Type Cover

ใช้กับ

Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ใช้กับ

Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2, Surface Pro.

ใช้กับ

Surface 2, Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

Type Cover เป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมขนาดเพรียวบาง พร้อมแป้นที่ขยับได้ คุณจะสัมผัสถึงความเร็วและรู้สึกเหมือนใช้คีย์บอร์ดแบบคลาสสิก ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปได้ทันที


Type Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Type Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Type Cover สามารถติดกับ Surface ด้วยแม่เหล็ก เพียงนำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกัน แล้วคลิกให้เข้าที่

เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

ฝาปิดจะติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก

หากคุณมี Type Cover สำหรับ Surface Pro 3, Type Cover สำหรับ Surface 3 หรือ Type Cover สำหรับ Surface Pro 4 คุณสามารถพับขอบหลังของฝาปิดให้ติดกับ Surface ได้ ซึ่งจะให้ความมั่นคงยิ่งขึ้นขณะที่คุณทำงานบนแล็ปท็อป

แม่เหล็กจะยึดคีย์บอร์ดไว้ให้มั่นคงกับ Surface ของคุณ

ฝาปิดสำหรับ Surface Pro 3 และ Surface 3 รองรับตำแหน่งการพิมพ์แบบเอน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง Surface จะไม่ตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความในขณะที่ฝาปิดอยู่ด้านหลัง ให้แตะหน้าจอในจุดที่พิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัสของ Surface

พับฝาปิดไปด้านหลัง

ปิดฝาปิด

Type Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

หมายเหตุ
การปิดฝาปิดจะเป็นการปิดเครื่อง Surface ก็ต่อเมื่อฝาปิดและ Surface ของคุณเป็นขนาดเดียวกันเท่านั้น ถ้าฝาปิดและ Surface เป็นคนละขนาด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface เมื่อคุณปิดฝาปิดเพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือ

Type Cover สำหรับ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID ประกอบด้วยตัวอ่านลายนิ้วมือที่คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Surface Pro 4 หรือ Surface รุ่นอื่น ๆ ที่ใช้ Windows 10

ตัวอ่านลายนิ้วมือบน Type Cover สำหรับ Surface Pro 4 ที่มี Fingerprint ID

หากต้องการการเรียนรู้วิธีการตั้งค่า Surface ให้จดจำลายนิ้วมือของคุณ ไปที่ http://www.surface.com/fingerprintsetup

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปุ่มต่าง ๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรกสุด, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มต่าง ๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรกสุด, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3, Type Cover สำหรับ Surface 3 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 4

ปุ่มต่าง ๆ ของแผงสัมผัสบน Touch Cover และ Type Cover 2

ปุ่มต่าง ๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นอื่น ๆ ทั้งหมด

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป หรือต้องการปิดใช้งานแผงสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน Type Cover ส่วนใหญ่ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface
(หากคุณมีอะแดปเตอร์ไร้สายสำหรับ Typing Cover ได้ ให้ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface ของคุณโดยตรง)
ขั้นตอนที่ 2:  ไปที่เมนูเริ่ม แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เมาส์ &แผงสัมผัส
ขั้นตอนที่ 3:  คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
หมายเหตุ

หากคุณมี Type Cover รุ่นแรกสุดกับ Surface Pro รุ่นแรกสุด โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัสของคุณ

ใช้คีย์บอร์ด

แป้นพิเศษและแป้นฟังก์ชัน

ฝาปิดของ Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดเช่น การค้นหา เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย

แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นที่แถวด้านบนสุด นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นทางลัดและชุดการกดแป้น Fn พิเศษ:

ไอคอนปุ่ม
สิ่งที่ทำได้
ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดความสว่างไฟเรืองแสง1
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มความสว่างไฟเรืองแสง1
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง2
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง2
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
ไอคอนหรี่ไฟหน้าจอ
หรี่ไฟหน้าจอ3
ไอคอนเพิ่มความสว่างหน้าจอ
เพิ่มความสว่างหน้าจอ3
แป้นปุ่มค้นหา
เปิดการค้นหาหรือ Cortana4
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดแผงการแบ่งปัน4
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดแผงการเชื่อมต่อ4
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดการตั้งค่า4
แป้นโลโก้ Windows
เปิดเริ่มต้น
แป้นเมนูคลิกขวา
เปิดเมนูบริบท5
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
1 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
2 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
3 แป้นเหล่านี้มีใน Type Cover สำหรับ Surface 3 เท่านั้น
4 แป้นเหล่านี้มีฝาปิดทุกรุ่นยกเว้น Type Cover สำหรับ Surface 3 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 4
5 แป้นเหล่านี้มีใน Type Cover สำหรับ Surface Pro 4

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดไว้ชั่วคราวเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้

เมื่อล็อกแป้นฟังก์ชันไว้ การกดปุ่มที่แถวบนจะเป็นการใช้แป้นฟังก์ชัน (เช่น จะเป็น F3 แทนที่จะเป็น แป้นปิดเสียง) การกดแป้น Fn พร้อมกับแป้นอื่น จะเป็นการใช้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง

หากต้องการล็อกและปลดล็อกแป้น Fn:

 • Type Cover, Type Cover 2 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 3
  กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps เพื่อล็อกแป้นแป้นฟังก์ชัน กด Fn+Caps อีกครั้งเพื่อปลดล็อก
 • Type Cover สำหรับ Surface 3 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 4
  แค่กดแป้น Fn ก็สามารถล็อกแป้นแป้นฟังก์ชันได้แล้ว กดแป้น Fn อีกครั้งเพื่อปลดล็อก
  แสงไฟจะปรากฏบนแป้น Fn เมื่อคุณล็อกแป้นไว้ในโหมดฟังก์ชัน

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัส คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® กับ Surface ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่านทาง USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt

คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและโครงสร้างคีย์บอร์ดที่ต้องการได้ รับทราบวิธีการได้ที่ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น ระบบจะใช้วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้น

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Type Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ


Type Cover เป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมขนาดเพรียวบาง พร้อมแป้นที่ขยับได้ คุณจะสัมผัสถึงความเร็วและรู้สึกเหมือนใช้คีย์บอร์ดแบบคลาสสิก ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปได้ทันที


Type Cover มี 5 รุ่น ได้แก่ Type Cover (รุ่นแรกสุด), Type Cover 2, Power Cover, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3 Type Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Type Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Type Cover ติดเข้ากับ Surface ด้วยแม่เหล็ก—เพียงนำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกัน แล้วคลิกให้เข้าที่

เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

ฝาปิดจะติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก

หากคุณมี Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 หรือ Type Cover สำหรับ Surface 3 คุณสามารถพับขอบหลังของฝาปิดให้ติดกับ Surface ได้ ซึ่งจะให้ความมั่นคงยิ่งขึ้นขณะที่คุณทำงานบนแล็ปท็อป

แม่เหล็กจะยึดคีย์บอร์ดไว้ให้มั่นคงกับ Surface ของคุณ

ฝาปิดสำหรับ Surface Pro 3 และ Surface 3 รองรับตำแหน่งการพิมพ์แบบเอน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง Surface จะไม่ตรวจจับการกดแป้น

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความในขณะที่ฝาปิดอยู่ด้านหลัง ให้แตะหน้าจอในจุดที่พิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดแบบสัมผัสจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดแบบสัมผัส

พับฝาปิดไปด้านหลัง

ปิดฝาปิด

Type Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

หมายเหตุ
การปิดฝาปิดจะเป็นการปิดเครื่อง Surface ก็ต่อเมื่อฝาปิดและ Surface ของคุณเป็นขนาดเดียวกันเท่านั้น ถ้า Surface และฝาปิดเป็นคนละขนาด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อปิดฝา เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Touch Covers และ Type Cover 2

ปุ่มต่างๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป หรือต้องการปิดใช้งานแผงสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ

หากคุณมี Surface 2 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน Type Cover ส่วนใหญ่ได้

ขั้นตอนที่ 1: ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface

(หากคุณมีอะแดปเตอร์ไร้สายสำหรับฝาปิดแบบพิมพ์ได้ ให้ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface โดยตรง)

ขั้นตอนที่ 2: ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3: เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส และใต้ แผงสัมผัส ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน

หากคุณมี Surface RT หรือ Type Cover รุ่นแรกสุด โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัสของคุณ

ใช้คีย์บอร์ด

แป้นพิเศษและแป้นฟังก์ชัน

ฝาปิดสำหรับ Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย

แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นทางลัดและชุดการกดแป้น Fn พิเศษ:

ไอคอนปุ่ม
สิ่งที่ทำได้
ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดความสว่างไฟเรืองแสง1
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มความสว่างไฟเรืองแสง1
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง2
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง2
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
ไอคอนหรี่ไฟหน้าจอ
หรี่ไฟหน้าจอ3
ไอคอนเพิ่มความสว่างหน้าจอ
เพิ่มความสว่างหน้าจอ3
แป้นปุ่มค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา4
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน4
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์4
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า4
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่มหรือนำคุณกลับไปยังแอปล่าสุดที่คุณใช้งาน หากคุณอยู่ในหน้าจอเริ่มแล้ว
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
1 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
2 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
3 แป้นเหล่านี้มีใน Type Cover สำหรับ Surface 3 เท่านั้น
4 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดทุกรุ่นยกเว้น Type Cover สำหรับ Surface 3

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้

เมื่อล็อกแป้นฟังก์ชันไว้ การกดปุ่มที่แถวบนจะเป็นการใช้แป้นฟังก์ชัน (เช่น จะเป็น F3 แทนที่จะเป็น แป้นปิดเสียง) การกดแป้น Fn พร้อมกับแป้นอื่น จะเป็นการใช้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง

หากต้องการล็อกและปลดล็อกแป้น Fn:

 • Type Cover, Type Cover 2 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 3

  กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps เพื่อล็อกแป้น Fn กด Fn+Caps อีกครั้งเพื่อปลดล็อก

 • Type Cover สำหรับ Surface 3
  แค่กดแป้น Fn ก็สามารถล็อกแป้น Fn ได้แล้ว กดแป้น Fn อีกครั้งเพื่อปลดล็อก
  แสงไฟจะปรากฏบนแป้น Fn เมื่อคุณล็อกแป้นไว้ในโหมดฟังก์ชัน

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัส คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่าน USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและโครงสร้างคีย์บอร์ดที่ต้องการได้ รับทราบวิธีการได้ที่ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น ระบบจะใช้วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้น

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Type Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ


Type Cover เป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมขนาดเพรียวบาง พร้อมแป้นที่ขยับได้ คุณจะสัมผัสถึงความเร็วและรู้สึกเหมือนใช้คีย์บอร์ดแบบคลาสสิก ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปได้ทันที


Type Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Type Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Type Cover มีแม่เหล็กที่สามารถคลิกติดเข้ากับ Surface ได้ ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่

เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

ฝาปิดจะติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก

ถ้าคุณมี Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 หรือ Type Cover สำหรับ Surface 3 คุณสามารถพับขอบด้านหลังติดกับ Surface ได้ ซึ่งจะให้ความมั่นคงยิ่งขึ้นขณะที่คุณทำงานบนแล็ปท็อป

แม่เหล็กจะยึดคีย์บอร์ดไว้ให้มั่นคงกับ Surface ของคุณ

ฝาปิดสำหรับ Surface Pro 3 และ Surface 3 รองรับตำแหน่งการพิมพ์แบบเอน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง Surface จะไม่ตรวจจับการกดแป้น

หากต้องการพิมพ์ข้อความในขณะที่ฝาปิดอยู่ด้านหลัง ให้แตะหน้าจอในจุดที่พิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

พับฝาปิดไปด้านหลัง

ปิดฝาปิด

Type Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

หมายเหตุ
การปิดฝาปิดจะเป็นการปิดเครื่อง Surface ถ้าฝาปิดเป็นขนาดเดียวกับ Surface เท่านั้น ถ้า Surface และฝาปิดเป็นคนละขนาด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อปิดฝา เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Touch Covers และ Type Cover 2

ปุ่มต่างๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป หรือต้องการปิดใช้งานแผงสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน Type Cover ส่วนใหญ่ได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface
(หากคุณมีอะแดปเตอร์ไร้สายสำหรับฝาปิดแบบพิมพ์ได้ ให้ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface โดยตรง)
ขั้นตอนที่ 2: เปิด การตั้งค่า >เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > พีซีและอุปกรณ์ > เมาส์และแผงสัมผัส และใต้ แผงสัมผัส ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน
หมายเหตุ

หากคุณมี Type Cover รุ่นแรกสุดกับ Surface Pro รุ่นแรกสุด โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัสของคุณ

ใช้คีย์บอร์ด

แป้นพิเศษและแป้นฟังก์ชัน

ฝาปิดสำหรับ Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย

แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นทางลัดและชุดการกดแป้น Fn พิเศษ:

ไอคอนปุ่ม
สิ่งที่ทำได้
ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดความสว่างไฟเรืองแสง1
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มความสว่างไฟเรืองแสง1
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง2
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง2
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
ไอคอนหรี่ไฟหน้าจอ
หรี่ไฟหน้าจอ3
ไอคอนเพิ่มความสว่างหน้าจอ
เพิ่มความสว่างหน้าจอ3
แป้นปุ่มค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา4
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน4
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์4
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า4
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่มหรือนำคุณกลับไปยังแอปล่าสุดที่คุณใช้งาน หากคุณอยู่ในหน้าจอเริ่มแล้ว
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
1 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
2 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
3 แป้นเหล่านี้มีใน Type Cover สำหรับ Surface 3 เท่านั้น
4 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดทุกรุ่นยกเว้น Type Cover สำหรับ Surface 3

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้

เมื่อล็อกแป้นฟังก์ชันไว้ การกดปุ่มที่แถวบนจะเป็นการใช้แป้นฟังก์ชัน (เช่น จะเป็น F3 แทนที่จะเป็น แป้นปิดเสียง) การกดแป้น Fn พร้อมกับแป้นอื่น จะเป็นการใช้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง

หากต้องการล็อกและปลดล็อกแป้น Fn:

 • Type Cover, Type Cover 2 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 3

  กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps เพื่อล็อกแป้น Fn กด Fn+Caps อีกครั้งเพื่อปลดล็อก

 • Type Cover สำหรับ Surface 3
  แค่กดแป้น Fn ก็สามารถล็อกแป้น Fn ได้แล้ว กดแป้น Fn อีกครั้งเพื่อปลดล็อก
  แสงไฟจะปรากฏบนแป้น Fn เมื่อคุณล็อกแป้นไว้ในโหมดฟังก์ชัน

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัส คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่าน USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและโครงสร้างคีย์บอร์ดที่ต้องการได้ รับทราบวิธีการได้ที่ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น ระบบจะใช้วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้น

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Type Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ


Type Cover เป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมขนาดเพรียวบาง พร้อมแป้นที่ขยับได้ คุณจะสัมผัสถึงความเร็วและรู้สึกเหมือนใช้คีย์บอร์ดแบบคลาสสิก ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนแท็บเล็ตเป็นแล็ปท็อปได้ทันที


Type Cover มี 5 รุ่น ได้แก่ Type Cover (รุ่นแรกสุด), Type Cover 2, Power Cover, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3 Type Cover จะคลิกติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก และให้การปกป้องหน้าจอสัมผัสของ Surface Type Cover สำหรับ Surface ทุกรุ่นมีรูปแบบคีย์บอร์ดมาตรฐาน แป้นพิมพ์ลัด และแผงสัมผัสแบบสองปุ่มที่รองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะและการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส คุณสามารถตั้งค่าแผงสัมผัสเพื่อลดการแตะโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เคอร์เซอร์กระโดดโดยไม่คาดคิด โปรดดูรายละเอียดที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส

คลิกฝาปิดให้เข้าที่

Type Cover มีแม่เหล็กที่สามารถคลิกติดเข้ากับ Surface ได้ ให้นำอุปกรณ์ทั้งสองเข้าใกล้กันจนกว่าฝาปิดจะเป็นแนวเดียวกันแล้วคลิกให้เข้าที่

เมื่อฝาปิดเชื่อมต่อแล้วจะไม่เลื่อนหลุด เมื่อคุณต้องการถอดออก เพียงแค่ดึงออกจากกัน

ฝาปิดจะติดเข้าที่ด้วยแม่เหล็ก

ถ้าคุณมี Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 หรือ Type Cover สำหรับ Surface 3 คุณสามารถพับขอบด้านหลังติดกับ Surface ได้ ซึ่งจะให้ความมั่นคงยิ่งขึ้นขณะที่คุณทำงานบนแล็ปท็อป

แม่เหล็กจะยึดคีย์บอร์ดไว้ให้มั่นคงกับ Surface ของคุณ

ฝาปิดสำหรับ Surface Pro 3 และ Surface 3 รองรับตำแหน่งการพิมพ์แบบเอน

พับฝาปิดไปด้านหลัง

พับฝาปิดไปด้านหลังเพื่อใช้ Surface เป็นแท็บเล็ต ขณะที่ฝาปิดพับอยู่ด้านหลัง Surface จะไม่ตรวจจับการกดแป้น

หากต้องการพิมพ์ข้อความในขณะที่ฝาปิดอยู่ด้านหลัง ให้แตะหน้าจอในจุดที่พิมพ์ได้ จากนั้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

พับฝาปิดไปด้านหลัง

ปิดฝาปิด

Type Cover จะช่วยปกป้องหน้าจอขณะที่คุณเดินทาง เมื่อคุณปิดฝาปิด หน้าจอจะดับ เมื่อคุณเปิดฝาปิด ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องบน Surface เพื่อเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

หมายเหตุ
การปิดฝาปิดจะเป็นการปิดเครื่อง Surface ถ้าฝาปิดเป็นขนาดเดียวกับ Surface เท่านั้น ถ้า Surface และฝาปิดเป็นคนละขนาด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเมื่อปิดฝา เพื่อประหยัดพลังงาน

ใช้แผงสัมผัส

แผงสัมผัสของคุณมีปุ่มคลิกขวาและคลิกซ้าย และรองรับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมผัสรูปแบบต่าง ๆ สำหรับแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นแรก, Type Cover สำหรับ Surface Pro 3 และ Type Cover สำหรับ Surface 3

ปุ่มแผงสัมผัสบน Touch Covers และ Type Cover 2

ปุ่มต่างๆ ของแผงสัมผัสบน Type Cover รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด

ปรับการตั้งค่าแผงสัมผัส

หากแผงสัมผัสตอบสนองการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเร็วเกินไป หรือต้องการปิดใช้งานแผงสัมผัส คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตามต้องการ

หากคุณมี Surface 2 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบน Type Cover ส่วนใหญ่ได้

ขั้นตอนที่ 1: ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface
(หากคุณมีอะแดปเตอร์ไร้สายสำหรับฝาปิดแบบพิมพ์ได้ ให้ต่อฝาปิดเข้ากับ Surface โดยตรง)
ขั้นตอนที่ 2: ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 3: เปิด เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี พีซีและอุปกรณ์ เมาส์และแผงสัมผัส และใต้ แผงสัมผัส ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน

หากคุณมี Surface RT หรือ Type Cover รุ่นแรกสุด โปรดดูที่ เปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัส สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าแผงสัมผัสของคุณ

ใช้คีย์บอร์ด

แป้นพิเศษและแป้นฟังก์ชัน

ฝาปิดสำหรับ Surface มีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเปิดชุดทางลัดของ Windows เล่นเสียงหรือวิดีโอ และอีกมากมาย

แป้นที่แถวบนสุดทำหน้าที่เป็นแป้นฟังก์ชัน ให้กดแป้น Fn ค้างไว้เมื่อคุณกดแป้นนี้ นอกจากนี้ แป้น Fn ยังทำงานร่วมกับแป้นอื่น ๆ เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ

ต่อไปนี้เป็นแป้นทางลัดและชุดการกดแป้น Fn พิเศษ:

ไอคอนปุ่ม
สิ่งที่ทำได้
ลดไฟเรืองแสงโดยการกด F1
ลดความสว่างไฟเรืองแสง1
เพิ่มไฟเรืองแสงโดยการกด F2
เพิ่มความสว่างไฟเรืองแสง1
แป้นปิดเสียง
ปิดหรือเปิดการปิดเสียง
แป้นลดระดับเสียง
ลดระดับเสียง2
แป้นเพิ่มระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง2
แป้นเล่น/หยุดพัก
เล่นหรือหยุดพักเสียงหรือวิดีโอ
ไอคอนหรี่ไฟหน้าจอ
หรี่ไฟหน้าจอ3
ไอคอนเพิ่มความสว่างหน้าจอ
เพิ่มความสว่างหน้าจอ3
แป้นปุ่มค้นหา
เปิดทางลัดการค้นหา4
แป้นทางลัดการแบ่งปัน
เปิดทางลัดการแบ่งปัน4
แป้นทางลัดอุปกรณ์
เปิดทางลัดอุปกรณ์4
แป้นทางลัดการตั้งค่า
เปิดทางลัดการตั้งค่า4
แป้นโลโก้ Windows
เปิดหน้าจอเริ่มหรือนำคุณกลับไปยังแอปล่าสุดที่คุณใช้งาน หากคุณอยู่ในหน้าจอเริ่มแล้ว
Fn+Del
เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
Fn+Backspace
ลดความสว่างของหน้าจอ
Fn+Spacebar
วางภาพหน้าจอของทั้งหน้าหรือหน้าจอต่าง ๆ ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
Fn+Alt+Spacebar
วางภาพหน้าจอของหน้าต่างที่คุณใช้งานอยู่ลงบนคลิปบอร์ด Windows ของคุณ
1 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
2 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดที่ไม่มีไฟเรืองแสงเท่านั้น
3 แป้นเหล่านี้มีใน Type Cover สำหรับ Surface 3 เท่านั้น
4 แป้นเหล่านี้มีในฝาปิดทุกรุ่นยกเว้น Type Cover สำหรับ Surface 3

ล็อกแป้นให้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน

หากคุณใช้แอปที่ใช้แป้นฟังก์ชันบ่อย ๆ คุณสามารถล็อกแป้นต่าง ๆ ที่แถวบนสุดเพื่อให้แป้นฟังก์ชันกดค้างไว้ได้

เมื่อล็อกแป้นฟังก์ชันไว้ การกดปุ่มที่แถวบนจะเป็นการใช้แป้นฟังก์ชัน (เช่น จะเป็น F3 แทนที่จะเป็น แป้นปิดเสียง) การกดแป้น Fn พร้อมกับแป้นอื่น จะเป็นการใช้แป้นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปิดเสียงลำโพง ให้กด Fn +แป้นปิดเสียง

หากต้องการล็อกและปลดล็อกแป้น Fn:

 • Type Cover, Type Cover 2 และ Type Cover สำหรับ Surface Pro 3

  กดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วกดแป้น Caps เพื่อล็อกแป้น Fn กด Fn+Caps อีกครั้งเพื่อปลดล็อก

 • Type Cover สำหรับ Surface 3
  แค่กดแป้น Fn ก็สามารถล็อกแป้น Fn ได้แล้ว กดแป้น Fn อีกครั้งเพื่อปลดล็อก
  แสงไฟจะปรากฏบนแป้น Fn เมื่อคุณล็อกแป้นไว้ในโหมดฟังก์ชัน

ใช้เมาส์หรือปิดใช้งานแผงสัมผัส

หากคุณชอบใช้เมาส์มากกว่าแผงสัมผัส คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB หรือเมาส์ Bluetooth® ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เชื่อมต่อเมาส์ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ผ่าน USB หรือดู เพิ่มอุปกรณ์ Bluetooth

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปิดใช้งานแผงสัมผัส โปรดดูที่ การใช้และการตั้งค่าแผงสัมผัส

ใช้ฝาปิดภาษาต่าง ๆ

ฝาปิด Surface ใช้ได้กับหลายภาษาและตัวอักษรหลายประเภท หากฝาปิดของคุณมีแป้นที่มีคำว่า Alt Gr คุณสามารถใช้แป้นนี้ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ Ctrl+Alt.

คุณยังสามารถตั้งค่า Surface ให้ใช้ภาษาและโครงสร้างคีย์บอร์ดที่ต้องการได้ รับทราบวิธีการได้ที่ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ประจำ Surface ของคุณและใช้ได้กับฝาปิดใด ๆ ก็ตามที่คุณต่อ หากคุณใช้ฝาปิดบน Surface เครื่องอื่น ระบบจะใช้วิธีป้อนข้อมูลที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Surface เครื่องนั้น

พบปัญหาใช่ไหม?

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ Type Cover โปรดดูที่ แก้ไขปัญหาฝาปิดสำหรับ Surface ของคุณ


ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด