกใช้ ตัวแก้ไขปัญหา Surface ตัวแก้ไขปัญหาสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฝาปิดสำหรับ Surface

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากทำการรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

แผงสัมผัสไม่ทำงาน แต่แป้นบน Cover ยังคงใช้งานได้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดแผงสัมผัส

วิธีตรวจสอบว่าแผงสัมผัสเปิดอยู่ การเปิดหรือปิดแผงสัมผัส และการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ ของแผงสัมผัสขึ้นอยู่กับ Cover และ Surface ที่ใช้งาน

หากคุณมี Surface รุ่นนี้
และ Surface รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้
ต่อ Cover และ
Surface 2
Touch Cover 2
Type Cover 2
Power Cover
Type Cover for Surface Pro 3
Surface 3 Type Cover
ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าพีซี แตะหรือคลิก พีซีและอุปกรณ์ แล้วแตะหรือคลิก เมาส์และแผงสัมผัส
Surface RT
Touch Cover (รุ่นก่อนหน้า)
Type Cover (รุ่นก่อนหน้า)
ใช้แอป Trackpad Settings แอปดังกล่าวดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Windows Store
หมายเหตุ
การตั้งค่าแผงสัมผัสจะใช้ไม่ได้สำหรับการใช้ Surface + Cover ต่อไปนี้ร่วมกัน

Surface RT
Touch Cover 2
Type Cover 2
Surface 2
Touch Cover
Type Cover (รุ่นเก่า)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบตเตอรี่และพลังงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

สิ่งที่ฉันพิมพ์ไม่ปรากฏบนหน้าจอ

วิธีแก้ไขปัญหาในกรณีที่แป้นพิมพ์ตอบสนองแปลกๆ ดังตัวอย่างด้านล่างมีดังต่อไปนี้

 • คุณพิมพ์อักขระตัวหนึ่ง แต่ปรากฏบนหน้าจอเป็นอีกตัวหนึ่ง
 • แป้นพิมพ์ไม่ตอบสนองเมื่อพิมพ์เร็วๆ
 • คุณกดแป้นพิมพ์แล้วแป้นแสดงผลแบบเวลากด Ctrl, Alt หรือ Shift ค้างไว้

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ถอด Cover ออกแล้วต่อใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ถอดปลั๊ก Surface แล้วถอดแยก Cover
ขั้นตอนที่ 2:  เช็ดหัวต่อแบบแม่เหล็กที่ Surface และ Cover ด้วยผ้านุ่มชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 3:  ต่อ Cover อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อแม่เหล็กทั้งหมดสัมผัสกับขอบล่างของ Surface
ต่อ Cover
Cover ควรจะคลิกเข้าที่ ต้องไม่เห็นช่องหรือส่วนที่เป็นโลหะที่จุดเชื่อมต่อ หากเชื่อมต่อไม่เรียบร้อย ให้ถอด Cover แล้วต่อกลับเข้าไปใหม่
ขั้นตอนที่ 4:  วาง Surface บนพื้นผิวราบและแข็งแรง เช่น โต๊ะ โดยให้ขาตั้งกางออก แล้วลองใช้ Cover อีกครั้ง

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหา 4: ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

ตั้งค่าภาษาของแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์อาจไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า Cover เป็นภาษาของคุณมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี >เวลาและภาษา > ภูมิภาคและภาษา
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกภูมิภาคจากกล่องรายการแบบหล่นลง
ขั้นตอนที่ 4:  ดูภาษาที่แสดงอยู่ในหัวข้อ ภาษา หากคุณไม่เห็นภาษาที่ต้องการ แตะหรือคลิก เพิ่มภาษา แล้วแตะหรือคลิกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5:  หากต้องการลบภาษาที่ไม่ต้องการ แตะหรือคลิกภาษาที่ไม่ต้องการ แล้วแตะหรือคลิก เอาออก
เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์พิเศษ

ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น เช่น Dvorak หรือรูปแบบพิเศษสำหรับภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > แผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 3:  จากประเภท นาฬิกา, ภาษา และภูมิภาค แตะหรือคลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล
หากมุมมองแผงควบคุมแสดงไอคอนแทนการแสดงประเภท ให้แตะหรือคลิก ภาษา
ขั้นตอนที่ 4:  แตะหรือคลิก ตัวเลือก ที่อยู่ถัดจากภาษาเพื่อดูรายการวิธีการป้อนข้อมูลปัจจุบัน

 • แตะหรือคลิก ตัวอย่าง ถัดจากวิธีเพื่อดูรูปแบบแป้นพิมพ์
 • แตะหรือคลิก เอาออก ถัดจากวิธีเพื่อหยุดใช้รูปแบบแป้นพิมพ์
 • แตะหรือคลิก เพิ่มวิธีการป้อน เพื่อเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์อื่น จากนั้น เลือกรูปแบบจากรายการ แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม
ตรวจสอบรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

หากคุณได้ตั้งค่าภาษาและรูปแบบไว้มากกว่าหนึ่งรายการ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการ คุณสามารถสลับค่าดังกล่าวไปมาได้บนแถบงาน ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • แตะหรือคลิกตัวย่อภาษาที่ขอบด้านขวาของแถบงาน แล้วแตะหรือคลิกภาษาหรือรูปแบบที่ต้องการใช้

วิธีการแก้ไขปัญหา 5: ตรวจสอบการตั้งค่าแป้นตรึง

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > ความง่ายในการเข้าถึง > แป้นพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3:  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า แป้นตรึง เป็น ปิด

วิธีการแก้ไขปัญหา 6: รีเฟรช Surface

การรีเฟรช Surface จะติดตั้ง Windows ใหม่และเก็บไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ การตั้งค่า แอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface และแอปที่คุณติดตั้งจาก Windows Store

หมายเหตุ
การรีเฟรชจะติดตั้งเวอร์ชันของ Windows ใหม่ รวมทั้งแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Surface การปรับปรุง Windows การปรับปรุงแอป และแอปอื่น ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้จะหายไป เช่นเดียวกับการตั้งค่าที่คุณกำหนดเอง ติดตั้งการปรับปรุงและแอปของคุณใหม่หลังจากรีเฟรชเสร็จแล้ว

ดูข้อมูลวิธีดำเนินการโดยละเอียดได้ที่ รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

วิธีการแก้ไขปัญหา 7: รีเซ็ต Surface

การรีเซ็ตจะดำเนินการต่อไปนี้:

 • นำการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดออก
 • นำแอปทั้งหมดที่ติดตั้งออก
 • ให้คุณเลือกว่าจะเก็บไฟล์ส่วนบุคคลไว้หรือนำออก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ต Surface ดูที่รีเฟรชหรือรีเซ็ต Surface RT หรือ Surface 2

หากยังมีปัญหา

หากยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา

ฉันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแป้นปรับความสว่างหน้าจอสัมผัสหรือแป้นปรับไฟเรืองแสง

วิธีการแก้ไขปัญหา 1: ปรับไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์

ปรับความสว่างไฟเรืองแสงของแป้นพิมพ์ด้วยแป้นปรับความสว่างบน Cover หากต้องการลดความสว่างของไฟเรืองแสง ใช้แป้น Dim backlighting key หากต้องการเพิ่มความสว่าง ใช้แป้น Brighten backlighting key

หมายเหตุ


 • หากแป้นดังกล่าวไม่มีบน Cover แสดงว่าไม่มีฟังก์ชันไฟเรืองแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากตรวจสอบ Surface Typing Cover ของคุณ
 • แป้น Dim backlighting key และ Brighten backlighting key บน Type Cover จะควบคุมความสว่างสำหรับแสงไฟส่องแป้นพิมพ์เท่านั้น
 • สำหรับ Type Cover ของ Surface 3 คุณสามารถใช้แป้น Dim screen icon และ Brighten screen icon เพื่อหรี่หรือเพิ่มความสว่างหน้าจอ หากต้องการปรับความสว่างของหน้าจอเมื่อคุณใช้ Cover ชนิดอื่น โปรดดูหน้าจอสัมผัสของ Surface

วิธีการแก้ไขปัญหา 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

บางที สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อีกครั้งคือการติดตั้งการปรับปรุง

วิธีการแก้ไขปัญหา 3: เริ่มระบบ Surface ใหม่

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หากยังมีปัญหา

หากคุณยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ Surface Cover โปรดติดต่อเรา


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด