ใช้กับ

Surface Pro 4.


การใช้ Surface Pro 4 กับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 ของคุณ

คุณสามารถใช้ Surface Pro 4 ร่วมกับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 แต่คุณต้องใช้อะแดปเตอร์ฟรีเพื่อให้ Surface Pro 4 ของคุณวางได้พอดี

ตัวเลือกแท่นวางอุปกรณ์สำหรับ Surface Pro 4

คุณสามารถใช้แท่นวางอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อ Surface Pro 4 กับหน้าจอ เครือข่ายที่ใช้สาย ระบบเสียง คีย์บอร์ดแบบเต็มขนาด เครื่องพิมพ์ และอีกมากมายได้ Surface Pro 4 มีแท่นวางอุปกรณ์ให้เลือก 2 แบบ:

  • แท่นวาง Surface: สามารถใช้ร่วมกับ Surface Pro 3, Surface Pro 4 และ Surface Book แท่นวาง Surface เป็น “ตัวจำลองพอร์ต” ที่มีการออกแบบที่กะทัดรัด คุณจึงไม่จำเป็นต้องวาง Surface ไว้ในเฟรม แต่คุณจะเชื่อมต่อ Surface กับแท่นวาง Surface ด้วยสายเคเบิลเส้นเดียวแทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การใช้แท่นวาง Surface
  • แท่นวางอุปกรณ์สำหรับ Surface Pro 3: หากคุณมีแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 อยู่ คุณสามารถใช้ร่วมกับ Surface Pro 4 แต่คุณต้องใช้อะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 เพื่อให้ Surface Pro 4 วางได้พอดี อะแดปเตอร์พร้อมใช้งานฟรีจาก Microsoft Store ในพื้นที่ของคุณ หรือไปที่ ส่ง Surface ของฉันเข้ารับบริการ เพื่อสั่งซื้ออะแดปเตอร์

การใช้ Surface Pro 4 กับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 ของคุณ

เมื่อคุณมีอะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 การเชื่อมต่อ Surface Pro 4 เข้ากับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 ก็เป็นเรื่องง่าย ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าคุณมีสายเคเบิลและสายไฟที่จำเป็นสำหรับแท่นวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

ขั้นตอนแรก คุณต้องตั้งค่าแท่นวางอุปกรณ์และเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วง จากนั้นวางอะแดปเตอร์ในแท่นวางอุปกรณ์และเลื่อน Surface Pro 4 ให้อยู่ด้านบนสุดของอะแดปเตอร์

ติดตั้งแท่นวางอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1:  เสียบสายไฟด้าน AC ของแท่นวางอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหรือรางปลั๊ก และเสียบสายไฟอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตชาร์จบนแท่นวางอุปกรณ์
ขั้นตอนที่ 2: 

หากคุณต้องการใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ด้านหลังของแท่นวางอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3: 

เสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนแท่นวางอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 4: 

เสียบสายเคเบิลจากจอภาพของคุณไปยัง Mini DisplayPort บนแท่นวางอุปกรณ์

หมายเหตุ
หากสายเคเบิลจอภาพของคุณไม่มีหัวต่อ Mini DisplayPort คุณอาจต้องซื้อสายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ โปรดดูที่ เชื่อมต่อ Surface เข้ากับโทรทัศน์ จอภาพ หรือโปรเจคเตอร์
ขั้นตอนที่ 5: 

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเสียง เช่น ลำโพง

วางอะแดปเตอร์และ Surface ในแท่นวางอุปกรณ์

ให้ Surface Pro 4 อยู่ด้านบนของอะแดปเตอร์ ให้ทุกด้านของแท่นวางอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Surface Pro 4 อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงแท่นวางอุปกรณ์ด้านข้างทั้งสองด้านออกมาก่อนเสียบอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: 

เลื่อนอะแดปเตอร์เข้าไปในแท่นวางอุปกรณ์ของคุณ

อะแดปเตอร์ Surface Pro 4 สำหรับแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3
ขั้นตอนที่ 3: 

ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟสำหรับ Surface Pro 4 ออก และถอดอุปกรณ์เสริมใด ๆ ที่ต่ออยู่ หากคุณใช้ Typing Cover ให้กางออกจนอยู่ในแนวราบ
คุณสามารถเสียบการ์ด microSD ทิ้งไว้ในช่องเสียบการ์ด microSD ได้

ขั้นตอนที่ 4: 

เลื่อน Surface Pro 4 ลงไปที่แท่นวางอุปกรณ์ให้อยู่ด้านบนสุดของอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 5: 

เลื่อนด้านข้างของแท่นวางอุปกรณ์ให้เข้ากับด้านข้างของ Surface

ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

เพื่อให้แน่ใจว่า Surface Pro 4 พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากแท่นวางอุปกรณ์ Surface Pro 3 อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Surface และ Windows

ขั้นตอนที่ 1: 

ไปที่เมนูเริ่ม โลโก้ Windows แล้วเลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > Windows Update

ขั้นตอนที่ 2: 

เลือก ตรวจหาการปรับปรุง หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 3:  เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด