ประวัติการปรับปรุง Surface RT

การปรับปรุงจะได้รับการติดตั้งใน Surface โดยอัตโนมัติผ่านทาง Windows Update ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของสิ่งที่มีในการปรับปรุงแต่ละครั้งที่ผ่านมา

ใช้กับ

Surface RT.

ใช้กับ

Surface RT.

ระบบปฏิบัติการ:

เนื่องจากการปรับปรุงเป็นแบบสะสม เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด คุณจะได้รับการปรับปรุงครั้งก่อนหน้าทั้งหมดด้วย หาก Surface ยังไม่มีการปรับปรุงดังกล่าว เฉพาะการปรับปรุงที่นำไปใช้กับ Surface เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้ง

วันที่เผยแพร่สำหรับการปรับปรุงระบบล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับ Surface RT:
10/3/2558

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วเลือก การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วเลือก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน > ตรวจหาทันที
ขั้นตอนที่ 3:  หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้เลือก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4: เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วเลือก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update และเรียนรู้วิธีดูการปรับปรุงที่คุณได้ติดตั้งแล้ว โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หมายเหตุ
ไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือแปลงกลับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้

การปรับปรุง Windows 8.1

การปรับปรุง Windows RT 8.1 มีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งาน Windows ได้อย่างคุ้นเคยและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสหรือเมาส์ใน Surface

 • หากคุณกำลังใช้งาน Windows RT 8.1 คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรเพื่อรับการปรับปรุงนี้ การปรับปรุงนี้ฟรี และคุณจะได้รับจาก Windows Update โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากคุณยังไม่เคยใช้งาน Windows RT 8.1 ให้รับการปรับปรุงนั้นก่อน โปรดดูที่ ปรับปรุง Surface จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1
 • เมื่อต้องการดูว่าติดตั้งการปรับปรุงแล้วหรือไม่ ให้ไปที่หน้าจอเริ่ม หากคุณเห็นปุ่มค้นหา ปุ่มค้นหา อยู่ถัดจากรูปภาพประจำตัวของคุณที่ด้านบนของหน้าจอเริ่ม แสดงว่าคุณมีการปรับปรุงแล้ว
 • เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 ล่าสุด หากคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองได้ แสดงว่าอาจมีการปรับปรุงที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งอย่างสูญหาย โปรดติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะ KB 2919442 และเริ่มระบบ Surface ใหม่อีกครั้ง
 • หากคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระหว่างการปรับปรุงซึ่งระบุว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่เพียงพอ โปรดดูที่ เคล็ดลับในการเพิ่มเนื้อที่ดิสก์

การปรับปรุงประจำเดือนกันยายน 2558

ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับ Surface RT ในเดือนกันยายน

การปรับปรุงประจำเดือนมีนาคม 2558

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ระบบ – 10/3/2558” หรือ “การปรับปรุงฮาร์ดแวร์ระบบ – 10/3/2558” เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

หมายเหตุ
เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง
 • ชุดโปรแกรมควบคุมเสียงและจอแสดงผล (v9.17.13.0907) ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเสียงและวิดีโอ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบมากขึ้น

การปรับปรุงประจำเดือนสิงหาคม 2557

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ระบบ – 12/8/2557” เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

หมายเหตุ

เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • Surface RT UEFI (v3.31.500) เพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของระบบ

การปรับปรุงประจำเดือนกรกฎาคม 2557

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงฮาร์ดแวร์ระบบ – 8/7/2557” ภายในประวัติการปรับปรุง Windows

หมายเหตุ
เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง
 • โปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface (v1.0.255.0) ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบทั้งในสถานะใช้งานและสถานะการเปลี่ยนโหมดสลีป/การกลับสู่การทำงาน

การปรับปรุงประจำเดือนมกราคม 2557

Windows RT 8.1

 • เฟิร์มแวร์ Type Cover 2 สำหรับ Surface
  • การปรับปรุงเหล่านี้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานฝาปิด Type Cover รุ่นที่ 2 สำหรับ Surface บน Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT 8.1 รวมถึงประสิทธิภาพของแผงสัมผัสและเสถียรภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์
 • เฟิร์มแวร์ Touch Cover 2 สำหรับ Surface
  • การปรับปรุงเหล่านี้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานฝาปิด Touch Cover รุ่นที่ 2 สำหรับ Surface บน Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT 8.1 รวมถึงประสิทธิภาพของแผงสัมผัสและเสถียรภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์

Windows RT 8.0

ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับ Windows RT 8.0 ในเดือนมกราคม

การปรับปรุงประจำเดือนธันวาคม 2556

Windows RT 8.0 และ Windows RT 8.1

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรก (v1.0.248.0) ของ Surface ปรับหน่วยความจำระบบที่มีอยู่ให้เหมาะสม
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียง (v1.0.245.0) ของ Type Cover สำหรับ Surface ปรับปรุงเสียงของแทร็คแพ็ดสำหรับ Type Cover 2

การปรับปรุงประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

การปรับปรุง Windows RT:

 • ทำให้สามารถใช้งาน Touch Cover 2 และ Type Cover 2 ของญี่ปุ่นได้

การปรับปรุงประจำเดือนตุลาคม 2556

เผยแพร่วันที่ 8 ตุลาคม

การปรับปรุง Windows RT:

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI
 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ System Aggregator
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Windows RT 8.1 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Type Cover 2 หรือ Touch Cover 2 สำหรับ Surface
หมายเหตุ
ใช้การปรับปรุงเหล่านี้ก่อนที่คุณจะปรับปรุงเป็น Windows RT 8.1

การปรับปรุง Windows RT 8.1 Preview:

 • โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ Windows RT ที่มีอยู่ทั้งหมดถูกย้ายไปยัง Windows RT 8.1
 • หลายการปรับปรุงที่ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงใน Windows RT 8.1 รวมถึง:
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น
  • การปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน Type Cover 2 หรือ Surface Touch Cover 2

เผยแพร่วันที่ 4 ตุลาคม

สำหรับการเตรียมรับการเผยแพร่ Windows RT 8.1 นั้น ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงเพิ่มเติมใดๆ สำหรับ Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT

การปรับปรุงประจำเดือนสิงหาคม 2556

การปรับปรุง Windows RT 8.0 เท่านั้น:

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI ปรับปรุงประสบการณ์การฟังเสียงที่เบา และขจัดการสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในเสียงของเนื้อหาบางชนิด
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมระบบปรับปรุงเสถียรภาพและความเชื่อถือได้

การปรับปรุงประจำเดือนกรกฎาคม 2556

การปรับปรุงเฟิร์มแวร์เพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบ

การปรับปรุงประจำเดือนมิถุนายน 2556

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กลับสู่การทำงานทันทีที่กดปุ่มครั้งแรก
 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับ Type Cover และ Touch Cover สำหรับ Surface จะปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์เสริม และช่วยให้สามารถสลับปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มลัดใหม่ และปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดที่มีประโยชน์

การปรับปรุงประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI เพิ่มประสิทธิภาพระดับเสียงลำโพงของ Surface RT และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ
 • ชุดโปรแกรมควบคุมปรับปรุงประสิทธิภาพและทำงานกับเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับเสียงลำโพงของ Surface RT
 • โปรแกรมควบคุมการตั้งค่าแทร็คแพ็ดสำหรับ Type Cover ของ Surface ช่วยให้สามารถโต้ตอบกับแอปการตั้งค่าแทร็คแพ็ดสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

การปรับปรุงประจำเดือนเมษายน 2556

 • แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบ “จำกัด” บางประการ
 • ปรับปรุง Wi-Fi เพื่อจัดการจุดเข้าใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาระบบล้มเหลว ซึ่งเกิดจากปัญหาบางประการเกี่ยวกับ Wi-Fi

การปรับปรุงประจำเดือนมีนาคม 2556

 • โปรแกรมแก้ไขความเชื่อถือได้ของ Wi-Fi ช่วยให้ใช้งานข้ามเขตได้ดีขึ้น และปรับปรุงสถานการณ์ที่มีการเชื่อมต่อ "จำกัด"
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปุ่มปรับระดับเสียงในตัว
 • ปรับปรุงประสบการณ์การพิมพ์ด้วย Type Cover และ Touch Cover
 • แก้ไขปัญหาการปิดเสียงโดยไม่มีสาเหตุ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของแทร็คแพ็ด

การปรับปรุงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 • แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ "จำกัด"
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปุ่มปรับระดับเสียง Windows และปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การปรับปรุงประจำเดือนมกราคม 2556

 • แก้ไขปัญหาการเล่นเสียงเฉพาะ เมื่อ Surface อยู่ในโหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ
 • พัฒนาความสามารถในการจัดการการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ขณะแบตเตอรี่อ่อน

การปรับปรุงประจำเดือนธันวาคม 2555

 • สนับสนุนชื่อจุดเข้าใช้งาน (SSID) เช่น “Eric’s Phone_1” รวมถึงอักขระพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน ASCII เช่น ๑, ๖, , แ, ้
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

เนื่องจากการปรับปรุงเป็นแบบสะสม เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด คุณจะได้รับการปรับปรุงครั้งก่อนหน้าทั้งหมดด้วย หาก Surface ยังไม่มีการปรับปรุงดังกล่าว เฉพาะการปรับปรุงที่นำไปใช้กับ Surface เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้ง

วันที่เผยแพร่สำหรับการปรับปรุงระบบล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับ Surface RT:
10/3/2558

นอกจากนี้ คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1:  ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลงมา แล้วคลิก การตั้งค่า)
ขั้นตอนที่ 2:  แตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน
ขั้นตอนที่ 3:  แตะหรือคลิก ตรวจหาทันที หากมีการปรับปรุงพร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิก ดูรายละเอียด
ขั้นตอนที่ 4: เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ติดตั้ง
คุณอาจต้องเริ่มระบบ Surface ใหม่หลังจากติดตั้งการปรับปรุงแล้ว

หากต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update และเรียนรู้วิธีดูการปรับปรุงที่คุณได้ติดตั้งแล้ว โปรดดูที่ ติดตั้งการปรับปรุง Surface และ Windows

หมายเหตุ
ไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือแปลงกลับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้

การปรับปรุง Windows 8.1

การปรับปรุง Windows RT 8.1 มีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งาน Windows ได้อย่างคุ้นเคยและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยการสัมผัสหรือเมาส์ใน Surface

 • หากคุณกำลังใช้งาน Windows RT 8.1 คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรเพื่อรับการปรับปรุงนี้ การปรับปรุงนี้ฟรี และคุณจะได้รับจาก Windows Update โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากคุณยังไม่เคยใช้งาน Windows RT 8.1 ให้รับการปรับปรุงนั้นก่อน โปรดดูที่ ปรับปรุง Surface จาก Windows 8 เป็น Windows 8.1
 • เมื่อต้องการดูว่าติดตั้งการปรับปรุงแล้วหรือไม่ ให้ไปที่หน้าจอเริ่ม หากคุณเห็นปุ่มค้นหา ปุ่มค้นหา อยู่ถัดจากรูปภาพประจำตัวของคุณที่ด้านบนของหน้าจอเริ่ม แสดงว่าคุณมีการปรับปรุงแล้ว
 • เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้งการปรับปรุง Windows 8.1 ล่าสุด หากคุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงด้วยตนเองได้ แสดงว่าอาจมีการปรับปรุงที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งอย่างสูญหาย โปรดติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญทั้งหมด โดยเฉพาะ KB 2919442 และเริ่มระบบ Surface ใหม่อีกครั้ง
 • หากคุณได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดระหว่างการปรับปรุงซึ่งระบุว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ไม่เพียงพอ โปรดดูที่ เคล็ดลับในการเพิ่มเนื้อที่ดิสก์

การปรับปรุงประจำเดือนกันยายน 2558

ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับ Surface RT ในเดือนกันยายน

การปรับปรุงประจำเดือนมีนาคม 2558

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ระบบ – 10/3/2558” หรือ “การปรับปรุงฮาร์ดแวร์ระบบ – 10/3/2558” เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

หมายเหตุ
เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง
 • ชุดโปรแกรมควบคุมเสียงและจอแสดงผล (v9.17.13.0907) ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเสียงและวิดีโอ และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบมากขึ้น

การปรับปรุงประจำเดือนสิงหาคม 2557

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ระบบ – 12/8/2557” เมื่อคุณดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

หมายเหตุ

เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • Surface RT UEFI (v3.31.500) เพิ่มเสถียรภาพโดยรวมของระบบ

การปรับปรุงประจำเดือนกรกฎาคม 2557

การปรับปรุงต่อไปนี้จะปรากฏเป็น “การปรับปรุงฮาร์ดแวร์ระบบ – 8/7/2557” ภายในประวัติการปรับปรุง Windows

หมายเหตุ
เมื่อการปรับปรุง Surface ให้บริการผ่าน Windows Update การปรับปรุงดังกล่าวจะเผยแพร่ให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการปรับปรุงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงจะเผยแพร่ไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการปรับปรุง โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง
 • โปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface (v1.0.255.0) ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบทั้งในสถานะใช้งานและสถานะการเปลี่ยนโหมดสลีป/การกลับสู่การทำงาน

การปรับปรุงประจำเดือนมกราคม 2557

Windows RT 8.1

 • เฟิร์มแวร์ Type Cover 2 สำหรับ Surface
  • การปรับปรุงเหล่านี้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานฝาปิด Type Cover รุ่นที่ 2 สำหรับ Surface บน Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT 8.1 รวมถึงประสิทธิภาพของแผงสัมผัสและเสถียรภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์
 • เฟิร์มแวร์ Touch Cover 2 สำหรับ Surface
  • การปรับปรุงเหล่านี้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานฝาปิด Touch Cover รุ่นที่ 2 สำหรับ Surface บน Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT 8.1 รวมถึงประสิทธิภาพของแผงสัมผัสและเสถียรภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์

Windows RT 8.0

ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับ Windows RT 8.0 ในเดือนมกราคม

การปรับปรุงประจำเดือนธันวาคม 2556

Windows RT 8.0 และ Windows RT 8.1

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรก (v1.0.248.0) ของ Surface ปรับหน่วยความจำระบบที่มีอยู่ให้เหมาะสม
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียง (v1.0.245.0) ของ Type Cover สำหรับ Surface ปรับปรุงเสียงของแทร็คแพ็ดสำหรับ Type Cover 2

การปรับปรุงประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

การปรับปรุง Windows RT:

 • ทำให้สามารถใช้งาน Touch Cover 2 และ Type Cover 2 ของญี่ปุ่นได้

การปรับปรุงประจำเดือนตุลาคม 2556

เผยแพร่วันที่ 8 ตุลาคม

การปรับปรุง Windows RT:

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI
 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ System Aggregator
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ยกระดับประสบการณ์การใช้งาน Windows RT 8.1 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Type Cover 2 หรือ Touch Cover 2 สำหรับ Surface
หมายเหตุ
ใช้การปรับปรุงเหล่านี้ก่อนที่คุณจะปรับปรุงเป็น Windows RT 8.1

การปรับปรุง Windows RT 8.1 Preview:

 • โปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ Windows RT ที่มีอยู่ทั้งหมดถูกย้ายไปยัง Windows RT 8.1
 • หลายการปรับปรุงที่ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงใน Windows RT 8.1 รวมถึง:
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น
  • การปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน Type Cover 2 หรือ Surface Touch Cover 2

เผยแพร่วันที่ 4 ตุลาคม

สำหรับการเตรียมรับการเผยแพร่ Windows RT 8.1 นั้น ไม่มีการเผยแพร่การปรับปรุงเพิ่มเติมใดๆ สำหรับ Surface RT ที่ใช้งาน Windows RT

การปรับปรุงประจำเดือนสิงหาคม 2556

การปรับปรุง Windows RT 8.0 เท่านั้น:

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI ปรับปรุงประสบการณ์การฟังเสียงที่เบา และขจัดการสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในเสียงของเนื้อหาบางชนิด
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมระบบปรับปรุงเสถียรภาพและความเชื่อถือได้

การปรับปรุงประจำเดือนกรกฎาคม 2556

การปรับปรุงเฟิร์มแวร์เพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบ

การปรับปรุงประจำเดือนมิถุนายน 2556

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กลับสู่การทำงานทันทีที่กดปุ่มครั้งแรก
 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์สำหรับ Type Cover และ Touch Cover สำหรับ Surface จะปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์เสริม และช่วยให้สามารถสลับปุ่มฟังก์ชัน, ปุ่มลัดใหม่ และปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดที่มีประโยชน์

การปรับปรุงประจำเดือนพฤษภาคม 2556

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ UEFI เพิ่มประสิทธิภาพระดับเสียงลำโพงของ Surface RT และปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ
 • ชุดโปรแกรมควบคุมปรับปรุงประสิทธิภาพและทำงานกับเฟิร์มแวร์ UEFI ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับเสียงลำโพงของ Surface RT
 • โปรแกรมควบคุมการตั้งค่าแทร็คแพ็ดสำหรับ Type Cover ของ Surface ช่วยให้สามารถโต้ตอบกับแอปการตั้งค่าแทร็คแพ็ดสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

การปรับปรุงประจำเดือนเมษายน 2556

 • แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบ “จำกัด” บางประการ
 • ปรับปรุง Wi-Fi เพื่อจัดการจุดเข้าใช้งานต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาระบบล้มเหลว ซึ่งเกิดจากปัญหาบางประการเกี่ยวกับ Wi-Fi

การปรับปรุงประจำเดือนมีนาคม 2556

 • โปรแกรมแก้ไขความเชื่อถือได้ของ Wi-Fi ช่วยให้ใช้งานข้ามเขตได้ดีขึ้น และปรับปรุงสถานการณ์ที่มีการเชื่อมต่อ "จำกัด"
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปุ่มปรับระดับเสียงในตัว
 • ปรับปรุงประสบการณ์การพิมพ์ด้วย Type Cover และ Touch Cover
 • แก้ไขปัญหาการปิดเสียงโดยไม่มีสาเหตุ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของแทร็คแพ็ด

การปรับปรุงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

 • แก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ "จำกัด"
 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปุ่มปรับระดับเสียง Windows และปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การปรับปรุงประจำเดือนมกราคม 2556

 • แก้ไขปัญหาการเล่นเสียงเฉพาะ เมื่อ Surface อยู่ในโหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ
 • พัฒนาความสามารถในการจัดการการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ขณะแบตเตอรี่อ่อน

การปรับปรุงประจำเดือนธันวาคม 2555

 • สนับสนุนชื่อจุดเข้าใช้งาน (SSID) เช่น “Eric’s Phone_1” รวมถึงอักขระพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน ASCII เช่น ๑, ๖, , แ, ้
 • ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ติดต่อเรา

Answer Desk
Answer Tech พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แบบสด